Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2017 > helmikuu
2017

Hei!

 

Muokattavien aloitusnäkymien ensimmäinen vaihe on nyt julkaistu. Voit poistaa aloitusnäkymistä ne widgetit, joita et tarvitse. Voit myös palauttaa näkymät entiselleen painamalla 'Palauta näkymän oletusasetukset'. Seuraavissa viikkopäivityksissä julkaisemme lisää muokkausmahdollisuuksia, ja jatkossa voit lisätä ja siirtää widgettejä sekä kopioida muokkaamiesi aloitusnäkymien järjestyksen toiseen hallitsemaasi yritykseen.

 

HUOM! Toiminto vaatii joissain tapauksissa Internet-selaimen uudelleen käynnistämisen. Mikäli "Poista widget näkymästä"-painikkeet eivät näy, sammuta selain, ja kirjaudu uudelleen Netivisoriin.

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Sähköinen allekirjoitus

Aloitusnäkymät

Palkat

 • Palkanlaskennan päiväysten termit selkeytyvät. Jatkossa käytössä on selkeät termit:
  • palkanmaksupäivä - päivä, jolloin palkka on palkansaajan tilillä
  • eräpäivä - päivä, jolloin palkka pitää lähettää maksuun yrityksen tililtä
  • tositteen päiväys - päivä, jolle palkkatosite kirjataan.
  • Lue lisää uudistuksesta täältä: Palkanlaskennan päiväysten termit selkeytyvät
 • Korjattu ongelma, jossa 'Palkka- ja matkaennakot'-toiminto vaati uudessa Netvisorissa enemmän käyttöoikeuksia kuin vanhassa Netvisor-käyttöliittymässä.

Netvisor-Severa -liittymä

 • Lisätty Netvisor-Severa -ostolaskurivisiirtoon mahdollisuus hakea Severaan siirrettävä tuote myös Netvisorin tuotekoodilla.
 • Parannettu Netvisor-Severa -ostolaskurivisiirron massatoimintojen käytettävyyttä ja suorituskykyä.

Tuotehallinta

 • Korjattu käsittelykorin tallennusta Mac/Safari -yhdistelmällä käytettäessä esiintynyt käytettävyysongelma

Tulemme päivittämään torstain 23.2.2017 päivityksessä palkanlaskennan osalta maksamisessa ja laskennassa käytettävien päiväysten termit.

Netvisorissa on ollut käytössä palkanmaksun aikatauluihin liittyen useampaa eri sanaa ja nämä yhtenäistetään nyt. Jatkossa järjestelmässä näytettävät termit ovat:

 

Palkanmaksupäivä 

Palkanmaksupäivä tarkoittaa päivää, jolloin palkka on palkansaajan tilillä. Palkanmaksupäivän mukaan määräytyy se, mille aikajaksolle palkka kohdistetaan kuukausi- ja vuosivelvoitteissa. Palkkalaskelmalla terminä näkyy jatkossakin maksupäivä, joka on jo nyt käytössä.

 

Eräpäivä

Eräpäivä on päiväys, jolloin palkka pitää viimeistään maksaa, jotta palkka ehtii palkansaajan tilille palkanmaksupäiväksi. Jo tapahtuneiden maksujen osalta eräpäivällä ilmoitetaan päivää, jolloin maksu on suoritettu.

 

Tositteen päiväys

Tositteen päiväys kertoo sen, mille päivälle palkkatosite kirjataan kirjanpitoon.

 

Jatkossakin päiväyskenttien merkitys on tarkistettavissa palkanlaskentaprosessin laskelmankäsittelyikkunassa Palkkalaskelman lisätiedot -välilehdellä, jossa näytetään infopallo kunkin päiväyksen kohdalla.

 

Muutoksen yhteydessä kentät myös järjestetään ajallisesti ymmärrettävämpään järjestykseen eli niin, että aina ensin näytetään eräpäivä, sitten palkanmaksupäivä ja viimeisenä tositteen päiväys niissä yhteyksissä, joissa näytetään useampaa päiväystietoa. Selkeyden vuoksi muutamme eräpäivätiedon näytettäväksi tiedoksi ilman muokkaamismahdollisuutta, koska palkka-aineistojen osalta eräpäivä määräytyy aina palkanmaksupäivän mukaan.

