Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2017 > joulukuu
2017

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 • Toistuvaislaskutuksen korvaaminen sopimuslaskutuksella eteni seuraavasti:
  • Päivitimme sopimuslaskutuksen käyttöliittymän
  • Lisäsimme sopimuslaskutuksen palvelukorille mahdollisuuden asettaa myyjän, joka yliajaa korin asiakkaalle asetetun myyjätiedon
  • Paransimme sopimuslaskutuksen päivämääräkäsittelyä niin,että palvelukorille voi nyt asettaa kiinteän eräpäivän joka yliajaa maksuehdon eräpäivän
  • Julkaisimme massatoiminnon, jolla toistuvaislaskupohjat voidaan muuntaa sopimuslaskutuksen palvelukoreiksi.
  • Lue lisää täältä: Toistuvaislasku poistuu - korvaajana Sopimuslaskutus

 

Työaika

 • Muutimme resurssienhallinnan veloitusperusteen vuoden 2018 hinnaston mukaiseksi:
  • Jatkossa resurssienhallinnasta veloitetaan ainoastaan niiltä kuukausilta jolloin palvelua on käytetty. Veloitusperuste syntyy, kun palkansaaja kirjaa työtunteja tai matkalaskuja, tai kun palkansaaja tuo eScan-dokumentin Netvisoriin.
  • Mikäli palkansaajalla ei kuukauden aikana ole yllä mainittuja tapahtumia, ei resurssienhallintapalvelun veloitusperustetta synny.
  • Muutos on voimassa tammikuun 2018 laskutuksesta alkaen.
  • Muutoksen myötä "Satunnainen matkaaja" poistuu käytöstä niiltä palkansaajilta joilla se on ollut käytössä.

 

Veroilmoittaminen

 

Palkansaajan työsuhteet on uudistunut uuteen raikkaampaan ilmeeseen. Muutos koskee työsuhteiden listausta sekä yksittäisen  työsuhteen lisäämistä tai muokkaamista.

Työsuhteet löydät jatkossakin palkansaajan tiedoista omasta välilehdestään. Työsuhteiden listaussivun muutoksen myötä listaukseen on haettavissa aiempaa monipuolisemmin tietoja näkyviin. Palkansaajan tiedoissa näet tiedot kaikilta palkansaajan työsuhteilta.

 

 

Työsuhteelle on tullut uusia tietokenttiä asetettavaksi. Nyt voit aiempien tietojen lisäksi myös antaa Ammattiluokan Tilastokeskuksen TK10-koodiston mukaisesti, asettaa työsuhteen voimassaoloksi toistaiseksi voimassaolevan tai määräaikaisen, asettaa työsuhteen tyypiksi kokoaikaisen tai osa-aikaisen sekä asettaa osa-aikaisen työsuhteen tapauksessa osa-aikaisuuden prosentin. Osa-aikaisuuden prosentti on vain raportoitava tieto eikä se vaikuta laskentaan.

 

 

 

Tiedot on nähtävissä myös palkansaajalistauksessa, jossa näet helposti työsuhdetiedot kaikkien palkansaajien osalta. Täällä tiedot näytetään viimeisimmän työsuhteen osalta. Tarjoamme myös massatoiminnot työsuhteen tyypin (kokoaikainen / osa-aikainen) sekä voimassaolon (toistaiseksi voimassaoleva / määräaikainen) asettamiseen.

 

Uudistus on ensimmäinen näkyvä askel kohti Tulorekisteriä. Uusia kenttiä tullaan käyttämään tulorekisterin raportoinnissa vuoden kuluttua. Suosittelemmekin tallentamaan tiedot kattavasti työsuhteille, jotta tulorekisterin hyödyntäjätahot saavat tarvitsemansa tiedot ja tulorekisteristä voi olla aitoa hyötyä palkkoja maksaville tahoille.

