Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2017 > elokuu
2017

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 • Poistettu käytöstä vanhat myyntilaskulistausnäkymät.
 • Estetty materiaalin lähettäminen tuplana Prinetin palveluun
 • Hyvityslaskun tulosteelle muodostuu nyt otsikoksi "Hyvityslasku" aiemman "Lasku" -otsikon sijasta.
 • Lisätty tieto korkolaskuista asiakkaan nimen perään myyntilaskulistauksiin.

 

Osto

 • Lisätty getpurchaseinvoice.nv-rajapintaresurssiin tiliöintiehdotus ja toimittajan pankkitili.

 

Palkanlaskenta

 • Tavoitepalkkalaskuriin palautettu laskennalliset palkkalajit näkyviin.
 • Kausivelvoitteen tarkastusnäkymässä nollasummaisiin arvoihin porauduttaessa on ollut virheellinen tarkistus, joka on nyt korjattu.

 

Henkilöstö

 • Lisätty palkansaajan työsuhteisiin mahdollisuus syöttää koeajan päättymispäivämäärä uutta palkansaajaa perustettaessa sekä työsuhteen tiedoissa.
 • Lisätty portaikkoverokortille kenttä edellisen työnantajan maksamista palkoista.

 

Työaika

 • Huomautetaan palkansaajille, jos työajankirjaus-sivulta yrittää poistua tallentamatta muutoksia.

 

Mobiili

 • Korjattu virhe, jossa Mobile Scannerissa tositteen liitteen lisäys ei onnistunut liian pitkän kommenttikentän tekstin vuoksi.

 

Liiketoiminnanohjaus

 • Korjattu virhe, jossa kassavirtaennusteen alareunan yhteenvedon "Pankkitileillä käytettävissä" saldossa oli mukana käytöstä poistetut tilit.
 • Tunnuslukujen laskennan ohjelinkitys korjattu oikeaksi.

 

CRM

 • Tehtävän muokkauksessa näytetään jatkossa vain aktiiviset myyjät.
 • Korjattu virhe, jossa uusi asiakas tallentui aina henkilöasiakkaana.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Ostot

 • Uudistettu ostolaskujen automaattinen käsittely. Lue toiminnosta Kohti 100% automaatiota ostolaskujen käsittelyssä
 • Korjattu ongelma ostotilausten tuoteryhmäraportissa mikäli tuotteen nimi on muuttunut
 • Myyntisuorituslistan nouto -resurssin (salespaymentlist.nv) vastaukseen lisätty suorituksen pankkitilin/maksutavan nimi sekä tilinumero, mikäli kyseessä oli pankkitili.
 • Ostolaskun tuonnin yhteydessä luodulle pankkitilille annetaan jatkossa nimeksi: 'Luotu ostolaskun perusteella: #Laskunumero'. Lisäksi toimittajalle voidaan jatkossa tallentaa toimittajakoodi, jos se on annettu

 

Myynti

 • Muutettu myyntilaskulistausten "toimipaikka"-sarakkeen toimintaa siten, että ensisijaisesti sarakkeeseen haetaan laskulta tieto kentästä "Toimipaikka" ja toissijaisesti kentästä "Toimipaikan nimi".
 • Korjattu vika, joka aiheutti ALV-tunnusten puuttumisen tositteilta päivitettäessä myyntilaskun tila avoimeksi rajapinnan kautta.
 • Korjattu käyttöliittymän virhe, jossa rajapinnasta tuotujen myyntitilausten näytettiin lähtevän automaattilähetyksessä, vaikka toimintoa ei ole tuettu Netvisorissa.

 

Mobiili

 • Sisäänkirjautuminen m.netvisor.fi kautta ohjaa jatkossa Netvisorin mobiilisivulle kun käytetään Netvisor ID:tä

 

Työaika

 • Parannettu työajan hyväksyntänäkymän virheviestiä tilanteissa, joissa syötetty virheelliset arvot.

 

CRM

 • Lisätty "oman tiimin tehtävät" listaukseen näkyviin tehtäville annetut aika-arviot.

