Hei,

 

Julkaisimme 24.11. uusitun myyntireskontranäkymän (Avoimet myyntilaskut) sekä myyntilaskuluettelon. Samalla asiakaslistauksessa käyttöön otettu Laajennettu haku -toiminnallisuus tulee osaksi näitä listausnäkymiä. Olemme myös yhtenäistäneet myyntireskontranäkymän sekä myyntilaskuluettelon toimintoja. Käytännössä löydät siis enemmän toimintoja myyntireskontranäkymästä kuin aiemmin. Lisäksi myyntilaskujen lähettämisen yhteydessä ollut "Viimeistele prosessi" -painike on poistettu ja järjestelmä suorittaa aineiston lähettämisen ja tositteiden muodostamisen itsenäisesti loppuun asti.

 

Uusia ja vanhoja näkymiä on mahdollisuus käyttää rinnakkain vuoden 2016 loppuun asti. Palautetta toiminnasta ja toiveista voi kirjata tälle sivulle kommentteina. Tammikuussa 2017 tulemme poistamaan vanhat listausnäkymät pois käytöstä.

 

Seuraavassa muutamia huomioitavia asioita uusissa listausnäkymissä. Esimerkit on otettu myyntireskontranäkymästä. Alla olevat kuvat voivat vielä hieman muuttua, sillä teemme testien yhteydessä vielä viimeisiä viilauksia näkymien ulkoasuun.

 

Saatavat yhteensä

Avoimet myyntilaskut -näkymään on uutena ominaisuutena tuotu grafiikkaa avointen myyntilaskujen näyttämiseen. Halutessaan käyttäjä voi vaihtaa graafin myös tuttuun "taulukkomuotoon".

 

Laajennettu haku -toiminnallisuus

Tämä on esitelty asiakaslistauksen uusinnan yhteydessä ja siihen voi tutustua siihen liittyvässä blogikirjoituksessa. Alla olevien muiden toimintojen kanssa tallennusmahdollisuus antaa käyttäjälle mahdollisuuden muodostaa omia raporttejaan hyvin vapaasti.

 

Sarakkeet

Käyttäjällä on nyt mahdollisuus muokata listausnäkymien sarakevalinnat mieleisikseen. Valinnat tallennetaan ja ovat näin ennallaan kun näkymään tullaan uudestaan. Oletuksena tuomme näkyviin samat sarakkeet kuin on vanhoissa näkymissäkin.

 

 

Sarakkeisiin liittyen muutama huomioitava ja käyttöä helpottava asia.

 

Maksusuunnitelma: Näet suoraan listausnäkymästä onko laskulla maksusuunnitelma vai ei. Linkistä pääsee porautumaan itse suunnitelmaan.

 

Kohdistetut hyvitykset: Laskulle kirjatut maksusuoritukset ja hyvityksen ovat nyt eroteltuina. Lisäksi esim. Asiakkaan mukaan ryhmiteltynä näet myös kyseisen asiakkaan kokonaistilanteen - paljonko asiakkaalle lähetetyistä laskuista on maksettu ja paljonko on hyvitetty.

 

Edellisen lähetyksen kanava: Näet helposti miten lasku on viimeksi lähetetty. Auttaa esimerkiksi vikatilanteissa missä asiakas kertoo ettei lasku ole saapunut perille.

 

Ryhmittely

Laskujen ryhmittelymahdollisuuksia on lisätty. Ensimmäisellä käyttökerralla laskut on ryhmitelty tutusti laskun tilan mukaan. Asiakkailla joilla on CRM käyttössään, voivat ryhmitellä laskut myös lisätietokenttien perusteella.

 

Laskukohtaiset toiminnot

Laskurivin lopusta löydät toimintopainikkeen jonka avulla voit helposti tehdä laskulle tilamuutoksia, kirjata laskun maksetuksi, luoda hyvityslaskun tai lähettää laskun uudelleen.

 

Massatoiminnot

Yllä mainittuja laskukohtaisia toimintoja voi tehdä myös useammalle laskulle kerrallaan. Tämä onnistuu valitsemalla halutut laskut (tilasta riippumatta). Sitä mukaa kun laskuja valitaan, aktivoituu sivun alaraunassa toimintopainikkeet sen mukaan mitä toimenpiteitä laskuille voi tehdä.

 

Laskun toiminnot: Kuten yllä laskukohtaisesti, voi toimenpiteitä tehdä myös usealle laskulle kerrallaan.

 

Käsittele laskut: toiminto lähettää lähetettävissä olevat lähettämättömät sekä uudelleen lähetettävät laskut

 

Käsittele erääntyneet: