Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2018 > huhtikuu
2018

Saat tuotua Netvisoriin kätevästi tietoa Älykkäillä Excel -lomakkeilla. Parannamme niiden tietoturvaa ottamalla käyttöön määräaikaiset, käyttäjäkohtaiset rajapintatunnukset 8.5.2018.

 

Nykyiset Älykkäät Excel -lomakkeet toimivat muutoksen jälkeen, mutta vaativat määräaikaiset rajapintatunnukset aiempien käyttäjätunnusten sijaan. Jos yrität käynnistää siirron vanhoilla/vanhentuneilla tunnuksilla, saat virheviestin ja ohjeen luoda uudet, Älykkäitä Exceleitä varten tehtävät tunnukset.

 

Muutoksen jälkeen saat aktivoitua tunnukset Netvisorissa sivulla Yritysvalikko -> Älykkäät Excel -lomakkeet. Samalta sivulta saat jatkossa ladattua Älykkäät Excel -lomakkeet käyttöösi.

Syötä määräaikaiset rajapintatunnukset Älykkäälle Excel -lomakkeelle kenttiin Käyttäjätunnus ja Käyttäjäavain. Tunnukset ovat voimassa 8 tuntia. Voit luoda uudet tunnukset aina tarvittaessa.

 

Vaikka tunnukset ovat voimassa jatkossa vain rajallisen aikaa, käsittelethän Älykkäiden Exceleiden tunnuksia huolellisesti. Täällä on kerrottu tarkemmin miksi.

 

Tarkemman kuvauksen siitä, miten Älykkäiden Excel-lomakkeiden tunnukset toimivat jatkossa löydät ohjesivultamme täältä.

 

 

Aurinkoista kevättä!

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Lomarahapäivien automaattiseen maksamiseen palkanlaskentaprosessissa voi jatkossa vaikuttaa palkkamallin loma-asetuksiin lisätyllä valinnalla "Lomarahapäivien maksaminen".
  • Valinta voidaan pitää ennallaan, jolloin jatkossakin tarjotaan lomarahat maksettaviksi maksettavien lomapäivien mukaan tai ehdotus voidaan asettaa pois päältä ja valita palkkalaskelmien muodostamisen yhteydessä massatoiminnolla lomarahat maksettaviksi yrityksen käytännön mukaan.
  • Lue lisää täältä: Lomarahojen maksaminen koostetusti
 • Paransimme "Työaikaraportti laskentakohteittain"-raportin suorituskykyä ja palautimme sen takaisin Työaikaraporttien valikkoon.
 • Tehostimme lomalaskennan alkusaldojen näkymää. Sivu aukeaa jatkossa suurillakin palkansaajamassoilla huomattavasti aiempaa nopeammin.
 • Muutimme lopputililaskurin muodostamaan maksettavalle lomapalkalle ja lomarahalle erilliset rivit palkkalaskelmalle.
 • Yritykselle voidaan jatkossa tallentaa toimipaikat ja raportoida palkansaajat toimipaikoittan. Muutos on osa Netvisorin valmistautumista tulorekisteriin.

 

Myynti

 • Teimme korjauksia factoring-laskutukseen seuraavasti:
  • Korjasimme ongelman Guidan factoring-laskujen hyvittämisessä ja kopioinnissa
  • Dansken ja Tapiolan factoring-materiaali muodostuu nyt myös yli 8-merkkisille laskunumeroille.

 

Netvisor ID

 • Päivitys 27.4.2018 Netvisor ID:n Android-sovellus on päivittynyt versioon 1.2.5
  • Uusi versio korjaa edellisen päivityksen jälkeen ilmenneet kirjautumisongelmat, mm. tilanteen, jossa kirjautuminen ei onnistunut, koska vahvistusikkuna "karkasi" näytöltä
  • Voit ladata uuden version täältä: Netvisor ID - Apps on Google Play

Palkansaajan työskentelypiste voidaan jatkossa raportoida Netvisorissa. Toimipaikat ovat nähtävissä palkansaajalistauksessa Yhteystietojen osiossa.

 

 

Toimipaikkojen lisääminen yritykselle

Toimipaikat asetetaan yrityskohtaisesti. Pääset lisäämään toimipaikkoja yritysvalikon kohdasta "Toimipaikat". Yrityksen perustietojen sivulle on myös lisätty linkki toimipaikkojen sivulle.

Toimipaikkojen sivulla listataan aiemmin lisätyt toimipaikat sekä mahdollistetaan uuden toimipaikan lisääminen.

Toimipaikan tiedoissa kysytään toimipaikan nimi sekä osoitetiedot. Voit osoitetietojen sijaan antaa halutessasi myös Tilastokeskukselta saatavan toimipaikkatunnuksen, jos tämä on tiedossasi.

Toimipaikan voi myös passivoida, jonka jälkeen se ei ole enää valittavissa palkansaajille, jos kyseisessä toimipaikassa ei enää työskennellä.

 

Toimipaikkojen asettaminen palkansaajille

Toimipaikan voi lisätä palkansaajalistauksessa massatoiminnolla valitsemalla käsiteltävät palkansaajat sekä toimintovalikosta "Muokkaa perustietoja" -> "Aseta toimipaikka"

Yksittäiselle palkansaajalle toimipaikan voi asettaa myös palkansaajan tietojen sivulla, jossa Yhteystiedot-osioon on lisätty valikko yritykselle lisätyistä toimipaikoista.

Uudistus on osa Netvisorin valmistautumista tulorekisteriin. Toimipaikkatieto osoitetietoineen tai toimipaikkatunnuksineen tullaan ilmoittamaan palkkatietoilmoituksella kun tulorekisteri-ilmoittaminen tulee. Suosittelemme toimipaikkatiedon asettamista palkansaajille, jotta ilmoitus voidaan antaa tulorekisteriin mahdollisimman kattavasti.

Lomalaskennan toiminnallisuudet ovat kehittyneet entisestään. Olemme muuttaneet työsuhteen päättyessä maksettavan lomakorvauksen käsittelyä niin, että tämä näkyy jatkossa palkkalaskelmalla suoraan lomakorvauksena.

 

Kun olet maksamassa palkansaajalle työsuhteen päättyessä kertyneet lomat, päätä ensin palkansaajan työsuhde palkansaajan tiedoissa. Sen jälkeen muodosta palkkalaskelma.

 

Tämän jälkeen palkkalaskelman muokkausikkunassa valitse "Laske lopputili" sekä se, miten lomaraha käsitellään.

Palkkalaskelmalle muodostuu automaattisesti palkkalajit lomakorvauksesta eriteltyinä siten, että laskelmalta käy ilmi lomapalkan ja lomarahan osuudet.

Kun palkkaprosessi on valmis, siirry normaalisti velvoitteisiin. Lomapalkkajaksotuksen osalta nollataan kyseisen palkansaajan lomakertymät kirjanpidosta automaattisesti, jos maksettu lomakorvaus ei täsmää aiemmin tehtyihin jaksotuksiin. Näin kirjanpito on automatisoitu huomioimaan työsuhteen päättymisen. Lomapalkkojen sivukulujen osalta käsittely toimii kuten normaalia lomapalkkaa ja lomarahaa maksettaessa. Maksettu lomapalkkavelan sivukulu puretaan automaattisesti kuukauden seurantanäkymässä.

 

Muutos vaikuttaa lomalaskentatavan asetuksiin. Kunkin lomalaskentatavan "Maksettavat"-osioon on lisätty kaavat "Lomakorvaus lomapalkasta..." ja "Lomakorvaus lomarahasta...". Muutokset tulevat näkyviin automaattisesti eikä kaavamuutoksia tarvitse tehdä. Näitä kaavoja käytetään lopputilin laskennassa. Kaavat näkyvät myös palkkamalleilla palkkalajien listauksessa ja ovat oletuksena näkyvissä palkkalaskelmalla.

Huomaathan, että toiminnallisuutta ei löydy vanhasta lomalaskennasta. Mikäli yrityksessä on käytössä vielä vanha lomalaskenta ja haluatte hyötyä tästä toiminnallisuudesta, kannattaa siirtyä uudistettuun lomalaskentaan. Tähän ohjeistus löytyy tukisivultamme.

Netvisor maksaa automaattisesti lomapalkat pidettyjen lomapäivien perusteella. Samalla on maksettu lomarahat vastaavasti näiden pidettyjen päivien suhteessa. Olemme nyt mahdollistaneet yhtä helpon käsittelyn myös niihin tilanteisiin, joissa lomarahat maksetaan yrityksen käytännön mukaisesti keskitetysti joinain tiettyinä kuukausina.

 

Hyötyäksesi muutoksesta käy palkkamallin "Loma-asetukset"-välilehdellä valitsemassa "Lomarahojen maksaminen"-valikosta "Älä ehdota lomarahapäivien maksamista".

 

Tallennettuasi muutoksen, palkkaperusteiden tarkastusikkunaan tulee toiminto, jolla voit valita maksettavien lomarahojen määrän. Oletuksena lomarahapäivien kenttä jää tyhjäksi, vaikka lomaa olisi pidetty ja lomapalkkaa maksettaisiin. Näin kenttiä ei tarvitse jatkossa enää tyhjentää silloin kun lomarahaa ei makseta lomapalkan yhteydessä.

 

Tarkistamme automaattisesti kuinka monelta päivältä palkansaajalle voidaan maksaa lomarahoja ja merkittyä maksettavaa määrää pienennetään tarvittaessa. Näin lomarahoja maksettaessa ei tarvitse tehdä manuaalisia muokkauksia edes sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla esimerkiksi työsuhde on vasta alkanut.

 

 

Tukisivujen ohje löytyy täältä: Lomarahojen koostettu maksaminen

 

Jos olet tyytyväinen nykymalliin ja maksatte lomarahat samaan aikaan lomapalkan kanssa, ei sinun tarvitse tehdä mitään muutoksia.

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Oma-aloitteisten verojen työnantajasuorituksen ilmoituksella näytetään jatkossa maksettava ennakonpidätys ja lähdevero lihavoituna kuten on näytetty jo maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Lisäksi työnantajasuorituksen ilmoitukselle on lisätty rivi, jossa näytetään maksettava summa yhteensä.
 • Lomapäiväkirjanpidon excel-viennistä korjattu ongelma, jonka takia palkkalaskelmat sarake ei näkynyt oikein.

Yleiset

 • Lisäsimme vanhan Netvisor-käyttöliittymän etusivulle tiedon vanhan liittymän poistumisen aikataulusta. Vanha käyttöliittymä poistuu käytöstä 1.6.2018 alkaen.

 

Huom! Muutos vaikuttaa ulkoisten viestilähteiden käyttöön tietyissä tapauksissa.

 

4/2018 alkaen Netvisorin CRM-viestien haun IP-osoite on muuttunut. Nykyinen osoite on 80.88.186.14. Tarvitset tätä tietoa, mikäli haettavan sähköpostin palvelimelle on tehtävä palomuurisääntö Netvisor CRM:n viestien hakua varten. Netvisor ei edellytä tällaista rajausta.

 

Ulkoiset viestilähteet – Netvisor tukiportaali

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 • Myyntitilaukset ja -tarjoukset on nyt mahdollista lähettää asiakkaille myös sähköpostitse.
  • Samalla paransimme sähköpostitse lähetettävien materiaalien saateviestien hallintaa niin, että oman tekstin lisäksi myös vakiotekstit näytetään ko. näkymässä.
 • Korjasimme Arvaton ja Svean factoring-laskuila esiintyneen virheen, jonka seurauksena kopioimalla tehdyille factoring-asiakkaiden laskuille jäi muodostumatta viitenumero.

