Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > Tekijät Laura Sainio
1 2 3 Edellinen Seuraava

Netvisor

116 Viestit joiden tekijä on: Laura Sainio

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Tulorekisterin edellyttämä palkkalajien kohdistaminen tulolajeille on nyt mahdollista. Kohdista palkkalajit helposti koko yrityksen osalta samassa näkymässä. Samalla voi asettaa yksikön tarvittaville palkkalajeille.
 • Lue lisää uudistuksesta ja valmistaudu uuteen ilmoitusmenettelyyn täältä: Tulorekisterin tulolajit kohdistettavissa

 

Matkat

 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena matkalaskun laskentakohteen muokkaaminen ei onnistunut.

 

Tuotteet ja varasto

 • Varastohallinnan tuotteiden eräseurantaa on parannettu seuraavasti:
  • Tuotteiden eräseuranta ei ole enää sidottu FIFO -varastonarvostusmenetelmään, vaan sitä voi käyttää kaikissa varastonarvostusmenetelmissä
  • Eräseurannan voi asettaa käyttöön tuotekohtaisesti
  • Erälinkityksiä voi tehdä sekä erilaisten linkitysautomatiikan sääntöjen mukaisesti että manuaalisesti
  • Lisäksi linkitystyökalujen ulkoasu on uudistettu.

 

Myynti ja Osto

 • Nostimme asiakas- sekä toimittajaluettelon listausnäkymien maksimiosumien määrän viidestä tuhannesta kymmeneen tuhanteen. Lisäksi lisäsimme molempiin listausnäkymiin sivutuksen, joka helpottaa näkymien käsittelyä ja lyhentää sivujen latausaikaa.
 • Poistimme myyntilaskun ja myyntitilauksen tulosteilta lähettäjän osoitetiedoista turhat välimerkit.

 

Konsernit

 • Korjasimme virheen, jonka vuoksi yritysryhmän tulosseurannan tunnuslukuja ei laskettu automaattisesti osalle yrityksistä.

 

Netvisor-Severa-liittymä

 • Muutimme Severasta Netvisoriin tuotavien myyntilaskujen desimaalikäsittelyä tarkemmaksi. Tämä korjaa erot Severan ja Netvisorin laskuilla tilanteessa, jossa laskurivien yksikköhinnoissa on enemmän kuin kaksi desimaalia.

 

Netvisor ID

 • Netvisor ID:stä on julkaistu uusi iOS -versio (1.3.4.)
  • Uusi versio sisältää tuen iOS X:n Face ID -tunnistukselle sekä muita pieniä korjauksia ja parannuksia.

 

Ohjelmistorajapinta

 • Korjasimme palkansaajan tietojen päivityksestä (employee.nv) virheen, jonka seurauksena rajapinta palautti virheen "Työntekijää ei löydy" mikäli palkansaajan perusyritys oli eri kuin se yritys, johon tietoja oltiin päivittämässä.

 

 

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Korjasimme ongelman, jossa Maksetuksi merkityt ja ilman palkkalaskelmalinkitystä olevat lomakirjaukset näkyivät suunniteltuina lomapäivinä.
  • Lisäksi työajansyöttönäkymässä näytetään nyt myös tulevaisuuteen kirjatut lomat suunniteltuina lomapäivinä.
 • Teimme parannuksia lisälaskelmaan:
  • Lisälaskelman muodostamisessa ei oletuksena enää tule palkkaperusteet mukaan. Ne on kuitenkin mahdollista valita mukaan tarvittaessa.
  • Lisäksi lisälaskelmalle tulee aina veropäivien yliajoksi nolla päivää, jotta ennakonpidätyksen laskenta menee oikein.
 • Korjasimme ongelman, jossa samalle palkkakaudelle muodostettu palkkalaskelma ei tietyissä tilanteissa laskenut ennakonpidätystä oikein.