 

Ruotsiksi nämä termit ovat

Palkanmaksupäivä = Löneutbetalningsdag

Eräpäivä = Förfallodag

Tositteen päiväys = Verifikatdatum

 

Englanniksi vastaavat termit ovat

Palkanmaksupäivä = Salary payment date

Eräpäivä = Due date

Tositteen päiväys = Date of the voucher

 

Muutos todella moneen eri näkymään aiheuttaa lähiaikoina sen, että tukisivuillamme näkyy vielä teksteissä ja kuvakaappauksissa vanhoja termejä. Nämä tullaan päivittämään piakkoin.

Hei,

 

Vuosittainen työaika piteni tänä vuonna 24 tunnilla Kilpailukykysopimuksen seurauksena. Työajan pidentämisen toteuttamiseen on keksitty monia eri tapoja eri yrityksissä. Sen vuoksi tarvitaan myös monia eri tapoja miten muutos huomioidaan Netvisorin työaikakirjauksissa. Alla on käyty lyhyesti läpi muutamia vaihtoehtoja:

 

1. Muutos viikkotyöaikaan. Säännöllinen viikkotyöaika määritellään palkkamallin asetuksissa, jota voidaan muuttaa jos lisääntynyt työaika jaetaan viikkotyöaikaan tasaisesti koko vuodelle. Tällöin esimerkiksi 37,5 h työviikon pituudeksi tulisi 38 h. Tässä ratkaisussa tulee huomioida, että viikkotyöajan muuttaminen vaikuttaa liukumalaskentaan. Joten mikäli liukumaseuranta on käytössä ja viikkotyöaikaa muutetaan, tulee palkansaajan perustietoihin määrittää liukumalaskennalle alkamispäivä ja antaa alkusaldo, mistä uudella viikkotyöajalla jatketaan liukumalaskentaa.

2. Negatiivinen liukumakorjaus. Jos lisääntynyt työaika halutaan vähentää työntekijän liukumasaldosta, kirjaus voidaan tehdä vuoden alussa yhdellä kirjauksella. Kirjaus tehdään erillisellä kirjauslajilla, jolla on vaikutus liukumalaskentaan, mutta ei työaikaan. Kirjauslajilla kirjataan työpäivälle saldoa -24 h, jolloin kokonaisliukuma kirjaushetkellä pienenee. Mikäli liukumaseuranta ei aiemmin ole ollut Netvisorissa käytössä, voidaan palkansaajan perustietoihin merkitä liukumalaskenta alkavaksi 1.1.2017 ja antaa aloitussaldoksi suoraan -24 h.

3. Kiky-tuntien kirjaaminen ilman vaikutusta liukumiin. Kun työntekijä tekee kiky-tunteja tai muuta sovittua aktiviteettiä, hän kirjaa tunnit normaalisti työaikakirjauksiin. Kirjaus tehdään omalla kirjauslajilla, joka ei vaikuta liukumalaskentaan. Tällöin pystytään raportoimaan paljonko kiky-tunteja on tehty, mutta niillä ei ole vaikutusta normaaliin liukumalaskentaan.

 

 

Onko teillä päädytty johonkin muuhun ratkaisuun? Kertokaa ratkaisustanne, niin mietitään yhdessä miten teidän tapanne saadaan ratkaistua Netvisorin työaikakirjauksiin.

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Ostot ja ostotilaukset

 • "Ostolaskun kohdistaminen ostotilaukseen" -näkymässä valuuttatiedot näytetään entistä näkyvämmin.
 • "Toimituksen vastaanotto" -sivulla on parannettu laadun määrityksen käytettävyyttä.
 • Tilisiirtoa tehtäessa pankkitilin saldo näytetään jatkossa käyttäjälle vain, jos käyttäjällä onostoreskontran oikeuksissa valittuna kohta "Tilisiirtojen maksaja".

Tuotehallinta

 • Lisätty tuotehakuun mahdollisuus hakea tuotetta sen kuvaustiedon perusteella.
 • Lisätty ominaisuus, jolla tuotetaulukon otsikkopalkki näkyy koko ajan taulukkoa selatessa.
 • Lisätty rajaus, jolla hankintahinta ei näy käyttäjälle, mikäli hänelle ei ole annettu siihen oikeutta myynti- ja ostoreskontran oikeusasetuksista.
 • Korjattu ongelma, joka esti tuotteiden tulostamisen exceliin.

