Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2016 > toukokuu
2016

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

 

Palkanlaskenta

- Lomaoikeuden hallinnan uudistaminen osana laajempaa lomalaskennan uudistamista. Katso muutokset tarkemmin omasta tiedotteestaan oheisesta linkistä:

Lomaoikeuden hallinta uudistuu

 

 

Kirjanpito

- Tuloslaskelman kuukausivertailussa voidaan jatkossa rajata haku laskentakohteittain

- Kirjanpidon älykkäälle excelille laajennettu laskentakohteiden käsittelyä niin, että jatkossa voidaan tuoda viisi laskentakohdetasoa nykyisen neljän sijaan.

- Korjattu tositenumeron päivittymisessä ollut ongelma tilanteessa, jossa olemassa oleva tosite kopioidaan uudeksi tositteeksi.

 

 

Ostolaskujen käsittely

- Korjattu virhe jonka vuoksi hyväksyntäkiertoon asetetulle henkilölle asetettua hyväksyntärajaa ei ole noudatettu.

- Muutettu mobiilinäkymästä "Tehtävälista" linkki paremmin kuvaavaksi. Jatkossa "Ostolaskujen tarkastaminen".

 

 

Myyntireskontra

- Factoring-laskujen lähettämiseen  on lisätty tietojen oikeellisuuden tarkistuksia.

- Kuluttajaverkkolaskujen vastaanottoilmoitusten käsittelystä on korjattu vika, joka aiheutti poistosanoman yhteydessä verkkolaskuosoitteen jäämisen asiakaskortille vaikka sen olisi pitänyt sieltä poistua.

 

 

Tuote- ja varastohallinta

- Yhtenäistetty varastosaldon ja hyllypaikkasaldon näyttämistä linkkien takaa löytyvien raporttien kanssa varastonhallinta -sivulla. Ongelmia esiintyi vain erikoistilanteissa.

- Korjattu virhetilanne, mikä esti varastotapahtuman muokkaamisen tilanteessa, jossa tapahtumalle valittu toimittaja oli poistettu toimittajarekisteristä.

- Lisätty alituotteiden tuotekoodi näkymään Alituotekaavioon sekä koostetuotteen Alituotteet -välilehdelle, jossa alituoterakenne tehdään.

- Korjattu FIFO-käsittelyn linkitystyökalun desimaalikäsittelyssä olleita virheitä.

- Parannettu laajennetun tuotehallinnan tuotelistauksen toimivuutta suurilla tuotemäärillä.

Julkaisemme tänään uudistetun lomaoikeuden hallinnan. Muutos on osa laajempaa lomalaskennan uudistamista ja työ lomalaskennan käsittelyn uudistamiseksi jatkuu.

 

Sivulla asetetaan jatkossakin lomiin liittyvät kertymäsäännöt sekä lomaprosentti. Työssäoloehto on muutettu palkkamallikohtaisesta asetuksesta palkansaajakohtaiseksi ja sen asettaminen tänne lomaoikeuden hallintaan. Lomakertymäsääntöjen asettamissivu on myös muutettu.

 

Muutos astuu voimaan automaattisesti eikä käyttäjän tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä voidakseen hyödyntää uudistuksia.

 

Lomaoikeuden hallinta

 

Lomaoikeuden_hallinta1.png

Lomaoikeuden hallinnassa kertyvät päivät ja lomaprosentti asetetaan jatkossa aina kertymäsäännön mukaan. Sääntö on asetettavissa massana kaikille palkansaajille vastaavilla toiminnoilla, joita löydät jo palkansaajalistauksesta. Myös työssäoloehto asetetaan jatkossa tässä näkymässä ja on niin ikään asetettavissa massana useammalle palkansaajalle. Jos työssäoloehto on ollut käytössä palkkamallilla ennen uudistusta, säilyy tämä tieto ennallaan palkansaajakohtaisena.

 

Kertyvien päivien ja prosentin tarkastamisessa on apuna tieto työsuhteen kestosta tulevan lomanmääräytymisvuoden vaihteessa.

 

Ohjelma huomauttaa oranssilla, jos lomapäivät tulisi käydä päivittämässä. Jatkossakin käyttäjän tulee käydä päivittämässä tiedot kertymäsäännön täyttyessä. Päivittäminen käy helposti massatoiminnoilla "Päivitä ehdotetut lomapäivät käyttöön" ja "Päivitä ehdotettu lomaprosentti käyttöön". Punaisen huomautuksen aiheuttaa puuttuva kertymäsääntö.

