Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Aloitusnäkymät

  • Kotinäkymässä "Minulla käsittelyssä" -widgetin "Tarkastettavat ostolaskut" porautumiseen tehty muutos, että se valitsee ostoreskontrasta automaattisesti ne ostolaskut, jotka käyttäjä voi asiatarkistaa tai hyväksyä.
  • "Minulla käsittelyssä" -widgetin "Tarkistamattomat tiliöinnit" logiikkaa on muutettu niin, että se näyttää samaa lukumäärää ja summaa kuin ostolaskuluettelo tiliöimättömien ostolaskujen osalta.

Käyttöoikeudet

  • Tehtiin muutos käyttäjähallintaan niin, että myös käyttäjähallitsija-roolilla voi jatkossa lisätä käyttäjälle Tilintarkastaja-roolin.

Palkat

  • Tilitykset-sivulle on lisätty oletus-aikarajaus pienentämään näytettävien tiltysten määrä. Lisäksi korjattu aikarajausta niin, että tehty valinta muistetaan koko kirjautumissession ajan. Lue lisää uudistuksesta!
  • Työajan hyväksyntänäkymään on lisätty listauksen esitystavaksi "Henkilö / Kirjauslaji", joka toimii jatkossa oletusvalintana. Oletusvalinta voidaan muuttaa kohdassa "Henkilöiden työaika".
  • Palkanmaksupäiväysten selkeyttämisen yhteydessä muutama kohta jäi muuttamatta muita näkymiä vastaaviksi. Nyt termit on päivitetty myös näihin kohtiin ja esimerkiksi palkanlaskentaprosessin tiedot-ikkuna vastaa termeiltään muita näkymiä.
  • Korjattiin palkkalaskelmien muodostamisessa esiintynyt ongelma, jonka seurauksena lomapalkkarivit saattoivat tulla laskelmalle moneen kertaan, tai palkan määrä tuplautua. Korjauksen yhteydessä jouduttiin muuttamaan eri lomanmääräytymisvuosien käsittelyä. Lue lisää vanhojen lomien maksamisesta!
    Konsernit
  • Korjattu konsernin perustamisen yhteydessä ajoittain ilmennyt ongelma jossa järjestelmä ilmoittaa perustamisen epäonnistumisesta, vaikka taustalla konserni perustuu oikein.