Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Ostot

 • Korjasimme ongelman, jonka seurauksena Internet Explorer -selaimella Netvisoria käytettäessä ei ostolaskuautomaation sääntöjen luonti onnistunut.

 

Myynti

 • Muokkasimme Netvisorin oletuslaskupohjien asettelua niin, että pitkätkin yrityksen nimet mahtuvat jatkossa kokonaisena myynnin tulosteille.
 • Lisäsimme myyntilaskun tulosteisiin näkymään laskun arvopäivän.
  • Samalla muutimme arvopäivän käsittelyä niin, että se voi jatkossa olla myös aikaisempi kuin laskun päiväys.

 

Tuotteet ja varasto

 • Varastotapahtomatyyppien hallinnan "Muut tapahtumat" -otsikolle on lisätty massatoiminto tapahtumarivien tyypin vaihtamiseen.
 • Korjasimme linkitystyökalussa esiintyneen ongelman, joka tietyissä tapauksissa esti olemassaolevan linkityksen vaihtamisen.
 • Osalle varastotapahtumaraportteja on mahdollistettu varastotapahtumatyypillä rajaamisessa useamman tapahtumatyypin käyttäminen samalla raportilla.
 • Korjausraportille on lisätty mahdollisuus porautua laskelman perustana oleviin tapahtumiin.
  • Lisäksi korjausraportille haetaan omaan taulukkoon tuotekohtainen tilanne ilman varastorajausta. Korjaukset on jatkossakin aina varastokohtaisia, mutta raporttia voi hyödyntää tuotekohtaisen varastoarvon muodostumista tarkastellessa. Myös tällä kyseisellä raportilla on mahdollista porautua laskelman perustana oleviin tapahtumiin.

 

Työaika

 • Työajankirjausnäkymässä näytetään jatkossa pitämättömien lomapäivien sijasta kirjattavissa olevat lomapäivät.
  • Lisäksi uutta lomalaskentaa käyttävissä yrityksissä näkymään on lisätty tooltip, josta palkansaaja näkee suunnitellut ja pidettävissä olevat lomapäivät.

 

Kassavirtaennuste

 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena myynnin widgeteissä ja kassavirtaennusteessa valuuttasummaiset myyntitilaukset esitettiin virheellisesti laskun valuutassa eikä euromääräisinä. Samalla korjasimme vastaavan virheen myyntitilauslistauksesta.

 

Kirjanpidon raportointi

 • Kohdelaskennan raporteille "Kohdelaskentataulukko" ja "Kohdelaskentataulukko tuloslaskelmamuodossa"  lisättiin hakuehtoihin rajaus "Näytä vain kohdistetut rivit". Valinta nopeuttaa raporttien avautumista.

 

Kirjanpito

 • Korjasimme "Tarkastamattomat tiliöinnit"-näkymästä ongelman, jossa päivämäärärajaus ei pysynyt näkymässä paikallaan
 • Lisäksi muutimme näkymän valintaruutujen valinnat niin päin, että ne ovat oletuksena tyhjät.