Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2017 > lokakuu
2017

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Tuotteet ja varasto

 • Korjasimme virheen, jossa tuoterekisterin päivittäminen tietojen tuonti-toiminnolla ei toiminut, vaan käyttäjä sai virheilmoituksen "Sivu on vanhentunut.

 

Työaika

 • Korjasimme työajansyötössä Internet Explorerilla näkyneen virheellisen varoituksen sivulta poistumisesta työaikaa tallennettaessa tai palkansaajaa vaihdettaessa.

 

Ostot

 • Korjasimme viime viikon viikkopäivityksessä Avoimet ostolaskut ja Ostolaskuluettelo-näkymiin päätyneen virheen jonka seurauksena luetteloissa näkyi tietyissä tilanteissa asiatarkastajana ja hyväksyjänä laskun tiliöinyt henkilö.

 

Myynti

 • Korjattiin Myynti-valikon "Ylisuoritukset"-linkki viemään suoraan ylisuoritusnäkymään.

 

Palkat

 • Palkkojen vuosi-ilmoitus 2017 palkkojen osalta on lähetettävissä Netvisorista. Samalla poistui mahdollisuus lähettää korjausilmoituksia 2016 palkkatietoihin
  • Vuosi-ilmoituksen julkaisun myötä muutettiin kentän '105 Maatunnus suorituslajien 5/5Y/7Q osalta' hyväksymään MAATUNNUS-ehdon mukaiset maat.
 • Vanhasta lomalaskennasta uuteen siirryttäessä on ohjattu pidettyjä lomapäiviä väärille kuukausille tilanteissa, joissa pidettyjä päiviä on muokattu uutta lomalaskentaa käyttöönotettassa. Virhe näyttäytyi lomapäiväkirjapidossa virheellisinä negatiivisina lukuina pidettyjen ja maksettujen lomapäivien tiedoissa.

  • Ongelma on nyt korjattu niin, ettei uusia virheellisiä tietoja synny.

  • Mikäli yrityksessänne löytyy vastaavia virheellisiä negatiivisia lukuja, tiedot saa korjattua alkusaldonäkymän kautta. Viestimme kohdennetusti asiakkaille, joita tämä mahdollisesti koskee.

Hei

 

Meiltä on toivottu tarkistuslistaa palkanlaskennan kuukausittaisista rutiineista.

Nyt toiveenne on toteutettu.

Tarkistuslista löytyy tukisivustoltamme: Kuukausittainen palkanlaskennan ja velvoitteiden tarkistuslista

Kaikki palkansaajien lomia koskevat tiedot on Netvisorissa koostettu yhdelle raportille ja tämä raportti on nyt nähtävissä. Raportille pääset kohdasta Palkat - Lomat: Lomatapahtumien raportti.

 

Lomasaldot ajankohdan mukaan

Raportin avulla on haettavissa lomasaldot tiettynä ajankohtana esimerkiksi tilinpäätöshetkeen tai muuhun täsmäytysajankohtaan. Oletuksena näet nykyhetken tilanteen, mutta ajankohtaa vaihtamalla voidaan palata esimerkiksi vuodenvaihteen ajankohtaan.

 

Raportilla tiedot ilmoitetaan ansainnan mukaisesti kohdistettuna palkkajakson päättymispäivän kuukauteen. Lomajaksotustositetta muodostettaessa tehty jaksotusmuutos aiempiin kuukausiin vaikuttaa tällä raportilla saldoihin sillä kuulla, jolle muutos on kohdistettu. Lomapäiväkirjanpito näyttää jatkossakin saldon tositevaikutuksen mukaisesti sinä ajankohtana, jolloin jaksotusmuutos on tehty.

 

Yrityksen lomasaldot

Kaikkia palkansaajia koskevalta yhteenvedolta näet palkansaajien tiedot tiiviinä koosteena. Voit nähdä heti esimerkiksi sen, paljonko palkansaajilla on vielä lomapäiviä pidettävissä tai paljonko yrityksellä on maksamatonta lomapalkkaa kertyneenä. Näet myös kenellä on suunniteltuja lomapäiviä, jos ne on kirjattu Netvisorin tuntikirjauksiin.

 

Lomasaldot palkansaajittain

Raportilla voi tarkastella kunkin palkansaajan tietoja yksityiskohtaisemmin. Porautuminen palkansaajan tietoihin kannattaa esimerkiksi silloin kun halutaan selvittää, miten maksamattoman lomapalkan saldo on muodostunut. Kunkin tiedon osalta voidaan porautua tarkemmin tarkastelemaan juuri kyseistä tietoa. Näin voidaan keskittyä paremmin siihen, mitä ollaan tarkastelemassa. On myös mahdollista avata kaikki palkansaajan tiedot nähtäväksi kerralla.

 

Kaikkien tietojen osalta raportti sisältää tiedon saldon kertymisestä joko alkusaldojen tai laskennan kautta; saldon vähenemisen lomien kirjaamisen, pitämisen ja maksamisen kautta sekä kumulatiivisen tilanteen kertymien ja vähennysten suhteesta ko. ajankohtana.

 

Lomapalkan ja lomarahan osalta kertymät ja maksetut summat näytetään lomalaskentatavoittain käsiteltyinä.

 

Lomatapahtumien raportti on nähtävissä vain uudistetussa lomalaskennassa. Jos et ole vielä siirtynyt uuden lomalaskennan pariin ja kiinnostuit raportista, ota uudistettu lomalaskenta käyttöön ensin. Tietoa käyttöönotosta löydät Uudistettu lomalaskenta käytettävissä myös nykyasiakkailla

 

Mitä mieltä olet raportista? Anna palautetta uudistuksesta esimerkiksi kommentoimalla alle.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Korjasimme virheen, jonka seurauksena palkkojen historiatietojen päivitys poisti lomalaskennan alkusaldoja.
 • Lomatapahtumien raportti koostaa kaikki olennaiset lomatapahtumat palkansaajittain. Uudelle raportille pääset Palkat - Lomat: Lomatapahtumien raportointi. Uudistus edellyttää uuden lomalaskennan käyttöä, joten vanhasta kannattaa nyt luopua.
 • Palkkojen vuosi-ilmoituksen kausivelvoitteen tarkastusnäkymän tietojen Excel-vienti ei onnistunut. Tämä on nyt korjattu.

 

Tuotteet ja varasto

 • Korjasimme tuotelistauksen ongelman,  jossa sivutuksen tai näkymän päivittämisen yhteydessä tehdyt valinnat katosivat.

 

Myynti

 • Myyntilaskuluettelon laskunumerolla järjestäminen on korjattu toimimaan oikein (numeerisesti, ei aakkosjärjestyksessä).

 

Netvisor ohjelmistorajapinta

 • Korjasimme getproduct.nv-resurssista virheen, jonka takia lukuarvot <ProductInventoryDetails> -aggregaatin alla saattoivat sisältää tyhjiä merkkejä.

 

Ostot

 • Korjasimme ongelman, jossa useaan kertaan hyväksytyssä ostolaskussa näkyi ostolaskuluettelossa väärä hyväksyjä.

 

Tehtävät

 • Korjasimme 'Tehtävät'-osion ostolaskun edelleenlaskutusta niin, että myyntilaskun muodostus huomioi asiakkaalle asetetun alennusprosentin.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Ostot

 • Korjasimme ostolaskujen automaatiosta virheen, jonka seurauksena duplikaattilaskuja koskevat säännöt eivät toimineet.

Sähköinen allekirjoitus

 • Palautimme kutsuttujen allekirjoittajien listaukseen 'Tila'-sarakkeen, josta selviää, missä vaiheessa kutsu on kullakin asiakirjan allekirjoittajalla.

Tuotteet ja varasto

 • Laajennettua tuotehallintaa käyttävien yritysten käyttöön on julkaistu kaksi uutta raporttia:
  • Alituoteraportti tuoteryhmittäin
  • Alituoteraportti asiakkattain.
 • Korjasimme laajennettua tuotehallintaa käyttävien yritysten tuotelistauksesta virheen, jonka seurauksena hierarkisilla tuoteryhmillä rajaaminen ei toiminut tuotelistauksessa.

Netvisor-Severa-liittymä

 • Korjasimme tuotetietojen synkronoinnissa Netvisorista Severaan esiintyneen virheen, jonka seurauksena jommassa kummassa järjestelmässä epäaktiiviseksi määritelty tuote saattoi siirtyä tuplana Severaan.

Tällä hetkellä Netvisorissa on monia erilaisia hakutoimintoja. Haluamme parantaa kokemusta yhtenäistämällä hakujen toimivuutta ja siten nopeuttamaan käyttöä ja opittavuutta.

 

Kuten moni on huomannut, olemme tämä vuoden aikana julkaisseet uudenlaisia listausnäkymiä (esimerkiksi myyntilaskulistaus, asiakaslistaus), jotka käyttävät uudistettuja hakutoimintoja. Uudet hakutoiminnot sisältävät älykkäämpiä hakuehtoja, joilla voi luoda valmiita tarkempia hakuja. Tulemme pikkuhiljaa päivittämään muitakin listaussivuja vastaamaan tätä uutta mallia.

 

 

Tätä ennen tulemme kuitenkin parantamaan hakutoimintoa saamamme palautteen perusteella. Parannuksista ensimmäisenä tulemme lisäämään hakukentän alle "kevyen laajennetun haun", johon käyttäjä voi itse valita haluamansa hakuehdot näkyville. Näin eniten käytetyt hakuehdot ovat helposti saatavilla esille ja käytettävissä.

 

 

Ennen isompaa yhtenäistämistä, tämä hakutoimintojen yhtenäistämisprojekti on nyt aloitettu pienimuotoisilla muutoksilla.

 

Mitä käytännössä muuttui liittymissä?

Seuraavien sivujen toiminnot ovat visuaalisesti muuttuneet vastaamaan uutta mallia. Lisäksi näille sivuille tehtiin tekninen muutos, mikä vaikuttaa hakutulosten päivittymiseen. Käytännössä hakuehtojen muuttamisen jälkeen muutoset eivät päivity listaukseen ennen kuin käyttäjä on vahvistanut muutokset painamalla Päivitä näkymä -painiketta. Tämä on yhtenäinen malli muiden näkymien kanssa.

 

Näkymät, joihin nyt tuli muutoksia:

 

 • Ostolaskuluettelo
  • Ostolaskuluettelossa taulukko on ennen näytetty sivutettuna. Nyt sivutus on poistettu.
 • Palkansaajalistaus
  • Hakuehdot siirtyivät taulukkoon lisättyyn yläpalkkiin ja ehdot päivittyvät listaukseen vasta "Päivitä näkymä" -painikkeesta.
  • Työsuhteen tilalla rajaaminen löytyy nykyisin "Näytä listauksessa" -valinnan alta
  • Taulukkossa näytetään selvyyden vuoksi oletuksena vain palkansaajat, joilla työsuhde on kuluvalla hetkellä voimassa
  • Aktiivisuudella rajaamisen mahdollisuus on poistettu, koska työsuhteen tilalla voi rajata listausta.  Aktiivisuus näkyy toki edelleen omassa sarakkeessaan.
 • Lomaoikeudenhallinta
  • Palkansaajalistauksessa hakuehdot siirtyivät taulukkoon lisättyyn yläpalkkiin ja ehdot päivittyvät listaukseen vasta "Päivitä näkymä" -painikkeesta.
  • Työsuhteen tilalla rajaaminen löytyy nykyisin "Näytä listauksessa" -valinnan alta
 • Tuotelistaus ja tuotekatalogi
  • Hakuehdot siirtyivät taulukkoon lisättyyn yläpalkkiin. Nyt laajennetussa tuohellinnassakin ehdot päivittyvät listaukseen vasta "Päivitä näkymä" -painikkeesta.
  • Tallenna Excel-tiedostona -toiminto ottaa mukaansa vain sivulla kerralla näkyvät tuotteet
 • eScan- aineiston käsittely
  • eScan aineiston käsittelynäkymässä käsitely aineisto on ennen näytetty sivutettuna. Nyt sivutus on poistettu.

Tulorekisteri tulee helpottamaan työnantajien raportointitaakkaa eri viranomaisille ja tehostamaan palkanlaskennan arkea. Netvisorin tuotekehityksessä muutos tulee vaatimaan paljon työtä, mutta lopputulos tulee olemaan kaiken tuon työn arvoinen. Onhan asiakkaidemme tehokas arki meidän työn keskipisteessä.

 

Hallituksen esitys laeiksi tulotietojärjestelmästä (HE 134/2017) eli tuttavallisemmin tulorekisteristä julkaistiin eilen. Tämän myötä lainsäädäntöä tullaan muuttamaan jo pitkään työstetyn tulorekisterin mahdollistamiseksi. Valtiovarainministeriöntiedotteen voit lukea oheisesta linkistä: Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamista - Artikkeli - Valtiovarainministeriö

 

Muutos tulee helpottamaan huomattavasti ilmoittamiseen liittyvää byrokratiaa asiakkaillemme. Täällä Netvisorin tuotekehityksessä uudistukseen liittyvät toimet ovat jo työn alla. Tulorekisterihankkeen dokumentaation perusteella ollaan tekemässä määrittelytyötä ja suunnitelmia. Tulemme myös hyödyntämään yhteistyötä koko konsernin tasolla, jotta jokaisen tuotteen ei tarvitse käydä muutostyötä läpi koko sen laajuudessaan. Muutokset tulevat näkyviin asiakkaillemme pikkuhiljaa vuoden 2018 aikana ja tiedotamme näistä kun muutokset konkretisoituvat. Olemme hyvin valmiina uuteen ilmoittamismenettelyyn kun se otetaan käyttöön.

 

Tulorekisteri on ilmoitusjärjestelmä, joka tulee korvaamaan 2019 alusta muut palkkojen ilmoittamisen keinot eri viranomaisille ja muille tahoille. Ilmoittaminen tulee tapahtumaan reaaliaikaisesti kustakin palkansaajan maksutapahtumasta. Käytäntö korvaa mm. palkkojen vuosi-ilmoituksen ja oma-aloitteisten verojen työnantajasuoritusten ilmoittamisen verottajalle, palkkatodistuksen sekä useita muita ilmoituksia.