Ostot

 • Korjasimme virheellisyydet ostolaskuihin liittyvistä widgeteistä ja niistä avautuvista listauksista:
  • Etusivun widgetin "Avoimet ostot ja tilisiirrot" kohta "Joista erääntyneitä ostolaskuja" ei sisällä enää hylättyjä laskuja
  • Etusivun "Minulla käsittelyssä" kohta "Tiliöimättömät ostolaskut" ei enää sisällä hylättyjä laskuja
  • Ostot-sivun "Minulla käsittelyssä" kohta "Tiliöimättömät ostolaskut" ei enää sisällä hylättyjä laskuja
  • Ostot-sivun "Tiliöimättömät ostolaskut" -alaosan linkki "Siirry tiliöimättömiin ostolaskuihin ei enää sisällä hylättyjä laskuja.

 

Netvisor-Severa-liittymä

 • Muokkasimme ostolaskurivien siirron siirtohistorian Excel-tulostusta niin, että tulosteessa näytetään rivien kappalemäärät ja sekä yksikkö- että kokonaiskulut.

 

 

 

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 

 • Julkaisimme OP Laskulaina -palvelun. OP Laskulaina on täysin digitaalinen rahoituspalvelu, joka toimii osana Netvisor-palvelua.
  • Yrityksen myyntisaatavat toimivat OP Laskulainan vakuutena
  • Nostettavissa oleva lainasumma perustuu avoinna oleviin myyntisaataviin
  • Lue lisää täältä: OP Laskulaina

 

Integraatiot

 • Julkaisimme Netvisor Storen, josta otat helpsti käyttöösi lisäpalveluita ja laajennoksia ilman teknistä osaamista. Palveluvalikoima tulee laajentumaan jatkossa. Ensijulkaisussa Netvisor Storesta voi ottaa käyttöön seuraavat palvelut:
  • OP Laskulaina
  • Eazybreak
  • Smarttime eShip
  • Visma Duetto

 

Osto

 • "Myynti- ja ostoreskontrien oikeudet" oikeuksiin lisättiin uusi oikeus, "Ostolaskujen automaatiosäännöt". Tämä oikeus mahdollistaa käyttäjän pääsyn ostolaskuautomaatiosääntöihin.
 • Ostolaskujen listaukseen lisättiin uusi massatoiminto-painike "Suorita automaatiosäännöt laskuille", jolla voidaan ajaa automaatiosäännöt valituille laskuille. Toiminto vaatii tuon uuden oikeuden, eli  "Ostolaskujen automaatiosäännöt"-oikeuden.

 

Yleiset

 • Netvisorin vanhan käyttöliittymän siirtymäaika päättyi. Kaikki käyttäjät käyttävät jatkossa uutta käyttöliittymää.
 • Vähäisen käytön vuoksi muutimme viestintäpalvelumme kanavia niin, että jatkossa ostolaskujen kierrätyksestä ei lähde enää SMS-viestejä.
  • Käyttäjille (54 kpl) jotka tätä käyttivät, on vaihdettu viestintäkanavaksi sähköposti. Tulemme viestimään heitä vielä erikseen.

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Haluamme tukea asiakasyritystemme toimintaa GDPR:n eli uuden tietoturva-asetuksen kohdalla. NetBoxi on uusi toiminto, jolla palkkatietoja voi toimittaa tietoturvallisesti ja tehokkaasti Netvisorin sisällä yrityksestä palkanlaskentaan.

 

Taloushallinto

 • Muutimme myyntitilausten esitystapaa kassavirtaennusteessa.
  • Muutoksen myötä myyntitilausten ennustettu päivä pohjautuu myyntitilauksen eräpäivään. Ennen muutosta ennustettu päivä pohjautui myyntitilauksen toimituspäivään.

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset.

 

Palkat

 • Kunnallinen lomalaskentatapa on nyt tuettuna Netvisorissa. Samaa lomalaskentatapaa voi käyttää myös muissa vastaavaa lomakäsittelylogiikkaan noudattavissa työehtosopimuksisssa, esim. AVAINTES:iä käytettäessä. Uudistus ei toimi vanhassa lomalaskennassa. Lue lisää uudistuksesta tukisivuiltamme: Kunnallinen lomalaskentatapa
 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena palkkaperusteiden tarkistaminen ei onnistunut mikäli mukana oli palkkalaji jolla on käytössä manuaalinen laskenta (muutos julkaistiin 8.5.2018).

 

Myynti

 • Lisäsimme tilauksen ja tarjouksen sähköpostilähetykseen lähetysprosessiin näkyville osoitteen, johon aineisto on lähdössä.
 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena sopimuslaskutuksen %kknimi -ohjaus ei toiminut. Samalla lisäsimme kuukauden nimille omat ohjausparametrit englanniksi ja ruotsiksi.

 

Ohjelmistorajapinta

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Muutimme toimipaikkatiedon passivointitoimintoa niin, että passivointi on aina mahdollista mutta ei-käytettävissä-olevat toimipaikat eivät ole valittavissa palkansaajille.

 

Ohjelmistorajapinta

 • Teimme pieniä parannuksia ohjelmistorajapintatunnusten hallintasivulle.
 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena rajapintapalvelua ei saanut palautettua uudelleen käyttöön ennen palvelun lopullista sulkeutumista.

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Lomarahapäivien automaattiseen maksamiseen palkanlaskentaprosessissa voi jatkossa vaikuttaa palkkamallin loma-asetuksiin lisätyllä valinnalla "Lomarahapäivien maksaminen".
  • Valinta voidaan pitää ennallaan, jolloin jatkossakin tarjotaan lomarahat maksettaviksi maksettavien lomapäivien mukaan tai ehdotus voidaan asettaa pois päältä ja valita palkkalaskelmien muodostamisen yhteydessä massatoiminnolla lomarahat maksettaviksi yrityksen käytännön mukaan.
  • Lue lisää täältä: Lomarahojen maksaminen koostetusti
 • Paransimme "Työaikaraportti laskentakohteittain"-raportin suorituskykyä ja palautimme sen takaisin Työaikaraporttien valikkoon.
 • Tehostimme lomalaskennan alkusaldojen näkymää. Sivu aukeaa jatkossa suurillakin palkansaajamassoilla huomattavasti aiempaa nopeammin.
 • Muutimme lopputililaskurin muodostamaan maksettavalle lomapalkalle ja lomarahalle erilliset rivit palkkalaskelmalle.
 • Yritykselle voidaan jatkossa tallentaa toimipaikat ja raportoida palkansaajat toimipaikoittan. Muutos on osa Netvisorin valmistautumista tulorekisteriin.

 

Myynti

 • Teimme korjauksia factoring-laskutukseen seuraavasti:
  • Korjasimme ongelman Guidan factoring-laskujen hyvittämisessä ja kopioinnissa
  • Dansken ja Tapiolan factoring-materiaali muodostuu nyt myös yli 8-merkkisille laskunumeroille.

 

Netvisor ID

 • Päivitys 27.4.2018 Netvisor ID:n Android-sovellus on päivittynyt versioon 1.2.5
  • Uusi versio korjaa edellisen päivityksen jälkeen ilmenneet kirjautumisongelmat, mm. tilanteen, jossa kirjautuminen ei onnistunut, koska vahvistusikkuna "karkasi" näytöltä
  • Voit ladata uuden version täältä: Netvisor ID - Apps on Google Play

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Oma-aloitteisten verojen työnantajasuorituksen ilmoituksella näytetään jatkossa maksettava ennakonpidätys ja lähdevero lihavoituna kuten on näytetty jo maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Lisäksi työnantajasuorituksen ilmoitukselle on lisätty rivi, jossa näytetään maksettava summa yhteensä.
 • Lomapäiväkirjanpidon excel-viennistä korjattu ongelma, jonka takia palkkalaskelmat sarake ei näkynyt oikein.

Yleiset

 • Lisäsimme vanhan Netvisor-käyttöliittymän etusivulle tiedon vanhan liittymän poistumisen aikataulusta. Vanha käyttöliittymä poistuu käytöstä 1.6.2018 alkaen.

