Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

  • Muutimme suoritusluettelon "kirjaa suoritukset kirjanpitoon" kohdan oletusvalinnaksi kirjaa "suoritukset omina tositteina".

 

Osto

  • Muutimme ostotilauksen pdf-tulostetta siten, että yrityksen laskutustiedot näkyvät nyt selkeämmin

 

Taloushallinto

  • Muutimme alv-laskelman hakusivulta kohdan "näytä tilisaldot" oletusvalinnaksi
  • Päivitimme "tilikausien hallinta" -sivun ulkoasun

 

Palkat

  • Korjasimme virheen, jonka vuoksi TYEL vuosi-ilmoitukselta jäi vuonna 2017 17 vuotta täyttäneen palkansaajan palkkatiedot muodostumatta