Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2016 > joulukuu
2016

Vuoden viimeisessä viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat muutokset:

 

Viranomaisilmoittaminen

 • Verottajan lakisääteiset muutokset arvonlisäverojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamiseen on huomioitu Netvisorista lähetettävissä ilmoitusaineistoissa.
 • Netvisoriin on myös lisätty verohallinnon mukaiset muutokset terminologiaan. Muun muassa "kausiveroilmoitus" poistui käytöstä kokonaan ja tilalle tulee "oma-aloitteiset verot".

 • Samalla tehtiin muutos, jossa ALV ja TAS -ilmoituksille voidaan valita toisistaan poikkeavat ilmoitusjaksot. Lue lisää täältä:

Veroilmoittamisen 2017 muutosten näkyminen Netvisorissa

 • Korjattu virhe, jossa työnantajan vuosi-ilmoituksen Verottomien kustannusten korvaukset -aineistosta puuttui tieto "Verovapaa kilometrikorvaus yhteensä"
 • Tuloveroilmoittamiseen on lisätty loput vuoden 2016 lomakkeet ja liitteet:
  • Lomakkeet: 2, 2C, 5 ja 6A
  • Liitteet: 12A, 18, 35, 62, 65, 66, 70, 71A, 71B, 73, 7A, 8A, 8B

 • Lisäksi tehtiin korjauksia lomakkeelle 6B ja korjattiin tuloverolomakkeilta virhe päivämääräkentissä

Uudistettu myyntilaskunäkymä

 • Parannettiin laskuluettelon hakutoimintoja niin, ettei käyttäjän hakuehdolla rajaamaa hakutulosta enää rajoiteta 5000 riviin

Ostot

 • Lisätty maksukiellon asetus sekä toimittajakortille että yksittäiselle laskulle.

Yleiset

 • Saapuneet viitesuoritukset -kohta näkyy nyt "Poikkeukset ja huomiot" -widgetissä myös niissä yrityksissä, joissa ei ole myyntireskontraa käytössään

Julkaisemme 29.12.2016 Netvisoriin muutoksia sekä termeihin että korjausilmoittamiseen liittyen. Muutosten pohjana on verottajan omat muutokset, jotka vaikuttavat myös Netvisoriin. Alla on kuvattu lyhyesti miten muutokset näkyvät Netvisorissa.

Lisätietoja kaikista vuodenvaihteen muutoksista löytyy verottajan sivuilta.

 

Termimuutokset

 

Termimuutokset tulevat näkymään järjestelmässä sekä valikoissa että aiheeseen liittyvillä sivuilla ja widgeteissä. Alla tietoa muuttuvista termeistä.

 

Netvisorissa muuttuvat termit ovat:

 • "Kausiveroilmoitus" poistuu terminä ja sen tilalle tulee termi "Oma-aloitteiset verot"
 • "Ilmoitusjakso" ja "Kohdekausi" -termit ovat jatkossa "Verokausi"

 

Nämä muutokset näkyvät siis eri variaatioina niissä näkymissä missä näitä termejä on käytetty.

 

ALV- ja TAS-ilmoituksille omat verokaudet

 

Jatkossa ALV- ja TAS-ilmoituksille voi antaa omat verokaudet. Jaksojen määrittelyä rajaa verottaja. Käyttöliittymässä muutos näkyy sekä kirjanpidon perustiedoissa uutena valintana sekä verotilinäkymässä (uusi nimi "Oma-aloitteiset verot") tämän asetuksen mukaisesti. Lisätietoja ALV- ja TAS-ilmoittamisen muutoksista verottajan sivuilta.

 

 

Korjausilmoittamisen muutokset

 

Korjausilmoittamisen muutokset eivät vaadi käyttäjältä suuria muutoksia omaan toimintaansa. Muutos on lähinnä tekninen ja jatkossa korjausilmoituksella korvataan kokonaan aiemmin lähetetty ilmoitus. Tähän asti vain muuttuneet tiedot on korvattu alkuperäisestä lähetyksestä. Korjausilmoittamisen muutokset koskevat

 • Arvonlisäveron,
 • Työnantajasuoritusten,
 • Vuosi-ilmoitusten korjaamista.