Myynti

 • Korjattu virhe jossa asiakaskortilla, lisätietojen välilehdellä oleva "Oletusteksti jälkeen laskurivien" -kenttä ei tulostunut laskulle jos kenttään "oletusteksti ennen laskurivejä" ei ollut määritetty asiakaskortilla mitään tekstiä
 • Poistettu sähköpostilla lähetettävien myyntilaskujen saateviesteistä ns. Netvisorin mainosteksti.

Netvisor-Severa -liittymä

 • Korjattu virhe, jossa uusittu Severa-ostolaskurivisiirto siirsi kulun väärin, mikäli laskurivillä oli alennusprosentti.

Ohjelmistorajapinta

 • Netvisor-ohjelmistorajapintaa on laajennettu palkkaperusteiden tuonnin ja viennin osalta.
 • Palkkalaskelmien tuonnissa on korjattu toiminnallisuus laskentakohteiden käsittelyyn liittyen. Aiemmin tiedot on ohjattu tiedot tuovan käyttäjän laskentakohteen mukaan, jos tämä on ollut palkansaajana yrityksessä. Jatkossa kohdistus tehdään oikein palkansaajittain.
  • Ongelma on koskenut sekä rajapinnan kautta tehtävää tietojen tuontia että älykkäitä exceleitä.

Hei,

 

Julkaisemme helmi-maaliskuun vaihteessa Netvisoriin mahdollisuuden allekirjoittaa tilinpäätöksen asiakirjat sähköisesti. Tämä on tehty yhteistyössä Visma Sign -palvelun kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että Netvisorissa on allekirjoituskutsujen lähetykseen ja seurantaan tarkoitetut näkymät, kun taas Visma Sign hoitaa itse viestien lähetyksen kutsun henkilöille ja allekirjoitukset tehdään Visma Sign -palvelussa.

 

Palvelu on transaktiopohjainen ja siitä maksetaan siis vain / allekirjoitus. Erillistä kuukausimaksua tälle ei tule. Lisätietoja löytyy hinnastostamme.

 

Ensimmäisessä vaiheessa palvelu tulee löytymään Tilikausiarkistosta sekä yritysvalikosta. Yritysvalikon kautta lähetettävät kutsut ovat aluksi kaikkien nähtävillä. Tilikausiarkiston kautta lähetetut kutsut näkee vain ne henkilöt joilla on oikeus Tilikausiarkistoon. Tulemme parantamaan ja monipuolistamaan asiakirjojen näkyvyyttä lisäämällä erillisen luokittelun asiakirjoille. Näihin luokitteluihin tullaan myös sitomaan tietyt käyttöoikeudet, jolloin esimerkiksi työsopimuksia pääsee näkemään vain riittävillä HRM-oikeuksilla. Tätä luokitteluun liittyvää keskustelua tullaan käymään Communityssa ja toivomme tähän paljon palautetta.

 

Pikaohjeet tilinpäätöksen allekirjoituskutsun lähettämiseen:

 • Päätä tilikausi ja muodosta tilinpäätösaineistot
 • Tilikausiarkistoon muodostuu linkki, jota klikkaamalla päästään luomaan allekirjoituspyyntö
  • Huom! Tarkista tilinpäätöksen asetukset -sivulta että allekirjoittajien tiedot ovat ajantasaiset
 • Kutsun lähettäminen
  • Anna allekirjoitettavan asiakirjan tiedot (1)
   • Voit muokata asiakirjan nimeä ja kuvausta
   • Allekirjoituskutsun mukana menevä yleinen saateteksti
  • Lisää allekirjoitettava asiakirja (2)
   • Tilikausiarkistosta tullessa tämä tehdään automaattisesti
   • Yritysvalikon kautta käyttäjä voi itse liittää tähän haluamansa PDF-muotoisen dokumentin
  • Lisää allekirjoitettavat henkilöt (3)
   • Tilikausiarkistosta tullessa nämä lisätään automaattisesti sen tiedon pohjalta mitä on tallennettu "Tilinpäätöksen asetukset" -sivulle
   • Tietoja  voi muokata vielä ennen lähetystä jos huomaat niissä olevan virheitä
   • Voit halutessasi lisätä myös henkilökohtaisen saatetekstin joka menee vain valitulle käyttäjälle.
   • Yritysvalikon kautta tullessa allekirjoittajien tiedot annetaan kutsun luonnin yhteydessä
  • Kutsujan tiedot (4)
   • Kutsujan tiedot ja osoitteeseen menee myös kuittaus kun asiakirja on allekirjoitettu
  • Lähetä kutsu allekirjoittajille (5)
   • Voit tallentaa kutsun luonnoksena ja muokata sitä myöhemmin tai lähettää sen suoraan allekirjoittajille. Tämän jälkeen kutsun muokkaus ei ole mahdollista.

Kuvakaappaus kutsun lähettämiseen tarkoitetusta sivusta.

    

Kutsujen seuranta

Kutsujen tilaa voi seurata "Kaikki asiakirjat" -näkymästä. Näkymässä on muualta Netvisorista tutut toiminnot sarakkeiden lisäämiseen ja ryhmittelyyn liittyen.

 

Postin Prinetti-palvelu on poistumassa käytöstä asteittain tämän vuoden aikana. Nykyinen Prinetin rajapinta poistuu kokonaan käytöstä 31.12.2017. Posti korvaa palvelun Posti SmartShipilla. Postin sivuilla on lisätietoa asiasta.

 

Selvitämme tällä hetkellä Prinetti-liittymän korvaamista myös Netvisorissa Posti SmartShip -liittymällä.

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Myynti

 • Parannuksia myyntilaskuluettelon hakutoimintoihin ja tiedon näyttämiseen:
  • Lisättiin oma sarake Y-tunnukselle (sarake ei ole oletuksena näkyvillä)
  • Lisättiin sarake Toimipaikan nimelle (sarake ei ole oletuksena näkyvillä)
  • Lisättiin hakufiltteriin "Laskentakohdehierarkia" joka hakee kaikista laskentakohteista ko. tason alta
  • Korjattu pikahaussa ilmennyt, ääkkösiä koskeva merkistökoodausongelma
  • Muutettiin toimipaikkahaku toimimaan siten, että se hakee toimipaikkaa laskulla olevan toimipaikkatiedon mukaan.
 • Mahdollistettiin laskun poistaminen Intrumin palvelusta.
 • Kirjaa maksetuksi -toimintoa on parannettu niin, että sekä yli- että alisuoritukset saadaan massana kirjattua pyöristyseroksi.
 • Hylätyn laskun tilan päivittäminen on nyt mahdollista.
 • Asiakaskohtainen perintä: mikäli lasku on lähetetty Duettolle tai Intrumiin, ei sitä enää oteta mukaan perintäehdotukselle.
 • Parannettu 'Avoimet myynnit' -widgettiä niin, että summista porautumalla pääsee oikeaan hakutulokseen.

Netvisor-Severaliittymä

Osto ja ostotilaus

 • Poistettu ostolaskun hyväksyntäkierron asetuksissa olevasta asiatarkastajien valintaikkunasta pois ne käyttäjät, jotka ovat otsikon "reskontrakäyttäjät" alla.
 • Lisätty laadunhallintanäkymään historiatieto tehdyistä muutoksista.
 • Lisätty ostolaskujen pikalinkkikäsittelyyn mahdollisuus asettaa lasku maksukieltoon / ottaa maksukielto pois laskulta

Tilinpäätös

 • Lisätty tilinpäätöksen asetuksiin nykyistä tarkemmat tiedot tilinpäätöksen allekirjoittajien yhteystiedoista.
  • Tietoja tarvitaan myöhemmin julkaistavaa tilinpäätöksen sähköistä allekirjoitusta varten.
  • Jos yrityksen yhteystiedot vaativat päivitystä, ilmoitetaan siitä käyttäjille tilinpäätössivuilla.

Mobiilikäyttö

 • Korjattu Mobiilimatkalaskuissa on ollut virhe, joka esti puolikkaan päivärahan syöttämisen mobiilisti.
 • Korjattu virhe, jossa Visma Scannerin kautta tuodut kuitit saattoivat kadota Netvisorista tilanteessa, jossa kuitti oli siirretty yritykseltä toiselle eScan-näkymän kautta.

Yleiset

 • Korjattu Accounting-oikeuksien kopiointia koskeva ongelma käyttöoikeuksien kopiointityökalussa.
  • Ongelma koski käyttäjiä joille luotiin kopioimalla käyttöoikeus uuteen yritykseen ja lähde-käyttäjällä oli Accounting-osiossa mukautetut, toimintokohtaiset oikeudet.
 • Lisättiin sopimusehdot näkyviin Netvisorin käyttöliittymään. Ne löytyvät Ohje ja Tuki -valikosta.

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat uudistukset ja parannukset:

 

Tuotehallinta

Tilikausiaineiston lataaminen

 • Korjauttu virhe, jossa matkalaskujen liitteet eivät tulleet mukaan ladattavaan aineistoon.