 

Kirjanpito

 • Tositeselailu-raportti on muutettu näyttämään myös tositteet, joilla ei ole yhtään tositeriviä.
 • Aineistokopion tilikausilistaukseen on lisätty vaihtoehto "Vahvistettu". 

 

Yleiset

 • Rajapintapalvelun käsittelyhistoriaan lisätty näkyviin paremmin, milloin ja kuka/mikä on kytkenyt rajapinnan päälle tai pois. Muutos huomioi erityisesti sen, jos rajapinta on kytketty päälle jonkin rajapintatapahtuman perusteella.
 • Lukitukset-widgetin oikeuksia muutettu seuraavasti: Widget vaatii näkyäkseen kirjanpitäjä tai palkanlaskijaroolin. ALV, Tilikausi ja Ostoreskontra lukitukset näytetään kirjanpitäjäroolilla.  Palkanlaskenta ja Työaika lukitukset näytetään palkanlaskijaroolilla Widget on lisätty myös widget-gallerian Palkat-osioon.
 • Sivujen osoitteiden validointia parannettu.

Hei,

 

Julkaisemme torstaina 24.8.2017 uudistetun ostolaskujen automaattisen käsittelyn. Tarkoituksena on vähentää ostolaskujen rutiininomaiseen käsittelyyn vaadittavaa manuaalista työtä ja vapauttaa käyttäjien aikaa tuottavampaan työhön. Nykyiset automaatiosäännöt siirretään päivityksen yhteydessä tähän uuteen malliin automaattisesti. Tarkemmat ohjeet toiminnon käyttöön löytyvät tuksivustoltamme ja niitä päivitetään vielä tarpeen mukaan.

 

Uudistus tulee mahdollistamaan monipuolisten sääntöjen luomisen ja yhtenä toivotuimmista ominaisuuksista on automaattinen tiliöinti laskurivitasolla. Automaatiosäännöt toimivat nyt myös Netvisoriin manuaalisesti syötetyillä laskuilla. Lisäksi sääntöjen avulla voidaan kohdistaa ostotilausten rivejä ostolaskuun sekä kopioida rivitason tietoja näiden välillä. Tulemme syksyn aikana vielä mahdollistamaan laskujen lähettämisen automaattisesti maksuun. Tulevalla työlistalla meillä on vielä jaksotukset sekä vyörytykset. Lisäksi toivomme palautetta muista toiminnoista ja ehdoista joita automaatioon olisi hyvä lisätä. Tulemme varaamaan toiminnon jatkokehitykselle aikaa 2018 alussa. Uudistus kuuluu ostoreskontran hintaan, joten lisämaksuja siitä ei yrityksille tule. Automaatiosääntöjen luontiin tarvitaan tuttuun tapaan hyväksyjän oikeudet ilman summarajoja. Seuraavassa toiminnallisuuden lyhyt läpikäynti sekä muutama esimerkkisääntö.

 

Sääntöjen hallinta- / yhteenvetosivu

Hallintasivu koostuu moduuleista joilla jokaisella on oma tarkoituksensa. Alla jokaisesta lyhyt läpikäynti. Yhteiset ja toimittajakohtaiset säännöt suoritetaan siinä järjestyksessä kuin ne ovat sivulla ja suoritusjärjestystä kuvataan juoksevalla numerolla. Voit vaihtaa sääntöjen järjestystä "raahaamalla" säännön haluttuun kohtaan. Huomaathan että yhteisiä sääntöjä ei saa siirrettyä toimittajakohtaisiksi tai toisinpäin. Mikäli jotain sääntöä ei voida suorittaa kokonaan, jätetään sen säännön tehtävät kokonaan tekemättä ja automaatio jatkaa seuraavasta säännöstä. Näin ollen on suositeltavaa tehdä monta pientä ja yksinkertaista sääntöä kuin yksi sääntö jossa tehdään kaikki mahdolliset toiminnot.

 

1. Ostolaskujen automaation hallinta Tässä moduulissa voit ottaa automaation käyttöön tai poistaa käytöstä. Lisäksi siinä näytetään kaikki toimittajat joille on tehty sääntöjä, toimittajaan kohdistuvien sääntöjen määrä sekä vanhentuneet säännöt. Valintalistalta voit hakea toimittajia toimittajarekisteristä ja luoda näille sääntöjä (kohta 3)

 

2. Yhteiset säännöt Yhteiset säännöt vaikuttavat useampaan kuin yhteen toimittajaan. Säännöt suoritetaan numerojärjestyksessä. Toimittajarekisteriin luotavia uusia toimittajia ei lisätä automaattisesti sääntöön jos säännössä on valittuna "Valitut toimittajat". Mikäli valinnaksi vaihdetaan "Koko toimittajarekisteri", niin silloin kyseinen sääntö vaikuttaa myös niihin toimittajiin jotka luodaan toimittajarekisteriin laskujen saapumisen yhteydessä. Yhteisiä sääntöjä voi olla ennen ja jälkeen toimittajakohtaisten sääntöjen.

 

3. Toimittajakohtaiset säännöt Toimittajakohtaiset säännöt ovat muuten toiminnaltaan samanlaisia kuin yhteiset säännöt, mutta ne koskevat vain yhtä tiettyä toimittajaa. Näin voit esimerkiksi määritellä yhden toimittajan ostotilausten ja ostolaskujen kohdistamiseen liittyvät ehdot ja toiminnot tai ostolaskurivien tiliöinnit.

 

4. Yhteenveto Yhteenvedossa näet kuinka paljon automaation kautta on tehty toimenpiteitä saapuneille laskuille

 

5. Ehdotukset automaatiosäännöiksi Netvisor käy jatkuvasti läpi saapuvaa laskumassaa ja ehdottaa sellaisia laskuja automatisoitaviksi jotka toistuvat säännöllisin väliajoin.

 

6. Tapahtumahistoria Tapahtumahistoriasta näet mitä laskuja on automaation toimesta käsitelty ja mitkä laskut ovat kenties siirtyneet manuaaliseen käsittelyyn kun ehdot eivät ole täyttyneet. Laskukohtaiset tiedot löytyvät myös ostolaskulta sekä säännöiltä.

 

Säännön luominen

Sääntöjen luominen lähtee liikkeelle "Uusi yhteinen sääntö" tai "Uusi toimittajakohtainen sääntö" -painikkeesta. Mikäli halutaan tehdä toimittajakohtainen sääntö, niin toimittaja pitää olla ensin valittuna. Sääntöön voi antaa vanhaan tapaan Nimen, kuvauksen ja voimassaoloajan, mutta voimassaoloaika ei ole enää pakollinen. Lisäksi sääntöön määritellään toiminnot mitä halutaan tehtäväksi, sekä ehdot joiden täyttyessä toiminto tehdään. Kuten jo yllä mainitsin, niin suosittelemme tekemään mieluummin useita yksinkertaisia sääntöjä kuin yhden säännön joka kattaa kaikki halutut toiminnot ja ehdot.

 

Alla esimerkki säännöstä jossa toistuvalle laskulle on määritetty automaattinen tiliöinti olemassa olevien laskujen pohjalta. Tiliöintitiedot haetaan mallilaskuilta siten, että ensimmäinen mallilasku on määräävä ja seuraavilta laskuilta haetaan vain täydentäviä tietoja riveille mikäli kaikille riveille ei löytynyt tarvittavia tietoja.

 

Esimerkkisääntö pyöristyserojen kirjaamisesta kirjanpidon oletustileissä määritellylle kirjanpidon tilille

 

Esimerkki loma-ajan kiertolistan määrittelystä. Huomioitavaa on että tällainen "normaalin" yliajava sääntö kannattaa priorisoida mahdollisimman alkuun sääntölistalla. Kun kiertolista on yhden säännön toimesta asetettu, niin seuraavat säännöt eivät enää tätä pysty tekemään.

Tähän tulemme lisänä tekemään Avoimet ostolaskut -listaukseen massatoiminnnon jolla voi vaihtaa laskujen käsittelijät toiseksi. Tämä tehdään samassa yhteydessä 2018 alkupuolella kun päivitämme automaation toiminnallisuuksia.

 

Viimeisenä esimerkki automaation keskeyttämisestä mikäli toimittaja luodaan laskun saapumisen yhteydessä. Esimerkkiin otettu "Laskun lähde" -tiedon pois jättämällä pätee tämä sääntö kaikkiin saapuviin laskuihin. Tuolla valinnalla voi kuitenkin tehdä tarkennuksia.

 

Toivomme tämän blogin yhteyteen palautetta automaation toimivuudesta ja niistä toiminnoista ja ehdoista joita tänne haluttaisiin lisätä. Kuten blogin alussa mainitsin, tulemme varaamaan automaation jatkokehitykselle vielä aikaa vuoden 2018 alkupuolella ja tätä kautta tulleilla toiveilla on hyvät mahdollisuudet päästä listalle mukaan.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

- Palkansaajalle voi nyt antaa kaikki tilityspisteet jo palkansaajan luonnin yhteydessä ennen ensimmäistä tallennusta

- Korjattu työsuhteen päättymisen syyn kielikäännöksiä

- Vaihdettu uuden palkkalajin perustamisessa "Palkat ja lisät" -ryhmälle "Maksetaan"-palkkalajin tilalle "Rahapalkka"-palkkalaji

 

Matkat

- Korjattu päivärahalaskuri ottamaan huomioon matkan päättymisajan ja kirjaamaan siitä matkalaskurivin oikein, vaikka siltä osuudelta ei päivärahaa maksettaisikaan.

 

Osto

- Korjattu ostolaskun maksatusnäkymässä virhe, jonka seurauksena tietyissä tilanteissa ehdotus maksatukseen lähetettävästä summasta on virheellinen, ja maksun sallitaan lähtevän eteenpäin liian suurella summalla. Tarkempi kuvaus tilannehuoneessa.

 

NetvisorID

- Julkaistu uusi kirjautumistapa Netvisoriin. Toimii aluksi Applen laitteilla. Myöhemmin syksyllä julkaistaan oma sovellus myös Androidille.

 

Muut

- Korjattu sivuston m.netvisor.fi kautta nähtävää kassavirtaennustetta sivun asettelun osalta.

Hei,

 

olemme julkaisseet Netvisor ID -mobiilisovelluksen, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja vaivattomasti Netvisoriin. Tunnistautuminen sovelluksen kautta tapahtuu sormenjälkitunnisteella tai omalla PIN-koodilla. Netvisor ID sopii myös ulkomaalaisille käyttäjille, joilla ei ole mahdollisuutta suomalaisiin pankkitunnisteisiin tai mobiilivarmenteeseen. Netvisor ID -sovellukseen saat myöhemmin myös hyödyllisiä järjestelmätiedotteita. Sovellus toimii erinomaisena vaihtoehtona pankkitunnuksilla ja Mobiilivarmenteella kirjautumiselle. Sovellus on täysin maksuton.

 

1community-nvid.jpg

 

Netvisor ID -sovelluksen käyttöönotto on nopeaa:

 1. Lataa Netvisor ID Applen App Storesta.
 2. Voit yhdistää Netvisor ID:n käyttäjätiliisi kahdella eri tavalla:
  1. Suoraan sovelluksesta mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla
  2. Aktivointikoodilla, jonka saat Netvisorin kautta: Oma nimi --> Omat perusasetukset --> Netvisor ID
 3. Luo itsellesi PIN koodi. Sovelluksen asetuksista pääset valitsemaan haluatko käyttää tunnistautumisessa PIN-koodia vai sormenjälkeä.
 4. Kaikki valmista. Kirjaudu jatkossa valitsemalla Netvisor ID suomi.netvisor.fi -kirjautumissivulla.

 

id-kirjautuminen.png

 

Netvisor ID on tulossa Google Play -kauppaan syksyllä.

