1 Vastaus uusin vastaus kohteessa 18.7.2017 9:02: vastaaja Juha Kaksonen

    Työsopimuksen voimassaolo ja tuntikirjaukset

    Kirsi Rosenström

      Yhdellä työntekijällä oli työsopimuksen voimassaoloaika mennyt umpeen. Hän pääsi kuitenkin kirjaamaan tunteja mutta ylityö kirjaus ohjelma ei sallinut. Miksi tunteja pääsee kirjaamaan vaikka ei ole voimassaolevaa työsopimusta? Ja kun kerran pääsee kirjaamaan ilman työsopimusta niin miksi ylityö kirjaus ei onnistunut (vaikka se on ollut mahdollista umpeen menneen työsopimusken kohdalla).