Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2017 > huhtikuu
2017

Viikkopäivityksessä julkaisimme seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

 • Uudistettu lomalaskenta on nyt mahdollistettu myös nykyisille asiakkaillemme
 • Mahdollistettu palkkamallien kopiointi tilanteessa, jossa palkkamallilla ei ole tiliöintejä
  • Tämä mahdollistaa sen, että palkkamallit voidaan ottaa käyttöön myös yrityksissä, joiden yhtiömuodon tiliöinteihin ei ole suoraan tukea

Työaika ja Matkat

 • Työajan hyväksyntään ja matkalaskulistaukseen on tuotu hyväksyjille uusi ominaisuus, jossa palkansaajat voi rajata yrityshierarkian perusteella vain itseään koskeviin hyväksyttäviin
 • Yrityshierarkian hyväksyntäoikeuden hallintaa on selkeytetty näyttämällä jatkossa myös hyväksyntäoikeuden mukanaantuomat oikeudet valittua tasoa alemmille tasoille

Myynti

 • Korjattu virhe, jonka seurauksena uusi myyntilasku sai aina oletuksena laskunumeron aputoiminimen numerosarjasta tilanteessa, jossa aputoiminimen numerosarja oli suurempi kuin yrityksen perus-laskunumerosarja
 • Korjattu ongelma, jonka seurauksena aputoiminimen poistaminen myyntilaskulta ei vaihtanut laskulle oikean laskusarjan laskunumeroa

Osto

 • Parannettu kiertolistojen hallintasivua niin, että toimittajakohtaisten kiertojen listaukset ovat nähtävissä sivulla kokonaisuudessaan silloinkin, kun lista on pitkä.

 

Kirjanpidon raportit

 • Korjattu raportilla "Tuloslaskelma kuukausittain" esiintynyt suorituskykyongelma tilanteessa, jossa raporttia rajattiin hakuehdoissa usealla laskentakohteella

Tuotteet

 • Lisätty tuotteen hintaryhmänäkymään muokkaustoiminto hintaryhmän lisäyksen ja poiston ohelle

Tilinpäätös

 • Tilinpäätöksen otsikko on muutettu muotoon "Tilinpäätös ajalta xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx"
  • Muutos vaikuttaa vain tuleviin tilinpäätöksiin, valmiisiin tilinpäätöksiin muutos ei vaikuta
  • Muutos ei vaikuta myöskään niihin tilinpäätöksiin, joissa käyttäjä on itse muokannut otsikkoa

Olemme tuoneet erityisesti yrityksen ylintä porrasta ja HR-henkilöitä helpottavan toiminnon työajan hyväksyntään ja matkalaskujen käsittelyyn.

 

Hyväksyjänä voit rajata työajan hyväksymisnäkymän vain itseäsi koskeviin palkansaajiin. Aiemmin olemme näyttäneet aina hyväksyjälle ylimmän hyväksymistason sekä kaikki tasot tämän alapuolella. Jatkossakin on mahdollista nähdä kaikkien näiden palkansaajien tiedot. Nyt voit kuitenkin rajata näkymää vain sinua koskeviin palkansaajien.

 

Rajaustoiminto löytyy työajan ja matkalaskujen hyväksyntänäkymässä "Henkilö"-valikosta sekä matka- ja kulukirjausten listauksesta.

Suorat_alaiset.png

Rajauksen logiikka toimii niin, että valitsemalla "Vain suorat alaiset" haetaan yrityshierarkian mukainen ylin taso, johon on hyväksymisoikeus ja näytetään tämän tason palkansaajat.

Lomalaskennan uudistus on nyt otettavissa käyttöön myös nykyisille asiakkaillemme.

 

Uudistuneiden toimintojen käyttäminen edellyttää uuden lomalaskennan käyttöönottoa nykyasiakkaillemme. Kätevimmin pääset käyttöönottoon widgetistä:

widget.png

Käy läpi käyttöönoton neljä vaihetta ja uudistuneet toiminnot ovat käytettävissä yrityksessä osana normaalia palkkaprosessia:

Käyttöönoton vaiheet kuitattu.pngTukea käyttöönoton vaiheiden läpikäymiseen saat ohjesivulta: Netvisor tukiportaali 

 

Isona erona nykyiseen on palkanlaskennan ja lomalaskennan hallintojen eriyttäminen omiksi toiminnoiksi, jotka vastaavat monipuolisesti asiakkaiden vaativiin ja vaihteleviin tarpeisiin. Palkanlaskentaprosessissa ja kuukausittaisissa velvoitteissa laskentaprosessit toimivat jouhevasti yhdessä.

 

Lomalaskentatavat

Lomien käsittely perustuu jatkossa lomalaskentatapoihin. Uudistuksen myötä lomiin liittyvät kaavarakenteet on eriytetty palkkamalleista ja toimivat lomalaskentatavoilla, joissa hallitaan vuosilomapäivän hinnan, maksavien lomapalkkalajien ja lomapalkkajaksotuksen kaavat.

 

Nämä lomalaskentatavat saa helposti käyttöön valmiiden mallien avulla. Malleja on tuettu vuosilomalain tarpeiden mukaan kuukausipalkalle, keskipäiväansiolle, prosenttiperusteiselle laskennalle ja lomakorvaukselle. Valmiilta malleilta löytyy myös LomaKTA. Voit muokata valmiita malleja tarpeesi mukaan ja kopioida laskentatapoja myös toisista hallinnoimistasi yrityksistä.

 

 

 

Palkanlaskentaprosessi

Lomapäivien käsittelyä palkanlaskentaprosessissa on tarkennettu ja lomarahan käsittely on selkeämmin eriytetty lomapalkasta. Lomapalkkavelka vähennetään kirjanpidosta heti lomapalkkaa maksettaessa. Palkanlaskentaprosessiin on lisätty myös toiminto päättyvän työsuhteen käsittelyä varten.Lomapalkkajaksotus ja lomapäiväkirjanpito

Olemme parantaneet ja selkiyttäneet lomiin liittyvää kirjanpidon käsittelyä. Lomapalkkajaksotus muodostetaan aina ansainnan mukaan, ja tämä on huomioitu myös kustannusten kohdistamisessa laskentakohteille. Jaksotusmuutoksen tarve näytetään lomapalkkajaksotusta tehdessä selkeästi ja muutos voidaan tehdä palkansaajakohtaisesti. Aiempiin kuukausiin tehty jaksotusmuutos esitetään selkeästi raporteilla sekä tositteella niin lomapalkkajaksotuksen kuin sivukulujenkin osalta.

 

Hei

 

Toukokuun 9. päivä on Solution'17-tapahtuma Finlandia-talolla. Myös Netvisorin tuotekehitys on tapahtumassa mukana.

Lisää itse tapahtumasta voit lukea täältä: Solutions17 - Netvisor

 

Meidät löytää toisen kerroksen seinustalta Netvisorin testauspisteeltä.

 

Saat ennakkotietoa

Pisteellämme saat esimakua tulevista ominaisuuksista ja voit kokeilla etukäteen muutamia uusia tulevia toimintoja. Tule kurkkaamaan mitä uutta tämä vuosi on tuomassa.

 

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa

Etsimme henkilöitä, joita voimme haastatella Netvisorin nykykäytöstä, sekä tulevista kehitettävistä ominaisuuksista.

Jos kiinnostuit, voit täyttää yhteystietolomakkeen testauspisteellämme. Olemme sinuun yhteydessä kun kehitämme käyttämiäsi osa-alueita. Tietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään ja osallistut samalla arvontaan.

 

Voit vaikuttaa myös Communityn kautta

Netvisorin tuoteideointi-osiossa voit äänestää muiden kehitysideoita sekä luoda uusia kehitystoiveita. Tuoteideoiden lisäksi osiosta löytyvät keskustelut ominaisuuksista, joihin on mahdollisuus vaikuttaa ennen kuin ne etenevät suunnittelupöydälle asti.

Lue lisää vaikutusmahdollisuuksistasi ja osion toimintaideasta: Netvisor-tuoteideointi

 

Tutustu ja keskustele

Voit myös vain tulla jutustelemaan kanssamme. On aina kiva saada nimille kasvot puolin kuin toisinkin.

Joten tervetuloa moikkaamaan meitä

 

 

Ystävällisin terveisin

Netvisorin suunnittelutiimi

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Raportit

 • Korjattu virhe, jossa eri listauksista ladatuista Excel-tiedostoista puuttui sarakkeita. Virhe vaikutti mm. palkansaajalistauksen, ostoreskontranäkymän ja tuotelistauksen Excel-tulosteisiin.

 

Myynti

 • Yhdenmukaistettu asiakaskohtaisen perinnän laskun tilan tulkinta vastaamaan myyntireskontran yleistä tapaa, jotta perintäkirjeen otsikko ei missään tilanteessa jää tyhjäksi.

 

Osto

 • Lisättiin laskun eräpäivä näkyviin pankkiliikennenäkymään ostolaskuille ja tilisiirroille. Eräpäivä näytetään myös maksun vahvistussivulla maksamisen jälkeen.

 

Palkat

 • Lisätty palkkalajin asetuksiin takaisin tieto siitä, millä laskennallisilla palkkalajeilla ko. palkkalaji on käytössä.

