Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2015 > joulukuu
2015

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Yleiset

 • Asiakas- ja toimittajakorteilla olleet linkit Yritystietopalveluun (ytj) on päivitetty.

Maksuliikenne

 • Lisätty Pagero operaattoriksi

Myyntireskontra

 • Olemme aloittaneet asiakkaidemme verkkolaskujen lähetyksen siirtämisen hallitusti Maventaan. Siirto tullaan tekemään osissa jotta voimme seurata lähetyksen toimivuutta ja reagoida mahdollisiin ongelmatilanteisiin nopeasti. Asiakkaille tämän muutoksen ei pitäisi aiheuttaa näkyvää muutosta, mutta mahdollisissa ongelmatilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä tukeemme. Siirto aiheuttaa myös rajoituksia verkkolaskun mukana meneviin liitetietoihin. Sallitut liitetiedostot ovat: pdf, doc, xls, jpg ja txt.
 • Lisätty rajapintaan mahdollisuus päivittää asiakaskortilla oleva sähköpostilaskutusosoite tyhjäksi.

Ostoreskontra

 • Ostolaskujen urakkatietojen haussa ollut virhe on korjattu. Virhe näkyi siten että Firefox ja Safari -selaimilla ei urakan haku onnistunut jos urakan nimessä oli ä-, ö, å-kirjaimia.

Kassavirtaennuste

 • Kassavirtaennusteen grafiikan piirtämistä muutettu siten että nyt kuvaajat piirtyvät aikajakson viimeisen päivän arvon mukaan, Aikaisemmin kuvaaja piirrettiin aikajakson keskiarvon mukaan.

Palkanlaskenta

 • Toimme aiemmin mahdolliseksi yhtymääntulopäivän asettamisen palkansaajan työsuhdetietoihin. Nyt olemme selkeyden vuoksi muuttaneet termin, joka on jatkossa "Yhtäjaksoisen työsuhteen aloituspäivä".

 

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Palkanlaskenta

Vuodelle 2016 on päivitetty seuraavat tiedot:

 • Tyel-prosentit
 • Työttömyysvakuutusprosentit
 • Sairausvakuutusmaksu
 • Kilometrikorvaukset
 • Päivärahojen määrät
 • Portaikkoverokortin tulorajat
 • Ulosoton suojaosuudet

 

Netvisor-Severa -integraatio

 • Korjattu virhe, jossa Netvisor<->Severa-liittymässä Severan projekti saattoi kohdistua väärään laskentakohteeseen Netvisorissa. Virhe koski tilannetta, jossa:
  • projekti laskutettiin Netvisorissa välittömästi projektin Severaan perustuksen jälkeen
  • yrityksellä oli myös projektien taustasiirto päällä

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Kirjanpito

 • ALV-laskelman listaukseen ” Etsi kohdekauden tositteet joiden riveille valittu ALV-kanta ei vastaa ALV-kirjausta." on lisätty RAOS-koodilla ilman alv-prosenttia olevat kirjaukset.

Ostoreskontra

 • Korjattu ostolaskun tiliöintirivien laskentakohteille vyörytyksessä esiintynyt virhe, jossa summan erotus näytettiin punaisella vaikka ostolaskurivien summa ei eronnut yhteissummasta.
 • Netvisor Easy-palvelussa ei enää esivalita ostolaskua muodostettaessa toimittajarekisterin ensimmäistä toimittajaa, vaan kenttä on oletuksena tyhjä.
 • Ostolaskujen käsittelyhistoriaa on parannettu niin, että toimittajatietojen yhdistämisestä jää laskuhistoriaan oikean käyttäjän tieto, vaikka laskua olisi käsitellyt useampi henkilö.
 • Manuaalisten maksusuoritusten lisäyksessä tehty parannus, ettei suoritusta voi kirjata virheklikkauksella vahingossa tuplana.

Myyntireskontra

 • Korkolaskun selitetekstit huomioidaan nyt asiakkaan laskutuskielen mukaan (fin / eng / swe)

Palkanlaskenta

 • Olemme uudistamassa lomalaskennan käsittelyä. Yksi ongelmista on ollut lomajaksotuksen määräytyminen kuukausivelvoitteisiin maksupäivän mukaisesti.
  • Olemme tehneet muutoksen, jossa kuukausittaisista velvoitteista tehdään jatkossa kolme eri tositetta ja näille voi jokaiselle määritellä halutun päiväyksen. Tämä tulee alustavasti ratkaisemaan lomajaksotuksen käsittelyä.
 • Työ lomalaskennan kehittämiseksi jatkuu edelleen ja nyt tehtävä muutos tulee olemaan vain välivaihe muutoksissa kohti sujuvaa lomien käsittelyä.

Tuotehallinta

 • Laajennettu tuotehallinta -palvelu on julkaistu kaikille asiakkaille käyttöön, ja se on vapaasti kytkettävissä palvelunhallinnasta Netvisor palvelut -osiosta. Kytkentä vaatii käyttäjältä käyttäjähallitsija-oikeuden (KH). Tähän asti palvelun kytkentä on vaatinut yhteydenottoa Netvisorin asiakaspalveluun.

Varastonhallinta

FIFO-käsittelyä koskevat muutokset:

 • FIFO-käsittely mahdollistettiin kaikille asiakkaille, ja se on vapaasti kytkettävissä käyttöön myynnin perustiedoista. Kytkentä vaatii käyttäjältä käyttäjähallitsija-oikeuden (KH).
 • FIFO-käsittelyä käytettäessä tuotekortin varastotietoihin lisättiin uusi käsite ”Viimeisin hankintahinta”, josta hankintahintatieto tuodaan myyntilaskulle.
 • Tuotteen keskihintalaskennan käsittely FIFO-laskennassa muuttui seuraavasti:
  • Hankintahintana käytetään tästä lähtien sen hankintaerän yksikköhintaa, johon myyntitapahtuma linkitetään, tai viimeisimmältä hankinta-tyyppiseltä varastotapahtumalta löytyvää hintaa. Tuotteen keskihintaa ei enää käytetä myyntitapahtumalla hankintahinnan arvona.
  • Jatkossa FIFO-käsittelyssä keskihintaa käytetään vain raportoinnissa.
 • Seuraavat tiedot eivät ole enää muokattavissa varastotapahtumalla vaan ne päivitetään automaattisesti myyntitapahtuman varastotapahtumariville erälinkityksen yhteydessä.
  • eränumero
  • viimeinen käyttöpäivä
  • valmistuspäivämäärä

Kaikkia varastonhallinnan käyttäjiä koskevat muutokset:

 • Myyntitilausta ja -laskua koskevat muutokset:
  • Hankintahinnan muokkaus estetään myyntitarjous-, tilaus- sekä laskuriveiltä. Tieto haetaan automaattisesti varastotiedoista. Mikäli hankintahintaa halutaan päivittää, tulee päivitys tehdä varastotapahtumalta
  • Tuotenimike ja tuotemäärä voidaan päivittää myyntitapahtuman varastoriville vain myyntitilausriviltä käsin
  • Myyntitilauksen ja -laskun varastotapahtuman tyyppinä käytetään aina "Myynti" -tyyppiä eikä käyttäjä jatkossa pysty muuttamaan tapahtumatyyppiä varastotapahtumalta.
 • Ostotilausta koskevat muutokset:
  • Tuotenimike ja hankintahinta voidaan päivittää ostotapahtuman varastoriville ainoastaan ostotilausriviltä käsin. Nimikettä tai hintaa ei voi enää muokata suoraan varastotapahtumalta.
  • Ostotilauksen varastotapahtuman tyyppinä käytetään aina "Hankinta" -tyyppiä eikä käyttäjä jatkossa pysty muuttamaan tapahtumatyyppiä varastotapahtumalta.

Tässä blogissa käydään läpi viimeisimmät muutokset FIFO-käsittelyyn.

 

Netvisorissa on nyt mahdollista valita yrityksen varastonarvostumenetelmäksi juokseva tai painotettu keskihintalaskenta sekä näiden lisäksi FIFO-käsittely, jossa varastovähennykset kohdennetaan vanhimpaan tuote-erän arvoon varastossa. Tämä näkyy kirjanpidon lisäksi myös tavaran käytännön käsittelyssä, sillä FIFOa käyttävien asiakkaiden on mahdollista tehdä myös FIFOsta poikkeavia erälinkityksiä tavaran oikeiden liikkeiden mukaan ja tämä mahdollistaa eräkäsittelyn ja tätä kautta tarkan eräseurannan varastossa.