 

Lomakertymäsäännöt

 

Lomakertymäsääntöjen listaus ja asettaminen on uudistettu. Jatkossa säännöt on asetettavissa vain kertyville päiville tai prosentille eikä näissä voi vahingossa mennä ristiin. Olemme ottaneet käyttöön valinnan "Käytössä" / "Ei käytössä", jolla voidaan ohjata näytettäviä sääntöjä eivätkä turhat vaihtoehdot roiku enää mukana. Suunnitelmissa on laajentaa tätä toimintoa muuallekin, joten palaute tähän valintaan on erittäin tervetullutta.

 

 

Vaikutus muihin sivuihin

 

Palkansaajan perustiedoissa olleet kentät lomapäivien asettamiseen ja lomaprosenttiin on korvattu valikoilla, joista haluttu käsittely otetaan käyttöön. Asetettujen sääntöjen mukaisesti Netvisor muodostaa palkansaajan lomien kertyvät päivät ja prosentin.

 

Palkkamallin loma-asetuksista poistuu työssäoloehdon asettaminen.

 

Ohjesivulta löydät tarvittaessa tarkemman ohjeistuksen: Lomaoikeuden hallinta – Netvisor tukiportaali

 

Mitä pidät muutoksesta? Kerro mielipiteesi kommentoimalla alla.

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Viranomaisilmoittaminen

 • Tehty tarkistuksia verovuoden 2016 verolomakkeen 6B kaavoihin. Lisäksi tehty käyttöä selkeyttäviä muutoksia verovuoden 2016 lomakkeille 6C ja 4.

Myynti

 • Muutettu OP-ryhmään lähetettävien factoring-aineistojen viitenumeron tarkistusta siten, että automaattisesti muodostetaan 18 merkkiä pitkä viitenumero.
  • Mikäli OP factoring-sopimuksellasi on määritelty että viitenumeron tulee olla 20 merkkiä pitkä, voit lisätäsopimusnumeron perään tarvittava määrä nollia.

Netvisor Easy

 • Korjattu ostolaskun liitteiden näkyvyysongelma lisäämällä Easy-palvelupaketin käyttäjien ostolaskun toimintoihin linkki liitelistaukseen.

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Kirjanpito

 • Korjattu ongelma, jossa luottotappion kirjaaminen myyntilaskuluettelosta ei onnistunut lukitulle alv-kaudelle siitä huolimatta että alv-ohitus oli tehty.
 • Korjattu virhe, jossa "Tuloslaskelma, kuukausittain" -raportti muutosvertailulla päätyi virhetilanteeseen mikäli raportoitava kausi ei ollut tasakuukausittainen.

Kassavirtaennuste

 • Käyttäjän omat merkinnät huomioidaan nyt operatiivisessa kassavirrassa mikäli ne kuuluvat sarjoihin
  • Myynti
  • Osto
  • Kulut

Visma Scanner ja eScan

 • Korjattu ongelma, jossa eScan-dokumentin lisääminen ostolaskulle tai matkalaskulle aiheutti tietyissä tilanteissa ohjelmavirheen.

Netvisor Easy

 • Järjestelmän toimintojen yhtenäistämiseksi päivitimme Netvisor Easyn ostoreskontranäkymät vastaamaan Netvisorin täysversion näkymiä.
  • Ryhmittely- ja rajaustoiminnot muuttuvat sekä ostoreskontra- että ostolaskulistausnäkymässä
  • Ostolaskun ulkoasu muuttuu vastaamaan Netvisorin täysversion tyylejä ja toimintoja
  • Maksatusnäkymä muuttuu vastaamaan Netvisorin täysversion tyylejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Kirjanpito

 • Luotu kirjanpidon raportteihin uusi raportti nimeltään "Tuloslaskelma, kuukausittain". Raportin avulla voit seurata tuloslaskelmaa kuukausitasolla ja tarvittaessa raportille voidaan ottaa mukaan muutosvertailut edelliseen jaksoon sekä budjettiin.

Verkkopalkka

 • Korjattu ongelma, jossa Verkkopalkkalaskelman lähettäminen epäonnistui, mikäli palkansaajan verokortin tuloraja oli nolla euroa.

Tuote- ja varastonhallinta

 • Korjattu ongelma jossa tuotetietojen tallentaminen ei onnistunut jos varastohallinta ei ollut käytössä. Lisäksi korjattiin ongelma, jossa tyhjä tuoteryhmätieto aiheutti tuotekortin tallentumisen epäonnistumisen.
 • Laajennettu tuotehallinta: parannettu tuotelistaushaun suorituskykyä

Ohje- ja tukipalvelut

 • Korjattiin virhe, jonka seurauksena Ohje&Tuki -valikon "Omat tukipyynnöt" -listauksen pyynnöt eivät auenneet käyttäjälle.