2 Vastaukset uusin vastaus kohteessa 22.8.2016 8:27: vastaaja Kalle Rapi

  Mitä tietoja näkyy työn yhteenveto osiossa Severassa?

  Kalle Rapi

   Työn yhteenveto osiossa nähdään miten työ on on onnistunut. Alla on esitetty tarkemmin mitä mikäkin kenttä tarkoittaa. Työn yhteenveto.PNG

    

   KenttäSelite
   AikatauluKertoo kuinka monta päivää on jäljellä työn DL päivämäärään.
   Työn valmiusasteTyön valmiusaste prosenttiluvun työn valmiudesta seuraavan laskukaavan mukaan: (tuntikirjaukset yhteensä / arvioidut työtunnit) *100. Valmiusasteen edistymistä voit seurata työn valmiusaste palkin avulla. Klikkaamalla prosenttimäärää, voit määritellä valmiusasteen manuaalisesti, jolloin automaattinen laskenta yliajetaan.
   TyötunnitTyölle kirjatut tunnit / Työlle annettu työtuntiarvio.
   TyökulutTyökulut ovat kuluja, joita aiheutuu käyttäjän tekemistä työtunnista. Työkulu määräytyy työntekijän työsopimukseen määritellystä kuluhinnasta.
   Kulut

   Kulut ovat tunti- ja matkakirjauksista ja tuotteista aiheutuvia kuluja.

   Tuntien arvoTuntien arvo  lasketaan tuntihinnoittelun perusteella. Kaavana on työtuntien hinta* tehdyt työtunnit. Parhaiten sitä voisi kuvata sillä että tämä on se summa joka voitaisiin laskuttaa jos työ laskutetaan tunteina. Tästä on hyötyä silloin kun laskutus tehdään kiinteällä hinnalla ja silti työlle kirjataan tunnit. Tällöin voidaan verrata paljonko olisi voitu laskuttaa jos työ olisi laskutettu tuntihinnaston mukaisesti.
   LaskutusAsiakkaalta laskutettujen työtuntien, matkakulujen ja tuotteiden summa.
   LiikevaihtoLiikevaihdolla tarkoitetaan yrityksen laskutukseen perustuvaa myyntiä. Visma Severassa liikevaihto-kenttään voidaan syöttää manuaalisesti liikevaihdon ennustetta ennen laskutusta ja laskutuksen jälkeen kenttään päivittyy todellinen liikevaihto.
   KateKate lasketaan työlle/asiakkaalle kirjatun erotuksen laskutuksesta sekä kuluista seuraavan kaavan mukaan: laskutus - kaikki kulut (sisältää työkulut, tuotteen kulut ja matkakulut).
   MyyntikateMyyntikate on laskutuksen ja muiden kulujen erotus, jonka laskentakaava on seuraava: laskutus - muut kulut.
   LaskutettavissaKokonaissumma, joka työltä voidaan laskuttaa. Klikkaamalla summaa voit luoda laskun.