Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2018 > heinäkuu
2018

Ongelma kosketti yrityksiä, jotka käyttävät sekä eScan-palvelua että Työaika ja Matkat -osiota.

 

Netvisorissa olleen virheen vuoksi osa Työaika ja Matkat -osion (Resurssinhallinta) käyttäjäveloituksista on voinut jäädä laskuttamatta alkuvuodelta.

Käyttäjän Netvisoriin lähettämä eScan-dokumentti (kuittiskanneri/Visma Scanner/eScan sähköpostidokumentti) ei ole lisännyt resurssienhallintapalvelua käyttöön tapahtuman kuukaudelle, vaikka näin olisi pitänyt tapahtua.

 

Muutimme 1.1.2018 alkaen Työaika- ja Matkat -osion veloitusperusteen syntymään palvelun käytöstä. Virheen vuoksi pelkkä eScan-dokumentin tuonti ei ole kytkenyt veloitusperustetta päälle. Mikäli käyttäjällä oli tuntimerkintöjä tai matkalaskuja, veloitus syntyi normaalisti.

 

Laskutamme puuttuvat tapahtumat jälkikäteen heinäkuun Netvisor-palvelulaskutuksessa omalla laskurivillään.

 

Pahoittelemme virhettä!

 

 

 

Vuoden 2018 hinnoittelusta: Resurssinhallinta eli Työaika ja Matkat -palveluosion hinnoittelu muuttui vuoden 2018 alussa kuukausiperusteiseksi. Uuden hinnoittelun mukaisesti resurssienhallintapalvelusta veloitetaan kuukausihinta niiltä kuukausilta, jolloin osiota käytetään. Myös rajapinnan eli kuittiskannerin kautta tehty käyttö synnyttää veloitusperusteen.

Lue lisää  >>

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 • Lisäsimme uuteen myyntilaskuun mahdollisuuden kopioida myös laskuluonnoksia.
 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena tilauksesta muodostettu suoramaksulaskutettavan asiakkaan lasku ei muodostunut suoramaksuksi.

 

Taloushallinto

 • Paransimme pääkirja-raportin ulkoasua saamiemme kehitystoiveiden mukaisesti:
  • Alv-% ja euromäärä ovat nyt vierekkäisissä sarakkeissa, ALV-tunnus niiden jälkeen.
  • Laskentakohteet on jaettu omiin sarakkeisiinsa laskentakohdeotsikon alle.

Palkat

 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena osalla yrityksistä näkyi palkkalista-raportilla ylimääräisiä palkkalajeja.

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 • Korjasimme uudistetusta myyntilaskusta virheen, jonka seurauksena asiakaskohtaiset hintatiedot eivät tulleet tuotteille.
 • Lisäksi teimme muita pikkuparannuksia uuteen myyntilaskuun.
 • Korjasimme virheen, jossa suoritusluettelossa pystyi muokkaamaan lukitulla kaudella olevaa myyntisuoritusta.

 

Kirjanpito

 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena vyörytyslinkki ei aina näkynyt tilisaldoraportin tulos-tileillä.

 

Laajennokset

 • Estimme uusien Prinetti-lähetysten tekemisen. Vanhat lähetysilmoitukset säilyvät arkistossa. Prinetti-palvelun korvaa Netvisor Storesta löytyvä SmartShip-palvelu.

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 • Uudistettu myyntilaskunäkymä on nyt käytössä kaikilla asiakkailla. Lue lisää: Uudistettu myyntilasku käyttöön
 • Verkkolaskuna lähetettävälle hyvityslaskuaineistolle on nyt mahdollista vaihtaa eräpäivä lähetysprosessissa.

 

Palkat

 • Tulorekisteriin valmistautumista helpotetaan tuomalla widget, jonka avulla voi seurata sitä, onko kaikki olennainen tehty. Wiget näkyy Palkanlaskija-roolilla toimiville sekä yrityksen pääkäyttäjälle.

Ensimmäisessä vaiheessa widgetissä näytetään tulolajeille kohdistettujen palkkalajien tilanne ja myöhemmin kun tarjoamme lisää mahdollisuuksia valmistautua muutokseen, tuodaan näistä tieto myös widgettiin.

 • Palkkalajien vanhat Yksikkö-tiedot on kokonaan poistettu käytöstä ja jatkossa raporteilla näytetään vain uuden Yksikkö-valikon valinnan mukainen tieto. Muutos on osa Netvisorin valmistautumista tulorekisteriin.

 

Henkilöstö

 • Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja työeläkevakuutusmaksun termejä on tarkennettu ja lisätty samalla kielituki. Käsittelylogiikkaa ei ole muutettu.
 • Palkansaajan työsuhteiden listausnäkymä on muutettu näyttämään oletuksena näkyvissä työsuhteen päättymispäivän. Näytettäviä sarakkeita voi jatkossakin valita näkyviin tai pois näkyvistä "Päivitä sarakkeet"-valinnoilla.
 • Palkansaajan tiedot-näkymästä on poistettu palkkatilasto-välilehti.