 

Käyttäjälle näkyvä muutos korjausilmoituksen lähettämiseen on uusi pakollinen tieto "Korjauksen syy", joka tulee antaa korjausilmoituksen mukana. Verottajan määrittelmät syykoodit ovat valittavissa korjausilmoituksen lähettämisen yhteydessä. Syykoodeja ovat:

 • Laskuvirhe / Ilmoituksen täyttövirhe
 • Verotarkastuksessa saatu ohjaus
 • Oikeuskäytännön muutos
 • Laintulkintavirhe

Ilman syykoodia korjausilmoitusta ei voi lähettää. Lisätietoja korjausilmoittamisesta verottajan sivuilta.

 

Palkkojen viranomaisilmoittaminen

 • Ulosoton laskennassa huomioitaviin suojaosuuksiin on päivitetty 2017 tiedot.
 • Tyel-kuukausi-ilmoittamisessa on korjattu tilanne, jossa aineistolle ei muodostunut heti ilmoitettavaa silloin kun palkansaajaa oltiin ilmoittamassa ensimmäistä kertaa.
 • Korjattu virhe, jossa muu kuin normaali työsuhteen päättyminen työsuhteen päättymisen syynä on estänyt Tyel-ilmoituksen muodostamisen.
 • Korjattu palkkojen vuosi-ilmoituksen poistosanomissa ollut virhe. Poistoilmoitusten lähettäminen on nyt mahdollista.
 • Korjattu virhe, jossa palkkojen vuosi-ilmoittaminen ei ollut mahdollista palkansaajan toisen suorituslajin osalta.
 • Korjattu virhe, jossa palkkojen vuosi-ilmoituksen kausivelvoitteen tarkastusnäkymän tietojen excel-vienti ei onnistunut.

Matkat

 • Poistettu ulkomaan päivärahojen listauksessa San Francisco poikkeustilanteiden listauksesta. San Franciscon osalta päiväraha määräytyy normaalisti Yhdysvaltojen päivärahan mukaisesti

Palkanlaskenta

 • Korjattu ongelma, jossa palkkalaskelma ei siirtynyt verkkopalkkapalveluun tilanteissa, joissa palkkalaskelma tulostettiin verkkopalkkaan lähettämisen jälkeen.

Verkkolaskut

 • Netvisor tukee verkkolaskun lähetyksessä nyt myös seuraavia verkkolaskuoperaattoreita:
InExchange Factorum ABSE556700997101
PostNord Strålfors Oy003701150617
Sproom ApSSPROOM
PeppolPEPPOL
Notebeat Oy003717203971

 

 • Myyntilaskun lähetykseen lisättiin  viestintää yrityksen Maventa-yhteyden tilasta.

Sopimuslaskutus

 • Korjattu ongelma, jossa asiakkaan tiedoissa olevaa alennusprosenttia ei huomioitu sopimuslaskutuksen kautta muodostetuilla laskuilla.

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat muutokset ja parannukset:

 

Palkanlaskenta

 • Netvisoriin on nyt päivitetty vuoden 2017 tiedot koskien seuraavia tietoja:

- Tyel: Työntekijän osuuden prosentti ja ikäraja

- TVM: Työntekijän osuuden prosentti

- Kilometrikorvausten yksikköhinnat

- Päivärahojen yksikköhinnat

- Sosiaaliturvamaksuprosentti

- Portaikkoverokortin tulorajat

Huom! Ulosoton suojaosuus päivitetään vasta seuraavassa julkaisussamme.

Myynti

 • Uusiin Avoimet myyntilaskut ja Myyntilaskuluetteloon tehtyjä parannuksia
  • Duettolle ja Intrumille perintään lähetettävät laskut voi nyt lähettää myös uuden näkymän kautta
  • Laskujen lähettämiseen liittyviä tekstejä on selkeytetty kuvaavammiksi
  • Paikallinen tulostus massana on nyt mahdollista myyntilaskuluettelossa
  • Pikahakua on muutettu siten, että hakutuloksista saadaan tarkempia
  • Laajennettuun hakuun on tuotu mahdollisuus hakea laskurivin riviselitteellä
  • Laajennettu haku on tuotu myös Avoimet myyntilaskut -näkymään
  • Laajennettuun hakuun lisätty vaihtoehtona "Hae kaikki avoimet"
 • Korjattu virhe, jossa myyntilaskujen lähetysnäkymässä ilmoitettiin virheellisesti puuttuvasta maatiedosta. Tämä virhe on tullut jälleenlaskutuksen ja sopimuslaskutuksen kautta muodostetuille laskuille.

Palkkojen vuosi-ilmoitus tullaan julkaisemaan tämän viikon julkaisussamme 15.12. iltapäivällä.

 

Muistathan lähettää ilmoituksen tammikuun 2017 loppuun mennessä. Verottajan tietojen mukaan palvelukatko ei koske vuosi-ilmoituksen antamista, joten näitä tietoja voidaan ilmoittaa normaalisti.

 

Uudessa näkymässä on paljon vanhaa tuttua, mutta myös uutta.

Jatkossa voidaan lähettää vain palkkatiedot tai kustannusten korvaukset tai lähettää edelleen nämä molemmat. Oletuksena tarjoamme molempia ilmoituksia lähetettäväksi. Etusivulla on nähtävissä yhteenveto palkansaajittain molempien tietojen osalta. Lomaketta VSPSERIE (palkat ja kustannusten korvaukset) ei ole vaihtoehtona vaan lähetettäessä palkansaajan kaikki tiedot valitaan lähetettäväksi VSPSERIK (Palkkatiedot) ja VSPSKUST (Verottomat kustannusten korvaukset).

 

Aineisto ilmoitukselle muodostetaan "Muodosta vuosi-ilmoitus palkanlaskennan tietojen pohjalta" -painikkeella. Palkansaajakohtaisia sekä maksajakohtaisia tietoja voi tarvittaessa muokata muokkausikonista, josta pääsee myös tarkemmin tarkastelemaan ilmoituksen tietoja.

 

Ilmoituksen lähettäminen tapahtuu helposti toimintopainikeesta siirtymällä ilmoituksen lähettämiseen ja Katso-kirjautumiseen.

Poikkeustilanteissa löydät valikon toimintopainikkeen yhteydestä, josta voi mm. nähdä aineiston txt-muodossa.

Korjausilmoittaminen muuttuu. Jatkossa verottajalle toimitetaan korjatut tiedot kokonaan uudestaan. Tämä ei näy käyttäjille juurikaan. Tarvittaessa lähetettyä ilmoitusta voi vielä korjata ja lähettää tiedot uudelleen. Tämän päivän julkaisun yhteydessä poistoilmoituksen lähettäminen ei vielä toimi. Tulemme korjaamaan tämän ensi viikon julkaisuun. Poistoilmoitusta tarvitaan tilanteessa, jossa ollaan esimerkiksi ilmoitettu täysin väärälle henkilölle ansioita. Mikäli tällaisia virheitä käy, voidaan ne korjata viikon kuluttua.

Hei,

 

Verolomakkeiden kaavoja ja niiden toimintaa on hiukan muutettu tämän vuoden verolomakkeisiin. Tämä ohje koskee pääasiallisesti verolomaketta 6B, koska se on ylivoimaisesti yleisin. Muut lomakkeet toimivat samalla periaatteella ja ohje toimii niiden osalta soveltavasti.

 

Lomakkeen alkuun syötetään kaikki yrityksen, osakkaiden jne. tiedot. Jos osakkaita on enemmän kuin yksi, niin syöttämällä yhden osakkaan tiedot, painamalla alhaalta "Tallenna ja jatka muokkausta" tuo lomakkeelle seuraavan kentän, johon voidaan lisätä toisen osakkaan tiedot. Sama toiminto toimii niin pitkään, kunnes kaikki osakkaat ovat saatu syötettyä.

 

Lomakkeessa on kolmenlaisia arvokenttiä: kaavallisia, jotka hakevat arvot kirjanpidosta kaavojen mukaan, kaavattomia, joihin voidaan itse tehdä kaava sekä kaavattomia, joihin ei saa tehtyä kaavaa ja arvo pitää syöttää manuaalisesti.

 

vero3.jpg

Kohdat 537 ja 538 ovat kaavattomia, joihin ei saa tehtyä itse kaavaa. Kohdat 522 ja 293 eli alleviivatut ovat kohtia, joissa ei ole kaavaa, mutta se on mahdollista itse tehdä. Kentät, joissa on valmis kaava, tunnistaa siitä, että kentän perässä on teksti "Poista kaava".

 

vero4.jpg

Kun lomake on ensimmäisen kerran tallennettu ja lomakkeen arvot kaavoista on päivitetty, ilmestyy kaavallisen kentän alle kohta "Laskettu", joka kertoo arvon, jonka kaavan laskenta antaa.

 

Kaavattomiin kohtiin voidaan syöttää itse halutut arvot ja ne otetaan automaattisesti mukaan laskentaan, jolla lasketaan muun muassa yhteissummat ja toiminnan tulos. Mikäli on tarvetta muuttaa arvoa, joka on kaavojen perusteella haettu suoraan kirjanpidosta, on toimintaperiaate seuraava:

 • Tallenna lomake ja jatka muokkausta. Mikäli lomaketta ei ole tallennettu, niin seuraava kohta hävittää tallentamattomat tiedot.
 • Paina halutun kentän perässä/alla olevaa "Poista kaava" -linkkiä. Tämä poistaa valmiin kaavan kentästä johon halutaan oma arvo syöttää.
 • Syötä haluttu arvo kenttään, josta äsken kaava poistettiin.
 • Paina "Tallenna ja päivitä lomakkeen arvot kaavoista". Tämän jälkeen syötetty luku otetaan mukaan laskentaan ja vaikutus on nähtävissä summakentissä. Mikäli kaavaa ei ole poistettu, laskee järjestelmä kaavan arvon perusteella luvun eikä itse syötetyn luvun perusteella!

 

Mikäli kaava halutaan takaisin lomakkeelle, pitää palata tuloveroilmoittamisen etusivulle, poistaa verolomake ja hakea se uudelleen. Tähän mennessä syötetyt tiedot säilyvät lomakkeella, mutta kaavat haetaan lomakkeelle uudestaan.

 

Ruudun alalaidan napeista voidaan palata tallentamatta muutoksia sekä tallentaa lomake eri toimintojen kanssa:

 • Takaisin lomakelistaukseen palaa takaisin etusivulle tallentamatta muutoksia.
 • Tallenna lomake tallentaa lomakkeen ja palaa etusivulle ja lomakkeen tila muuttuu keskeneräiseksi.
 • Tallenna lomake ja merkitse valmiiksi tekee muuten saman kuin edellinen paitsi lomakkeen tila on valmis.
 • Tallenna ja jatka muokkausta tallentaa lomakkeen ja jää lomakesivulle.
 • Tallenna ja päivitä lomakkeen arvot kaavoista tallentaa lomakkeen ja samalla päivittää muutokset.
 • Tallenna ja tarkista lomake tallentaa lomakkeen sekä tarkistaa lomakkeen muodollisuuden verottajalta.

 

Tarkistuksessa virheetön lomake näyttää vihreää, mutta tarkistuksen tulos näyttää aina punaista mikäli lomakkeella on jotain väärin tai huomioitavaa. Kaikki näistä ei ole lähetyksen estäviä vaan joukossa on myös huomautuksia, jotka eivät estä lähettämistä, kuten esimerkiksi ilmoitus poistolomakkeesta 62:

 

vero5.jpg

Jos lomakkeen tarkistus näyttää paljon virheitä, varmin keino on ladata aineisto omalle koneelle aiemmin mainitulla tavalla ja käydä tarkistamassa se ilmoitin.fi-palvelussa, joka kertoo tarkemmat tiedot.

