1 Vastaus uusin vastaus kohteessa 27.12.2016 15:09: vastaaja Juha Kaksonen

    Laskutettavien tuotteiden jaksotus näkyviin

    Kirsi Palmroos

      Olisi hyvä saada toistuvien laskutettavien tuotteiden jaksotus (toistuminen) näkyviin sarakkeena.

      Nyt rivi näkyy "Laskutettavissa pp.kk.vv" , mutta sen, mille jaksolle (1 kk/3 kk/12 kk ...) se on jaksotettu (Toistuminen xx kuukauden välein), joutuu käydä jokaisen erikseen katsomassa kynän takaa.