Netvisor-tuoteideointi osioon jätetty toive on nyt toteutettu!

 

Monet ovat toivoneet Tilitykset-näkymään parempaa käytettävyyttä, etenkin jos aineistoa on kertynyt jo usammalta vuodelta.

Jatkossa Tilitykset-näkymässä käytetään oletusrajauksena edellistä kalenterikuukautta:

C-tilitykset.jpg

Näkymää on mahdollista laajentaa Näytä tilitykset jälkeen -toiminnolla, jonka valinta säilyy koko istunnon ajan, vaikka kävisitkin välillä muissa näkymissä.

 

Myös tilitysten näyttämisjärjestystä on muutettu, jatkossa uusin tilitys näkyy aina ylimpänä listalla:

c-järjestys.jpg