Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2017 > kesäkuu
2017

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Lisättiin mahdollisuus rajata työaikaraportteja palkansaajan palkkamallin mukaan.

Myynti

 • Netvisorin oletuspohjan "Lähete hinnoilla"  yhteensä-kenttien esitystä on parannettu niin, että ALV-sarake mahtuu paremmin ilman rivittymistä.

Tuotteet ja varastot

 • Varastotietojen eräpohjaisissa varastoraporteista raportilla "Inventaariolista tuote-erittäin" on muutettu ennen pakollinen rajaus "Tuote-erät joita jäljellä varastossa" valinnaiseksi rajaukseksi laajennetun haun yhteydessä.

Ohjelmistorajapinta

 • Salesinvoice.nv -resurssiin on tehty muutos, että jatkossa tuotavalle myyntilaskulle voidaan määrittää eräpäivä ilman maksuehtoa. Rajapinta asettaa tällöin maksuehdoksi ehdon "Eräpäivä".

Hei,

 

Kuukauden vaihteen rutiinien helpottamiseksi, kaikki palkkoihin liittyvät Velvoitteet on nyt kasattu yhteen näkymään. Näkymän yläosassa on kaikki tarvittava listattuna "käyttöjärjestykseen" ja voit liikkua osioiden välillä vapaasti, vain klikkaamalla otsikkoa.

 

Ensimmäisenä näkyy "Kuukausittaiset velvoitteet", jossa lasketetaan arvot ja muodostetaan tositteet. Sen jälkeen voit muodostaa TAS-ilmoituksen "Oma-aloitteiset verot" -osiossa ja lopuksi lähettää sen "Oma-aloitteisten verojen lähetys" -osiossa. Samassa näkymässä voit sen jälkeen muodostaa myös Tilitykset ja Vakuutusilmoituksen.

 

Pääset näkymään Palkat-valikosta, kohdasta Velvoitteet:

 

Samat toiminnot säilyvät edelleen myös Taloushallinto-valikossa, kuten tähänkin saakka.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Osto

 • Korjattu virhe jonka seurauksena laatukäsittelyyn liittyviä tietoja näkyi ostotilauksella vaikka laatukäsittelyä ei ollut aktivoitu.

 

Myynti

 • Lisätty resurssiin getsalesinvoice.nv
  • Laskutusasiakkaan NetvisorKey
  • Laskuriveille productID
  • Laskutusasiakkaan nimen jatkotieto
  • Laskutusasiakkaan osoitteen jatkotieto
  • Laskutusasiakkaan y-tunnus
 • Lisätty myyntitilausten listaussivuille uutena sarakkeena tieto "Myyjä"

 

Taloushallinto

 • Poistettu konsernikäsittelystä rajauksia ja nyt on mahdollista tehdä konsernikirjauksia minkä tahansa konserniyritysten välillä.                                   

 

Tuotehallinta

 • Lisätty käsittelykori tavalliseen tuotehallintaan. Tuotetietojen päivittäminen onnistuu nyt massana
 • Tuotelistauksen "Rajaa listaus" -toiminto sisältää hakuehdot tuoteryhmän ja oletusvaraston osalta jo ennen kuin käyttäjä tekee ensimmäisen haun.

 

Palkanlaskenta

 • Lisätty uudet oletustiliöinnit eri tilityspisteille.
 • Palkanlaskennan velvoitteiden näkyvyyttä on parannettu ja velvoitteille on oma kohta menussa palkanlaskennan alla. Lue lisää uudistuksesta!

 

Matkat

 • Lisätty ruotsin ja englannin käännökset matkalaskukirjausten hyväksynnän tiloihin
 • Lisätty ruotsin ja englannin käännökset Avoimet matka- ja kululaskut sivun tarkennettuun hakuun.                                   

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Osto

 • Lisätty tieto laskun tai toimittajan asettamisesta maksukieltoon myös ostolaskuluetteloon.

 

Myynti

 • Korjattu ongelma, joka esti myynnin raporteissa olevan "TOP 10 myynti" -raportin näyttämisen
 • Julkaisimme pilottikäyttöön mahdollisuuden lähettää EDI-muotoisia myyntilaskuja SOK:lle. Palvelun kytkentä pilotoitavaksi tapahtuu asiakaspalvelun toimesta.

