Raporttirivin kaava: rajaus kustannuspaikan (organisaation yksikön) tai kustannuspaikkaryhmän mukaan

Versio 3

  Kaava-tyyppisillä raporttiriveillä ja syöttökoodeilla voidaan rajata tulokset koskettamaan vain tiettyä kustannuspaikkaa tai vaikka kaikkia kustannuspaikkaryhmän kustannuspaikkoja. Jos on tehnyt excelillä IF/JOS -kaavoja, Navitan kaavan rakentaminen on helpompi ymmärtää.

   

  1) Esimerkki raporttirivillä käytössä olevasta kaavasta, jossa yksittäinen kustannuspaikka saa erilaisen käsittelyn verrattuna muihin kustannuspaikkoihin:

   

  iif (UnitFinalID() == [tähän lainausmerkkien sisällä kustannuspaikan tunniste], [arvo jos ehto täyttyy], [arvo jos ehto ei täyty/epätosi] )

   

  2) Hallinnon kulujen vyörytyksessä käytetty kaava esimerkkisyöttöillä. Hallinnon kuluja ei haluttu vyöryttää kustannuspaikoille 100 ja 150.

  iif (UnitFinalID() == "100" | "150", 0, [Raporttirivi Vyörytys-%] * [Raporttirivi Yleishallinnon kulut; Yleishallinnon yksikkö)

   

  tai vaihehtoiseti "UnitPath", jolloin tulee kertoa kustannuspaikan tunnisteen polku (hyödyllinen jos sama tunniste on käytössä esim. konsernin eri yrityksillä)

   

  iif (UnitPath() == "1.100" | "150", 0, [Raporttirivi Vyörytys-%] * [Raporttirivi Yleishallinnon kulut; Yleishallinnon yksikkö)

   

  Jos kaavan tulisi vaikuttaa kaikkiin tietyn kustannuspaikkaryhmän (tai alaryhmän) kustannuspaikkohin, ei ole mielekästä listata kaikkia yksittäisiä kustannuspaikkoja kaava rivillä. Manuaalinen lista ei päivity automaattisesti jos uusia kustannuspaikkoja lisätään esim. tietyn ryhmän alle.

   

  3) Kaava, jolla saadaan rajaus kattamaan kaikki 1.100 sisään kuuluvat kustannuspaikat ja 1.100 itsensä

   

  iif(pos(UnitPath(), "1.100")>0, [arvo jos kustannuspaikan tunniste on 1.100 tai 1.100 alkuinen], [arvo jos ehto ei täyty/epätosi] )

   

   

   

  Pos-funktio (position) hakee merkkijonosta (UnitPath) toisena parametrina annettua merkijonoa ("1.100") ja jos se löytyy, niin vastaukseksi annetaan numero monennestako merkistä alkaen etsitty merkkijono löytyy (eli vastaukseksi tulee yksi, jos organisaatiotunnus alkaa merkkijonolla "1.100"). Vastaus on nolla, jos etsittyä merkkijonoa ei löydy.