1 Vastaus uusin vastaus kohteessa 10.11.2016 8:23: vastaaja Kalle Rapi

    Voiko Severassa esimies kuitata tuntiraportin?

    Lotta Hietanen

      Tietyissä tilanteissa tarvitaan esimiehen kuittausta työntekijän tuntiraportteihin. Onko Severassa tällaista mahdollisuutta? Esimies siis kävisi vahvistamassa, että tehdyt tunnit on merkitty ok, samantyyppisesti kuin matkalaskujen kuittauksen osalta.