 

Taloushallinto

 • Tuloveroilmoitusten lähetysloki näytti tietoja virheellisesti vanhoilta tilikausilta, korjaus rajaa tiedot kyseiseen aikajaksoon.

 

Yleinen

 • Kun käyttäjä, jolla on pääsy useampaan yritykseen, irtisanoi Netvisor-palvelun muulta kuin perusyritykseltään, irtisanoutui kyseinen palvelu perusyritykseltä. Muutoksen myötä palvelu irtisanotaan yritykseltä, johon ollaan sillä hetkellä kirjautuneena.
 • Palvelukuvausten linkit sähköisten palvelukanavien sivulla korjattiin ohjaamaan oikeille sivuille.

Hei,

 

Aloitimme Netvisorin myyntilaskunäkymän ja -toiminnallisuuden uudistukseen valmistautumisen jo pitkälti yli vuosi sitten. Nykyinen toiminnallisuus on ollut käytössä pitkään ja uudistusta tarvittiin monella eri osa-alueella, niin toiminnallisuuksien kuin käytettävyydenkin osalta. Teemme uudistusta vaiheittain ja aiemmin olemmekin julkaisseet jo mm. myyntilaskujen uudet listausnäkymät. Lopputalvesta avasimme pilottijakson uusitulle myyntilaskunäkymälle ja saimmekin hyvin palautetta, jonka perusteella kehitystyötä ja viimeistelyä vietiin oikeaan suuntaan. Viimeistelyä jatkuikin hieman odotettua pidempään ja jatkoimme pilottijaksoa kauemmin kuin alunperin suunnittelimme.

 

Nyt uudistus tulee kaikille käyttöön! Nykyinen toiminnallisuus säilyy toki rinnalla kesän yli ja käyttäjät voivatkin itsenäisesti ottaa uuden version haltuun kun arki sen parhaiten mahdollistaa.

1kuva.png

 

Mikä muuttuu nyt ja mitä muuttuu myöhemmin?

 

UUTTA: Uusittu käyttöliittymä ja yksittäinen tietojen muokkaus

Suurimmat muutokset ensimmäisessä vaiheessa ovat käyttöliittymän muuttuminen ja tietojen muokkaaminen.

 

Uusi käyttöliittymä ottaa paljon aiemmin uusitusta ostolaskunäkymästä ja vie joitain asioita hieman pidemmälle ja myyntilaskulle paremmin toimivammaksi. Uudesta näkymästä löytyy paljon tuttuja työkaluja, kuten oikean reunan yhdistetty käsittelyhistoria- sekä liitetiedostopalkki. Lisäksi kaikki toiminnallisuudet löytyvät tutun sinisen Myyntilaskun toiminnot -painikkeen alta.

 

Lisäksi nyt myyntilaskulla olevia otsikko- tai rivitietoja voi muokata suoraan klikkaamalla haluttua tietoa. Näin koko laskua ei tarvitse enää erikseen avata “muokkaustilaan” ja tehdä siellä muutoksia. Tämä nopeuttaa varsinkin tilanteita missä lasku on iso ja tehtävät muutokset minimaalisia.

 

2kuva.png

UUTTA: Laskurivien tiedot ja välisummarivit

Yhtenä toivottuna muutoksena käyttäjä voi nyt valita mitä sarakkeita laskuriveistä on näkyvillä. Tämän avulla yritykselle tai kyseiselle laskulle turhat tiedot voi tiputtaa suoraan pois näkyvistä. Tämä on käyttäjäkohtainen ja tehdyt muutokset eivät vaikuta muihin yrityksen käyttäjiin tai lähetettävän laskun tietoihin.

3kuva.png

 

Laskurivien väliin voidaan nyt myös lisätä välisummarivejä joiden avulla voidaan laskea välisummarivin yläpuolella olevat laskurvivien summat yhteen. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi koontilaskukutuksessa kun tietoja halutaan erotella esim. tilauskohtaisesti. Välisummariviä voit päivittää itse manuaalisesti tai voit rivikohtaisesta toiminnosta laskettaa summan automaattisesti.

 

 

UUTTA: Laskurivien tuotehaku uudistui

Tuotehaku näyttää nyt suoraan myös tuoteryhmän mihin tuotteet kuuluvat, sekä tuotteen varasto- ja tilaussaldot. Tämän avulla laskutusvaiheessa näkee jo heti onko tavaraa varastossa tai tulossa varastoon.

4kuva.png

 

UUTTA: “Luonnos”-tila laskulla

Laskun voi tallentaa tilassa “Luonnos”, jolloin sitä ei voi vielä lähettää. Tässä tilassa laskua voidaan täydentää pikkuhiljaa kuukauden aikana ilman huolta siitä, että joku lähettää sen vahingossa. Kun laskulla on kaikki tarvittavat tiedot kerättynä, niin tämän jälkeen lasku voidaan muuttaa lähetysvalmiiksi ja lähettää asiakkaalle. Luonnos-tilaa ei ole kuitenkaan pakko käyttää, laskun voi luoda myös suoraan laskutusvalmiiseen tilaan kuten aiemminkin.

5kuva.png

 

UUTTA: Laskun tietojen muokkaaminen lähetyksen jälkeen

Uudessa laskunäkymässä laskun tietoja pääsee muokkaamaan vapaammin myös laskun lähetyksen jälkeen. Olemme rajanneet tietoja kuitenkin siten, että reskontraoikeuksilla pääsee muokkaamaan sellaisia laskutietoja jotka eivät verottajan ohjeen mukaan vielä “pakota” lähettämään laskua uudelleen. Myös kirjanpitäjän oikeuksilla laskun muokkausta on rajoitettu.

 

Reskontraoikeuksilla muokattavat tiedot ovat:

 • Laskun lisätietokentän muutokset ja laskun kommentointi yleensä
 • Laskurivien selitteet ja kommentit
 • Viitteemme ja viitteenne kenttien muutokset
 • Vapaa teksti ennen tai jälkeen laskurivien
 • Toimitustavan tai -ehtojen muuttaminen
 • Sopimustunnuksen lisääminen
 • Myyjän lisääminen / muuttaminen
 • Sisäiset tiedot kuten:
 • korko- ja perintäkiellot
 • Maksusuunnitelman lisääminen laskulle
 • Liitteen lisääminen laskulle

6kuva.png

Myyntiosion tulevaa jatkokehitystäTyö ei ole yllä mainittujen muutosten jälkeen vielä ohi. Tulemme vielä myöhemmin julkaisemaan käyttäjälle näkyviä muutoksia myyntilaskuun liittyen. Näistä ensimmäisinä listalla ovat:

 • Saatavien valvonnan automatisointi
 • Liitekäsittelyn massatoiminnot
 • Jaksotustyökalu myyntilaskulle (rivikohtainen)
 • Ostopuolen ALV-koodien käsittelymahdollisuus myyntilaskulle
 • Perintä- ja korkolaskutuksen päivitys
 • Rajapinnan yhtenäistäminen uuden myyntilaskunäkymän kanssa

 

Yksikköhinta tarkentuu

Lisäksi tällä hetkellä on pilotoinnissa yksikköhinnan esittäminen ja antaminen jopa 12 desimaalin tarkkuudella. Tämä ominaisuus tulee myös kaikille muillekin käyttöön kesän jälkeen.

 

 

Kokeile, anna palautetta ja kehitysideoita!

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Tuotteet

 • Tuotekortille on tuotu uusina kenttinä
  • Alkuperämaa
  • Nettopaino ja Bruttopaino, sekä mahdollisuus valita painolle yksikkö (jos tuoteella on ollut paino niin se on nyt nettopaino-kentässä)
  • Pakkauksen mittatiedot
 • Tiedot ovat muokattavissa myös käsittelykorissa
 • Tiedot voidaan lisätä sarakkeiksi tuotelistaukseen
 • Tuotelistaukseen on tullut uusia rajausehtoja tuotetietojen hallintaa varten
  • Näytä tuotteet, joilla on päällekkäisiä tuotekoodeja
  • Näytä tuotteet, joilla on päällekkäisiä ensisijaisia EAN-koodeja
  • Näytä tuotteet, joilla on päällekkäisiä toissijaisia EAN-koodeja

 

Varasto

 • Varastotapahtumalle on tuotu uusina kenttinä
  • Pakkauspäivä
  • Parasta ennen
  • Tiedot poimitaan mukaan lähetteelle kun se lähetetään EDI-sanomana
  • Tiedot näkyvät seuraavilla raporteilla
   • Varastotapahtumaraportti
   • Inventaariolista tuote-erittäin
   • Tuote-erien jäljitysraportti

 

Myynti

 • Myyntitilaukselle ja lähetteelle tehdyt lisäykset
  • Toimituspäivä asiakkaalla (myös myyntitilauslistauksessa)
  • Lähetteelle toimituksen kokonaispaino ja tilavuus
  • Lähetteen otsikkotietojen asettelu on uudistettu
   • HUOM! Tulemme julkaisemaan lähetteelle vielä muutoksen jossa laskutusosoite kopioidaan toimitusosoitteeksi mikäli toimitusosoitetta ei ole annettu.

 

Palkat

 • Lomalaskennan käyttöönottoa vanhoille asiakkuuksille on tehostettu muuttamalla alkusaldojen sivun logiikkaa käsittelemään entistä tehokkaammin suurten palkansaajamassojen tietoja. Aiemmin oli mahdollista, että tässä toiminnossa päädyttiin aikakatkaisuun ennen kuin käsittely oli valmis.