Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2017 > toukokuu
2017

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Materiaalinhallinta

 • Uudistimme varastoraporttien hakuehtosivun tuomalla uuden hakutoiminnallisuuden osaksi varastoraportteja. Lisäksi julkaistiin uusi tuote-erien jäljitysraportti erien takaisinvetotilanteita varten ja neljä uutta ostotilausraporttia, joista kaksi toimitetun laadun raportointia ja kaksi kirjanpitoon (GRNI) käytettäväksi.

 

Kirjanpidon raportointi

 • Korjattu pääkirja-raportin virhe, jossa tietyissä tilanteissa pääkirjan lopussa olevat yhteensä-rivit antoivat eri summan kuin mitä raportin esittämien lukujen yhteissumma oikeasti oli.

 

Viranomaisilmoittaminen

 • Parannettu verolomakkeiden ohjeistuksia

 

Palkat

 • Korjattu uuden lomalaskennan käyttöönottoa niin, ettei alkusaldojen muodostaminen turhaan huomauta palkansaajilta puuttuvista lomalaskentatavoista.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Uudistettua palkkaperusteiden tarkastamisnäkymää on kehitetty entisestään. Huomatukset tuodaan paremmin esille, ja näkymää on levennetty käytettävyyden parantamiseksi.
 • Parannettu palkansaajien Excel-tuontia niin, että työssäoloehtoa varten tarvittava yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivä haetaan työsuhteen alkupäivästä mikäli tietoa ei ole erikseen annettu.
 • Korjattu tilanne, jossa palkansaajien Excel-tuonti ei onnistunut, jos yrityksessä ei ollut resurssienhallinta- tai palkanlaskentapalvelu päällä.

 

Työnantajan maksut ja tilitykset

 • Työntantajan maksut ja tilitykset- näkymässä tehtyjen tilitysten esitysjärjestys on muutettu niin, että uusimmat tiedot löytyvät jatkossa helposti listan kärjestä.

 

Kirjanpito

 • Korjattu yhdistyksen tuloslaskelmaa niin, ettei ylimääräisiä "Tuotto/kulujäämä"-rivejä tule enää näkyville tuloslaskelmaan.

 

Osto

 • Muutettu vastaanotettavien ostolaskujen duplikaattilaskujen tunnistamista seuraavasti:
  • Ennen tunnistettiin kriteereillä toimittajatieto + laskunumero + summa
  • Nyt tunnistetaan kriteereillä toimittajatieto + laskunumero
 • Saapuneiden verkkolaskujen Finvoice-aineisto näytetään jatkossa ostolaskun toiminnoissa kaikille käyttäjille.

 

Myynti

 • Myyntilaskulle on tuotu kaikkien käyttäjien näkyville myyntilaskun käsittelyhistoria-välilehti.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 • Muutettu myyjätietojen käsittelyä Netvisorissa niin, ettei samaa myyjää enää saa perustettua yritykseen tuplana.

 

Kirjanpidon raportit

 • Korjattiin virhe 'Tuloslaskelma muuttuvin kuluin' -raportin laskennassa. Nyt muuttuvien kulujen ryhmän summat vaikuttavat bruttotulokseen silloinkin, kun raporttia rajataan tilinumerolla.

 

Tilinpäätös

 • Korjattiin ongelma, jossa Netvisorin generoima "Liitetietotositteet" -raportti näkyi tilikausiarkistoon menevässä Tase-erittelyssä vaikka käyttäjä oli korvannut kyseisen raportin omalla pdf-liitteellään.
 • Estettiin toisen Liitetiedot-raportin korvaaminen omalla raportilla, jos toinen Liitetiedot-raporteista on jo mukana tilinpäätöksessä.
  • Lisäksi jos korvaavan raportin poistaa, palautetaan Liitetiedot-raportin tilaksi 'Ei mukana'

 

Konsernit

 • Korjattiin ongelma, jossa eliminointitositteen poisto tositenäkymässä ei poistanut eliminointimerkintää. 

 

Älykkäät lomakkeet

 • Netvisorin älykkäille Excel-lomakkeille on tehty tietoturvapäivitys. Vanhat versiot lomakkeista toimivat siirtymäkauden ajan (kesäkuun alkuun), minkä jälkeen niillä ei voi enää tuoda tietoja järjestelmään.

 

Palkat

 • Palkanlaskennassa voidaan nyt verrata työssäoloehdon täyttymistä sellaisilla kirjauksilla, joilla useampi työpäivä on merkitty samalle riville. Näin voidaan esimerkiksi syöttää tehdyt työpäivät yhdelle kirjauslajille, ja työssäoloehdossa verrata tätä kirjauslajia työssäoloehtoon.
 • Korjattiin virhe, jossa palkansaajan TYEL-valinta "Automaattinen käsittely" näytti vanhaa ikärajaa.

 

Netvisor-Severa liittymä

 • Muutettiin myyntilaskujen tuonnin ALV-koodin päättelyä niin, että se määritellään jatkossa kirjanpidon tilin perusteella entisen Severan asiakkaan maatiedon sijaan.
  • Mikäli tilitieto tuodaan Severasta, käytetään ko. tiliä.
  • Mikäli tilitietoa ei tuoda Severasta, käytetään Netvisorin tuotteelle määriteltyä myynnin oletustiliä.
 • Severasta Netvisoriin tuotavia myyntilaskuja voidaan nyt rajata Severan yksiköillä niin, että rajaus ottaa huomioon yksiköiden hierarkisen rakenteen.
  • Seuraavissa päivityksissä laajennamme Severan yksikköhierarkialla rajaamisen myös liittymän kautta tuotaviin matkalaskuihin.

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Aloitusnäkymät

 • Korjattu virhe, jonka seurauksena 'Velvoitteet'-widget näytti että oma-aloitteisten verojen tilisiirto oli tekemättä silloinkin, kun yrityksellä ei kyseisellä kaudella ollut mitään maksettavaa.
 • Korjattu virhe, jonka seurauksena 'Minulla käsittelyssä'-widget kaatui mikäli eScan-näkymässä oli dokumentti, jonka valuutalle ei Netvisorissa ole kurssia.

Visma Scanner

 • Korjattu ongelma, jossa kuittiskannerin dokumenttien haku toisinaan epäonnistui aikakatkaisun vuoksi.

Myynti

 • Netvisorin oletuslaskupohjilla (lasku ja lasku+tilisiirto) on parannettu 'Yhteensä'-tietojen asemointia niin, että ALV mahtuu näkymään ilman rivittymistä. Samoin tilisiirto-osassa pankin nimi mahtuu nyt rivittymättä ennen tilinumeroa.

Netvisor-Severaliittymä

 • Korjattu virhe, jossa ostolaskurivien siirto Severaan kaatui mikäli Severaan siirrettiin liian pitkä tuotenimi.