 

Veroilmoituksen mukana lähtevät liitteet lisätään tuloveroilmoittamisen etusivun oikean alakulman alasvetovalikoista.

 

vero6.jpg

Tiedostot tulevat tilikausiarkistosta ja niitä hallitaan sieltä. Alasvetovalikosta valitaan tiedosta, joka halutaan liittää lähetykseen ja toisesta alasvetovalikosta valitaan tyyppi, joka tiedosto on.

 

Kaavojen hallinta

 

Verolomakkeelle voi laatia itse kaavoja tai lisätä olemassa oleviin kaavoihin rivejä. Kun avaa kaavakohdan, niin sieltä aukeaa joko valmis kaava tai tyhjä sivu, mikäli kaavaa ei ole tehty.

vero7.jpg

Järjestys määrittää järjestyksen, jossa kaava lasketaan. Sitä hallitaan numerojärjestyksellä ja järjestelmä laskee siinä järjestyksessä kaavaa. Tyypistä valitaan tyyppi, jota halutaan seurata. Tyyppejä ovat Tili/tiliryhmä, joka seuraa tilin/tiliryhmän loppuarvoa, Tilin/tiliryhmän muutos, joka ilmoittaa tilikauden aikaista muutosta sekä Tunnusluku, joka hakee arvon verolomakkeen kentästä. Lisäksi jokaisen edellämainitun luvun jälkeen on tultava aritmeettinen operaatio, joka ilmoittaa mitä halutaan riveille tehtävän. Vaihtoehtot ovat +, -, * ja /. Lisäksi voidaan käyttää sulkumerkkejä, jotka vaikuttavat laskujärjestykseen.

 

Uusi rivi kaavalle lisätään "Lisää uusi rivi" -painikkeesta ja tallennus tapahtuu painamalla "Tallenna". Kun verokoodi on tallennettu, voidaan sen arvo laskettaa painikkeesta "Lasketa verokoodin arvo".

 

Huom! Mikäli yrityksen tililuetteloa on muokattu (esim. tiliryhmän numeroa muutettu, tili siirretty toisen tiliryhmän alle), tulee käyttäjän varmistaa, että muokkaukset eivät vaikuta kaavojen oikeudellisuuteen.

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat muutokset ja parannukset:

 

Palkansaajat

 • Palkansaajia voidaan tuoda järjestelmään lisäämistyökalun avulla. Tästä aiheesta enemmän omassa tiedotteessaan: Palkansaajien tuonti massana
 • Verokorttien suorasiirron yhteydessä tarjotaan käyttäjän Katso-tunnus, jos sellainen on tiedossa sekä tiedotetaan aiempaa selvemmin prosessin vaiheista.

Asiakastiedot

 • Asiakaskortille on mahdollistettu henkilötunnuksen antaminen y-tunnus kenttään kun valinta "henkilöasiakas" on valittuna. Laskuaineistolla tämä tieto menee mukana Duettolle lähtevässä aineistossa, mutta ei näy laskulla eikä mene kuluttajaverkkolaskuaineiston mukana

Ostot

 • Korjattu pikalinkin kautta tapahtuvassa ostolaskujen käsittelyssä ollut virhe, jossa laskun hylkäys muutti laskun tilan asiatarkastetuksi.

 

Tilikaudet

 

Muista perustaa uusi tilikausi ajoissa. Järjestelmäautomatiikka, kuten esimerkiksi maksuliikenne, kirjaa tapahtumia heti vuoden vaihtumisen jälkeen. Tästä syystä on tärkeää, että uusi tilikausi on valmiina järjestelmässä.

