Keskeisimmät muutokset ja aikataulut

Versio 3

  Kokosimme tänne sopimusehtojen uudistamisen keskeisimmät muutokset ja huomioitavat aikataulut.

   

  Tilitoimiston näkökulmasta keskeisimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Tilitoimiston ja asiakkaan välistä yhteistyötä selkiyttämään on tuotettu valmis liite sopimukseen. Liitteessä on huomioitu kaikki Netvisorin osalta tarvittavat osa-alueet. Liite on ladattavissa Visma Solutions Communitysta.
  • Jatkossa uuden asiakkaan on helpointa allekirjoittaa sopimus ja liite sähköisesti Visma Signin sähköisen allekirjoituksen avulla. Liite tulee sisällyttää kaikkiin uusiin sopimuksiin, vanhoihin sopimuksiin liite on lisättävä vuoden 2017 aikana.
  • Hinnoittelun osalta meillä on oikeus korjata laskutus toteutuneen liikevaihtoluokan mukaiseksi ja väärinkäyttötilanteissa periä veloituksia takautuvasti.
  • Jatkossa meillä on mahdollisuus lähettää palvelun käyttäjille suoraan viestiä Netvisorin käyttöön liittyvistä asioista, esimerkiksi tuotepäivityksistä johtuvista muutoksista ja uusista ominaisuuksista.

   

  Loppuasiakkaan näkökulmasta keskeisimmät muutokset:

  • Henkilötietojen käsittelyä koskevat kohdat on päivitetty ajantasaiseksi.
  • Asiakkaan vastuuta tietoturvasta ja tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta on täsmennetty.
  • Selkeytämme palvelun loppukäyttäjille käytön oikeudet ja rajoitukset.
  • Tuomme tulevaisuudessa Netvisorin lisää automatiikkaa ja sen tuottamisessa tulemme hyödyntämään käyttäjien datasta anonyymisti muodostettuja tunnuslukuja sekä ohjelmiston käyttämisen parhaita käytänteitä. Data on täysin anonyymiä eikä se ole yhdistettävissä mihinkään yritykseen. 

   

  Huomioitavat asiat ja aikataulut: