Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2017 > maaliskuu
2017

Lomalaskennan uudistuksen julkaiseminen on tuonut muutaman pienen muutoksen mukaan myös nykyisille palkanlaskennan asiakkaille.

 

Palkanlaskentaprosessin palkkaperusteiden tarkistaminen

Näkyvimpänä muutoksena on palkanlaskentaprosessin palkkatietojen tarkastusikkunan muuttuminen uusien tyylien mukaiseksi. Sivulla logiikkaa ei ole muutettu ja tiedot käsitellään kuten ennenkin.

 

Palkkamallin kopiointi

Uutta lomalaskentaa tukemaan on julkaistu uusia palkkamalleja, joissa ohjaukset on jo tehty uuden lomalaskennan logiikka huomioiden. Huomioithan, että nämä palkkamallit eivät tule toimimaan vanhaa lomalaskentaa käyttävillä yrityksillä. Jos tarvetta on uudelle palkkamallille valmiista palkkamallipohjista, valitse aina ilman päivämäärää oleva palkkamalli käyttöön. Myöhemmin uuden lomalaskennan käyttöönoton jälkeen tulee myös omien yritysten välillä palkkamalleja kopioitaessa huomioida palkkamallin toimivuus kulloiseenkin tarpeeseen.

 

Palkkamallien kopiointiin tarjotaan palkkamallipohjien listauksessa opaste, josta on pääsy vielä tarkempaan ohjeistukseen. Näissä ohjeissa olemme kertoneet palkkamallien käytöstä eri tilanteissa.

 

 

Palkkalajin kaavojen hallinta

Palkkalajien kaavojen rakentamista on selkeytetty tarjoamalla ymmärrettävämmät termit kaavojen muokkaamisen yhteydessä. "Tunnusluvun arvo" on nyt "Palkkalaji" ja "Aritmeettinen operaatio" on yksinkertaisesti "Laskutoimitus". Muutos koskee vain termiä eikä sillä ole toiminnallisuudelle vaikutusta.

Palkkalajin asetuksista löytyy jo pieni vihje uudesta lomalaskennasta. Palkkalajin Lähde-valista löytyy jo "Lomalaskennan kaava" ja "Lomalaskennan taulukkodata". Nämä eivät kuitenkaan ole käytettävissä ilman uuden lomalaskennan käyttöönottoa.

Lomalaskennan uudistus tuo mukanaan useamman muutoksen lomien käsittelyyn kirjanpidon näkökulmasta.

 

Lomapalkkajaksotus

Lomapalkkajaksotus kerrytetään kuten ennenkin kuukausittaisten velvoitteiden kautta laskettamalla lomapalkkavaraus. Uudistuneessa lomalaskennassa tällöin käsitellään ainoastaan kertyvää lomapalkkajaksotusta. Lomapalkkajaksotusta puretaan velasta lomapalkkaa ja lomarahaa maksettaessa. Näin toimimalla lomien käsittelyssä on tulosvaikutus vain lomaa ansaittaessa. Kustannuslaskentaa varten kulujen ohjaus laskentakohteille tapahtuu ansainnan perusteella siinä kuussa, jossa palkkajakso on.

 

 

Lomapalkkajaksotuksen oikaiseminen

Esimerkiksi palkankorotustilanteissa aiempien kuukausien jaksotusta voidaan oikaista helposti. Kuvan esimerkissä Lomailija Lindan jaksotus on aiempia kuukausia suurempi ja tästä ilmoitetaan "Jaksotusmuutostarve"-painikkeella. Tekstistä klikkaamalla avautuu näkymä, jossa esitetään yhteenveto kyseisen palkansaajan aiemmista kertymistä sekä muutos, joka tulisi kirjata tälle kuulle. Tehty oikaisu jaksotuksiin kirjataan kirjanpitoon sille kuulle, jolle ollaan jaksotusta nyt tekemässä. Raportointiominaisuuksien laajentuessa seuraavissa julkaisuissa tulemme näyttämään jaksotuksen oikaisut omalla raportillaan sillä kuulla, jolle kohdistus kuuluu. 

 

Jaksotusmuutokset raportoidaan omissa sarakkeissaan lomapäiväkirjanpidossa ja nämä saa jälkikäteen tarkistettua porautumalla samojen sarakkeiden arvoista.

 

Kuukausittaisissa velvoitteissa jaksotusmuutokset näytetään vastaavasti omissa sarakkeissaan. Myös sivukululujen jaksotuksen osalta on eritelty kyseisen kuukauden osuus sekä jaksotusmuutosten vaikutus.

 

Lomapalkkavelan sivukulut

Lomapalkkavelan sivukulut jaksotetaan lomapalkkajaksotuksen ja tilityspisteiden asetusten perusteella. Mikäli sivukulujaksotuksessa halutaan huomioida vain työnantajan osuus kannattaa "Palkanlaskennan asetukset" -sivulla valita käyttöön kohta "Vähennä palkansaajan osuus tilityspisteiden lomavelasta". Vastaavasti, jos lomapalkkavelan sivukulua ei haluta jaksottaa lainkaan ohjelman automatiikan avulla, voidaan valita samalla sivulla kohta "Älä jaksota sivukuluja lomavelasta".

 

Lomapalkan maksaminen

Lomapalkkaa maksettaessa puretaan lomapalkkavarausta palkanmaksun yhteydessä. Maksetut lomat on nähtävissä lomapäiväkirjanpidossa kuussa, jossa palkka näistä on maksettu kuten on nähtävissä Lomailija Lotan kohdalla. Tositteella vaikutus on siis palkanlaskentatositteella eikä enää lomapalkkajaksotustositteella.

 

Tiliöinnit

Jotta jaksotus toimii, kuten yllä on kuvattu, tulee palkkalajien tiliöintien olla kohdallaan. Lomapalkkajaksotusta kerrytettäessä asetetaan tilit tutusti palkkamallin Loma-asetukset -välilehdellä per 5330 Lomapalkkojen jaksotus an 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat). Lomapalkkaa ja lomarahaa maksavilla palkkalajeilla käytetään per 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) an 2961 Palkkamenot (siirtovelat), jotka asetetaan yrityskohtaisissa palkkalajeissa.

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Palkat

Myynti

 • Uuden asiakkaan luontiin on lisätty mahdollisuus syöttää myös asiakkaan laskutussähköpostiosoite
 • Muutettu ylisuoritustyökaluun mukaan tulevien laskujen hakua siten että hyvityslaskut eivät tule mukaan.

Konsernit

 • Mahdollistettu eliminointikirjausten teko konsernikäsittelyssä myös ylä- ja alakonsernien välillä.

Kirjanpidon raportointi

 • Korjattu kirjanpidon tositeselailuraportilta merkistövirhe, joka esiintyi kun haku tehtiin laskentakohteella rajaten ja laskentakohdehierarkiassa oli sisennyksiä.

Visma Verkkokauppa ja Kotisivut

 • Korjattu häiriö, jonka Visma Kotisivut -palvelun käyttö estyi osalla palvelun käyttäjistä

Verkkopalkka

 • Muutettu Maventa Verkkopalkan palkkalaskelman näyttämiseen tarvittavat CSS-tyylitiedostot  latautumaan HTTP-yhteyden sijaan  HTTPS-yhteyden kautta.
Sini Alamäki

Lomalaskennan uudistus 

Lähettäjä Sini Alamäki 28.3.2017

Tuomme Netvisoriin oman kokonaisuuden lomien käsittelyyn. 31.3.2017 alkaen uudistukset tulevat käyttöön uusille palkanlaskennan asiakkaille palkanlaskennan käyttöönoton yhteydessä. Olemassa oleville palkanlaskennan asiakkaille muutokset tulevat mahdollisiksi viikolla 17 eli huhtikuun loppupuolella.

 

Isona erona nykyiseen on palkanlaskennan ja lomalaskennan hallintojen eriyttäminen omiksi toiminnoiksi, jotka vastaavat monipuolisesti asiakkaiden vaativiin ja vaihteleviin tarpeisiin. Palkanlaskentaprosessissa ja kuukausittaisissa velvoitteissa laskentaprosessit toimivat jouhevasti yhdessä.

 

Lomalaskentatavat

Lomalaskentatavat saa helposti käyttöön valmiiden mallien avulla. Näitä malleja on tuettu vuosilomalain tarpeiden mukaan kuukausipalkalle, keskipäiväansiolle, prosenttiperusteiselle laskennalle ja lomakorvaukselle. Valmiilta malleilta löytyy myös LomaKTA. Voit muokata valmiita malleja tarpeesi mukaan ja kopioida laskentatapoja myös toisista hallinnoimistasi yrityksistä.