 

Tuotteet ja varasto

 • Lisäsimme tuotelistaukseen uuden sarakkeen, josta näkee varastoissa olevien vapaiden tuotteiden määrän (tilanne - varatut).
 • Lisäksi tuotelistauksen "Näytä listauksessa"-toiminnon kautta on nyt mahdollista rajata listattavaksi vain ne tuotteet joilla ko. arvo on nolla tai sitä pienempi.

 

Ostot

 • Lisäsimme ostolaskujen ja ostotilausten linkitystoimintoon uuden ominaisuuden, jolla voi kopioida ostotilaukselle yksikköhinnan linkitetyiltä ostolaskuriveiltä. Hinta päivittyy tällöin myös varastotietoihin.Edellytykset kopioinnille ovat seuraavat:
  • Laskulla ja tilauksella täytyy olla sama valuutta
  • Tilauksen riviin on kohdistunut vain yksi laskulinkitys
  • Ostolaskurivin yksikköhinta on suurempi kuin nolla

 

Palkat

 • Korjasimme ongelman, jossa lomaoikeuden hallintanäkymän massatoiminnot eivät toimineet Safari-selaimella.

Hei,

Visma Solutionsin tuottamassa Bisnespöytä-podcastissa käytiin viime torstaina läpi toukokuun lopussa voimaan astuvaa uutta EU:n tietosuoja-asetusta eli GDPR:ää. Siinä ei otettu suoranaisesti kantaa GDPR:ään Visma Solutionsin tuotteiden osalta, vaikka niitäkin keskustelussa vilahtelee, vaan enemmän yleisesti mikä GDPR on, mitä se tarkoittaa yrityksille, avattu GDPR:n keskeisiä termejä jne.

 

Podcastissa uuden tietosuoja-asetuksen vaikutuksia avaa meille asianajaja Kari-Matti Lehti HPP Asianajotoimistosta sekä IT-manager Riku Tarkiainen Visma Solutionsilta. Toimittajana on Ani Malmi.

 

Kannattaa kuunnella vaikka aihe olisikin entuudestaan jo vähän tuttu!

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Yleinen

 • Netvisor-välilehden ja osoiterivin ikoni on muutettu Netvisor-logoksi aiemmin näytetyn Visma-logon tilalle.

 

Palkat

 • Yhtenäistimme yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivän, työsuhteen alkupäivän ja työsuhteen päättymispäivän vaikutukset tarkasteltavan palkkakauden päivämääriin palkkalaskelmalla, verkkopalkkalaskelmalla ja palkkatodistuksella.
 • "Seuraavat palkanmaksut" -widget on korjattu ohjaamaan palkkajaksojen listaukseen.
 • "Lomaoikeuden hallinta" -näkymän käyttöoikeustarkistus on yhtenäistetty palkansaajalistauksen kanssa.
 • Korjasimme virheen, jossa palkansaajien lisääminen ei onnistunut IE 11 -selaimella, jos yrityksellä oli käytössä palkansaajien lisätietokenttiä.

 

Myynti

 • Muutettiin palvelukorin hinnan käsittely tallennuksen yhteydessä samaan tapaan, mikä on myyntilaskun näkymässä (netto- ja bruttohinta).
 • Sopimuslaskutuksen riviselitteisiin lisättiin uudet muuttujat, joilla voidaan asettaa kuukauden nimet myös englanninkielisinä sekä ruotsikielisenä.
 • Sopimuslaskutuksen palvelukorien näkymissä linkki asiakaslistaukseen ei ole enää riippuvainen CRM-osiosta ja linkki ohjaa nyt perusasiakaslistaukseen (menun Myynti-osio).

 

Ohjelmistorajapinta

 • Uudistettu rajapintatunnusten hallintasivu. Käyttäjä voi nyt tarvittaessa poistaa rajapintatunnuksensa käytöstä.