Organisaatioita johdetaan vieläkin kuin armeijoita - todetaan tavoitteet, luodaan oikeanlainen strategia ja sen toteuttamiseksi päätetään toimenpiteistä ja välineistä. Jalkautus ylhäältä alaspäin.

Kuulostaa loogiselta ja toimivalta. Mutta suuri este uudelle menestyskonseptille löytyy omasta pesästä, toteuttava porras kun on ähkynä vielä edellisestä offensiivistä, jonka vaikutuksia valittuun strategiaan ei ole jalkautettu ymmärrettävästi suoritavalle portaalle.

Ihminen haluaa luontaisesti tehdä järkeviä asioita, joihin itsekin uskoo ja silloin se kolmannes, joka vuorokaudesta myydään työnantajalle on erityisen tärkeää aikaa.  "Puhutaan että taas ne on keksinyt siellä kattokerroksessa jotain uutta."

Löytöjen jalkauttaminen on vaan niin vaikeaa koska käskyttämisellä ei saada enää ajattelevia ihmisä tarttumaan toimeen, ainakaan tehokkaasti. Työn mielekkyys katoaa. Jos toimenpiteet perusteellaan ja tuodaan kiireellä suoritettavaksi - tyyliin; tämä päiväkäsky ajaa kaiken edelle...jää se edellinen yrityksen kannalta "elintärkeä" toimi kesken ja aloitetaan uusi "Hypertärkeä" toimi. Kun ymmärystä koetellaan riittävän monta kertaa, syntyy muutosvastarinta.

Tehokkain tapa saada yritys suorittamaan tehtäviään jälleen innostuneesti, on tunnustaa tässäkin haaste, eli muutosvastarinnan olemassaolo. Yksilöistä muodostuvat tiimit, osastot ja lopulta kokonaisuus nimeltä Oy Yritys Ab.

Kun teamliiderit motivoidaan ajoissa uuteen projektiin on heillä puolestaan aikaa sitouttaa hallitusti suorittava porras siten että ymmärretään tulevan toimen mielekkyys. Olemassaoleva projekti pysyy tärkeänä ja se viedään hallitusti päätökseen. Tärkeintä on ymmärtää oman panoksen merkittävyys yritykselle ja sitä kautta myös itselle.Liiketoiminnan kehittäminen ja tehostaminen !