Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > Tekijät Minna Seistilä

Netvisor

5 Viestit joiden tekijä on: Minna Seistilä

Olemme julkaisseet Palkansaajien lisätietokentät uutena ominaisuutena. Tavoitteenamme on tukea Netvisorin HR-toiminnallisuutta ja mahdollistaa kevyt henkilötietojen seuranta yhdessä järjestelmässä. Lisätietokentät ovat täysin räätälöitävissä kuhunkin yritykseen ja niitä voidaan hyödyntää mihin tahansa raportointitarpeeseen. Lisätietokentille on kolme eri sijaintia, joten ne pystytään ryhmittelemään loogiseksi osaksi Palkansaajan perustietoja. Lisätietokentät saa raportoitua Palkansaajalistauksen kautta.

 

Perustiedoissa ja Yhteystiedoissa näkyviä Lisätietokenttiä pystyy myös käyttäjä itse muokkaamaan, joten tiedot on helppo pitää ajantasalla.

 

Koulutustietoja voidaan täydentää lisätietokenttien avulla esimerkiksi erilaisten kurssien tai lupien osalta.

 

Lisätietokentät raportoidaan Palkansaajalistauksessa ja ne voidaan viedä myös Exceliin raportin muokkaamista varten.

 

Lisätietokenttien luomisesta ja hallinnoimisesta kerrotaan tarkemmin Tukisivujemme ohjeessa: Palkansaajien lisätietokentät

 

Mihin sinä aiot Lisätietokenttiä hyödyntää?

Hei,

 

Kuukauden vaihteen rutiinien helpottamiseksi, kaikki palkkoihin liittyvät Velvoitteet on nyt kasattu yhteen näkymään. Näkymän yläosassa on kaikki tarvittava listattuna "käyttöjärjestykseen" ja voit liikkua osioiden välillä vapaasti, vain klikkaamalla otsikkoa.

 

Ensimmäisenä näkyy "Kuukausittaiset velvoitteet", jossa lasketetaan arvot ja muodostetaan tositteet. Sen jälkeen voit muodostaa TAS-ilmoituksen "Oma-aloitteiset verot" -osiossa ja lopuksi lähettää sen "Oma-aloitteisten verojen lähetys" -osiossa. Samassa näkymässä voit sen jälkeen muodostaa myös Tilitykset ja Vakuutusilmoituksen.

 

Pääset näkymään Palkat-valikosta, kohdasta Velvoitteet:

 

Samat toiminnot säilyvät edelleen myös Taloushallinto-valikossa, kuten tähänkin saakka.

Netvisor-tuoteideointi osioon jätetty toive on nyt toteutettu!

 

Monet ovat toivoneet Tilitykset-näkymään parempaa käytettävyyttä, etenkin jos aineistoa on kertynyt jo usammalta vuodelta.

Jatkossa Tilitykset-näkymässä käytetään oletusrajauksena edellistä kalenterikuukautta:

C-tilitykset.jpg

Näkymää on mahdollista laajentaa Näytä tilitykset jälkeen -toiminnolla, jonka valinta säilyy koko istunnon ajan, vaikka kävisitkin välillä muissa näkymissä.

 

Myös tilitysten näyttämisjärjestystä on muutettu, jatkossa uusin tilitys näkyy aina ylimpänä listalla:

c-järjestys.jpg

Hei,

 

Vuosittainen työaika piteni tänä vuonna 24 tunnilla Kilpailukykysopimuksen seurauksena. Työajan pidentämisen toteuttamiseen on keksitty monia eri tapoja eri yrityksissä. Sen vuoksi tarvitaan myös monia eri tapoja miten muutos huomioidaan Netvisorin työaikakirjauksissa. Alla on käyty lyhyesti läpi muutamia vaihtoehtoja:

 