 

Lue lisää Netvisorin varastonarvostusmenetelmistä

Lue lisää Netvisorin tapahtumapohjaisesta varastonhallinnasta, jonka FIFO-käsittely mahdollistaa

 

Varastonarvostusmenetelmän määrittäminen Netvisorissa:

Accounting>>Myynti>>Perustiedot ja asetukset>>Myynnin perustiedot>>Varaston arvostusmenetelmän hallinta


Oletuksena varastonarvostusmenetelmän mukaiset varastotapahtumat konvertoidaan kuluvan aktiivisena olevan tilikauden ajalta. Käyttäjä ei pääse itse määrittämään konversion ajankohtaa. Poikkeustilanteissa, joissa pitää muuttaa aikaisempien tilikausien tietoja, on oltava yhteydessä Netvisorin tekniseen tukeen, jossa asia katselmoidaan ja tarvittaessa asetetaan poikkeava konversion aloitusajankohta (=esim. tilanne, jossa edellisen kauden tilinpäätöstä ei ole vielä tehty ja halutaan tehdä varastonmuutokset kirjanpitoon toisella varastonarvostusmenetelmällä).

 

kuva3.jpg

 

Lue sisältö viimeisimmistä FIFOn päivityksistä täältä

Merkittäviä uudistuksia Netvisorin materiaalihallintaan - Joulukuun julkaisutiedote

Hei,

 

Olemme julkaisseet tänään ensimmäisen osan ja julkaisemme joulun jälkeen toisen osan tähän asti teknisesti laajimmasta materiaalihallinnan päivityksestä, joka sisältää paljon merkittäviä muutoksia ja parannuksia Netvisorin varastonhallinta -palveluun. Muutokset koskevat varastonarvostuskäsittelyä, toimintojen automatisointia, käyttäjävirheiden ennaltaehkäisyä ja käyttökokemuksen parantamista. Lisäksi ollemme julkaisseet sekä laajennettu tuotehallinta -palvelun sekä varastonarvostusmenetelmistä First Out, First In (FIFO) -käsittelyn kaikille asiakkaille otettavaksi käyttöön. Tässä blogissa käydään tarkemmin näitä uusia asioita läpi.

 

Jokaisesta osiosta on luotu oma aihealueeseen liittyvä keskusteluosio, jonka yhteyteen toivomme palautetta ja keskustelua sekä omien käyttökokemusten ja käyttötapausten jakamista muille. Toivomme, että tällä tavalla voimme kannustaa jokaista tuottamaan arvoa toinen toisillemme järjestelmäkäyttöön liittyen. Keskusteluosioon pääset klikkaamalla kyseisen osion otsikossa olevaa linkkiä.

 

Sisältö lyhyesti:

 

TUOTEHALLINTA

 • Laajennettu tuotehallinta -palvelu on julkaistu vapaasti kytkettäväksi käyttöön kaikille asiakkaille
  • Laajennettu tuotehallinta -palvelu on julkaistu kaikille asiakkaille käyttöön, ja se on vapaasti kytkettävissä palvelunhallinnasta Netvisor -palvelut osiosta (kytkentä edellyttää käyttäjähallitsija (KH) -oikeuden). Tähän asti palvelu on ollut kytkettävissä vain Netvisorin henkilöstön toimesta.

 