 

Lue lisää: www.netvisor.fi/id

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Palkanlaskennan kuukausivelvoitteiden käsittelyyn on lisätty paluulinkit, joista pääsee palaamaan suoraan käsiteltävälle kuukaudelle lomakertymien tai verottajalle tilitettävien tietojen uudelleenlasketuksen jälkeen.
 • Poistettiin mahdollisuus muokata tai lisätä laskennallisia palkkalajeja palkkalaskelmalla. Tämä muutos ehkäisee virheellisiä manuaalisia muokkausia palkkalaskelman käsittelyssä.
 • Korjattiin virhe, jonka seurauksena tapaturmavakuutuksen ja ryhmähenkivakuutuksen laskennan perusteena käytettiin virheellisesti bruttopalkkaa niillä yrityksillä, joilla jaksotuksen laskennan perusteena oli "Vakuutuksen alaiset palkat"-palkkalaji.
 • Korjattiin virheellisyys, jossa ennakon saanut palkansaaja on näkynyt palkka- ja matkaennakoissa maksun lähettäjänä.
  • Jatkossa lähettäjänä näkyy henkilö, joka ennakon on laittanut maksuun
  • Korjauksen yhteydessä vanhoilta ennakoilta poistuu virheellinen maksajatieto, eikä maksajaa näytetä ollenkaan.

Kassavirtaennuste

 • Parannettiin kassavirtaennustetta niin, että se huomioi ostolaskujen hyvitykset ennusteella.

Myynti

 • "Myyjäraportti" -raportin csv-tulosteeseen on korjattu valuuttalaskujen käsittelyä seuraavasti:
  • Csv-tiedoston sarakkeet "Perushinta", "Myyntihinta", "Laskun keskihinta" ja "Hankintahinta" muuntavat kaikkien valuuttalaskujen valuutat ensin euroiksi.
  • Lisättiin uusi sarake "Myyntihinta (laskun valuutta)", joka näyttää myyntihinnan laskun alkuperäisellä valuutalla.
 • Verkkolaskun lähetyksen estävien puutteellisten laskutus- tai toimipaikkaosoitteiden virheviestintää on muokattu kuvaavammaksi.

 

Yleiset

 • Lisättiin linkki "Tilikausien hallinta" Kirjanpidon asetukset-sivun alle.
  • Tämä korjaa sen, että käyttäjä pääsee "Tilikausien hallinta"- sivulle, vaikka hänellä ei ole käyttöoikeuksia tilinpäätökseen.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

Palkat

 • Korjattiin ongelma, jossa palkkalaskelman työttömyysvakuutus- ja työeläkemaksurivejä ei näytetty, mikäli niiden arvo oli negatiivinen. Korjaus vaikuttaa ainoastaan rivien näkyvyyteen, laskenta on toiminut oikein.
 • Palkanlaskentaprosessin "Valmiit palkkalaskelmat" -vaiheen "Tulosta valitut" -painike on aiemmin muodostanut palkkalaskelman PDF:kuvan uudelleen niin, että palkkalaskelmalle on tulostettu Netvisoriin tulostushetkellä tallennetut tiedot (esim. palkansaajan osoitetiedot tai verokorttitiedot). Nyt tämän painikkeen toimintaa on muutettu, ja jatkossa painikkeesta tulostetaan palkkalaskelma niillä tiedoilla, joilla se aikanaan on palkansaajalle toimitettu.
 • Korjattiin ongelma, jossa 21.6.2017 jälkeen luodut ja muokatut työttömyysvakuutustilityspisteet eivät toimineet oikein palkanlaskennassa.
  • Netvisor korjaa ongelmasta aiheutuneet virheet ja on yhteydessä vian piirissä oleviin asiakkaisiin. Ongelma koski alle kymmentä asiakasyritystä.

Matkat

 • Matkalaskujen päivärahalaskurissa ilmoitetaan aiempaa paremmin virheilmotus, jos päiväys- ja kellonaikakentissä on virheellistä tietoa.

Ohjelmistorajapinta

 • Korjattiin ongelma, jossa rajapinnan kautta asiakastietoa päivittäessä asiakkaan maatieto päivittyi oletus-maatiedoksi.