 

Tuotteet ja varasto

 • Korjattu päivämäärien (toimituspäivä, valmistus, viimeinen) hakuehdot toimimaan oikein eräpohjaisissa varastoraporteissa
 • Korjattu ongelma, jossa varasto-palvelun poisto aiheutti sen, että varastoitaviksi merkittyjen tuotteiden hintatiedot eivät päivittyneet myyntitilauksille ja -laskuille
 • Laajennettu tuotehallinta:
  • Mahdolllisettu päätuotteen hintatietojen päivittäminen käsittelykorin hintatietojen päivittämisen kautta.
  • Estetty tuotteiden Excel-tuonnissa ollut mahdollisuus tuoda tyhjiä tuotteita Netvisoriin

 

Veroilmoittaminen

 • Korjattu verolomakkeella 73 ollut virhe joka esti lomakkeen lähettämisen

 

Kirjautuminen ja käyttöoikeudet

 • Korjattu ongelma, jossa käyttöoikeuksien kopiointityökalu yritti kopioida oikeuksia yrityksiin jotka eivät olleet enää aktiivisia. Tämä aiheutti virheitä työkalua käytettäessä.
 • Korjattu Danske Bankin kirjautumissivun logo

 

Netvisor-Severa -liittymä

 • Korjattu Severa-Netvisor -liittymän työaikatietojen tuonnissa esiintynyt ohjelmavirheitä aiheuttava ongelma.

 

Aloitusnäkymät

 • Velvoitteet -widgetissä näytetään ainoastaan avoimien kausien velvotteita. Widget ei enää näytä ilmoitusta vanhoilta tilikausilta puuttuvista ilmoituksista.

 

Ohjelmistorajapinta

 • Muutettu ostotilausten rajapintatuontia siten että myös pitkät tilausnumerot osataan lukea oikein sisään.
 • Lisätty Netvisor WSClient -kirjastoon tuki rajapinnan kautta palkkalaskelmien hakemiseen
Maiju Soljasalo

Lomalaskennan vinkit

Lähettäjä Maiju Soljasalo 14.6.2017

Ohessa tarjottu vinkit usein kysytyistä kysymyksistä koskien uutta lomalaskentaa.

 

 • Palkkamallien päivittäminen uutta lomalaskentaa varten ja raportointi
 • Historiatiedot, maksettu lomapalkka ja lomaraha
 • Historiatietoihin syötettävät palkkatiedot
 • Lomapalkkajaksotuksen laskennan peruste työnantajan kuukausi-ilmoituksilla
 • Mistä tulevat palkkalaskelmalle "Käytettävissä olevat lomapäivät" ja miten näitä voi muokata?
 • Miten voi korjata maksettua lomapalkkaa lomapäiväkirjanpitoon?
 • Alkusaldoihin syötettävä lomapalkkajaksotus ja jaksotusmuutos menneisyyteen
 • Lomalaskennan alkusaldot ja ei lomalaskentatapaa -sarake
 • Laskennallinen ansio lomanmääräytymisvuodelta
 • KPA lomalaskentatavan työpäivät

 

 

 

Palkkamallien päivittäminen uutta lomalaskentaa varten ja raportointi

 

Lomapalkkalaskentaa varten käyttöönotossa päivitetään vanhat palkkamallit muuttamalla vanhan lomalaskennan palkkalajeilta "Laskenta"-kohdan valinta niin, että kaikissa näissä on jatkossa vaihtoehtona "Palkkalaji, jolla on manuaalinen laskenta (käytössä vain laskelmalle valittaessa)".

 

palkkamalli_kaaavat.PNG

Käyttöohje:Palkkamallin päivittäminen uutta lomalaskentaa käyttöönotettaessa – Netvisor tukiportaali

 

Historiatiedot, maksettu lomapalkka ja lomaraha

 

Palkanlaskennan käyttöönoton vaiheessa kohdassa ”9. Henkiöiden historiatietojen lisäys” lisätään aikaisemmin maksetut ansiot. Maksetut lomapalkka ja lomaraha lisätään myöhemmässä vaiheessa kohdassa ”11. Lomalaskennan alkusaldojen asettaminen”.

 

2.png

 

Lomalaskennan alkusaldoista maksetut  lomapalkat nousevat palkkalaskelman kumulatiivisiin tietoihin.

 

1.png

Historiatietoihin syötettävät palkkatiedot

 

Historiatietoihin lisätään ne palkkalajit, joiden arvoja halutaan käytettävän lomalaskentatavan laskentakaavassa.