 

Materiaalinhallinta

 • Korjattu virhe, jonka seurauksena yrityksen tuoterekisteriin joissain tapauksissa muodostui varastoitavia tuotteita vaikka varastonhallinta ei ollut päällä. Korjauksen yhteydessä päivitettiin tuotteet varastoimattomiksi niiltä yrityksiltä, joilla tätä virhettä oli ilmennyt.

 

Ohjelmistorajapinta

Yhteisön vuoden 2017 elinkeinotoiminnan veroilmoitus -lomakkeen 6B kaavat on päivitetty. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan sekä elinkeinoyhtymän veroilmoituslomakkeet (5 ja 6A) julkaistaan kun verohallinto on julkaissut vuoden 2017 verolomakkeet ohjeineen.

 

Alla muutamia huomioita lomakkeen 6B päivitettyjen kaavojen osalta. Verohallinnon lomakepohjassa ei ole enää näkyvillä solukohtaisia tunnistenumeroita. Netvisoriin tunnisteet on jätetty ja alla olevat numerot viittaavat Netvisorin veroilmoituslomakkeen kohtiin.

 

Liiketoiminnan muut tuotot:

Huomioithan, että Netvisorissa tili 3650 Käyttöomaisuuden myyntivoitot voi sisältää sekä käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittoja että muun käyttöomaisuuden luovutusvoittoja. Muista eritellä nämä tarvittaessa verolomakkeella kohtiin 332 ja 334. Huomioi myös verotuksellinen käsittely käyttöomaisuuden luovutusvoittoihin liittyen eli jos on kirjattu luovutusvoittoa vastaava poistoeron lisäys, kohdassa 334 ei tulouteta voittoa.

 

Rahoitustuotot:

Verolomakkeen kohdassa Saadut osingot ja ylijäämät tulee esittää osinkojen lisäksi kaikki muutkin voitonjaon luonteiset erät. Käy läpi kaavan automaattisesti tähän tuomat erät ja tarvittaessa siirrä ei-voitonjakoluonteiset erät rahoitustuottojen muiden erien kohtiin. Tilin 9210 Korkotuotot osakaslainasaamisista -sisältöä ei esitetä Muissa korkotuotoissa, vaan ne ovat yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloja. Verolomakkeen kohta Rahoitusomaisuuden luovutusvoitot muodostuu tilin 9280 Muut tuotot rahoitusarvopapereista.

 

Liiketoiminnan muut kulut:

Huomioithan, että Netvisorissa tilillä 8850 Käyttöomaisuuden luovutustappiot, voi sisältää käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappioita ja/tai muun käyttöomaisuuden luovutustappioita. Erittele nämä tarvittaessa verolomakkeen vastaavissa kohdissa (372 ja 374).

 

Riville Muut vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut muodostuu summa siten, että kirjanpidon liiketoiminnan muiden kulujen määrästä vähennetään kyseisen erän osalta erikseen verolomakkeella esitetyt kuluerät.

 

Varallisuuslaskelma:

Mikäli yhtiöllä on tilikartan ryhmiin 111 Kiinteistöjen vuokraoikeudet ja 115 Rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet -ryhmiin kuuluvia aktivointeja, huomioi ne erikseen varallisuuslaskelmassa. Verolaskelmalla ei ole kaavoja kohdissa Käyttöomaisuusarvopaperit ja Muu käyttöomaisuus. Huomioi myös mahdolliset erät, jotka eivät ole EVL:n mukaan laskettavissa nettovarallisuuteen kuten esimerkiksi perustamismenot.

 

Oman pääoman kohdassa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston kohtaan on tuotu kaavalla tilin 2071 Muut rahastot (oy) saldo.

 

 

 

Lue lisää veroilmoituslomakkeista ja kaavojen hallinnasta aiemmasta julkaisusta:

Tuloveroilmoittaminen - lomake 6B

https://support.netvisor.fi/hc/fi/articles/233964328-Tuloveroilmoittaminen

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Ostot

 • Ostotilauskäsittelyyn parannuksia:
  • Ostolaskuille tuotu mahdollisuus lisätä laskuun liittyvien ostotilausten numerot, joiden perusteella ehdotetaan linkitystä
  • Linkitysnäkymän ehdotuksia on muokattu tukemaan muutoksia
  • Ostotilaukselle tuotu peilikuvana samat ehdotukset kuin ostolaskullakin on
  • Ostoreskontranäkymään on tuotu maksatusta tukevia tietoja: ostolaskun ja ostotilauksen linkityksen ja ostotilauksen vastaanoton tilanne näkyy nyt ostoreskontranäkymässä
 • Korjattu virhe, jonka seurauksena ostolaskun pystyi tallentamaan lukitulle tilikaudelle tietyssä tilanteessa. Ongelma koski vain paria yksittäistä laskua.