 

Työsuhteista tulorekisteriin raportoitavat kentät ovat:

- Työsuhteen tyyppi

- Työsuhteen voimassaolo

- Osa-aikaisuuden prosentti

- Säännöllinen sovittu viikkotyöaika

- Työsuhteen alkupäivä

- Työsuhteen päättymispäivä

- Työsuhteen päättymisen syy

- Ammattinimikkeen koodi uudesta ammattinimikevalikosta

- Ammattinimike

 

Tulemme jatkamaan työsuhteiden kehittämistä tulorekisteriä varten siirtämällä viikkotyöajan palkkamallin asetuksista työsuhdekohtaiseksi tiedoksi. Tämä mahdollistaa nykyistä kevyemmin myös poikkeavaa työaikaa tekevien palkkojen laskennan.

Päivitys 26.4.2018

 

Olemme julkaisseet Visma Solutionsin tietosuojasivun https://privacy.vismasolutions.com josta löytyy lisätietoja tietosuoja-asetukseen ja sopimusmuutoksiin liittyen.

 

---

 

Toukokuun 25. päivä astuu voimaan EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation). Uudistus parantaa yksilön oikeuksia vaikuttaa omien henkilötietojensa käsittelyyn. Toisaalta muutos yksinkertaistaa Euroopan laajuista kaupankäyntiä esim. verkossa, koska jatkossa sama tietosuojalainsäädäntö koskee kaikkia Euroopan maita.

 

Tietosuojalainsäädäntö tuo rekisterinpitäjinä toimiville yrityksille, järjestöille sekä viranomaisille entistä selkeämpiä velvoitteita huolehtia henkilötietojen käsittelystä asianmukaisella tavalla ja samalla esittää läpinäkyvämmin kuinka henkilötietojen käsittely hoidetaan. Lisää perustietoa tulevasta asetuksesta löytyy mm. Tietosuojavaltuutetun sivuilta osoitteesta http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html.

 

Visma-konsernin valmistautuminen

 

Visma-konsernin GDPR-valmistautuminen on ollut nyt käynnissä noin kaksi vuotta. Valmistautumisen yhteydessä konsernillemme on määritetty erillinen tietosuojaorganisaatio, joka toimii koko konsernin johdon suorassa alaisuudessa. Tämän yhteydessä jokaiselle Visma-yksikölle nimettiin oma tietosuojapäällikkö (Data Protection Manager) ja toimin itse kyseisessä roolissa Visma Solutions Oy:ssä. Koko Visman henkilökunta on myös velvoitettu suorittamaan tietosuojaan ja GDPR-asetukseen liittyvä koulutus. Visman tuotteiden osalta tietoa tietoturvasta sekä tietosuojaan liittyen on kerätty sivulle https://www.visma.com/trust-centre/. Kyseisen sivun kautta löytyy mm. suoraan tiedot siitä, mitä alihankkijoita Visman eri tuotelinjat käyttävät teknisten ympäristöjen tarjoamiseen sekä tietoa yleisistä tietoturvakäytännöistämme ja Visman Responsible Disclosure -mallista.

 

Lisätietoa Visman GDPR-valmistautumisesta löytyy osoitteesta https://www.visma.com/gdpr.

 

Asetuksen tuomat muutokset ja aikataulu

 

Visma Solutionsin tuotteiden osalta tekninen auditointi on parhaillaan käynnissä ja tavoite on saada tämä työ valmiiksi tammi-helmikuun aikana. Auditoinnin yhteydessä käymme läpi tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät vaatimukset ja varmistamme, että GDPR:ään liittyvät asiat ovat kunnossa ennen asetuksen voimaantuloa. Samalla varmistamme, että palveluissamme on otettu huomioon myös asiakkaidemme tietosuojatarpeet, jotta asiakkaamme voivat turvallisin mielin käyttää palveluitamme myös jatkossa.

 

Alkuvuoden ja kevään 2018 aikana tapahtuvat muutokset:

 1. Palvelusopimusten päivittäminen
 2. Palveluihin tehtävät tekniset muutokset
 3. Palveluidemme päivitettyjen tietoturva- ja tietosuojadokumentaatioiden julkaisu

 

Tulemme tiedottamaan tarkemmin tammi-helmikuun aikana asiakkaitamme ja kumppaneitamme muun muassa palveluihimme tehtävistä teknisistä muutoksista. Tulemme myös tarjoamaan asiantuntemustamme asiakkaidemme ja kumppaneidemme käyttöön artikkelien sekä webinaarien muodossa.