Esimerkiksi edellisen lomanmääräytymisvuoden maksettavan vuosilomapalkan laskemiseen lomalaskentatavan kaavan avulla tarvitaan edellisenä vuonna ansaitut ansiot.

 

Lomalaskennan alkusaldoista ei voida laskea maksettavaa lomapalkkaa. Siksi ansiot on oltava laskettuna palkkalaskelmilla tai syötetty palkkojen historiatietoihin kuukausikohtaisesti.

 

19.png

 

Historiatietoihin syötetään esimerkiksi joulukuulle 2016 kumulatiivisesti palkkalajeittain ansaitut ansiot: Tuntityöansio, Iltalisä, yölisä…jne. joita ohjelma käyttää lomalaskentatavan kaavassa. Näin saadaan kesällä 2017 maksettavat vuosilomapäivät maksuun oikealla vuosilomapäivähinnalla. Ansiot voidaan syöttää myös kuukausikohtaisesti.

 

9.png

 

Lomapalkkajaksotuksen laskennan peruste työnantajan kuukausi-ilmoituksilla

 

Lomapalkkajaksotus muodostetaan aina ansainnan mukaan, ja tämä on huomioitu myös kustannusten kohdistamisessa laskentakohteille. Verottajalle tilitettävät muodostetaan edelleen palkanmaksupäivämäärän mukaan, mutta lomakertymä noudattavat palkkajakson päivämääriä. Lomakertymät voidaan laskettaa työnantajan kuukausi-ilmoituksilla erikseen verottajalle tilitettävistä tiedoista.

 

Esimerkki 1: Syyskuun palkkajakson 1.9.2017 - 30.9.2017 palkanmaksupäivämäärä on 30.9.2017. Palkkalaskelma on laskennan perusteena syyskuun lomakertymissä.

Esimerkki 2: Syyskuun palkkajakson 1.9.2017 - 30.9.2017 palkanmaksupäivämäärä on 15.10.2017. Palkkalaskelma on laskennan perusteena lokakuun kuukausi-ilmoituksella, mutta lomakertymän eurot muodostuvat syyskuun työnantajan kuukausi-ilmoituksen lomakertymiin ansainnan mukaan.

 

Käyttöohje: Lomapalkkavelan käsitteleminen kirjanpidossa – Netvisor tukiportaali

 

palkkajaksot_laskennanperuste.png

 

Mistä tulevat palkkalaskelmalle ”Käytettävissä olevat lomapäivät” ja miten näitä voi muokata?

 

Palkansaajan palkkalaskelmalla näytetään "Käytettävissä olevat lomapäivät" ja "Uusi lomapäivien kertymä". "Käytettävissä olevat lomapäivät" tulevat palkkalaskelmalla Lomapäiväkirjanpidosta: Palkat > Lomat > Lomapäiväkirjanpito Lomapäiväkirjanpito – Netvisor tukiportaali

 

 

7.png

 

 

Lomapäiväkirjanpidosta voi tarkistaa ”Kertymät” –sarakkeesta ”Kertyneet lomapäivät” lomanmääräytymisvuosittain ”Raportti yhteensä” –riviltä, joka löytyy sivun lopussa. Alla olevassa kuvaesimerkissä edellisellä lomanmääräytymisvuodelta 2016 – 2017 palkansaajalle on kertynyt yhteensä lomapäiviä 30 päivää, joista on pidetty 4 päivää. Käytettäväksi jää yhteensä 26 lomapäivää.

 

 

6.png

 

 

Seuraavalla uusimmalla lomanmääräytymisvuodella 2017 – 2018 palkansaaja on pitänyt lomia 10 päivää lisää.

 

 

8.png

 

 

Näin palkansaajan palkkalaskelman pdf-tulosteen "Käytettävissä olevat lomapäivät" näytetään yhteensä 16 päivää, jotka hänellä on vielä käytettävissä.

 

Kertyneitä lomapäiviä Lomapäiväkirjanpidosta voi muokata lomalaskennan alkusaldossa "Kertyneet lomapäivät" -sarakkeeseen.

Alla kuva Lomapäiväkirjanpidosta: Palkat > Lomat > Lomapäiväkirjanpito

 

20.png

 

Alla kuva Lomalaskennan alkusaldoista: Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskennan alkusaldot. Kuvassa kaikki kertyneet lomapäivät ovat pitämättä, koska "Pidetyt lomapäivät" -sarake näyttää nollaa.

