Keskeisimmät muutokset ja aikataulu

Versio 3

  Kokosimme tähän listaan uudistettujen sopimusehtojen keskeisimmät muutokset sekä huomioitavat asiat.

   

  Asiakkaan näkökulmasta keskeisimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Henkilötietojen käsittelyä koskevat kohdat on päivitetty ajantasaiseksi.
  • Asiakkaan vastuuta tietoturvasta ja tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta on täsmennetty.
  • Selkeytämme palvelun loppukäyttäjille käytön oikeudet ja rajoitukset.
  • Hinnoittelun osalta meillä on oikeus korjata laskutus toteutuneen liikevaihtoluokan mukaiseksi ja väärinkäyttötilanteissa periä veloituksia takautuvasti.
  • Tuomme tulevaisuudessa Netvisorin lisää automatiikkaa ja sen tuottamisessa tulemme hyödyntämään käyttäjien datasta anonyymisti muodostettuja tunnuslukuja sekä ohjelmiston käyttämisen parhaita käytänteitä. Data on täysin anonyymiä eikä se ole yhdistettävissä mihinkään yritykseen. 

   

  Huomioitavat asiat ja aikataulut:

  • Palvelun yleiset sopimusehdot tulee hyväksyä 15.11.2017 mennessä. Huomioithan, että palvelua ei voi käyttää ilman ehtojen hyväksyntää. Mikäli sopimusehtoja ei ole allekirjoitettu 15.11.2017 mennessä, joudumme sulkemaan palvelun kunnes ehdot on allekirjoitettu.