VARASTONHALLINTA

 • Varastonarvostuskäsittelyssä First In, First Out (FIFO)-käsittelyä koskevat muutokset:
  • FIFO-käsittely on julkaistu kaikille asiakkaille käyttöön, ja se on vapaasti kytkettävissä myynnin perustiedoista (kytkentä edellyttää käyttäjähallitsija (KH) -oikeuden)
  • FIFO-käsittelyyn on lisätty "viimeisin käytetty hankintahinta" -käsite, joka korvaa aikaisemman keskihinnan käytön myyntitapahtumilla tavaran ollessa myyntihetkellä loppu varastosta
  • Varastotapahtuman eränumero, erän viimeinen käyttöpäivä ja toimittajan valmistuspvm -tiedot päivitetään hankintaerältä myyntitapahtuman varastotapahtumariville erälinkityksen yhteydessä eivätkä ne ole enää vapaasti muokattavissa (näin säilytetään erän yksilöivät tiedot jäljitysketjussa)
 • Kaikkia varastonhallinnan käyttäjiä koskevat muutokset:
  • Myyntitilausta ja -laskua koskevat muutokset:
   • Hankintahinnan muokkaus on estetty myyntitarjous-, -tilaus- sekä laskuriviltä (tulee varastotiedoista suoraan)
   • Hankintahinta käsittellään jatkossa vain varastonhallinnan kautta, mikä tarkoittaa, että myyntitarjous-, tilaus- ja laskuriville hankintahinta päivitetään varastotapahtumalta eikä toisin päin, kuten tähän asti
   • Tuotenimike voidaan päivittää myyntitapahtuman varastoriville vain myyntitilausriviltä käsin
   • Tuotemäärä voidaan päivittää myyntitapahtuman varastoriville vain myyntitilausriviltä käsin
   • Myyntitilauksen ja -laskun varastotapahtuman tyyppinä käytetään jatkossa aina "Myynti" -tyyppiä eikä käyttäjä pääse tätä enää muuttamaan varastoriviltä
  • Ostotilausta koskevat muutokset:
   • Tuotenimike voidaan päivittää ostotapahtuman varastoriville vain ostotilausriviltä käsin
   • Hankintahinta voidaan päivittää vain ostotilausriviltä käsin, jolloin muutos heijastuu ostotilausta vastaavalle varastoriville. Ostotilauksen hankintahintaa ei voi enää muokata varastoriviltä suoraan.
   • Ostotilauksen varastotapahtuman tyyppinä käytetään aina "Hankinta" -tyyppiä eikä käyttäjä pääse tätä muuttamaan varastoriviltä

 

JOULUN JÄLKEEN SUUNNITELLUN MATERIAALINHALLINNAN JATKOJULKAISUN SISÄLTÖ

 • Varastonarvostuskäsittelyssä First In, First Out (FIFO)-käsittelyä koskevat muutokset:
  • Tuotteen keskihintalaskennan käsittelyn muutokset FIFO-laskennassa
   • Tuotteen keskihintaa päivitetään jatkossa FIFO-käsittelyssä reaaliajassa, kun varastosta vähennetään tavaraa ja keskihinta lasketaan vain varastossa olevan taravaran arvosta eikä juoksevan keskihinnan mukaan, kuten tähän asti
   • Tuotteen keskihintaa ei enää missään tilanteessa käytetä myyntitapahtumalla hankintahinnan arvona vaan käytetään joko hankintaerän yksikköhintaa, johon myyntitapahtuma linkitetään tai - tavaran ollessa varastosta loppu - viimeisintä käytettyä hankintahintaa, jolla tavaraa on varastoon hankittu
   • Samalla tuotteen keskihinnan merkitys muuttuu FIFO-käsittelyssä siten, että keskihintaa käytetään vain raportoinnissa eikä enää tapahtumakäsittelyssä
 • Kaikkia varastonhallinnan käyttäjiä koskevat muutokset:
  • Keskihinnan laskentaa koskevat muutokset:
   • Tuotteen keskihinta lasketaan jatkossa vain "Käsitelty" -tilassa olevista varastomäärää lisäävistä tapahtumista eikä avoimista, kuten tähän asti
   • Tuotteen keskihinta päivitetään järjestelmän toimesta jatkossa aina automaattisesti, kun keskihinnan muodostukseen vaikuttavilla tapahtumilla päivitetään joko määrää tai hankintahintaa

 

TUOTEHALLINTA

 

Laajennettu tuotehallinta -palvelu on julkaistu vapaasti kytkettäväksi käyttöön kaikille asiakkaille

 

kuva2.jpg

Palvelu on vapaasti kytkettävissä palvelunhallinnasta Netvisor -palvelut osiosta (kytkentä edellyttää käyttäjähallitsija (KH) -oikeuden). Tähän asti palvelu on ollut kytkettävissä vain Netvisorin henkilöstön toimesta.

 

kuva1.jpg

 

Milloin yritys tarvitsee laajennetun tuotehallinnan ominaisuuksia?