 

21.png

 

Lomapäiväkirjanpidossa Pidetyt lomapäivät voi muokata lomalaskennan alkusaldoissa "Pitämättömät lomapäivät" -sarakkeeseen. Alla kuva Lomapäiväkirjanpidosta, jossa Pidetyt lomapäivät 2,5 päivää.

 

22.png

 

Lomalaskennan alkusaldoissa muokkaa Pitämättömät lomapäivät 0 päivää, joka tarkoittaa että kertyneetn lomapäivät 2,5 päivää on pidetty. Lomalaskennan alkusaldoissa Kertyneet lomapäivät - Pitämättömät lomapäivät = Pidetyt lomapäivät.

 

23.png

 

 

Miten voi korjata maksettua lomapalkkaa lomapäiväkirjanpitoon?

 

Lomalaskennan alkusaldoihin syötetyt lomapalkka ja lomaraha tulevat näkyviin Lomapäiväkirjanpidossa kuukauden "Pidetyt ja maksetut" –sarakkeeseen, kuten alla olevassa kuvaesimerkissä esitetään. Ylempänä alla olevassa kuvassa näkymä Lomalaskennan alkusaldoista ja alempana Lomapäiväkirjanpidosta.

Käyttöohje lomalaskennan alkusaldoista: Lomalaskennan alkusaldot – Netvisor tukiportaali

 

5.png

 

Esimerkissä Lomalaskennan alkusaldoihin syötetty huhtikuulle 2017 maksettua lomapalkkaa 2000e ja lomarahaa 1000e.

 

3.png

 

Maksettu lomapalkka ja lomaraha näkyvät Lomapäiväkirjanpidossa huhtikuulla 2017 "Pidetyt ja maksetut" –sarakkeessa.

Mikäli maksettuja tai pidettyjä lomia tarvitsee korjata Lomapäiväkirjanpitoon, voi Lomalaskennan alkusaldoista muokata "Maksettu lomapalkka" ja "Maksettu lomaraha" –sarakkeita.

 

4.png

 

Alkusaldoihin syötettävä lomapalkkajaksotus ja jaksotusmuutos menneisyyteen

 

Uuden lomalaskennan käyttöönotossa Lomapalkkajaksotukset on vain jaksotusmuutosta varten annettavat tiedot, jotka eivät vaikuta vuosilomien maksamiseen. Jaksotusmuutoksen tarve voi tulla, jos esimerkiksi palkansaajan palkka nousee tai lomapäivien kertymäsääntö muuttuu.

 

Jaksotusmuutoksen tekeminen menneisyyteen ei ole mahdollista. Jaksotusmuutoksen voi tehdä kuluvalle kuukaudelle ja ohjelma päivittää kertyneet lomapäivät sekä eurot muutosajankohdasta taaksepäin. Kirjanpidon tosite muodostuu kuluvalle kuukaudelle, mutta manuaalisesti voi tositteita tehdä halutulle kuukaudelle tarpeen mukaan.

 

10.png

 

Lomapalkkajaksotusta ei voi kerryttää kirjanpitoon ohjelmassa automaattisesti menneisyyteen. Palkanlaskentaprosessissa on oltava jaksotettava lomapalkka "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä. Palkanlaskijan näkymässä näkyvä lomapalkka- ja lomarahajaksotus nousevat automaattisesti työnantajan kuukausi-ilmoituksella lomakertymiin, josta muodostetaan tosite kirjanpitoon ja lomapalkkajaksotussummat sekä uudet lomapäiväkertymät päivittyvät Lomapäiväkirjanpitoon.

 

Mikäli uusi lomalaskenta ja lomapalkkajaksotus ei ole ollut käytössä palkanlaskentahetkellä, on jaksotustositteet tehtävä manuaalisesti kirjanpitoon. Kertyneet lomapäivät ja eurot voi syöttää Lomalaskennan alkusaldoihin, mutta näistä ei saada muodostettua kirjanpitoon tositetta automaattisesti Lomalaskennan alkusaldoista tai Lomapäiväkirjanpidosta.

 

11.png

 

Lomapalkkajaksotusta varten palkkalaskelmien päivittämistä tai uudelleenlaskettamista ei voida suositella. Mikäli lomapalkkajaksotus haluttaisiin palkkalaskelmalle takautuvasti, pitäisi koko laskelma poistaa ja tehdä uudestaan.

 

Ohjelman tarjoaa jaksotusmuutosta automaattisesti esimerkiksi kun Lomaoikeudenhallinnassa ehdotetaan päivittämään lomakertymiä. Kun uudet kertymät on päivitetty, ilmestyy kuluvalle kuukaudelle jaksotusmuutostyökalu. Jaksotusmuutokset – Netvisor tukiportaali

 

Vuosilomapalkkaan maksamista varten ohjelma osaa hakea palkkalaskelmilta tai palkkojen historiatiedoista vuosilomapäivän hintaan vaikuttavat palkkalajien eurot lomalaskentatavan laskentakaavan mukaan takautuvasti.

 

Lomalaskennan alkusaldot ja ei lomalaskentatapaa -sarake

 

Uuden lomalaskennan käyttöönotossa kun muodostetaan lomalaskennan alkusaldot, ohjelma vie automaattisesti kaikki maksetut lomapalkat ja rahat sekä jaksotukset "Ei lomalaskentatapaa" -sarakkeeseen, koska muodostushetkellä ohjelma ei pysty tulkitsemaan, mitä lomalaskentatapaa on vanhassa lomalaskennassa palkansaajalla käytetty. Ei lomalaskentatapaa -sarakkeesta alkusaldot voi muokata oikealle lomalaskentatavalle, jotta jatkossa ohjelma osaa laskea jaksotusmuutoksen oikealla lomalaskentatavalla.

 

Laskennallinen ansio lomanmääräytymisvuodella

 

"Laskennallinen ansio lomanmääräytymisvuodelta" -palkkalaji on luotu laskennallisen lomapalkan kerryttämistä varten esimerkiksi äitiyslomalla oleville palkansaajille. Laskennallinen ansio lomanmääräytymisvuodelta syötetään palkkojen historiatietoihin,  jotta ohjelmassa voidaan prosenttiperusteisella lomalaskentatavalla laskea palkansaajalle vuosilomapäivän hinta lomanmääräytymisvuodelta. Äitiysloma-ajalta ei makseta palkkaa palkansaajalle, mutta hänelle kertyy vuosilomaa, jota jaksotetaan lomakertymissä.

 

Linkki käyttöohjeisiin: Lomalaskentatavan sisältö ja kaavat – Netvisor tukiportaali

 

Alla olevassa kuvassa "Laskennallinen ansio lomanmääräytymisvuodelta" näkyy prosenttiperusteisen lomalaskentatavan laskentakaavassa.

 

12.png

Palkkalaji on liitettävä palkkamalliin, jotta se tulee näkyviin historiatietoihin. Liitä palkkalaji palkkamalliin: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli, johon palkkalaji liitetään > Kaavat (kynä/lehtiö kuva) > Liitä palkkalaji palkkamalliin > Laskennallinen ansio lomanmääräytymisvuodelta > Liitä >

 

24.png

 

Lisää palkkalajille kaava vihreästä plussasta: Kiinteä luku > 0 ja tallenna. Palkkalajille on annettava jokin käyttäjän kaava, jotta se kiinnittyy palkkamalliin ja näkyy palkansaajan historiatiedoissa. Historiatietoihin tallennetaan laskennallinen ansio oikealle lomanmääräytymisvuodelle (katso kuva alempana).

 

46.png

 

Palkkojen historiatiedot: Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Palkkojen historiatiedot > Valitse palkansaaja  > Valitse vuosi ja kuukausi

 

26.png

 

KPA lomalaskentatavan työpäivät

 

Lomalaskentatapa KPA tarvitsee työpäivät lomanmääräytymisvuodelta vuosilomapäivähinnan laskemiseen. Mikäli käytetään työtuntien kirjaamiseen Netvisorin työajankirjausta, ohjelma hakee tuntikalenterista tehdyt työpäivät automaattisesti tehtyjen tuntikirjausten perusteella. Tämä näkyy Keskipäiväansio tuntipalkoista (KPA) -lomalaskentatavan kaavassa "Lomanmäärätymisvuoden Kalenteritieto: Tehdyt työpäivät käsiteltävältä lomanmääräytymisvuodelta".

 

15.png

 

Mikäli yritys ei käytä Netvisorin työajankirjausta, tarvitaan uusi palkkalaji ”Työpäivät lomanmääräytymisvuodelta”, jota käytetään manuaalisesti palkanlaskennassa.

 

13.png

 

"Työpäivät lomanmääräytymisvuodelta" -palkkalajin saa luotua yrityskohtaisista palkkalajeista: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Luo uusi palkkalaji

 

- Luonne: Apupalkkalaji

- Nimi: Työpäivät lomanmääräytymisvuodella

- Ryhmä: Lomat ja poissaolot

- Palkkalistan ryhmä: ei huomioida

- Lähde: Käyttäjän kaava

- Tallenna.

 

Liitä palkkalaji palkkamalliin: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Kaavat > Liitä palkkalaji palkkamalliin: Työpäivät lomanmääräytymisvuodella > Liitä > Lisää palkkalajin kaava vihreästä plussasta > Kiinteä luku: 1.

 

Edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta (2016-2017) voi syöttää kertyneet työpäivät palkkojen historiatietoihin: Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Palkkojen historiatiedot > Valitse oikea lomanmääräytymisvuoden mukaan kuukausi esim 2017 maaliskuu > Ja tänne "Työpäivä lomanmääräytymisvuodella".

 

27.png

 

Ja jatkossa palkkalaskelmalle muodostuu aina "Työpäivät lomanmääräytymisvuodella" 1 ja ykkösen voi manuaalisesti muokata aina palkkajaksolla toteutuneet työpäivät.

 

Lomalaskentatavalle muokataan jakajana huomioitaviin palkkalajeihin "Työpäivät lomanmääräytymisvuodella".

 

14.png

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Aloitusnäkymät

 

Työaika

 • Tehty korjaus työajanhyväksyntänäkymään, jossa työaikataulukko ei näkynyt oikein.

 

Palkat

 • Korjattu ongelma,  joka aiheutti 'Palkkalajitilasto henkilöittäin' -raportin kaatumisen ohjelmistovirheeseen

 

Netvisor-Severa -liittymä

 • Parannettiin matkalaskujen noutoa Severasta niin, että matkalaskujen noutoa voidaan rajata hierarkisesti työntekijän liiketoimintayksikön perusteella.

 

Älykkäät Excel-lomakkeet

 

Ohjelmistorajapinta

 • Korjattu virhe, jossa Paysliplist.nv rajapintapyyntö palautti joissakin tapauksissa saman palkkalaskelman useammin kuin kerran.

Hei!

 

Netvisorin aloitusnäkymien muokkaukseen on tuotu uusia toimintoja tämän viikon julkaisussa. Näkymät ovat nyt täysin muokattavissa, ja eri aloitusnäkymien widgettejä on mahdollista siirtää toisiin näkymiin. Widgettien tuonti aloitusnäkymäsivuille ja näkymässä olevien widgettien siirtely tapahtuu raahaamalla widgetit haluttuun paikkaan. Voit asetella näkymät täysin omien tarpeittesi mukaisiksi.

 

Widgetit on ryhmitelty widget-galleriaan näkymäkohtaisesti, joten löydät sieltä helposti etsimäsi:

 

Muokatut aloitusnäkymät ovat myös kopioitavissa muihin käyttämiisi yrityksiin:

Voit itse valita, mihin kaikkiin yrityksiin näkymä kopioidaan:

 

P.S Olettehan huomanneet, että kotinäkymän lisäksi kaikilla valikon otsikoilla on oma, muokattava aloitussivu?

 

Kesäterveisin,

Netvisor tuotekehitys

HRM-kesäkampanja on hyvä mahdollisuus ottaa käyttöön moderni palkanlaskenta sekä työkalut tuntikirjauksiin ja matkalaskuihin tai avata Työaika ja matkalaskut -osio täydentämään jo käytössä olevaa Netvisor Palkanlaskentaa.  Käyttöönoton voi tehdä huoletta, sillä uusien avauksien kuukausittaiset käyttäjäkohtaiset veloitukset ovat 0 € elokuun 2017 loppuun saakka.