 

Haluan toivottaa kaikille asiakkaillemme ja kumppaneillemme hyvää ja rauhallista joulua sekä tietoturvallista uutta vuotta 2018!

 

Riku Tarkiainen

IT Manager & Data Protection Manager

Visma Solutions Oy

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Olemme päivittäneet vuoden 2018 tiedot Netvisoriin koskien seuraavia tietoja:
  • Tyel: Työntekijän osuuden prosentti
  • TVM: Työntekijän osuuden prosentti
  • Kilometrikorvausten yksikköhinnat
  • Päivärahojen yksikköhinnat
  • Sosiaaliturvamaksuprosentti
  • Portaikkoverokortin tulorajat
  • Ulosoton suojaosuus
  • Seuraavat tiedot tulee käyttäjän päivittää sitten kun 2017 osalta palkat on käsitelty:
   • Palkanlaskentaan liittyvien vakuutusmaksujen työnantajan osuus
   • Tyel-maksun alaraja
 • Viime viikkoisen muutoksen osalta työtä ulkomaalaisten palkansaajien käsittelyssä on jatkettu. Ulkomaisen palkansaajan henkilötunnus on aiheuttanut ongelmia, jos henkilötunnuksen muoto ja tarkastusnumero on täsmännyt suomalaisen henkilötunnustarkistuksen kanssa. Muutoksen myötä palkanlaskentaprosessissa ulkomaalainen palkansaaja ei voi enää tulla mukaan vakuutusilmoitukselle.

 • Lomalaskennan alkusaldojen näkymää on muokattu näyttämään myös Lomapäiväkirjanpidossa syötetyt "Kertyneet lomapäivät".

  • Jos arvo tulee lomapäiväkirjanpidosta, niin sitä ei pysty muokkaamaan alkusaldojen puolella.

 • Teimme lomatapahtumien raporttiin korjauksia pidettyjen ja pitämättömien lomapäivien näyttämiseen.
 • Palkansaajan työsuhteet ovat uudistuneet. Käyttöliittymä oon nykyaikaistettu ja työsuhteella hallittavia tietoja on lisätty seuraavasti:

  • työsuhteen voimassaolo (toistaiseksi voimassa oleva / määräaikainen)

  • työsuhteen tyyppi (kokoaikainen / osa-aikainen)

  • osa-aikaisuuden prosentti

  • ammattiluokka.

 • Uudet tiedot ovat käytettävissä myös palkansaajalistauksessa ja työsuhteen voimassaolon ja tyypin voi myös asettaa massana. Lue lisää työsuhdeuudistuksesta ja tulorekisteriin valmistautumisesta blogista: Valmistaudumme tulorekisteriin ja uudistimme työsuhteet

 

Ostot

 • Ostolaskujen automaatista käsittelyä on laajennettu niin, että laskun voi lähettää maksuun automaatiosäännön perusteella.

 

Tuotteet ja varasto

 • Lisäsimme vanhoihin varastoraportteihin mahdollisuuden viedä raportti leikepöydän kautta Exceliin. Lisäksi varastotapahtumaraporttiin on nyt laskettu valmiiksi tuotekohtainen muutos.

 

Netvisor ohjelmistorajapinta

 • Korjasimme ostolaskujen erätuonnista hyväksyttyjen laskujen tuonnissa esiintyneen virhetilanteen.
 • Lisäsimme ostolaskulistauksen (purchaseinvoicelist.nv) noutoon mahdollisuuden rajata haun tietyn erän ostolaskuihin.

Hei,

 

Päivitys!

Julkaisemme uuden myyntilaskunäkymän pilottikäyttöön keskiviikkona 28.3.2018 mikäli haluat olla mukana pilotissa, niin ilmoita pilottiin lisättävä yritys tukeemme tuki.netvisor@visma.com. Tällöin uusi myyntilaskunäkymä tulee mahdolliseksi ottaa käyttöön (kts. kuva alla). Aloitamme pilottien lisäämisen pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Otamme pilotin aikana vastaan palautetta (tällä sivulla ja/tai tuen kautta) ja teemme tarvittavat muutokset ennen kuin julkaisemme myyntilaskunäkymän laajemmin käyttöön.

 

Pilottiaika tulee kuitenkin olemaan kohtalaisen lyhyt, eli tarkoitus on tuoda näkymä kaikille valittavaksi viimeistään toukokuun aikana.

Uudistuksella haluamme helpottaa laskujen luomista uusille asiakkaille sekä mahdollistaa olemassa olevien tilausten ja laskujen helpomman käytön pohjina muille laskuille.

 

Koska julkaisu osuu kiireiseen tilinpäätösaikaan ja vaikuttaa isoon osaan asiakkaistamme, niin mahdollistamme uuden ja vanhan laskunäkymän käytön rinnakkain. Yrityksessä voidaan siis ottaa uusittu myyntilasku käyttöön ajankohtana joka heille parhaiten sopii. Huomioitavaa tässä on se, että asetus on käyttäjäkohtainen. Mikäli uuden laskunäkymän käytössä tulee vastaan tilanteita, jossa halutaan palata takaisin vanhaan, niin sekin onnistuu siirtymäkauden ajan jonka kesto tullee olemaan muutaman kuukauden mittainen. Toki tässä on huomioitava se, että jos esim. uudessa näkymässä on luotu laskuja jotka ovat uudessa “Luonnos” -tilassa, eivät nämä näy vanhalla näkymällä.

 

Alla vielä tarkempaa tietoa siitä, mitä muuttuu ensimmäisen julkaisun yhteydessä tammi-helmikuussa ja mitä jää myöhempiin vaiheisiin julkaistavaksi.

 

Muutokset vaiheessa 1

Suurimmat muutokset ensimmäisessä vaiheessa ovat käyttöliittymän muuttuminen, uusi “Luonnos” -tila laskulle, mahdollisuus muokata lähetetyn laskun tietoja nykyistä laajemmin reskontraoikeuksilla, yksikköhinnan laskeminen tarkemmin, välisummarivit sekä selkeämpi laskun liitteiden käsittely.

 

Alla tämänhetkinen työversio myyntilaskunäkymästä.

 

Huomioitavina asioina laskulla on, että sen otsikko- ja rivitietoja pääsee muokkaamaan suoraan näkymästä klikkaamalla haluttua tietoa. Erillistä “laskun muokkaustilaa” ei siis enää ole.

 

Toinen huomioitava asia on sivupalkissa oleva laskun käsittelyhistoria josta näkee mitä muutoksia laskulle on tehty ja kenen toimesta. Myös laskujen lähettämisestä jää merkinnät historiaan. Lisäksi laskun liitteet näkyvät näppärästi tässä samassa sivupalkissa ja liitteitä voi lisätä suoraan “tiputtamalla” ne laskulle.

 

Kolmantena isona muutoksena on laskurivien käsittely. Käyttäjä pystyy itse vaikuttamaan riveillä näkyviin sarakkeisiin käyttöliittymässä. Näin ollen ns. “turhat” sarakkeet saadaan pois näkyvistä. Tämä on käyttäjäkohtainen asetus. Huomioitavaa tässä on kuitenkin se, että asiakkaalle lähtevälle laskulle tämä asetus ei vaikuta, joten laskuaineistossa liikkuvat samat tiedot kuin ennenkin“Luonnos”-tila laskulla

Laskun voi tallentaa tilassa “Luonnos”, jolloin sitä ei voi vielä lähettää. Näin laskua voidaan täydentää pikkuhiljaa kuukauden aikana ilman huolta siitä, että joku lähettää sen vahingossa. Kun laskulla on kaikki tarvittavat tiedot kerättynä, niin tämän jälkeen lasku voidaan muuttaa lähetysvalmiiksi ja lähettää asiakkaalle.

 

Laskun tietojen muokkaaminen lähetyksen jälkeen

Uudessa laskunäkymässä laskun tietoja pääsee muokkaamaan vapaammin myös laskun lähetyksen jälkeen. Olemme rajanneet tietoja kuitenkin siten, että reskontraoikeuksilla pääsee muokkaamaan sellaisia laskutietoja jotka eivät verottajan ohjeen mukaan vielä “pakota” lähettämään laskua uudelleen. Myös kirjanpitäjän oikeuksilla laskun muokkausta on rajoitettu.

 

Reskontraoikeuksilla muokattavat tiedot ovat:

 • Laskun lisätietokentän muutokset ja laskun kommentointi yleensä
 • Laskurivien selitteet ja kommentit
 • Viitteemme ja viitteenne kenttien muutokset
 • Vapaa teksti ennen tai jälkeen laskurivien
 • Toimitustavan tai -ehtojen muuttaminen
 • Sopimustunnuksen lisääminen
 • Myyjän lisääminen / muuttaminen
 • Sisäiset tiedot kuten:
  • korko- ja perintäkiellot
  • Maksusuunnitelman lisääminen laskulle
  • Liitteen lisääminen laskulle
  • Hankintahinnan päivittäminen (vaikuttaa myyntikatteeseen ja provisioon)


Yksikköhinta

Yksikköhinnan voi antaa jopa 12 desimaalin tarkkuudella. Myös laskurivisumman laskenta tapahtuu tällä tarkkuudella mikäli luku ei pyöristy johonkin tasalukuun aiemmin. Tämä tulee auttamaan niitä asiakkaita joilla on tuotteita / tuotepaketteja joissa tuotteen yksikköhinta jää todella pieneksi. Asiakkaalle lähtevällä laskulla (paperi) tieto näytetään korkeintaan 4 desimaalin tarkkuudella. Aineistolla (verkkolasku) voidaan lähettää arvo maksimissaan 5 desimaalilla.

 

Välisummarivit

Laskurivien väliin voidaan lisätä välisummarivejä joiden avulla voidaan laskea tämän rivin yläpuolella olevat laskurvivien summat yhteen. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi koontilaskukutuksessa kun tietoja halutaan erotella esim. tilauskohtaisesti.

 

Liitteiden käsittely

Liitteiden käsittelyä selkeytetään vaiheittain. Nyt ensimmäisessä vaiheessa kaikki liitteet näkyvät näppärästi tässä samassa sivupalkissa ja liitteitä voi lisätä suoraan “tiputtamalla” ne laskulle.

 

Myyntiosion tulevaa jatkokehitystä

Työ ei ole yllä mainittujen muutosten jälkeen vielä ohi. Tulemme vielä 2018 aikana tuomaan käyttäjälle näkyviä muutoksia myyntilaskuun liittyen. Näistä ensimmäisinä listalla ovat:

 • Saatavien valvonnan automatisointi
 • Liitekäsittelyn massatoiminnot
 • Jaksotustyökalu myyntilaskulle (rivikohtainen)
 • Ostopuolen ALV-koodien käsittelymahdollisuus myyntilaskulle
 • Perintä- ja korkolaskutuksen päivitys
 • Rajapinnan yhtenäistäminen uuden myyntilaskunäkymän kanssa

Postin Prinetti-palvelun käyttöä pystyy jatkamaan rajapinnan yli vielä vuodenvaihteen jälkeen. Palvelun nykyiset käyttäjät voivat jatkaa palvelun käyttöä Netvisorista vielä siihen asti, kunnes Smarttime eShip-palvelu julkaistaan ja asiakkaat saavat sitä kautta Postin kuljetuspalvelut kätevästi käyttöönsä.

Postin Prinetti-palvelua voi käyttää enää rajapinnan yli. Alun perin Posti ilmoitti lopettavansa palvelun vuoden 2017 lopussa, mutta Postin antaman viimeisimmän tiedon mukaan Prinetin rajapinnat lakkaavat toimimasta 31.5.2018.

Netvisorin käyttäjät saavat käyttöönsä uusia kuljetuspalveluita vuoden 2018 alkupuolella, kun Smarttime eShip-palvelu julkaistaan. Ihan ensimmäiseksi toteutetaan liittymä Postiin. Netvisorin Unifaunin palveluihin yhdistävän Smarttime eShip-palvelun pilotointi aloitetaan helmikuussa 2018. Katso lisätiedot täältä.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • "Maksettu lomapalkka" ja "Maksettu lomaraha" palkkalajit ovat nyt mukana sekä "Palkanlaskennan raporteissa" että "Palkkakortit"-raportilla. Myös "Vuoden alusta" kenttä on mukana palkkalaskelmalla (PDF) ko. palkkalajien osalta. Lisäksi palkkalaskelmalle käsin lisätyt palkkalajit näkyvät nyt "Vuoden alusta" kentässä.
 • Parannettu palkansaajan luontia niin, että kun vaihdetaan palkansaajan tyyppiä ja/tai kansallisuutta, niin henkilötunnus, y-tunnus tai syntymäaika -otsikko vaihtuu valintaa vastaavaksi.
 • Ulkomaisen palkansaajan henkilötunnus on aiheuttanu ongelmia, jos henkilötunnuksen muoto ja tarkastusnumero on täsmännyt suomalaisen henkilötunnustarkistuksen kanssa. Ongelma on korjattu. Muutoksesta johtuen palkanlaskentaprosessissa ulkomaalainen palkansaaja ei voi enää ilmestyä "Toimittamattomat palkkalaskelmat kohdassa" "Verkkopalkka" -listaukseen, vaikka hänelle olisi määritelty "Palkkalaskelman toimitustavaksi" "Verkkopalkka". Sen sijaan hänet laitetaan "Paikallinen tulostus" listaukseen. Uuden palkansaajan luonnin yhteydessä "Henkilötunnus", "Y-tunnus" ja "Syntymäaika" vuorottelevat riippuen käyttäjän valinnoista. Ulkomaalaisilla palkansaajilla annetaan "Syntymäaika"
 • Palkkaennakon lähettäjänä on "Pankkiliikenne"-näkymässä näkynyt virheellisesti ennakon saajan nimi. Tämä on nyt korjattu. 
 • Paransimme tilityspisteiden käsittelyä niin, ettei palkansaajaa voi enää liittää vahingossa monta kertaa samalla tilityspisteelle.

 • Palkkahistoriatiedot palkanlaskennan käyttöönotossa voidaan nyt tuoda usealle palkansaajalle kerralla käyttämällä Excel-tuontityökalua. Lue lisää blogista: https://community.vismasolutions.com/docs/DOC-2754

Tuotteet ja varasto

 • Varastoraporttien laajennetussa haussa oli ongelmia IE/Edge selaimissa kun yritettiin käyttää tapahtumatyypillä rajaamista. Nämä ongelmat on nyt korjattu. Lisäksi korjaustapahtumista on jatkossa mahdollisuus muodostaa varastotilaus pdf-tuloste.

Ostot

 • Ostotilauksen voi lähettää nyt myös sähköpostitse.

Myynti

 • Lisätty "Tilauskäsittely"-käyttöoikeudelle pääsy "Avoimet myyntitilaukset"-näkymään menun kautta. "Lisää uusi tilaus" ja "Lisää uusi tarjous" toiminnot vaativat edelleen myös "Myyntireskontran perustoiminnot"-käyttöoikeuden.
 • Kohdistumattomia viitesuorituksia voi nyt rajata myös pankkitilin perusteella.

Konsernit

 • Muutettu konserniraporttien tilien esittämisjärjestyksen logiikka järjestykseen Eliminointiyhtiö -> Emoyhtiö -> Tytäryhtiöt.

Yleiset

 • Paransimme pitkien valintalistojen näkyvyyttä niin, ettei osa listauksesta enää jää näyttämättä pienillä näytöillä.

Tilikaudet

 

Muista perustaa uusi tilikausi ajoissa. Järjestelmäautomatiikka, kuten esimerkiksi maksuliikenne, kirjaa tapahtumia heti vuoden vaihtumisen jälkeen. Tästä syystä on tärkeää, että uusi tilikausi on valmiina järjestelmässä.

 

Oma-aloitteiset verot

 

 • Varmista, että työnantajasuoritusten veroilmoitus sekä oma-aloitteiset verot ovat ajan tasalla.

 

Tuloveroilmoittaminen

 

Päivitämme tällä hetkellä vielä puuttuvat veroilmoituslomakkeet Netvisoriin tammikuun 2018 alussa. Sähköisen tuloveroilmoittamisen aikataulun löydät verottajan sivuilta.

 

Reskontrat ja varastot

 

 • Varmista, että kaikki kuluvalle tilikaudelle kuuluvat ostolaskut on kirjattuna reskontraan.
 • Varmista, että kaikki kuluvalle tilikaudelle kuuluvat myyntilaskut on laskutettuna.
 • Mikäli yritykselläsi on varastoitavia ja myytäviä tuotteita, on inventaario suoritettava ennen tilikauden vaihtumista.

 

Palkat ja matkalaskut

 

 • Vuoden viimeinen pankkipäivä on perjantai 29.12.2017. Huomioi tämä palkkojen maksatuksessa.
 • Varmista, että kaikki tilikauden 2017 matkalaskut ovat tehtyinä ja maksettuna viimeistään 29.12.

 

Verokorttien suorasiirtopyynnöt

 

 • Verottajan suositus suorasiirtopyyntöjen lähettämiselle on viimeistään 29.12.2017.
 • Tekninen takaraja lähetyksille on 31.1.2018.
 • Verovuoden vaihtuessa ohjelma osaa nollata voimassa olevan verokortin vuositulorajan automaattisesti.

 

Netvisoriin päivittyvät automaattisesti vuoden vaihtuessa:

 

 • Sotuprosentti, palkansaajan TyEL ja  tvm sekä matkalaskujen kiinteiden palkkalajien uudet yksikköhinnat (kilometrikorvaus, päivärahat) sekä ulosmittauksen suojaosuudet. Ulosmiitauksen osalta ei ole vielä saatu päätöstä, joten seuraamme tilannetta ja päivitämme tiedon mahdollisimman pian.

 

Tilityspisteet

 

 • Sosiaalivakuutusmaksujen työnantajan osuudet ja Tyel-ansion alaraja tulee palkanlaskijan päivittää tilityspisteen asetuksiin manuaalisesti kalenterivuoden vaihduttua. Löydät osuudet täältä: Työnantajan osuus ja TyEL-ansion alaraja.
 • Tilityspisteiden asetukset: Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Työnantajan maksut ja tilitykset > Tilityspisteet

 

Kilometrikorvaukset ja päivärahat ja ulosoton suojaosuudet

 • Matkalaskujen kiinteiden palkkalajien uudet yksikköhinnat (kilometrikorvaus, päivärahat) päivittyvät automaattisesti vuoden loppuun mennessä.

 

Kilometrikorvaukset ja päivärahojen hinnat vuodelle 2018 löydät Verohallinnon tiedotteesta 29.11.2017:

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2018 - Verohallinto

 

Lisää tietoa palkkojen vuosi-ilmoittamisesta ja vuoden vaihteesta löydät täältä: 2017 palkkojen vuosi-ilmoittaminen: Vuosi-ilmoituksissa muistettavat asiat

Oletko jo kokeillut Netvisor ID:tä? Nyt on siihen loistava aika.

 

Arvomme aikavälillä 11.12 - 20.12. 2017 Netvisor ID:llä kirjautuvien kesken vapaavalintaisen* puhelimen. Kaikki käyttäjät, joiden kirjautumisista yli 50 % on kampanja-aikana tehty Netvisor ID:llä ovat automaattisesti mukana vapaavalintaisen* matkapuhelimen arvonnassa.

 

Netvisor ID:n lataaminen ja käyttäminen on veloituksetonta. Se on nopein ja helpoin tapaa kirjautua palveluun. Netvisor ID:n voit ladata App Storesta (iOS) ja Play-kaupasta (Android).

 

Kampanjan säännöt:

 • Käyttäjän ei tarvitse erikseen “rekisteröityä” kilpailuun
 • *Puhelimen valinnan raja-ehdot: alv 0 hinta alle 1000 €, käyttöjärjestelmä iOS tai Android
 • Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti 22.12. Voittaja voidaan julkaista myös Visma Solutions Oy:n somekanavissa (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) sekä Community -yhteisöpalvelussa
 • Arvonnan data haetaan palvelusta anonyymina. Vain voittajan käyttäjä ID tunnistetaan henkilöksi yhteydenottoa varten.
 • Kampanja ei koske Visma-konsernin työntekijöitä