Ohita navigointi
Kaikki paikat > Liiketoiminnan kehittäminen ja tehostaminen > Blogi > 2015 > joulukuu
2015

Verkkokaupan myynnin ja muiden avainlukujen seuraaminen on tärkeää, sillä oman nettikaupan kannattavuuden voi varmistaa vain olemalla ajan tasalla tuloista ja menoista. Eri lukuja kannattaa seurata myös siksi, että omaa toimintaa voisi tehostaa ja optimoida. Lisäksi verkkokaupan pyörittäminen on elinkeinotoimintaa, joten Suomen laki vaatii raportoimaan mm. myynnit tietyllä tavalla osana kirjanpitoa.

 

Kirjanpitolain näkökulmasta keskeisin dokumentti on verkkokaupan myyntiyhteenveto. Verkkokaupan kirjanpidosta ja tositteista on selvittävä kuinka paljon se on myynyt ja maksanut kuluja liiketoiminnan harjoittamisesta. Jäljelle jäävä voitto on veronalaista tuloa, ja arvonlisävero määritellään ja maksetaan yleensä kuukausittain arvonlisäveron alaisten myyntien ja arvonlisäveroa sisältävien ostojen erotuksena.

 

Myyntiyhteenveto

    • Ajanjakso, jolta raportti muodostettu.
    • Myynti eriteltynä siten, että verotuksessa samalla tavoin käsiteltävät myynnit on summattu, eli esim. alv-kannoittain
    • Myynti eriteltynä johdon näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla, esim. kustannuspaikoittain, jos tarve
    • Myynti eriteltynä maksuvälineittäin
    • Mahdolliset myynnin oikaisut, kuten alennukset, palautukset ja hyvitykset huomioitu myös raportilla

 

Verkkokaupan myynti koostuu eri maksutavoilla tehdyistä ostoksista. Kirjanpitolaki edellyttää, että yritys säilyttää kunkin myyntiyhteenvedon sisältämät tapahtumat yksitellen ja päiväjärjestyksessä 10 vuoden ajan. Raporttiin tarvitaan myös maksunvälittäjien yhteenvedot perityistä provisioista ja kuluista, sekä mahdollisesti myös tilittämättä oleva summa kuukauden lopussa.

 

Tietyt maksupalveluiden tarjoajat helpottavat verkkokaupan kirjanpitoa tuottamalla järjestelmästään sellaista aineistoa myynnistä, joka voidaan käsitellä kirjanpitojärjestelmässä myyntilaskujen tavoin. Maksupalveluiden tarjoaja voi parhaimmassa tapauksessa tarjota verkkokaupalle myös sellaisen integraation taloushallinnon järjestelmien kanssa, joka mahdollistaa verkkokaupan myynnin reaaliaikaisen seurannan, kirjanpidon ja täsmäytyksen.

 

Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi verkkokaupan on syytä seurata omaa toimintaansa varmistaakseen toimintansa kannattavuuden ja turvatakseen sen jatkuvuuden. Keskeisintä on seurata tilikauden tulojen ja menojen eroa, eli voittoa. Nettikaupan menestys rakentuu kuitenkin useista eri tekijöistä, ja siksi aina kannattaa seurata mm. myös varaston kiertonopeutta sekä maksu- ja toimitustapojen jakaumaa.

 

Lue lisää Talousjohtajan oppaasta verkkokaupan raportointiin

Tänään on viimeinen mahdollisuus laskuttaa 14 päivän maksuajalla siten, että rahat kotiutuvat yrityksesi kassaan vielä vuoden 2015 aikana.

 

MIKSI KOTIUTTAA RAHAT ENNEN VUODENVAIHDETTA?

Moni yritys laskuttaa kuluvan kuun aikana toimitetut palvelut vasta kuun lopussa. Vakavaraiselle yritykselle tämä voi olla hyvä toimintamalli - 11 kuukautena vuodessa.

 

Tilikauden päätöskuukausi, eli useimmille meistä juuri vuodenvaihde, on kuitenkin poikkeus. Tilinpäätöksestä muodostuu pysäytyskuva yrityksesi taloudellisesta tilasta. Se millainen tämä kuva on, vaikuttaa mm. yrityksesi mahdollisuuksiin saada ulkopuolista rahoitusta, rahoituksen hintaan ja viime kädessä yrityksesi arvoon.

 

LÄHETÄ LASKUSI TÄNÄÄN!

Yrityksen taseesta käyvät ilmi myyntisaamiset sekä rahat ja pankkisaamiset. Näiden välinen suhde kertoo yrityksesi tehosta kotiuttaa saataviaan. Kun lähetät laskusi tänään 14 päivän maksuajalla, on saatavien eräpäivä vuoden 2015 puolella. Kotiuttamalla rahat nyt pienennät taseessa näkyvää myyntisaamiset-riviä ja kasvatat rahat ja pankkisaamiset-riviä.

 

Tällä yksinkertaisella toimenpiteellä on edullinen vaikutus siihen, miltä yrityksesi taloudellinen tilanne näyttää ulkopuolisen silmin.