Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2018 > helmikuu
2018

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Palkansaajan työsuhteelle on lisätty mahdollisuus syöttää säännöllinen viikkotyöaika. Jos työsuhteen säännöllinen viikkotyöaika asetetaan, palkansaajan asetus yliajaa palkkamallin säännöllisen työajan. Muutos mahdollistaa aiempaa paremmin eri työaikaa tekevien palkansaajien käsittelyn muiden palkansaajien yhteydessä ja tehostaa näin palkanlaskentaa entisestään. Viikkotyöajan asetus huomioidaan liukumia laskettaessa.
 • Palkkalaskelman palkkalajeina on näytetty ylimääräisiä rivejä tilanteessa, jossa palkkamallia on vaihdettu kesken vuoden ja palkkojen historiatiedoissa on annettu arvoja sellaisille palkkalajeille, joita nykyisessä palkkamallissa ei näytetä. Tämä vika on nyt korjattu.
 • Lomapäiväkirjanpidossa on näytetty vanhalla lomalaskennalla laskettuja arvoja "Yhteensä"-rivillä kuukausitasolla näyttämättä kuitenkaan palkansaajakohtaisia arvoja. Näkymää on nyt selkeytetty niin, ettei arvoja näytetä myöskään Yhteensä-rivillä.
 • Korjasimme ja selkeytimme lomatapahtumien raporttia seuraavasti:
  • Lomakorvausta ei enää oteta mukaan kumulatiivisiin 'Maksamaton lomapalkka' ja 'Maksamaton lomaraha'-sarakkeisiin.
  • Lisäsimme kyseisiin sarakkeisiin erittelyn, mikäli summia on usealla lomalaskentavalla.

Myynti

 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena laskukohtaisten laskentakohteiden asetussivulla ei näkynyt laskentakohteita tietyissä tilanteissa.

Kirjanpidon raportit

 • Korjasimme konsernin tuloslaskelma-  ja taseraporttien "Tallenna Excel-muodossa" -toiminnon. Nyt raportille tulostuu lukujen ohella myös kirjanpidon tilit.

Tilinpäätös

 • Korjasimme tilinpäätöksen koostamisesta virheen, jossa raportti 'Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista' tuli mukaan koostettavaan tilinpäätökseen silloinkin, kun raporttia ei oltu valittu mukaan.

Viikkotyöaikaa on perinteisesti hallittu palkkamallin "Työajan kirjaus"-välilehdellä (Palkat - Palkkamallien hallinta - Valitun palkkamallin "Työajan kirjaus"-välilehti ja "Viiden työpäivän viikkotyöaika"-kenttä). Tämä kenttä ohjaa myös liukumien laskennassa sitä, mihin tehtyä tuntikirjausta verrataan.

Työntekijän työsuhteelle voidaan nyt tallentaa myös henkilökohtainen työaika "Säännöllinen työaika"-kenttään. Jatkossakin tieto voidaan antaa palkkamallille koostetusti kaikille palkansaajille. Jos työntekijä tekee lyhennettyä työviikkoa tai muuten muista poikkeavaa työaikaa, voidaan hänelle antaa tieto työsuhteelle. Liukumien laskennassa käytetään hänen kohdallaan tätä työsuhteelle annettua arvoa.

Työsuhteiden tietoja voi tarkastella palkansaajalistauksessa koostetusti.

Tuntikirjauksissa esimerkin palkansaajat ovat tehneet samanlaiset työviikot. Kikka työskentelee kokoaikaisena ja hänelle liukumat käsitellään palkkamallin asetuksen mukaisesti, koska yliajavaa tietoa ei ole annettu työsuhteelle. Tämä on jo aiemmin käytössä ollut tapa. 

Ossi taas on osa-aikainen ja tekee 30 viikkotunnin sopimuksella töitä. Tämä tieto on asetettu työsuhteelle, katso ylempi kuva. Ossille liukumaa kertyy kaikilta muilta päiviltä paitsi keskiviikolta, joka on ollut hänen työsopimuksensa mukainen työpäivä.

Palkanlaskennassa molemmat henkilöt voidaan käsitellä samassa prosessissa eikä viikkotyöajan eroavaisuus vaikuta laskentaan tai valittaviin asetuksiin.

Tulorekisterin tullessa ensi vuoden alussa tämä tieto tullaan toimittamaan ilmoituksille työsuhteelta, jos tieto on annettu ja palkkamallilta, jos tietoa ei ole annettu ja se löytyy palkkamallilta. Tieto on tulorekisteri-ilmoituksella vapaaehtoinen, mutta suositeltavaa antaa, jotta tietojen hyödyntäjät voivat saada kerralla kaikki tarvitsemansa tiedot.

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Tuotteet ja varasto

 • Päivitimme varastotapahtumien hallintasivun ulkoasun.
 • Uudistimme varastotapahtumatyyppien hallintasivun.
 • Lisäsimme käyttäjälle mahdollisuuden luoda suurimmalle osalle varastotapahtumatyyppien käyttöpaikkoja omia varastotpahtumatyyppejä.
  • Muutama käyttöpaikka pysyy edelleen vain järjestelmän käytössä (kuten esim. varastosiirto, jonka käyttäjä voi edelleen kuitenkin nimetä haluamakseen) .
 • Lisäsimme "Valmistus" tapahtumatyypin. Tapahtumatyyppiä käytetään valmisttuskirjauksilla koostetuotteiden varastotapahtumille. Käyttäjä voi halutessaan luoda omia "Valmistus" käyttöpaikan varastotapahtumatyyppejä.
 • Käsittelykorin "inventointi"-toiminnossa on nyt mahdollisuus valita muodostettavilla varastotapahtumilla käytettävä varastotapahtumatyyppi.
  • Sama koskee myös "Valmistuskirjausta".
 • Korjasimme keskihintalaskennassa ilmenneitä ongelmia.
  • Jatkossa on mahdollisuus nollata keskihinta laskenta käsittelykorin "inventointi"- toiminnon kautta.
  • Lisäksi "inventointi"-toiminto osaa tarvittaessa päivitää inventointia edeltävien hankintojen vapaiden linkitysten määrän ajantasalle.
  • Inventoinnissa on myös mahdollisuus antaa suoraan käytettävä yksikköhinta.
 • Lisäsimme mahdollisuuden estää varastotapahtuman linkittäminen.
  • Esimerkiksi jos on vanhoja tapahtumia joita ei ole tarkoituskaan koskaan linkittää niin ne saa piilotettua linkittämättömät raportilta.

Myynti

 • Päivitimme tiliotteen maksukorttiprovisiokäsittelyä niin, että tapahtumat nimellä "NETS DENMARK A/S, FILIAL I FINLAND" tulevat myös käsittelyyn. Lisäksi paransimme Luottokunnan käsittelyä, joka ei toiminut Aktian tiliotteilla poikkeavan kirjoitusmuodon vuoksi.
 • Myyntilaskulle asetettu maksusuunnitelma on nyt lisätty näkymään laskun PDF-tulosteella.
  • Maksusuunnitelmaa ei näytetä perintäkirjeillä.

 

Netvisor-Severa-liittymä

 • Korjasimme Severa-liittymän virheen, jonka seurauksena tuotavien matkalaskujen otsikot eivät näkyneet tuontiliittymässä.

 

Käyttöoikeudet

 • Yrityksen pääkäyttäjän hallinta on nyt mahdollistettu yrityksen käyttäjähallitsijoille. Ennen muutokset tehtiin asiakaspalvelumme toimesta.

 

Ohjelmistorajapinta

 • Myyntilaskujen tuontiin ja vientii rajapinnan kautta on lisätty rivitietoihin provisioprosentti.
  • Koskee resursseja getsalesinvoice.nv ja salesinvoice.nv

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Paransimme tilityspisteiden käsittelyä niin, että kaikki palkansaajalle asetetut tilityspisteet tulevat käyttöön laskennassa, tilityksissä ja raporteilla. Aiemmin ongelmana oli, ettei laskenta toiminut, mikäli palkansaajalla  oli asetettu enemmän kuin yksi tilityspiste per tilityspistetyyppi.
 • Korjasimme ongelman, jossa lomapäivät eivät kertyneet palkansaajalle työsuhteen muutostilanteessa. Ongelmia esiintyi tilanteessa, jossa lisättiin uusi työsuhde tai jos työsuhde oli jo päättynyt ja maksettiin vielä viimeistä ansaintajaksoa.
 • Korjasimme ongelman palkanmaksupäivän vaihtamisessa. Mikäli päivää vaihdettiin palkkalaskelman muodostumisen jälkeen, eivät maksetut lomapäivät ja lomarahat  aina kohdistuneet oikealle kuukaudelle Lomatapahtumien raportilla.
 • Teimme seuraavat parannukset lomatapahtumien raportointiin:
  • Korjasimme yksityiskohtaisella raportilla Kirjatut ja pidetyt -sarakkeen Suunnitellut lomapäivät -lomavuosikohtainen rivin ottamaan huomioon lomavuoden vaihtumisen.
  • Lomatapahtumien yksityiskohtainen raportti osaa nyt ottaa huomioon, mikä on nykyinen lomanmääräytymisvuosi eikä käytä nykyistä vuotta.
  • Lomatapahtumien raportit ottavat kirjattavissa olevien lomapäivien saldoon mukaan myös kuluvan lomanmääräytymisvuoden päivät tilanteessa, jossa työntekijälle on maksettu lopputili tai työsuhde ei ole voimassa.

 

Netvisor-Severa-liittymä

 • Korjasimme Netvisor-Severa integraatiosta ongelman, joka aiheutti ongelmia asiakastietojen synkronoinnissa uuden Severan kanssa.

 

Ostot

 • Muutimme toimittajan luomiseen liittyviä oikeuksia siten, että jatkossa käyttäjältä vaaditaan "toimittajatietojen hallintaan" muokkausoikeudet. Aikaisemmin tähän on riittänyt muokkausoikeudet Ostoreskontran perustietoihin.

 

Myynti

 • Korjasimme myyntilaskulle edellisessä viikkopäivityksessä päätyneen virheen, jonka seurauksena uuden tuotteen luonti myyntilaskunäkymästä ei ohjannut käyttäjää takaisin luotavalle laskulle.

 

Viranomaisilmoittaminen

 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena verolomakkeen 70 kohta 552 ei tallentunut. Teimme lisäksi muita parannuksia tuloverolomakkeissa havaittuihin ongelmiin.

 

Taloushallinto

 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena liitetietotositteen poisto epäonnistui.

 

Ohjelmistorajapinta

 • Netvisorin ohjelmistorajapinnan kautta haettavissa myyntilaskuissa näytetään jatkossa otsikkona "Hyvityslasku", kun laskun summa on negatiivinen.

Hyvä asiakkaamme,

 

Netvisor-palvelut sivulle on tosiaan tullut uudistus, josta on mahdollista lähettää koko Netvisor-palvelua koskeva irtisanomispyyntö. Onkin hyvä siis huomioida, että "Sulje palvelu ja aloita irtisanomisaika"- painike lähettää tukeemme viestin koko Netvisor- palvelun sulkemisesta kyseisen yrityksen osalta (kuva alla).

 

Netvisor-palveluiden sulkeminen.png

 

Palveluosioiden sulkeminen toimii kuten ennenkin, ja ne voi laittaa sulkeutumaan klikkaamalla haluttu palveluosio pois ja painamalla "Tallenna" (kuva alla).

Palveluosioiden lopetus.png

Julkaisimme viikkopäivityksessä seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 • Muutimme suoritusluettelon "kirjaa suoritukset kirjanpitoon" kohdan oletusvalinnaksi kirjaa "suoritukset omina tositteina".

 

Osto

 • Muutimme ostotilauksen pdf-tulostetta siten, että yrityksen laskutustiedot näkyvät nyt selkeämmin

 

Taloushallinto

 • Muutimme alv-laskelman hakusivulta kohdan "näytä tilisaldot" oletusvalinnaksi
 • Päivitimme "tilikausien hallinta" -sivun ulkoasun

 

Palkat

 • Korjasimme virheen, jonka vuoksi TYEL vuosi-ilmoitukselta jäi vuonna 2017 17 vuotta täyttäneen palkansaajan palkkatiedot muodostumatta