Kirjanpidon raportit

 • Lisätty uusia sarakkeita pääkirja-raporttiin:
  • Arvonlisäveron määrä euroina
  • Tositerivillä käytössä olevat laskentakohteet
 • Lisäksi korjattu pääkirja-raportilla ollut virhe, jonka seurauksena pääkirjan tulostaminen pdf-muodossa ei onnistunut.

Maksatus

 • Lisätty mahdollisuus maksaa Holvi-pankin (HOLVFIHH) tileille palkkoja, matkalaskuja, ostolaskuja ja tilisiirtoja.

Myynti

 • Korjattu virhe, jossa myyntilaskun vastaanottajan maatieto ei kaikissa tapauksissa näkynyt laskun esikatselussa tai laskutulosteella.

Netvisor-Severa -liittymä

 • Korjattu Severan aineistosiirron asetuksista virhe, jonka seurauksena valittu asetus ei pysynyt paikallaan käyttöliittymässä tallennuksen jälkeen.

Yleiset

 • Muutettu kotinäkymän 'Pankkitilit'-widgetin toimintaa niin, että pankkitiliä klikatessa käyttäjä ohjataan pankkitilien hallintanäkymän sijasta viimeisimmälle tiliotteelle.
 • Tehty parannuksia 'Poikkeukset ja huomiot' -widgettiin niin, että se kertoo tarkemmin tietoa maksamattomista palkoista.

Hyvä asiakkaamme,

 

Julkaisimme tänään uudistetun tuotelistauksen. Uusi käyttöliittymä on suunniteltua palvelemaan entistä tehokkaammin ja joustavammin nykyisiä käyttäjätarpeita.

 

Toimme tuotelistauksen ulkoasun ja käyttettävyyden samalle viivalle Laajennettu tuotehallinta -lisäosan kanssa. Uudistus koskee kaikkia Netvisorin käyttäjiä, joilla on myyntireskontra -palvelu, muttei vielä laajennettua tuotehallintaa käytössä.

 

 

 

Lisäsimme sarakevalintoihin uusia sarakkeita. Voit nyt entistä helpommin valita niitä käyttöösi.

 

 

Toimme tuotelistaukseen monipuolisia haku- ja rajausehtoja, joilla voit nopeuttaa päivittäistä työskentelyäsi ja saat tuotelistauksen taipumaan helpommin useaan käyttötilanteeseen.

 

Voit jatkossa tulostaa tuotetiedot tuotelistauksesta Excel-tiedostoksi

Muutimme massatoimintovalikon käyttöliittymässä leijuvaksi, ettei sinun tarvitse selata sivua alas valitessasi tuotteita käsittelyyn. Lisäsimme valikkoon myös tuotemäärälaskurin, joten pysyt paremmin mukana monta tuotetta olet käsiteltäväksi valinnut.

 

 

Tuotelistaus tukee nyt entistä paremmin varastokäsittelyä:

 • Voit rajata listauksen näyttämään pelkästään varastosta loppuneita tai hälytysrajan saavuttaneita tuotteita. Tällä tavalla saat nopeasti kiinni varaston täydennystarpeet.

 • Toimme sarakevaihtoehdoiksi varastokäsittelyyn liittyvää tietoa, joiden avulla seuraat entistä paremmin varaston kokonaistilannetta yhdestä näkymästä.
 • Uusia sarakevaihtoehtoja ovat:
  • Varastokohtaiset saldot, jotka erittelevät tuotteen kokonaissaldon halutun varaston osalta
  • Varastotilanteen, jossa varastosaldoon lasketaan ostotilausten kautta tilatut tulossa olevat toimitukset ja vähennetään myyntitilausten kautta varatut tuotteet. Näin näet samasta näkymästä myös avoimena olevien varastotapahtumien vaikutuksen varastosaldoon
  • Hyllypaikka -tieto, joka on tuotteen oletushyllypaikka tuotteen oletusvarastossa
  • Hankintahinta -tieto, joka on käyttäjän itsensä syöttämä arvo tuotekortilla. AIkaisemmin tuotelistauksessa raportoitiin vain tuotteen laskennallinen keskihinta

 

Tulemme julkaisemaan alkuvuoden aikana myös lisäuudistuksia tuotehallitapalveluun. Näistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

 

 

Mukavaa alkanutta vuotta!

 

Tuotekehitysterveisin,

-Aleksi-