Ohita navigointi
Kaikki paikat > Liiketoiminnan kehittäminen ja tehostaminen > Blogi > Tekijät Helena Kinnunen

Yritysten liiketoimintaympäristöt ovat dynaamisia ja eläviä. Käynnissä olevat muutokset vaikuttavat tilitoimistojen liiketoimintaan ja palvelumalliin. On oltava rohkea ja uskallettava ”kokata” uusilla resepteillä luodakseen menestyvän tulevaisuuden taloushallinnon alalla.

 

Meitä ketään ei yllätä, että Y-sukupolven tärkein laite on älypuhelin ja tiedämme, että jo viiden vuoden päästä Y-sukupolvi muodostaa yli 50 prosenttia maailman työvoimasta. Vaikutus yhteiskuntaan näkyy uusina liiketoimintoina. Yksi näkyvimpiä osoituksia on aktiivinen ja vetovoimainen startup-kulttuuri. Uudet, rohkeat yrittäjät ovat valmiita muokkaamaan talouttamme ja heidän osaamisensa eri viestintävälineissä vaikuttaa tapoihin, joilla ostamme ja myymme. Tämä muutos pakottaa innovoimaan, miten liiketoimintaa tullaan tekemään nyt ja tulevaisuudessa.

Tilitoimistot ovat yksi toimialoista, johon muutos vaikuttaa. Miten vastata uusiin tarpeisiin ja samalla palvella asiakkaita, jotka eivät vieläkään ole saavuttaneet sähköisyyden etuja omassa toiminnassaan?

 

Lisäarvoa ja asiakaspalvelua

 

Ympärillämme on uusia ja syntyviä liiketoimintamalleja, kumppaneita, teknologisia mahdollistajia ja kilpailijoita, jotka rohkaisevat mutta lopulta myös pakottavat organisaatioita pohtimaan tapaansa ajatella ja tehdä töitä.  Mobiili- ja etäkäyttöön tottuneissa yrityksissä on kasvanut uusia yhteisöllisiä työtapoja, jotka ylittävät organisaatiorajoja.

Uudet työtavat antavat tilitoimistoille mahdollisuuden rakentaa proaktiivinen asiakaspalvelu. Lisäksi uudet toimintamallit tukevat lisäarvopalveluiden tuottamisessa ja luomisessa yrityksille. Todellinen arvo on siinä, että taloushallinnon viestintä on reaaliaikaista ja kahdensuuntaista perinteisten dokumenttien jakelun sijaan.

 

Verkostomaisia ja erikoistuneita ratkaisuja

 

Yhteisöllisten työkalujen lisäksi tarvitaan uusia palveluja tilitoimiston kirjanpidon tuottamisen ympärille. Yritykset tarvitsevat liiketoimintaansa toimialakohtaisia ratkaisuja ja he hakevat ratkaisuja aktiivisesti eri verkostoista. Haluatko, että tilitoimistosi on yksi alan asiantuntija tietyssä tai tietyillä toimialoilla? On siis pystyttävä rekrytoimaan sopivaa osaamista, mutta myös rakentaa verkostoja ja tuoda esille omaa ammattiosaamista uudella alueella. Rakennatko verkoston eri toimijoiden kanssa, joiden avulla pystytään nopeasti tarjoamaan palvelukokonaisuuksia? Vai onko pienen tilitoimiston ratkaisu esimerkiksi ison tilitoimiston sisään rakennettu oma verkosto, jota ulkopuoliset kumppanit täydentävät?

 

Ulkoistaminen on perinteisesti ollut pitkän aikavälin kahdenvälisiä sopimuksia. Nykyisin kun tietotekninen saavutettavuus on suurta, trendi kulkee kohti mallia, jossa vastuussa oleva toimija toimii hankkijana ja järjestää muut toimittajat tai jossa ryhmä toimittajia tarjoaa yhdessä joukon palveluita.  Tämän ympärille on mahdollista rakentaa palvelu, joka avustaa yrityksiä toteuttamaan palvelun käyttöönoton, tekemään vaaditut muutokset prosesseihin sekä tiedottamaan työntekijöille heidän ympäristöönsä liittyvistä muutoksista.

 

Y-sukupolvi tulee vaikuttamaan vahvasti todellisuuteen, jotta elämme ja johon pyrimme vaikuttamaan. Nykyiset ja tulevat kommunikaatiovälineet, sovellukset ja tavat kehittyvät ja syntyvät pääsääntöisesti uuden sukupolven käyttötavoista ja käyttötarpeista.

Mitä palveluja tilitoimistosi tarjoaa vuonna 2020? Millä tavalla tilitoimistosi näkee tulevaisuuden, pystyy muovaamaan yrityskulttuuria, ottamaan vastaan teknologian uusia mahdollisuuksia ja käyttämään niitä uudella tavalla omassa liiketoiminnassa?