 

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 • Myyntitilaukset ja -tarjoukset on nyt mahdollista lähettää asiakkaille myös sähköpostitse.
  • Samalla paransimme sähköpostitse lähetettävien materiaalien saateviestien hallintaa niin, että oman tekstin lisäksi myös vakiotekstit näytetään ko. näkymässä.
 • Korjasimme Arvaton ja Svean factoring-laskuila esiintyneen virheen, jonka seurauksena kopioimalla tehdyille factoring-asiakkaiden laskuille jäi muodostumatta viitenumero.

 

Tuotteet ja varasto

 • Lisäsimme tuotelistaukseen uuden sarakkeen, josta näkee varastoissa olevien vapaiden tuotteiden määrän (tilanne - varatut).
 • Lisäksi tuotelistauksen "Näytä listauksessa"-toiminnon kautta on nyt mahdollista rajata listattavaksi vain ne tuotteet joilla ko. arvo on nolla tai sitä pienempi.

 

Ostot

 • Lisäsimme ostolaskujen ja ostotilausten linkitystoimintoon uuden ominaisuuden, jolla voi kopioida ostotilaukselle yksikköhinnan linkitetyiltä ostolaskuriveiltä. Hinta päivittyy tällöin myös varastotietoihin.Edellytykset kopioinnille ovat seuraavat:
  • Laskulla ja tilauksella täytyy olla sama valuutta
  • Tilauksen riviin on kohdistunut vain yksi laskulinkitys
  • Ostolaskurivin yksikköhinta on suurempi kuin nolla

 

Palkat

 • Korjasimme ongelman, jossa lomaoikeuden hallintanäkymän massatoiminnot eivät toimineet Safari-selaimella.

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Ostot

 • Kansainvälisen RF-viitteen voi nyt syöttää ostolaskulla viitenumerokenttään. Aiemmin nämä viitteet on syötetty viitekentän sijasta viestikenttään. 

Palkat

 • Uuden lomalaskennan käyttöönottoa on helpotettu niin, että palkkalajien muokkaamisen kohdassa 2 jatkossa riittää vanhan lomalaskennan palkkalajien Laskenta-valinnan muuttaminen vaihtoehdoksi "Palkkalaji, jolla on manuaalinen laskenta (käytössä vain laskelmalle valittaessa)". Näin palkkalajien kaavoihin ei tarvitse enää tehdä muokkauksia.
 • Oma-aloitteisten verojen näkymään sekä ilmoitusten lähettämisen näkymään pääsee jatkossa KP-roolin lisäksi Palkanlaskijan P-roolilla. Näin palkanlaskijoille ei tarvitse enää antaa kirjanpitäjän roolia, jotta oma-aloitteisten verojen työnantajasuoritusten lähettäminen olisi mahdollista - pelkkä P-rooli riittää lähtökohtaisesti palkanlaskijalle.
 • Olemme helpottaneet palkanlaskennan käyttöönottoa ohjaamalla henkilöiden palvelun valintojen tarkastamisen vaiheen palkansaajalistaukseen, jossa palvelut voi kytkeä päälle massatoimintoa käyttäen.
  • Palkanlaskenta- ja resurssienhallintapalvelut voidaan kytkeä päälle myös yksittäisen palkansaajan tiedoissa sekä palkansaajien tuonti-Excelillä.

Myynti

 • Teimme lisäpäivityksen tiliotteen maksukorttiprovision käsittelyyn, jotta kaikki Nets-tilitykset saadaan käsiteltyä. Jatkossa toimintoon nousevat kaikki "Nets" -alkuiset tapahtumat. (Julkaistiin 22.3.2018)

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

Uuden myyntilaskunäkymän julkaisun pohjatyönä teimme seuraavat muutokset Laajennettua tuotehallintaa käyttävien yritysten myyntilaskun luontiin:

 • Tilapäisen asiakkaan nimi- ja osoitetiedot voi nyt syöttää suoraan laskun luontinäkymässä.
 • Valuutassa laskutettaville laskuille voi antaa valuutan heti laskun luontinäkymässä.
  • Valuutan valinta tulee näkyviin, kun luodaan lasku asiakkaalle, jota on jo aiemmin laskutettu muussa valuutassa kuin eurossa.
 • Laskunumeron muokkaus poistettiin laskun luontinäkymästä. Numeroa voi kuitenkin muokata laskunäkymässä kuten ennenkin.
 • Yritykset, joilla on Tehtävät-osio käytössä voivat nyt valita laskua luodessaan sekä asiakkaalla että laskulla näytettävien lisätietokenttien tiedot kopioitavaksi muodostettavalle laskulle.
 • Mikäli lasku muodostetaan tuoterekisterin kautta, voidaan laskutettavien tuotteiden kappalemäärät syöttää tuotteille jo ennen laskulle siirtymistä.

 

 • Muutimme laskun lähettäjän tietojen asemointia e-kirjetulostukseen menevillä laskuilla niin, että osoite pysyy kirjeen kuoressa liikkumisesta huolimatta aina korkeintaan 4 cm kirjekuoren yläreunasta.
  • Muutos tehtiin, koska liian alhaalla olevat lähettäjän tiedot aiheuttavat postin jakeluautomatiikan toimesta laskujen jakelua takaisin lähettäjälleen.

 

Tuotteet ja varasto

 • Perus-tuotehallintaa käyttävät yritykset pystyvät jälleen tallentamaan uudelle tuotteelle tyhjän yksikkötiedon.

 

Taloushallinto

 • Korjasimme virheen, jossa liitetietotositteelle liitetystä pdf-tiedostosta jäi osia tulostumatta ylä-, ala ja vasemmasta laidasta.

 

Palkat

 • Teimme seuraavat muutokset palkkatodistukseen:
 • Palkkatodistuksella käytetään yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivää työsuhteen alkamispäivän sijaan, mikäli yhtäjaksoinen alkamispäivä on määritelty.
 • Palkkatodistuksen ammattinimike tulee työsuhteelta, jos tarkastelujaksolta löytyy työsuhde, jossa ammattinimike on määritelty.
 • Muutoin käytetään vanhaa "ammattinimike palkkalaskelmalla" -tietoa, jonka näkee vielä palkansaajalistauksessa.

 

Ohjelmistorajapinta

Palkansaajien tuonnin rajapintaresurssiin (employee.nv) on tehty seuraavat muutokset. Muutokset ovat osa Netvisorin valmistautumista tulorekisterihankkeeseen.

 • Palkansaajan muokkaaminen on mahdollistettu silloinkin, kun ko. palkansaajan työsuhde ei ole voimassa
 • Resurssi ei enää jatkossa aseta palkansaajalle lomapäivien kertymiä. Tämä tulee asettaa käyttöliittymän puolella. Yksittäisen palkansaajan osalta tiedon voi päivittää palkansaajan tietojen sivulla. Useammalle palkansaajalle tieto voidaan asettaa massana lomaoikeuden hallinnasta eli Palkat - Lomalaskennan asetukset, jossa valitaan käsiltävät palkansaajat ja "Käsittele valittuja" valikosta valitaan "Aseta lomapäivien kertymäsääntö" sekä haluttu kertymäsääntö.
 • Työsuhteisiin lisätyt uudet kentät on lisätty rajapintaresurssiin. Nämä ovat:
 • Ammattiluokka occupationclassification
 • Työsuhteen voimassaolo employmentcontract
  • Sallitut arvot: 1: toistaiseksi voimassa oleva, 2: määräaikainen
  • Huom: määräaikaiselle työsuhteelle on annettava päättymispäivä
 • Työsuhteen tyyppi employmentform
  • Sallitut arvot: 1: kokoaikainen, 2: osa-aikainen.
 • Osa-aikaisuuden prosentti parttimepercent
  • Sallitut arvot: desimaaliluku väliltä 0-100.
  • Huom: employmentform oltava 2, jotta asetus huomioidaan.
  • Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin
 • Säännöllinen työaika regularworkinghours
  • Sallitut arvot: desimaaliluku väliltä 0-168.
  • Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin
 • employeepayrollinformation-elementin kentät JobBeginDate ja Profession on muutettu vapaaehtoisiksi
  • Näitä kenttiä voidaan edelleen käyttää tai vaihtoehtoisesti voidaan tuoda työsuhteet employmentperiods-elementillä

