5 Vastaukset uusin vastaus kohteessa 6.6.2018 13:25: vastaaja Vilma Parkkila

  Laskentakohteet ovat eri muodossa Netvisorissa ostolaskuille ja Severasta tulleilla myyntilaskuille

  Kirsi Palmroos

   Kun Severasta integraaton kautta tulleiden myyntilaskujen laskentakohteita katsoo pääkirjasta, ovat ne muodossa "Yksikkö, projektinumero, projektinnimi"

   Kun taas katson ostolaskua vastaavasta, niin muoto on "Projektinumero, projektinimi, yksikkö"

   Tämä hankaloittaa tosi paljon esim. excelöintiä. Liimaa-leikkaa ensin laksentakohteet samaan muotoon, jotta tiedot ovat vertailukelpoisia.

    

   Eikö teillä voisi olla joku standardi, jossa määritetään, että laskentakohde muodostuu kaikissa tositelajiessa samalla tavalla.