 

 

 

Palkanlaskentaprosessi

Lomapäivien käsittelyä palkanlaskentaprosessissa on tarkennettu ja lomarahan käsittely on selkeämmin eriytetty lomapalkasta. Lomapalkkavelka vähennetään kirjanpidosta heti lomapalkkaa maksettaessa. Palkanlaskentaprosessiin on lisätty myös toiminto päättyvän työsuhteen käsittelyä varten.Lomapalkkajaksotus ja lomapäiväkirjanpito

Olemme parantaneet ja selkiyttäneet lomiin liittyvää kirjanpidon käsittelyä. Lomapalkkajaksotus muodostetaan aina ansainnan mukaan, ja tämä on huomioitu myös kustannusten kohdistamisessa laskentakohteille. Jaksotusmuutoksen tarve näytetään lomapalkkajaksotusta tehdessä selkeästi ja muutos voidaan tehdä palkansaajakohtaisesti. Aiempiin kuukausiin tehty jaksotusmuutos esitetään selkeästi raporteilla sekä tositteella niin lomapalkkajaksotuksen kuin sivukulujenkin osalta.

 

 

Työ jatkuu

Työ lomalaskennan uudistamisen parissa jatkuu. Seuraavaksi mahdollistamme nykyisille palkanlaskennan asiakkaille mahdollisuuden ottaa uudet toiminnot käyttöön ja muuntaa vanha aineisto tämän uuden toimintamallin mukaiseksi.

 

Tulemme myös tarjoamaan kattavamman raportoinnin lomatietojen osalta sekä lomapalkkalaskelman. Näitä ryhdymme työstämään heti tämän ensimmäisen julkaisun jälkeen.

 

Tutustu tarkemmin

Tarjoamme ohjeistusta uudistetun lomalaskennan käyttöönottoon sekä käytön eri tilanteisiin. Lue lisää tukisivuiltamme.

Tulemme julkaisemaan lomalaskennan käytön ohjeistamiseksi monipuolisesti videomateriaalia ja ohjeita. Communityä seuraamalla saat näistä tiedon tehokkaasti.

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Rakennusalan ilmoitukset

 • Muutettu urakkatietojen järjestystä valintalistalla siten että päättyneet -statuksella olevat urakat ovat listan viimeisinä. Näin ensimmäisenä näkyy ne urakat joille todennäköisimmin kirjauksia halutaan tehdä.

Älykkäät lomakkeet

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Tilinpäätös

 • Muutettiin tase-erittelyn pdf:n muodostumista seuraavasti:
  • mikäli liitetietotositteita ei ole,  jätetään sekä sisällysluettelomerkintä että ylimääräinen sivu tulostamatta kun tilinpäätösaineisto muodostetaan tilikausiarkistoon.
 • Lisäksi tehtiin muutos, että jos tase-erittelyä ollaan tulostamassa yksikseen tilinpäätöksen koostamissivulta, eivät liitetiedot silloin tule mukaan tulosteelle

 

Ostot

 • Ostolaskuriville on lisätty näkyviin laskurivin laskennallinen veroton summa (käänteinen verovelvollisuus huomioiden)
 • Ostolaskun tiliöintirivien käsittelyyn on lisätty mahdollisuus kopioida ensimmäiseltä riviltä oletustilien ja laskentakohteiden ohella myös ALV-prosentit ja -tunnukset.
 • Tehty korjaus tilanteeseen, jossa verkkolaskun ostolaskurivien alirivien järjestys poikkesi laskun kuvan rivien järjestyksestä laskurivien tallennuksen jälkeen.
 • Poistettu ostolaskun hyväksyntäkierron asetuksissa olevasta asiatarkastajien valintaikkunasta pois ne käyttäjät, jotka ovat otsikon "reskontrakäyttäjät" alla.

 

Varastot ja materiaalinhallinta

 • Korjattu virhe, jonka seurauksena kaikille uusille tuotteille asetettiin valinta "varastoitava" vaikka yrityksessä ei ollut varastohallintaa käytössä. Virhe esti myös näiden tuotteiden hankintahinnan päivittämisen.

 

Palkat

 • Korjattu virhe, jossa palkkalajien nimissä käytetyt erikoismerkit estivät palkkojen hyväksynnän käyttämisen.

 

Netvisor-Severa liittymä

 • Korjattu verkkolaskuna saapuneiden, Severaan kuluiksi siirrettävien ostolaskurivien kulun muodostus käyttämään ostolaskurivin kokonaissummaa. Tämä korjasi mm. RAOS-koodin osalla esiintyneet virheellisyydet siirrettävän kulun laskennassa.

 

Netvisor Ohjelmistorajapinta

 • Lisätty rajapinnan myyntilaskuluettelon noudon vastaukseen 'InvoiceStatus'-elementin alle attribuutti 'isincollection' (arvot 0 ja 1), joka kertoo onko lasku ulkopuolisessa perinnässä vai ei (Intrum/Duetto).
 • Lisätty VatCode elementti seuraaviin rajapinnan resursseihin:
  • purchaseinvoicelistdetailed.nv
  • getpurchaseinvoice.nv
  • accountingledger.nv
 • Palkansaajien tuonnin rajapintaresurssista (employee.nv) on poistettu pakollisuus tilinumeron (bankaccountnumber) ja IBAN-koodin (bankidentificationcode) osalta.

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat uudistukset ja parannukset:

Palvelunhallinta ja käyttäjät

Ostot ja tilisiirrot

Varasto ja materiaalinhallinta

 • Lisätty varastotapahtumalle uusi sarake "Toimipaikan nimi". Tieto tähän haetaan myyntilaskun kohdasta "Toimipaikka"

Palkat

 • Korjattu viime viikon viikkopäivityksen jälkeen alkanut virhe, jossa palkkalaskelman tallennus epäonnistui joissain tilanteissa.

Aloitusnäkymät

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti aloitusnäkymän muokkausnapin monistumisen joissain tilanteissa.

Netvisorin ostolaskujen käsittelyyn tuodaan lähipäivinä tuki verkkolaskuna saapuvan ostolaskun mukana saapuville tiliöintiehdotuksille. Kirjanpidon tili ja laskentakohde voidaan tuoda verkkolaskulla joko lasku- tai laskurivikohtaisesti, seuraavin säännöin:

 • Laskentakohteet voidaan antaa puolipiste-eroteltuna listana, esim. Kohde1;Kohde2;Kohde3
 • Mikäli annettua kirjanpidon tiliä tai laskentakohdetta ei löydy Netvisorista, ne ohitetaan. Samoin, mikäli on annettu useampi laskentakohde saman otsikon alta, käytetään tiliöinnissä vain listauksen ensimmäistä laskentakohdetta.
 • Rivitasolla annetut tiedot yliajavat aina laskutason tiedot: jos laskulle annettu tiliöintiehdotuksena 4000, käytetään tätä tiliä niille riveille, joille ei ole erikseen annettu omaa ehdotusta.
 • Tiliöintiehdotuksissa hyväksytään vain nelinumeroiset tilinumerot.

 

Ehdotukset haetaan seuraavista finvoice-laskun kentistä:

 • Kirjanpidon tilin tuonti laskukohtaisesti:

<NormalProposedAccountIdentifier>4000</NormalProposedAccountIdentifier>

 • Kirjanpidon tilin tuonti laskurivikohtaisesti:

<RowNormalProposedAccountIdentifier>4000</RowNormalProposedAccountIdentifier>

 • Laskentakohteen tuonti laskukohtaisesti:

<AccountDimensionText>Kohde1</AccountDimensionText>

 • Laskentakohteen tuonti laskurivikohtaisesti:

<RowAccountDimensionText>Kohde1</RowAccountDimensionText>

 

Päivitys 17.3.2017

Automaattinen tiliöintiehdotus julkaistiin tänään 17.3. klo 13, ja se siis toimii tämän ajanhetken jälkeen Netvisoriin sisään luetuilla ostolaskuilla.

 

Kehitysehdotus: Automaattinen tiliöinti

Tilisiirtonäkymä sai viikolla 10 uuden, modernimman ilmeen. Samalla lisäsimme tilisiirtonäkymään mahdollisuuden lajitella näkymän riviotsikoiden mukaisesti. Toimme näkymään myös hakutoiminnon - voit suodattaa tilisiirtoja saajan nimen, tilisiirron viitteen tai viestin perusteella.

 

Netvisorin asiakaspalvelun puhelinnumero vaihtuu. 15.3.2017 lähtien tavoitat meidät numerosta 010 505 8490. Samalla puhelun hinta muuttuu ja jatkossa hinta on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. Palvelemme tutuilla aukioloajoilla: ma klo 9-16, ti-to klo 8-16, pe klo 8-15.

 

Vaivattomuus on asiakaspalvelumme tinkimätön tavoite. Haluamme, että saat asiakaspalvelua ajasta ja paikasta riippumatta. Muistathan siis myös muut asiakaspalvelukanavamme.

 

 

Tukiportaali

Tukiportaalista löydät helposti osiokohtaiset käyttöohjeet ja -vinkit sekä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Tukiportaali palvelee sinua osoitteessa: support.netvisor.fi.

 

 

Tilannehuone

Tilannehuoneesta näet aina akuutit asiat ja ongelmatilanteiden etenemisen. Tilannehuoneen löydät Visma Solutions Communitysta.

Tilannehuoneen tiedotteet näet myös suoraan Netvisor-palvelun sisältä:

 

 

 

Visma Solutions Community

Vastaamme asiakkaiden kysymyksiin yhden työpäivän vasteajalla Visma Solutions Communityssa. Communityssa pääset myös vaikuttamaan tuotteen kehittymiseen: jätä meille oma kehitysideasi ja äänestä muiden kehitysideoita. Näin varmistat, että juuri sinulle tärkeät asiat nousevat kehityslistamme kärkeen.

 

 

Koulutukset

Jotta saat Netvisorin käytöstä ja ominaisuuksista kaiken irti, voit syventää osaamistasi osallistumalla koulutuksiimme. Katso tulevat koulutukset.

Ensi viikon viikkopäivityksessä (9.3.2017) Netvisorin käyttäjäoikeuksien voimassaoloaikaa voidaan hallita myös yrityskohtaisesti. Aiemmin voimassaoloaika on ollut käyttäjäkohtainen. Kirjautumisasetuksia pääsee muokkaamaan käyttäjätietojen takaa, käyttäjähallitsijan (KH-rooli) toimesta.

 

Käyttäjä näkee yrityskohtaiset käyttöoikeuden voimassaoloajat myös käyttäjävalikon "Omat perusasetukset" -linkin takaa. Lisäksi yritysvalikon Palveluhallinnassa näytetään nämä tiedot käyttäjälle koostetusti. Lisäksi käyttäjähallitsija näkee yrityksen käyttöoikeuksien voimassaoloajat yritysvalikon "Käyttäjät ja roolit"-sivulta:

 

Tilintarkastaja ja käyttöoikeuden voimassaolo

 

Jatkossa käyttöoikeuden määräaikaisuus toimii myös tilintarkastajavaltuutuksen veloitusperusteena mikäli tilintarkastajan perusyritys on "Netvisor tilintarkastajat".

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Tilisiirrot ja viranomaisilmoittaminen

 • Tilisiirtolomakkeelle ja verotilinäkymään lisätty tuki RF-viitteelle

 

Sähköinen allekirjoitus

 • Lisättiin 1.3.2017 alkaen sähköinen allekirjoitus käyttöön.

 

CRM

 • 28.2.2017 julkaistiin korjauspäivitys edellisen viikkopäivityksen jälkeen havaittu ongelma, jossa CRM-tehtävän kommentille lisätyn liitteen tallennus epäonnistui.

 

Muutokset Netvisorin palvelulaskutukseen

 • Ostotilaus ja viestintäpalvelu on yhdistetty. Tämän yhteydessä ostotilauspalvelu on avattu kaikille yrityksille, jotka ovat aiemmin käyttäneet viestintäpalvelua.
 • Kuluttajaverkkolaskutuksen laskuttaja- ja vastaanottoilmoitukset aiheuttavat jatkossa hinnaston mukaisen veloituksen.
 • Myyntilaskun lähettämisestä sähköpostitse peritään jatkossa hinnaston mukainen veloitus. Laskujen mukana ei enää lähetetä Netvisor-palvelun mainosta.
 • Ohjelmistointegraatiot, joissa tuodaan liitteellisiä tositteita:
  • Tositteen liite veloitetaan jatkossa eScan-tapahtumamaksuna. Ennen tapahtumamaksulajina oli "Verkkolaskun vastaanotto"
 • Yrityksiltä, jotka käyttävät maksuttoman, Visman sisäisen integraation lisäksi jotain muuta ulkopuolista integraatiota peritään jatkossa ohjelmistorajapintamaksu hinnaston mukaisesti.