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 • Lisäsimme asiakaslistaukseen uuden massatoiminnon, jolla voidaan lisätä sopimuslaskutuksen palvelukoriin useita asiakkaita kerralla.
 • Korjasimme asiakastietojen CSV-tuontia niin, että jatkossa tyhjäksi jätettty sähköpostilaskuosoite tulee asiakasrekisteriin tyhjänä tietona. Aiemmin tuonnissa näihin kenttiin tuli "0".

 

Yleiset

 • Raikastimme seuraavien sivujen ulkoasua nykyaikaisempaan muotoon:
  • Tiliotteiden selaus
  • Suoritusten haku-, lisäys- ja muokkaussivut

 

 

 

 

 

 

 

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Toimme palkansaajien hallintaan uuden ominaisuuden: palkansaajien lisätietokentät. Lisätietokentät ovat täysin räätälöitävissä kuhunkin yritykseen, ja niitä voidaan hyödyntää mihin tahansa raportointitarpeeseen.
 • Ostot
  • Paransimme ostotilauksen käsittelyä niin, että toimitettujen rivien hintatietojen muutokset saa tarvittaessa päivitettyä toimittajan hankintatietoihin.
  • Korjasimme ostolaskujen ja ostotilausten linkitysnäkymästä virheen, jonka seurauksena tuotteen tiedoille porautuminen ei toiminut linkitysnäkymässä.

 

Myynti

 • Korjasimme myyntilaskulistauksen laajennetuista hauista virheen, jonka seurauksena osa hakuehdoista ei toiminut. Vika koski seuraavia hakuehtoja:
  • Tuoteryhmä
  • Riviselite
  • Laskentakohdehierarkia

 

Veroilmoittaminen

 • Paransimme tuloverolomakkeiden "Tallenna ja tarkista lomake" virheviestintää seuraavasti: näkyville on nyt lisätty myös virheet, joita verottaja ei ole kohdistanut tiettyyn lomakkeen kenttään.

 

Netvisor-Severa-liittymä

 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena Severasta Netvisoriin siirretylle myyntilaskun laskurivillä nimi- ja kuvauskenttä jäivät tyhjiksi.
  • Tätä tapahtui niille tuoteriveille, joille oli annettu Severan työllä kiinteä hinta.

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Palkansaajan työsuhteelle on lisätty mahdollisuus syöttää säännöllinen viikkotyöaika. Jos työsuhteen säännöllinen viikkotyöaika asetetaan, palkansaajan asetus yliajaa palkkamallin säännöllisen työajan. Muutos mahdollistaa aiempaa paremmin eri työaikaa tekevien palkansaajien käsittelyn muiden palkansaajien yhteydessä ja tehostaa näin palkanlaskentaa entisestään. Viikkotyöajan asetus huomioidaan liukumia laskettaessa.
 • Palkkalaskelman palkkalajeina on näytetty ylimääräisiä rivejä tilanteessa, jossa palkkamallia on vaihdettu kesken vuoden ja palkkojen historiatiedoissa on annettu arvoja sellaisille palkkalajeille, joita nykyisessä palkkamallissa ei näytetä. Tämä vika on nyt korjattu.
 • Lomapäiväkirjanpidossa on näytetty vanhalla lomalaskennalla laskettuja arvoja "Yhteensä"-rivillä kuukausitasolla näyttämättä kuitenkaan palkansaajakohtaisia arvoja. Näkymää on nyt selkeytetty niin, ettei arvoja näytetä myöskään Yhteensä-rivillä.
 • Korjasimme ja selkeytimme lomatapahtumien raporttia seuraavasti:
  • Lomakorvausta ei enää oteta mukaan kumulatiivisiin 'Maksamaton lomapalkka' ja 'Maksamaton lomaraha'-sarakkeisiin.
  • Lisäsimme kyseisiin sarakkeisiin erittelyn, mikäli summia on usealla lomalaskentavalla.