 

Lue lisää hyödyistä, katso ominaisuusvideot ja ota yhteyttä asiantuntijaan Lisäpalvelut-sivulta >>

 

Kampanjan säännöt:


- Uusien Netvisor Palkanlaskenta sekä Työaika ja matkalaskut (resurssienhallinta) -palveluosioiden avauksien kuukausittaiset käyttäjäkohtaiset veloitukset 0 € aikavälillä 1.6.-31.8.2017. Transaktiot veloitetaan normaalisti käytön mukaan.
- Alennus on voimassa, kun yrityksen käyttöön avataan joko toinen tai molemmat palveluosiot.
- Alennus koskee ainoastaan uusia avauksia, kun avattava palveluosio ei ole ollut viimeiseen vuoteen (12 kk) kytkettynä päälle.
- Alennus on voimassa elokuun 2017 loppuun saakka automaattisesti. Laskutus alkaa normaalisti syyskuun 2017 alusta.

- Vastuu palvelun poiskytkemisestä ennen laskutuskauden alkua on asiakkaalla tai asiakkaan tilitoimistolla.
- Avaukset voi tehdä palvelunhallinnassa itse tai olla yhteydessä Netvisor-asiantuntijaan Lisäpalvelut -sivun kautta. Alennukset huomioidaan Netvisorin laskutuksessa automaattisesti.

 

 

Esimerkki 1

 

Yritys X on jo Netvisor Palkanlaskenta -osion käyttäjä, mutta työaika-excelit aiheuttavat virheitä palkanlaskentaan. 20 palkansaajalle halutaan käyttöön myös Netvisorin työajankirjaukset. Yrityksen pääkäyttäjä (käyttäjähallitsija) avaa palvelunhallinnasta Netvisor Työaika ja matkalaskut (resurssienhallinta) -osion kesäkuussa 20 palkansaajalle. Netvisor Palkanlaskenta -osion käyttäjäkohtaiset veloitukset jatkuvat normaalina. Netvisor Työaika ja matkalaskut -osion käyttäjäkohtaiset veloitukset ovat kuukausimaksuttomia (transaktiot veloitetaan) 31.8.2017 saakka. Normaali laskutus alkaa syyskuusta Netvisor-hinnaston mukaan.

 

Esimerkki 2

 

Yritys Y on Netvisor-asiakas, mutta käytössä ei vielä ole palkanlaskentaa. Henkilöstökulut ovat merkittävä osa 50 työntekijän yritystä.  Henkilöstökulujen vaikutus halutaan mukaan kassavirtaennusteeseen.  Yrityksen tilitoimisto hoitaa palkanlaskentaa ja avaa palvelunhallinnasta yrityksen käyttöön Netvisor Palkanlaskenta sekä Työaika ja matkat -osiot heinäkuussa. Sekä Netvisor Palkanlaskennan että Työaika ja matkat -osion käyttäjäkohtaiset veloitukset ovat kuukausimaksuttomia (transaktiot veloitetaan) 31.8.2017 saakka. Normaali laskutus alkaa syyskuusta Netvisor-hinnaston mukaan.

 

Netvisor-tuoteideointi osioon jätetty toive on nyt toteutettu!

 

Monet ovat toivoneet Tilitykset-näkymään parempaa käytettävyyttä, etenkin jos aineistoa on kertynyt jo usammalta vuodelta.

Jatkossa Tilitykset-näkymässä käytetään oletusrajauksena edellistä kalenterikuukautta:

C-tilitykset.jpg

Näkymää on mahdollista laajentaa Näytä tilitykset jälkeen -toiminnolla, jonka valinta säilyy koko istunnon ajan, vaikka kävisitkin välillä muissa näkymissä.

 

Myös tilitysten näyttämisjärjestystä on muutettu, jatkossa uusin tilitys näkyy aina ylimpänä listalla:

c-järjestys.jpg

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Aloitusnäkymät

 • Kotinäkymässä "Minulla käsittelyssä" -widgetin "Tarkastettavat ostolaskut" porautumiseen tehty muutos, että se valitsee ostoreskontrasta automaattisesti ne ostolaskut, jotka käyttäjä voi asiatarkistaa tai hyväksyä.
 • "Minulla käsittelyssä" -widgetin "Tarkistamattomat tiliöinnit" logiikkaa on muutettu niin, että se näyttää samaa lukumäärää ja summaa kuin ostolaskuluettelo tiliöimättömien ostolaskujen osalta.

Käyttöoikeudet

 • Tehtiin muutos käyttäjähallintaan niin, että myös käyttäjähallitsija-roolilla voi jatkossa lisätä käyttäjälle Tilintarkastaja-roolin.

Palkat

 • Tilitykset-sivulle on lisätty oletus-aikarajaus pienentämään näytettävien tiltysten määrä. Lisäksi korjattu aikarajausta niin, että tehty valinta muistetaan koko kirjautumissession ajan. Lue lisää uudistuksesta!
 • Työajan hyväksyntänäkymään on lisätty listauksen esitystavaksi "Henkilö / Kirjauslaji", joka toimii jatkossa oletusvalintana. Oletusvalinta voidaan muuttaa kohdassa "Henkilöiden työaika".
 • Palkanmaksupäiväysten selkeyttämisen yhteydessä muutama kohta jäi muuttamatta muita näkymiä vastaaviksi. Nyt termit on päivitetty myös näihin kohtiin ja esimerkiksi palkanlaskentaprosessin tiedot-ikkuna vastaa termeiltään muita näkymiä.
 • Korjattiin palkkalaskelmien muodostamisessa esiintynyt ongelma, jonka seurauksena lomapalkkarivit saattoivat tulla laskelmalle moneen kertaan, tai palkan määrä tuplautua. Korjauksen yhteydessä jouduttiin muuttamaan eri lomanmääräytymisvuosien käsittelyä. Lue lisää vanhojen lomien maksamisesta!
  Konsernit
 • Korjattu konsernin perustamisen yhteydessä ajoittain ilmennyt ongelma jossa järjestelmä ilmoittaa perustamisen epäonnistumisesta, vaikka taustalla konserni perustuu oikein.

Uuden lomalaskennan julkaisun yhtenä toimintona on ollut vuosilomapäivän hinnan automaattinen hakeminen myös vanhoilta lomanmääräytymisvuosilta. Palkanlaskijan ei tarvinnut tehdä manuaalisia toimenpiteitä maksaakseen lomapalkkaa useamman lomanmääräytymisvuoden aikana kertyneistä lomista. Tämä on ollut tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa palkansaajalla on vanha talviloma vielä pitämättä ja seuraavan kesäloman lomapalkkaa maksetaan.

 

Olemme joutuneet palauttamaan tämän toiminnallisuuden ennalleen vanhan lomalaskennan kaltaiseksi. Palauttaminen tehtiin, koska havaitsimme uudella toiminnallisuudella olevan mahdollisesti epätoivottua vaikutusta muualle palkanlaskentaan. Toiminnallisuutta aiemmin hyödynnettäessä laskenta on toiminut oikein eikä tämä aiheuta toimenpiteitä asiakkaillemme.

 

Toimi näin, jos haluat maksaa lomapalkkaa useamman vuoden ajan kertyneistä lomista ja käyttää näillä eri vuosilomapäivän hintaa:

1. Palkkaperusteiden tarkistamisen yhteydessä aseta maksettavien lomapäivien määräksi maksettavan lomapalkan mukaisesti.

2. Tallenna ja muodosta palkkalaskelma

3. Palkkalaskelman muokkaamisen yhteydessä valitse "Lisää uusi palkkalajirivi"-valikosta maksavan lomapalkan palkkalaji.

Lisää palkkalaji.png

4. Aseta määräksi niiden päivien kappalemäärä, jotka maksetaan eri vuosilomapäivän hinnalla. Aseta a-hinnaksi käyttämäsi vuosilomapäivän hinta. Halutessasi anna selitteeksi esimerkiksi lomanmääräytymisvuosi, jolla lomapäivät on ansaittu. Tallenna muutokset.

5. Muokkaa automaattisesti luotua lomapalkkariviä vähentämällä määrästä niiden päivien määrä, joka lisättiin omaksi rivikseen.

6. Tarkista lopuksi, että manuaalisesti muokattujen päivien määrä on sama kuin alun perin on asetettu palkkalaskelmien muodostamisen yhteydessä. Tarkistaminen on helppoa esimerkiksi "Palkkalaskelman lisätiedot"-välilehdeltä.

 

Toimintaohje koskee vain muita kuin kuukausipalkkaisen lomalaskentaa. Kuukausipalkkaisella päivän hinta lasketaan automaattisesti jatkossakin kuluvan hetken kuukausipalkasta.

 

Tulemme palaamaan automaattiseen hinnan hakemiseen useamman vuoden osalta loppuvuodesta. Viestimme tästä lisää sitten kun muutos on ajankohtainen.