Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2016 > helmikuu
2016

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Kirjanpito

 • Korjattu ongelma, jossa tase-erittely -sivu päätyi ohjelmavirheeseen, mikäli kyseessä oli hyvin vanha Netvisor-yritysympäristö.
 • Korjattu tuloverolomakkeen 5 kaavat.

 

Tuote- ja varastonhallinta

 • FIFO: poistettu rajaus, joka esti eränumeron lisäämisen varastoriville tapahtumatyypin ollessa jokin muu kuin "Hankinta" tai "Korjauskirjaus".
 • FIFO: lisätty eränumero ja viimeinen käyttöpäivä linkitystyökaluun omiksi sarakkeikseen.
 • Laajennettu tuotehallinta: korjattu ohjelmavirhe, jonka seurauksena käsittelykorin tallennus saattoi tietyissä käyttötilanteissa päätyä ohjelmavirheeseen.
 • Korjattu virhe hintaryhmäkäsittelyssä: mikäli tuotteelle oli asetettu bruttohinta, ei hintaryhmien hintamuutos toiminut.

 

Netvisor ohjelmistorajapinta

 • Lisätty mahdollisuus tuoda myyntilaskuja myös erissä. Muutos mahdollistaa suurten laskumassojen tuonnin kerralla taustakäsittelyyn, ja se parantaa näin laskujen tuonnin suorituskykyä lähettävän järjestelmän näkökulmasta.
 • Lisätty mahdollisuus asettaa  myyntilaskun tuonnin yhteydessä laskun liitetiedosto tulostettavaksi laskun kuvan ohessa.

 

Kevyt kirjautuminen

 • Tuotu mahdollisuus kevyeen kirjautumiseen osto- ja matkalaskujen hyväksyntää varten turvalinkin kautta. Huom! Tämä ominaisuus on käytössä toistaiseksi vain rajatulla asiakasjoukolla.

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

Palvelunhallinta ja raportointi

 • Lisätty palvelunhallinnan tapahtumaraporttiin sekä kirjanpidon raporttien "Tapahtumatilasto" -raporttiin puuttuvat Netvisor-laskutuksen tapahtumalajit

Varastonhallinta

 • Muutettu FIFO-laskennan käyttöönottopäivän oletusasetuksia: nyt käyttöönottopäiväksi tarjotaan kuluvan kauden ensimmäistä päivä vanhimman avoimen tilikauden ensimmäisen päivän sijasta
 • FIFO-laskenta, koostetuotteen arvon raportointi:
  • Koostetuotteen arvo raportoidaan vain siitä määrästä mikä sillä hetkellä on varastossa
  • Valmistuskirjauksen yhteydessä hankintahinta muodostetaan koostetuotteelle vasta kun alituotteiden linkitykset on tehty. Muodostetun hankintahinnan pohjalta lasketaan uusi FIFOn mukainen keskihinta koostetuotteelle
 • Varastotapahtumien vienti exceliin:
  • Korjattu virhe, jonka seurauksena käyttäjän käyttöliittymässä syöttämä varaston nimi ei näkynyt oikein
  • Laajennettu toimintoa näyttämään myös varastopaikat

Tuotehallinta

 • Ryhmitelty hintaryhmätiedot havainnollisemmin ja lisätty maininta "Hintakerroin käsittelee vain myyntihintaa"

Ostotilaus

 • Ostotilauksella olevaa toimittajan hankintatiedon tuontia on korjattu tapauksissa, joissa toimittajalle on määritelty jokin muu valuutta kuin euro. Nyt summa tulee valuuttahintakenttään oikein valuuttana.

eScan

 • Korjattu myyntilaskulle liitetyn eScan-dokumentin asemointi keskelle sivua

Visma Verkkokauppa

 • Korjattu ongelma, jossa siirtyminen Netvisorista Visma verkkokaupan hallintaan ei onnistunut yhdistelmällä IOS & Safari-selain.

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Laajennettu tuotehallinta

 • Selkeytetty viestintää laajennetun tuotehallinnan yhteydessä tehtävistä toimenpiteistä
 • Korjattu virhe jonka seurauksena alituotteiden yksikkötiedot näkyivät väärin
 • Tuotu suljettuun pilotointiin laajennetun tuotehallinnan tietojen tuonnit .csv -tiedostotuonneilla

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Viranomaisilmoittaminen

 • Verolomakkeet 2 ja  2C voidaan nyt valita joko päälomakkeeksi tai liitelomakkeeksi.

 

Osto

 • Mahdollistettu Maventan verkkolaskuosoitteen näkyminen Netvisorin laskutusosoitesivulla ja laskutusosoitetulosteella.

 

Palkanlaskenta

 • Parannettu palkansaajan muutoshistorian käsittelyä muutoksen tekijän osalta.

 

Ohjelmistorajapinta

 • Parannuksia rajapintapalvelun virheenkäsittelyyn.

 

CRM

 • Laajennettu tarkennettua tehtävähakua viestihistoria-haun osalta.

 

 

Netvisor palvelunhallinta

 • Uuden yrityksen perustaminen: y-tunnuksen oikeellisuuden tarkistus tunnusta syötettäessä tai päivitettäessä.
 • Uuden käyttäjän lisääminen: Netvisor vaihtaa nyt käyttäjän perusyrityksen automaattisesti mikäli käyttäjä jolla ei ole oikeuksia enää yhteenkään yritykseen, valuutetaan uuteen yritykseen.

 

Netvisor Easy

 • Lisätty Visma Solutions Community Netvisor Easyn päänäkymään.