Myynti

 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena laskukohtaisten laskentakohteiden asetussivulla ei näkynyt laskentakohteita tietyissä tilanteissa.

Kirjanpidon raportit

 • Korjasimme konsernin tuloslaskelma-  ja taseraporttien "Tallenna Excel-muodossa" -toiminnon. Nyt raportille tulostuu lukujen ohella myös kirjanpidon tilit.

Tilinpäätös

 • Korjasimme tilinpäätöksen koostamisesta virheen, jossa raportti 'Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista' tuli mukaan koostettavaan tilinpäätökseen silloinkin, kun raporttia ei oltu valittu mukaan.

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Tuotteet ja varasto

 • Päivitimme varastotapahtumien hallintasivun ulkoasun.
 • Uudistimme varastotapahtumatyyppien hallintasivun.
 • Lisäsimme käyttäjälle mahdollisuuden luoda suurimmalle osalle varastotapahtumatyyppien käyttöpaikkoja omia varastotpahtumatyyppejä.
  • Muutama käyttöpaikka pysyy edelleen vain järjestelmän käytössä (kuten esim. varastosiirto, jonka käyttäjä voi edelleen kuitenkin nimetä haluamakseen) .
 • Lisäsimme "Valmistus" tapahtumatyypin. Tapahtumatyyppiä käytetään valmisttuskirjauksilla koostetuotteiden varastotapahtumille. Käyttäjä voi halutessaan luoda omia "Valmistus" käyttöpaikan varastotapahtumatyyppejä.
 • Käsittelykorin "inventointi"-toiminnossa on nyt mahdollisuus valita muodostettavilla varastotapahtumilla käytettävä varastotapahtumatyyppi.
  • Sama koskee myös "Valmistuskirjausta".
 • Korjasimme keskihintalaskennassa ilmenneitä ongelmia.
  • Jatkossa on mahdollisuus nollata keskihinta laskenta käsittelykorin "inventointi"- toiminnon kautta.
  • Lisäksi "inventointi"-toiminto osaa tarvittaessa päivitää inventointia edeltävien hankintojen vapaiden linkitysten määrän ajantasalle.
  • Inventoinnissa on myös mahdollisuus antaa suoraan käytettävä yksikköhinta.
 • Lisäsimme mahdollisuuden estää varastotapahtuman linkittäminen.
  • Esimerkiksi jos on vanhoja tapahtumia joita ei ole tarkoituskaan koskaan linkittää niin ne saa piilotettua linkittämättömät raportilta.

Myynti

 • Päivitimme tiliotteen maksukorttiprovisiokäsittelyä niin, että tapahtumat nimellä "NETS DENMARK A/S, FILIAL I FINLAND" tulevat myös käsittelyyn. Lisäksi paransimme Luottokunnan käsittelyä, joka ei toiminut Aktian tiliotteilla poikkeavan kirjoitusmuodon vuoksi.
 • Myyntilaskulle asetettu maksusuunnitelma on nyt lisätty näkymään laskun PDF-tulosteella.
  • Maksusuunnitelmaa ei näytetä perintäkirjeillä.

 

Netvisor-Severa-liittymä

 • Korjasimme Severa-liittymän virheen, jonka seurauksena tuotavien matkalaskujen otsikot eivät näkyneet tuontiliittymässä.

 

Käyttöoikeudet

 • Yrityksen pääkäyttäjän hallinta on nyt mahdollistettu yrityksen käyttäjähallitsijoille. Ennen muutokset tehtiin asiakaspalvelumme toimesta.

 

Ohjelmistorajapinta

 • Myyntilaskujen tuontiin ja vientii rajapinnan kautta on lisätty rivitietoihin provisioprosentti.
  • Koskee resursseja getsalesinvoice.nv ja salesinvoice.nv