Tiedotepohja tilitoimistojen käyttöön

Versio 1

  Tilitoimisto voi halutessaan käyttää tätä tekstiä asiakkaidensa tiedottamisessa tai sisällyttää siitä sopivia osia omaan tiedotteeseensa.

   

  Hyvä asiakkaamme,

   

  Käyttämääsi taloushallinto-ohjelmistoon Netvisoriin on lisätty erilliset käyttöehdot, jotka jokaisen palvelun käyttäjän tulee hyväksyä 1.2.2017 mennessä.

   

  Käyttöehdoissa täsmennetään mm. käyttäjän oikeudet ja vastuut sekä henkilötietojen käsittely. Voit tutustua uusiin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne kirjautumalla Netvisoriin. Palvelu huomauttaa käyttöehtojen hyväksymisestä 9.1.2017 lähtien. Huomioithan, että 1.2. jälkeen palvelua ei voi käyttää ilman käyttöehtojen hyväksyntää.

   

  Käyttöehdot liittyvät Netvisor-palvelun sopimusten uudistamiseen. Netvisorin yleiset sopimusehdot on uudistettu vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja päivityksessä on  huomioitu myös henkilötietolain muutokset.

   

  Sopimusehtojen uudistuessa myös tilitoimiston ja asiakkaan väliseen sopimukseen tulee täsmennyksiä. Lisäämme sopimukseemme liitteen, jossa on kuvattu tiiviisti sopimusta koskevat uudistukset.

   

  Asiakkaan näkökulmasta keskeisimmät uudistukset ovat seuraavat:

  • Henkilötietojen käsittelyä koskevat kohdat on päivitetty ajantasaiseksi.
  • Asiakkaan vastuuta tietoturvasta ja tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta on täsmennetty.
  • Palvelun loppukäyttäjän käytön oikeudet ja rajoitukset on selkiytetty.
  • Netvisoria kehitetään ja palveluun tuodaan tulevassa lisää automatiikkaa ja sen tuottamisessa hyödynnetään käyttäjien datasta anonyymisti muodostettuja tunnuslukuja sekä ohjelmiston käyttämisen parhaita käytänteitä. Data on täysin anonyymiä eikä se ole yhdistettävissä mihinkään yritykseen. 

   

  Tiedotamme sopimuksen liitteen päivittämisestä vielä erikseen.


  Mikäli sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä …..