Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2017 > marraskuu
2017

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Netvisor-Severa-liittymä

 • Korjasimme ongelman, jonka seurauksena myyntilaskuja saattoi siirtyä Severasta Netvisoriin tuplana viikkopäivityksen aikoihin.

Netvisor ID

 • Sallimme nyt Netvisor ID:n sisäänkirjautumisessa myös yritysnumeroiden käytön, eli esim 010-alkuisia numeroita voi käyttää Netvisor ID -käytössä.
  • Huom! Eri operaattorit käsittelevät yritysnumeroista lähteviä tekstiviestejä eri tavoin, ja puhelinnumeron vahvistaminen Netvisor ID:tä varten ei välttämättä onnistu.

Tuotteet ja varasto

 • Korjasimme varastonsiirtotyökalusta virheen, jonka seurauksena varastonsiirtotapahtuma saattoi joissain tilanteissa tehdä ylimääräisen tapahtuman vastaanottavaan varastoon.
 • Korjasimme ongelman, jossa varaston hankintakirjauksen luonti ei aina onnistunut käsittelykorin kautta.

Ostot

 • Korjasimme toiminnon "Laske yksikön rahtikustannus" toimimaan myös toimitetuilla ostotilauksilla.

Ohjelmistorajapinta

 • Rajapinnan dimensionitem.nv-resurssiin lisättiin uusi kenttä <ishidden>, jonka avulla laskentakohteen voi piilottaa.
 • Ostolaskuja voi nyt tuoda rajapinnan kautta myös ns. eräkäsittelynä, eli niitä voi olla useampia samassa rajapintasanomassa.

Palkat

 • Teimme lomatapahtumien raporttiin suorituskykyparannuksen, ja raportti aukeaa nyt nopeammin.

Netvisorin käyttäjät tulee tarjolle uusia kuljetuspalveluita vuoden 2018 alkupuolella, kun Smarttime eShip-palvelu julkaistaan ja Posti lopettaa Prinetti-palvelun tarjoamisen.

 

Smarttime eShip -palvelu tuo Netvisor-käyttäjille mahdollisuuden tehdä kuljetustilauksia Netvisorin kautta. Palvelu muodostaa Netvisor-tilauksen pohjalta kuljetustilauksen, jonka palvelun käyttäjä täydentää ja lähettää Unifaunin välityksellä kuljetusliikkeelle.

 

Palvelu auttaa hallitsemaan kuljetustilauksia sekä seuraamaan niiden etenemistä. Kaikki tarvittavat kuljetusasiakirjat kuten rahtikirja ja tarrat sekä muut mahdollisesti vaadittavat asiakirjat hoituvat palvelun kautta. Linkki toimitustietoihin tulee näkyviin myös Netvisoriin, joten toimitustilannetta on helppo seurata.

 

Smarttime eShip on linkki Netvisorin ja Unifaunin palveluiden välillä. Ensimmäiseksi se mahdollistaa lähetysten toimittamisen Postin pakettipalveluilla. Jatkossa on tarkoitus tuoda myös muita kuljetuspalveluita valikoimaan, mm. Matkahuolto. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta haluttujen kuljetusyritysten (aluksi Posti) kanssa.

 

Palvelun hinnoittelu

Smarttime veloittaa palvelusta 30 €/kk ja lisäksi 0,50 €/kuljetustilaus. Palvelu vaatii Netvisorissa Tilauskäsittely-osion.

 

Lisätietoa

Palvelun tarkemmat kuvaukset löydät Netvisor MarketPlacesta.

 

Nykyiset Prinetti-käyttäjät

Nykyiset Prinetti-käyttäjät voivat jatkaa palvelun käyttöä Netvisorista vielä siihen asti, kunnes Smarttime eShip-palvelu julkaistaan ja asiakkaat saavat sitä kautta Postin pakettipalvelut käyttöönsä. Lisätietoa: Postin Prinetti-palvelun käyttö rajapinnan yli mahdollista vielä vuoden 2018 alussa

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Ostot

 • Korjasimme ongelman, jonka seurauksena Internet Explorer -selaimella Netvisoria käytettäessä ei ostolaskuautomaation sääntöjen luonti onnistunut.

 

Myynti

 • Muokkasimme Netvisorin oletuslaskupohjien asettelua niin, että pitkätkin yrityksen nimet mahtuvat jatkossa kokonaisena myynnin tulosteille.
 • Lisäsimme myyntilaskun tulosteisiin näkymään laskun arvopäivän.
  • Samalla muutimme arvopäivän käsittelyä niin, että se voi jatkossa olla myös aikaisempi kuin laskun päiväys.

 

Tuotteet ja varasto

 • Varastotapahtomatyyppien hallinnan "Muut tapahtumat" -otsikolle on lisätty massatoiminto tapahtumarivien tyypin vaihtamiseen.
 • Korjasimme linkitystyökalussa esiintyneen ongelman, joka tietyissä tapauksissa esti olemassaolevan linkityksen vaihtamisen.
 • Osalle varastotapahtumaraportteja on mahdollistettu varastotapahtumatyypillä rajaamisessa useamman tapahtumatyypin käyttäminen samalla raportilla.
 • Korjausraportille on lisätty mahdollisuus porautua laskelman perustana oleviin tapahtumiin.
  • Lisäksi korjausraportille haetaan omaan taulukkoon tuotekohtainen tilanne ilman varastorajausta. Korjaukset on jatkossakin aina varastokohtaisia, mutta raporttia voi hyödyntää tuotekohtaisen varastoarvon muodostumista tarkastellessa. Myös tällä kyseisellä raportilla on mahdollista porautua laskelman perustana oleviin tapahtumiin.

 

Työaika

 • Työajankirjausnäkymässä näytetään jatkossa pitämättömien lomapäivien sijasta kirjattavissa olevat lomapäivät.
  • Lisäksi uutta lomalaskentaa käyttävissä yrityksissä näkymään on lisätty tooltip, josta palkansaaja näkee suunnitellut ja pidettävissä olevat lomapäivät.

 

Kassavirtaennuste

 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena myynnin widgeteissä ja kassavirtaennusteessa valuuttasummaiset myyntitilaukset esitettiin virheellisesti laskun valuutassa eikä euromääräisinä. Samalla korjasimme vastaavan virheen myyntitilauslistauksesta.

 

Kirjanpidon raportointi

 • Kohdelaskennan raporteille "Kohdelaskentataulukko" ja "Kohdelaskentataulukko tuloslaskelmamuodossa"  lisättiin hakuehtoihin rajaus "Näytä vain kohdistetut rivit". Valinta nopeuttaa raporttien avautumista.

 

Kirjanpito

 • Korjasimme "Tarkastamattomat tiliöinnit"-näkymästä ongelman, jossa päivämäärärajaus ei pysynyt näkymässä paikallaan
 • Lisäksi muutimme näkymän valintaruutujen valinnat niin päin, että ne ovat oletuksena tyhjät.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 • Korvaamme Toistuvaislasku-toiminnon Sopimuslaskutus-toiminnolla, ja nyt ensimmäisessä vaiheessa ohjaamme asiakkaat käyttämään Sopimuslaskutusta mikäli yrityksellä ei ole yhtään toistuvaislaskupohjaa.
 • Teimme seuraavat muutokset myynnin oletusasetuksiin. Muutokset tehtiin helpottamaan ja tehostamaan myyntireskontran käyttöönottoa.
  • Avaamme uusille yrityksille automaattisesti käyttöön myyntilaskun sähköpostilähetyskanavan.
  • Asetamme jatkossa oletuksena käyttöön myyntilaskurivikohtaiset oletuslaskentakohteet.
  • Asetamme jatkossa oletuksena käyttöön myynnin osasuoritusten kohdistamisen laskuille.
  • Muutokset koskevat ainoastaan uusia Netvisoriin perustettavia yrityksiä, olemassaolevien yritysten asetuksiin muutos ei vaikuta.

Ostot

 • Ostotilaukselle on jatkossa mahdollista lisätä rivejä myös Excel-tiedoston avulla. Tämä nopeuttaa monirivisten ostotilausten kirjaamista Netvisoriin.
  • Uusi toiminto löytyy hankintaehdotus-tilassa olevan ostotilauksen  'Ostotilauksen toiminnot'-valikosta.

 

Ohjelmistorajapinta

 • Paransimme myyntitilauksen ja -laskun tuontia (salesinvoice.nv) niin, että jatkossa tuotteen provisiotieto tulee laskun mukana Netvisoriin.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Laajennokset

 

Palkat

 • Palkansaajan työsuhteisiin lisätty valintoja päättymissyylle: Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta, Muu syy. Muutoksella valmistaudutaan vuoden 2019 alussa tulevaan Tulorekisteriin.
 • Korjasimme ongelman, jonka seurauksena 'Palkanlaskennan asetukset'-sivulla ei voinut muokata kirjapidon tiliä, jos alunperin käytössä ollut tili oli poistettu tililuettelosta.

Myynti

 • Korjasimme ongelman, jossa sopimuslaskutuksen kautta tehdylle laskulla ei näkynyt laskulle valittua toimipaikan toimitusosoitetta.

 

Tuotteet ja varasto

 • Korjasimme tuoteluettelon virheen, jonka seurauksena luetteloon tehty hakusana-rajaus ei tallentunut luettelosta poistuttaessa.
  • Samaan virheeseen liittyi tuoteluettelon Excel-vientiin liittyvä ongelma: koko tuoteluettelo tulostui Excel-tiedostoon myös siinä tapauksessa että hakutulosta oli rajattu. Tämäkin on nyt korjattu.
 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena uuden tuotteen luonti ja muokkaus estyi käyttäjällä, jolla ei ollut reskontraoikeuksia tuotteen hankintahinnan muokkaukseen.
 • Korjasimme lisäävän varastosiirtotapahtuman hankintahinnan ja rahtikustannusten muutokset välittymään linkittyville tapahtumille.
 • Korjasimme laajennetun tuotehallinnan mallien muokkauksen virheen, jonka seurauksena uusien mallien tallentaminen epännistui.
 • Palautimme koostetuotteiden valmistuskirjauksen varastotapahtumalle toiminnon, jolla valmistuskirjauksen tapahtumatyypin voi vaihtaa kaikille varastotapahtumille massana.

 

eScan

 • Paransimme eScan-näkymän tapahtumalogia niin, että aineistoa yritykseltä toiselle siirrettäessä logissa näkyy aineiston lähettäneen ja vastaanottaneen yrityksen nimet.

 

 

Ohjelmistorajapinta

 • Ostolaskun tuonti -rajapintaresurssiin (getpurchaseinvoice.nv) on lisätty LineNetSum, joka kertoo ostolaskun rivisumman verottoman arvon.
 • Palkansaajan tuonnin rajapintaresurssia laajennettu. Rajapinnan kautta voidaan tuoda palkansaajalle oletuslaskentakohteet, yrityshierarkia, työsuhteet ja palkkalaskelman toimitustapa.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Palkkalaskelman esitystapa on uudistettu kattamaan palkkatodistuksen tarpeet koko vuoden ansioista. Jatkossa palkkalaskelmalla näytetään kaikki palkkalajit vuoden alusta alkaen, vaikka niitä ei olisi käytetty kyseisellä laskelmalla. Näin palkkalaskelmalla tulee näytetyksi koko vuoden ansiot palkkalajeittain avattuna.
 • "Maksettu lomapalkka" ja "Maksettu lomaraha" -palkkalajit ovat nyt mukana sekä Palkanlaskennan raporteissa  että 'Palkkakortit'-raportilla. Myös 'Vuoden alusta' -kenttä on mukana palkkalaskelmalla ko. palkkalajien osalta.
 • Palkansaajan tietojen raportointia on täydennetty koulutustiedoilla.

Tuotteet ja varasto

 • Varastotapahtumien muodostuminen uusiutui. Jatkossa samankaltaiset varastotapahtumat menevät aina oman otsikon alle, ja kyseisen otsikon alle voi muodostaa vain otsikon mukaisia varastotapahtumia - esimerkiksi myyntilaskun vasrastotapahtumien otsikon alle voidaan jatkossa lisätä ainoastaan myynti-tyyppisiä varastotapahtumia.
  • Rajoite ei vielä nykyisellään koske tietojen tuontia eikä  ohjelmistorajapintaa.
 • Netvisorin tuotehallintaan on julkaistu varastosiirtotyökalu helpottamaan varastosiirtojen varastotapahtumien kirjausta.
 • Laajennetun tuotehallinnan "Näytä mallivariaatiot"-hakuehto korjattiin rajaamaan tuotelistauksen hakutulosta oikein.

 

Myynti

 • Korjasimme pyöristysongelman myyntilaskun laskukohtaisten laskentakohteiden asetuksesta. Ongelman seurauksena tietyissä tilanteissa käyttäjä ei päässyt tallentamaan laskentakohdejakoa, vaan sai virheellisesti virheilmoituksen 100% ylittymisestä.
  • Tämä päivitys julkaistiin jo 30.10.2017

 

Ohjelmistorajapinta

 • Korjasimme virheen, jonka vuoksi 'Open'-tilassa tuotujen myyntilaskujen tiliöinnit eivät tietyssä tilanteessa kunnioittaneet laskuriville annettua tiliöintiehdotusta.
  • Tämä päivitys julkaistiin jo 30.10.2017
 • Rajapinnan resurssin 'salespaymentlist.nv' rajaus "limitlinkedpayments" korjattiin rajaamaan tulosjoukkoa oikein myös massatiliöityjen suoritusten osalta.
  • Tämä päivitys julkaistiin jo 30.10.2017

Olemme julkaisseet palkansaajan tietoihin oman sivunsa koulutusten seuraamiseen. Tavoitteenamme on tukea Netvisorin HR-toiminnallisuutta mahdollistamaan kevyt henkilötietojen seuranta yritystasolla samassa järjestelmässä yrityksen muiden tärkeiden tietojen kanssa. Työ jatkuu vielä ja uusia muutoksia tulee lisää lähiviikkoina.

 

Palkansaajan tiedoissa on nyt uusi sivunsa koulutuksille. Koulutuksissa näkee kaikki palkansaajan käymät koulutukset ja näistä olennaisimman voi merkitä päätutkinnoksi, joka on nähtävissä myös palkansaajalistauksessa.

 

Koulutusten raportointi palkansaajittain:

 

Koulutuksen lisääminen käy helposti "Uusi tutkinto" -painikkeesta:

Koulutukset saa palkansaajittain näkyviin palkansaajalistaukseen valitsemalla koulutustietojen sarakkeet näkyviin

Palkansaajalistauksessa näytetään palkansaajan ylin koulutustaso.

Hei,

 

Osana myyntiosion uudistamisprojektia tulemme korvaamaan pitkään käytössä olleen toistuvaislaskutuksen. Palvelun korvaa niin ikään pitkään CRM-osiossa käytettävissä ollut sopimuslaskutus. Samalla sopimuslaskutus tulee ilman erillistä lisämaksua osaksi myyntireskontraa. Siirtymäkausi toistuvaislaskutuksesta sopimuslaskutuksen käyttöön tullaan ilmoittamaan myöhemmin kun aikataulu tälle varmistuu.

 

Toivomme että käytte ennen pohjien siirtoa läpi nykytilanteenne ja mietitte onko pohjat hallittavissa helpommin sopimuslaskutuksen puolella. Esimerkkinä tähän se, että mikäli laskutatte samoja tuotteita eri asiakkailta samoilla / tai eri hinnoilla, niin tämä on mahdollista hallita yhdellä sopimuslaskutuksen palvelukorilla. Myös tuotteissa olevia poikkeuksia pystyy hallitsemaan palvelukorin sisällä. Sopimuslaskutuksessa on myös mahdollisuus nähdä palvelukorikohtainen ennuste siitä paljonko korin kautta on odotettavissa tuloja. Näitä tietoja hyödynnetään myös Kassavirtaennusteessa.

 

Syy muutokseen ja toistuvaislaskutuksen alas ajamiseen on se, että nämä kaksi palvelua ovat käytännössä päällekkäisiä toimintoja järjestelmässä. Sopimuslaskutus on tehty aikanaan sillä ajatuksella että se korvaa toistuvaislaskutuksen, mutta tämä siirtymävaihe on jäänyt tekemättä. Itse siirto on tehty käyttäjälle helpoksi ja se tapahtuu toistuvaislaskupohjien listauksesta valitsemalla siirrettävät laskupohjat ja painamalla "Siirrä sopimuslaskutukseen".

 

Ennen siirtopainikkeen aktivoimista toistuvaislaskutuksen puolelle, teemme pieniä parannuksia sopimuslaskutuksen puolelle. Näitä ovat esimerkiksi eräpäivän asettaminen maksuehdosta riippumatta tietylle päivälle, palvelun terminologian päivittämistä sekä käyttöliittymän uusinta.