 

Kausi-ilmoitukset

 

 

Tuloveroilmoittaminen

 

Päivitämme henkilöyhtiöiden veroilmoituslomakkeet Netvisoriin tammikuun 2017 alussa. Sähköisen tuloveroilmoittamisen aikataulun löydät verottajan sivuilta.

 

Reskontrat ja varastot

 

 • Varmista, että kaikki kuluvalle tilikaudelle kuuluvat ostolaskut on kirjattuna reskontraan.
 • Varmista, että kaikki kuluvalle tilikaudelle kuuluvat myyntilaskut on laskutettuna.
 • Mikäli yritykselläsi on varastoitavia ja myytäviä tuotteita, on inventaario suoritettava ennen tilikauden vaihtumista.

 

Palkat ja matkalaskut

 

 • Sairasvakuutuksen päivärahamaksun prosentti tulee päivittää manuaalisesti palkanlaskennan perustietoihin kalenterivuoden vaihduttua. Palkanlaskennan perustiedot: Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset.
 • Vuoden viimeinen pankkipäivä on perjantai 30.12.2016. Huomioi tämä palkkojen maksatuksessa.
 • Varmista, että kaikki tilikauden 2016 matkalaskut ovat tehtyinä ja maksettuna viimeistään 31.12.

 

Lisää tietoa palkkojen vuosi-ilmoittamisesta löydät täältä: https://community.vismasolutions.com/thread/2046

 

Verokorttien suorasiirtopyynnöt

 

 • Verottajan suositus suorasiirtopyyntöjen lähettämiselle on viimeistään 31.12.2016.
 • Tekninen takaraja lähetyksille on 31.1.2016.

 

Lue lisää verokorttien suorasiirtopyynnöistä täältä: https://community.vismasolutions.com/community/netvisor/blog/2015/12/04/verokorttien-suorasiirtopyynn%C3%B6t-l%C3%A4hetett%C3%A4viss%C3%A4

 

Tilityspisteet

 

 • Sosiaalivakuutusmaksujen työnantajan osuudet ja Tyel-ansion alaraja tulee palkanlaskijan päivittää tilityspisteen asetuksiin manuaalisesti kalenterivuoden vaihduttua. Löydät osuudet täältä: Työnantajan osuus ja TyEL-ansion alaraja.
 • Tilityspisteiden asetukset: Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Työntantajan maksut ja tilitykset > Tilityspisteet

 

 

Kilometrikorvaukset ja päivärahat ja ulosoton suojaosuudet

 

Kilometrikorvaukset ja päivärahojen hinnat vuodelle 2017 löydät Verohallinnon tiedotteesta 30.11.2016: https://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Uutiset/Verovapaat_matkakustannusten_korvaukset_(35227)

 

Päivitämme kilometrikorvaukset, päivärahat ja portaikkoverokortin tulorajat Netvisoriin ensi viikon torstaina 15.12.2016. Ulosoton suojaosuudet eivät ole vielä tiedossa. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja päivitämme nämä Netvisoriin, kun ne ovat tiedossa.

Viikkopäivityksessä julkaistiin seuraavat muutokset ja parannukset:

 

Konsernikäsittely

 • Kirjanpidon raportti "Konsernin tase" on uudistettu. Samassa yhteydessä raportilla on korjattu virhetilanne jonka seurauksena konserniin kesken tilikauden liitettyjen yhtiöiden lukuja ei osattu näyttää oikein.
 • Konsernin tuloslaskelmalla on korjattu virhetilanne jonka seurauksena konserniin kesken tilikauden liitettyjen yhtiöiden lukuja ei osattu näyttää oikein.

Ostot

 • Korjattu widgetissä "Avoimet ostot ja tilisiirrot" ollut virhe. Virhe näkyi käyttäjille siten että "Joista erääntyneitä ostolaskuja" summaan laskettiin myös hylätyt ostolaskut.                                   

Verokorttien suorasiirto

 • Verokorttien suorasiirtopyynnöt ovat nyt lähetettävissä. Muistathan lähettää pyynnöt joulukuun aikana, jotta verottaja ehtii toimittaa verokortit ajoissa.