1. Muutos viikkotyöaikaan. Säännöllinen viikkotyöaika määritellään palkkamallin asetuksissa, jota voidaan muuttaa jos lisääntynyt työaika jaetaan viikkotyöaikaan tasaisesti koko vuodelle. Tällöin esimerkiksi 37,5 h työviikon pituudeksi tulisi 38 h. Tässä ratkaisussa tulee huomioida, että viikkotyöajan muuttaminen vaikuttaa liukumalaskentaan. Joten mikäli liukumaseuranta on käytössä ja viikkotyöaikaa muutetaan, tulee palkansaajan perustietoihin määrittää liukumalaskennalle alkamispäivä ja antaa alkusaldo, mistä uudella viikkotyöajalla jatketaan liukumalaskentaa.

2. Negatiivinen liukumakorjaus. Jos lisääntynyt työaika halutaan vähentää työntekijän liukumasaldosta, kirjaus voidaan tehdä vuoden alussa yhdellä kirjauksella. Kirjaus tehdään erillisellä kirjauslajilla, jolla on vaikutus liukumalaskentaan, mutta ei työaikaan. Kirjauslajilla kirjataan työpäivälle saldoa -24 h, jolloin kokonaisliukuma kirjaushetkellä pienenee. Mikäli liukumaseuranta ei aiemmin ole ollut Netvisorissa käytössä, voidaan palkansaajan perustietoihin merkitä liukumalaskenta alkavaksi 1.1.2017 ja antaa aloitussaldoksi suoraan -24 h.

3. Kiky-tuntien kirjaaminen ilman vaikutusta liukumiin. Kun työntekijä tekee kiky-tunteja tai muuta sovittua aktiviteettiä, hän kirjaa tunnit normaalisti työaikakirjauksiin. Kirjaus tehdään omalla kirjauslajilla, joka ei vaikuta liukumalaskentaan. Tällöin pystytään raportoimaan paljonko kiky-tunteja on tehty, mutta niillä ei ole vaikutusta normaaliin liukumalaskentaan.

 

 

Onko teillä päädytty johonkin muuhun ratkaisuun? Kertokaa ratkaisustanne, niin mietitään yhdessä miten teidän tapanne saadaan ratkaistua Netvisorin työaikakirjauksiin.

Tyel-vuosi-ilmoituksella havaittu virhe korjattu 12.1.2016. Vuosiansiot ilmoitetaan nyt oikein myös sellaisten palkansaajien osalta, joiden työsuhde on päättynyt 2015 aikana.

 

Selvitämme vielä niitä yrityksiä, joiden osalta on mahdollisesti toimitettu virheellistä tietoa vakuutusyhtiölle ja tulemme olemaan yhteydessä suoraan niihin käyttäjiin, joihin tämä on voinut vaikuttaa.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Tyel-vuosi-ilmoituksen siirtotiedoston muodostumisessa on havaittu virhetilanne. Virhe koskee vain sellaisten palkansaajien vuosiansiotietoja joiden työsuhde on päättynyt vuoden 2015 aikana. Palkansaajien, joiden työsuhde jatkuu, tiedot muodostuvat oikein.

 

Vuosiansiotiedot näkyvät Netvisorissa yhteenvedolla täysin oikein, mutta siirtotiedosto muodostaa päättyneiden työsuhteiden vuosiansiotiedot väärin vakuutusyhtiön tietuekuvauksen tulkintaan.

 

Korjaustoimenpiteet ovat teknisellä osastollamme työnalla ja pyrimme saamaan korjauksen tuotantoon mahdollisimman pian. Pahoittelemme virheestä aiheutuvaa haittaa.

 

 

Tarvittaessa pystyt muokkaamaan vuosiansiotiedot oikeiksi palvelussa millä toimitat siirtotiedoston vakuutusyhtiölle. Tai voit muokata käsin siirtotiedostoa txt-muodossa.

Virhe löytyy riviltä B5=Päättymisilmoitus, missä on virheellisesti ilmoitettu vuosityöansio merkkien 13-21 kohdalla.