Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2016 > huhtikuu
2016

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Mobiili

 • Lisätty mahdollisuus käyttää kassavirtaennustetta mobiililaitteilla osoitteessa m.netvisor.fi
 • Korjattu ostolaskujen käsittelyssä ollut ongelma laskun kuvan käsittelyssä

Osto

 • Tilisiirtojen pankkitlikäsittelyä on muutettu siten että vain uudet IBAN-muotoiset pankkitilit hyväksytään.

Tuote- ja varastonhallinta

 • Korjattu linkitystyökalussa ollut virhe lukujen desimaalien käsittelyssä joka näkyi käyttäjälle linkityksen epäonnistumisena.
 • Julkaistu uusia toiminnallisuuksia laajennetun tuotehallinnan tuotelistaukseen
  • Uusia rajausominaisuuksia hakuihin, jotka helpottavat haun kohdistamista
  • Lisätty mahdollisuus ryhmitellä tuotelistausta
  • Lisätty uusia sarakkeita helpottamaan mallien käsittelyä
  • Lisätty bruttohinta vaihtoehdoksi tuotelistaukseen
  • Lisätty Tooltip -tietoa tunnuslukuihin tuotelistauksessa
  • Massatoimintoja tuotetietojen hallintaan:
   • Tuotteen lisäys hintaryhmään
   • ALV-prosentin muuttaminen
   • Tuotteiden hinnan muuttaminen hintakertoimella tai absoluuttisella hinnalla
 •   Julkaisemme päivitetyn tuotelistauksen myös normaalia tuotehallintaa käyttäville tulevien viikkojulkaisuiden yhteydessä alkukesän aikana

Työaika

 • Korjattu työaikatietojen tuonnin Älykkäässä excelissä ollut virhe liittyen palkansaajan oletuslaskentakohteen käyttöön

Konsernikäsittely

 • Selkeytetty konsernikäsittelyn hallintatyökalua konsernihistorian osalta.

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Tuloveroilmoittaminen

 • Lisätty Netvisoriin vuoden 2016 verolomakkeista seuraavat:
  • Päälomakkeet 4, 6B ja 6C
  • Liitelomakkeet 7A, 8A, 12A, 18, 62, 66, 70, 71A, 71B, 73 ja 76
 • Loput verolomakkeet lisätään palveluun seuraavien viikkojulkaisujen yhteydessä.

Osto

 • Korjattu ongelma, jossa tietyllä käyttöoikeusyhdistelmällä ostolaskun liitteet ja käsittelyhistoria eivät näkyneet käyttäjälle.

Myynti

 • Palautettu myyjäraportille edellisen päivityksen yhteydessä kadonnut linkki "Muodosta CSV-tiedosto laskurivikohtaisista myyjätiedoista".

Työaika ja matkalaskut

 • Korjattu virhe, jossa työajansyötön turvalinkin kautta matkalaskuja kirjattaessa pakollisten rivitietojen puuttuessa käyttäjälle näytettiin virheilmoitus "Istunto on vanhentunut".
  • Nyt virheilmoitus kertoo, mitkä tiedot ovat puutteellisia.

Verkkopalkka

 • Verkkopalkan julkaisun yhteydessä toteutuksesta jäivät pois rivikohtaiset selitteet. Nämä näytetään jatkossa myös verkkopalkkalaskelmalla.

Yhteisön osalta 31.12.2015 päättyneen tilikauden veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä on maanataina 2.5.2016.

 

Tuloveroilmoituksen liitteet tulee tallentaa Tilikausiarkistoon, jotta ne voidaan valita mukaan lähetettävälle ilmoitukselle. Kun tilinpäätös koostetaan tilinpäätöksen toiminnolla, niin järjestelmä sinetöi ko. tilikauden ja arkistoi tilinpäätösraportit automaattisesti tilikausiarkistoon. Käyttäjänä voit kuitenkin tallentaa aineistoa tilikausiarkistoon myös itse. Huom. Tyypitä aineistot joko "Tilinpäätösaineisto" (käytettävissä ennen Sinetöintiä) tai "Tilikauden liitetiedosto", sitten ne ovat poimittavissa veroilmoituksen liitteiksi.

 

Ennen kuin lähetät tuloveroilmoituksen, niin varmista että kaikkien verolomakkeiden tila on "Valmis".

Käsittelemättömiä ja kesken olevia lomakkeita ei voida lähettää, siitä seuraa ohjelmavirhe.

 

Mikäli jokin lomakkeista (tai jokin liite) jää lähettämättä, lisää ja täytä se, merkitse valmiiksi ja lähetä kaikki veroilmoituksen lomakkeet ja liitteet verottajalle uudelleen. Viimeisin lähetys on se, joka jää verottajalla voimaan. Osittaisia ilmoituksia ei voi Netvisor-palvelusta lähettää.

 

Jos yrityksen yhtiömuoto on väärä, niin sen muuttamiseksi tarvitaan Netvisor-tuen apua. Ennen yhtiömuodon muutosta kaikki poimitut verolomakkeet tulee poistaa. Yhtiömuodon muutoksen jälkeen lomakkeet poimitaan yritykselle takaisin, täytetään, tarkistetaan, merkitään valmiiksi ja lähetetään.

 

Mikäli mahdollista, pyri lähettämään veroilmoitus hyvissä ajoin ennen ruuhkahuippua. Verottajan palvelin voi ruuhkan vuoksi lakata hetkellisesti vastaamasta palvelupyyntöihin. Tämä näkyy useimmiten käyttäjälle virheilmoituksena "Tapahtui odottamaton ohjelmavirhe".

 

Mikäli Katso-kirjautumisessa on ongelmia, niin tarkasta ettei salasanassa ole skandinaavisia merkkejä. Jos näitä on, niin vaihda salasana ja kokeile kirjautua uudelleen.

 

Mikäli yhteyttä verottajaan ei Netvisorista toistuvista yrityksistä huolimatta saada, niin voit ladata tuloveroilmoitusaineiston suoraan käyttöliittymästä omalle tietokoneellesi ja toimittaa sen eteenpäin esim. Ilmoitin.fi -palvelun kautta. Verolmoittamisen toiminnon päänäkymässä käytännössä rastitetaan halutut verolomakkeet ja sitten painetaan nappia "Muodosta ja lataa aineisto". Huom. Muista lähettää verottajalle myös mahdolliset liitteet.

 

Tuloveroilmoittaminen – Netvisor tukiportaali

Tilikausiarkisto – Netvisor tukiportaali

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Ostolaskun automaattinen käsittely

 • Korjattu virhetilanne, jossa käsittely lisäsi merkinnän "Ostolaskun automaattinen käsittely epäonnistui" siinäkin tapauksessa, että käsittely oikeasti onnistui.

 

Kirjanpito

 • Korjattu muutamia asiakkaita koskenut ongelma, jossa tilin sisäinen vyörytys -toiminto päätyi ohjelmavirheeseen.

 

Kassavirtaennuste

 • Korjattu kassavirtaennusteessa ollut vika, jossa matkalaskulle tai matkalaskun tositteelle porautuminen antoi käyttäjälle virheilmoituksen.

 

Konserniraportointi

 • Mahdollistettu konserninraportoinnissa porautuminen tunnuslukujen sisältöön samalla tavoin kuten yksittäisen yrityksen Controllerin raporteissa.

 

Tuote- ja varastonhallinta

 • Korjattu virhe, jossa tuotteen poiston yhteydessä tuoteryhmälinkitys jäi voimaan, eikä tuoteryhmää päässyt poistamaan.

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

Ostot

 • Lisätty ostoreskontra-palvelun poistoon varmistus yrityksen skannauspalvelun palautusosoitteesta, jotta palvelun poiston jälkeen saapuneet laskut reitittyvät oikein.
  • Ostoreskontran poistossa yrityksen skannaustili suljetaan, ja sulkemisen jälkeen skannausosoitteeseen lähetetyt laskut ohjataan sähköpostitse skannauspalvelun palautusosoitteeseen 60 päivän ajan.
 • Ratkaistu ongelma, jossa skannauspalveluun sähköpostitse lähetetyt laskut hylkäytyivät mikäli sähköpostiosoite oli kirjoitettu isoilla kirjaimilla (@SCAN.NETVISOR.FI)
 • Korjattu ostolaskun "Linkitä matkanhallintaan" -toiminto.

Kirjanpito

 • Korjattu ongelma, jonka seurauksena joissain tilanteissa tuloslaskelma-raportti näkyi väärin taseesta raportille porauduttaessa.

Varastonhallinta

 • Korjattu eräraportin excel-viennissä ollut virhe, joka aiheutti sen, että hyllypaikkatieto jäi pois.

Viranomaisilmoittaminen

 • Kaavakorjauksia vuoden 2015 6B-lomakkeeseen.

Ohjelmistorajapinta

 • Korjattu virhe, jossa myyntilaskun tuonti kaatui mikäli Netvisorista löytyi useita saman nimisiä lisätietokenttiä.

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Rakennusalan ilmoitusmenettely

Seuraavat muutokset tehtiin verottajan ilmoitusmenettelyn muutoksiin liittyen:

 • Huomautukset puuttuvista päätösilmoituksista on poistettu - erillisiä päättymisilmoituksia ei enää vaadita
 • Urakan ennakkoilmoitukselle voidaan ilmoittaa urakan oikea aloituspäivä, mutta siihen voidaan myös kerätä laskut jotka urakalle on linkitetty ennakkomaksuina ennen urakan aloitusta
 • Urakan päättymisilmoituksella voidaan ilmoittaa myös ne laskut, jotka on vastaanotettu urakan päättymispäivän jälkeen, mutta jotka on merkitty urakkaan liittyviksi laskuiksi.

 

Tuote- ja varastonhallinta

 • Korjattu virhe, jossa viimeisin käytetty hankintahinta ei päivittynyt tuotteelle tietyissä tilanteissa. Virhe tapahtui, kun hankintahintaa tai toimituspäivämäärää muokattiin varastotapahtumalla jolta viimeksi käytettyä hankintahintaa haettiin.

 

Kassavirtaennuste

 • Korjattu virhe, jossa toistuvaislaskutuksen kautta muodostuvat laskut saattoivat näkyä kassavirtaennusteessa kahteen kertaan.

 

Ohjelmistorajapinta

 • Rajapintaan on tuotu mahdollisuus tiliöidä, asiatarkastaa, hyväksyä tai hylätä käsittelemättömiä ostolaskuja rajapinnan kautta. Myös ostolaskujen tiliöintirivejä on mahdollista muokata rajapinnan kautta.