 

Yrityksen kannattaa ottaa palvelu käyttöön, kun seuraaville ominaisuuksille on tarvetta:

 1. käsitellään mallivariaatioita (=tuotteilla on ominaisuuksia, kuten väri, koko jne.)
 2. on omaa tuotantoa, valmistusta, myyntikokoonpanoja tai pakettimyyntiä, jolloin tarvitaan tuoterakenteita
 3. tuotteiden käsittelyssä käytetään viivakoodeja
 4. tuoteryhmäkäsittelyyn tarvitaan hierarkiaa tai tuotteille lisäryhmittelymahdollisuuksia (ryhmittelyperusteet)
 5. tuotetiedoille tarvitaan kielitukea ruotsiksi tai englanniksi
 6. tuotteilla käsittellään tuotekuvia
 7. tuotteille on tarve kuvata riippuvuuksia toisistaan (tuoteviittaukset)
 8. isoa tuotrekisteriä pitää käsitellä massana helposti ja nopeasti, kuten hintapäivitykset, inventaariot yms.
 9. palvelu sisältää monia helppokäyttöystoimintoja

 

Lue lisää palvelusta täältä

 

 

VARASTONHALLINTA

 

Varastonarvostuskäsittelyssä First In, First Out (FIFO)-käsittelyä koskevat muutokset

 

FIFO-käsittely on julkaistu kaikille asiakkaille käyttöön, ja se on vapaasti kytkettävissä myynnin perustiedoista (kytkentä edellyttää käyttäjähallitsija (KH) -oikeuden)

 

Accounting>>Myynti>>Perustiedot ja asetukset>>Myynnin perustiedot>>Varaston arvostusmenetelmän hallinta


Oletuksena varastonarvostusmenetelmän mukaiset varastotapahtumat konvertoidaan kuluvan aktiivisena olevan tilikauden ajalta. Käyttäjä ei pääse itse määrittämään konversion ajankohtaa. Poikkeustilanteissa, joissa pitää muuttaa aikaisempien tilikausien tietoja, on oltava yhteydessä Netvisorin tekniseen tukeen, jossa asia katselmoidaan ja tarvittaessa asetetaan poikkeava konversion aloitusajankohta (=esim. tilanne, jossa edellisen kauden tilinpäätöstä ei ole vielä tehty ja halutaan tehdä varastonmuutokset kirjanpitoon toisella varastonarvostusmenetelmällä).

kuva3.jpg

 

FIFO-käsittelyyn on lisätty "viimeisin käytetty hankintahinta" -käsite, joka korvaa aikaisemman keskihinnan käytön myyntitapahtumilla tavaran ollessa myyntihetkellä loppu varastosta

 

 • Viimeisin käytetty hankintahinta raportoidaan tuotekortilla ja se voidaan tarkistaa alla olevan kuvan mukaisesti porautumalla hankintahinta -linkistä varastotapahtumalle, josta arvo on haettu.
 • Viimeisin hankintahinta korvaa kokonaan keskihinnan käytön myynnin kustannuksena katelaskennassa, mikäli tavaraa ei myyntihetkellä ole varastossa
 • Huom. viimeisin hankintahinta -arvo korvataan tilaus-/laskuruvillä oikealla hankintaerän hankintahinnalla, kun myynti linkitetään jälkikäteen varastoon tilattuun hankintaerään
 • Tämä on pelkästään FIFO-käsittelyn ominaisuus

 

kuva4.jpg

 

Erätiedot päivitetään automaattisesti erälinkityksen yhteydessä

 

Varastotapahtuman eränumero, erän viimeinen käyttöpäivä ja toimittajan valmistuspvm -tiedot päivitetään hankintaerältä myyntitapahtuman varastotapahtumariville erälinkityksen yhteydessä eivätkä ne ole enää vapaasti muokattavissa (näin säilytetään erän yksilöivät tiedot jäljitysketjussa)

 

kuva6.jpg

 

Kaikkia varastonhallinnan käyttäjiä koskevat muutokset:

 

Keskihinnan laskentaa koskevat muutokset:

 

 • Tuotteen keskihinta lasketaan jatkossa vain "Käsitelty" -tilassa olevista varastomäärää lisäävistä tapahtumista eikä avoimista, kuten tähän asti
 • Tuotteen keskihinta päivitetään järjestelmän toimesta jatkossa aina automaattisesti, kun keskihinnan muodostukseen vaikuttavilla tapahtumilla päivitetään joko määrää tai hankintahintaa

 

Myyntitilausta ja -laskua koskevat muutokset:

 

 • Hankintahinnan muokkaus on estetty myyntitarjous-, -tilaus- sekä laskuriviltä (tulee varastotiedoista suoraan)
 • Hankintahinta käsittellään jatkossa vain varastonhallinnan kautta, mikä tarkoittaa, että myyntitarjous-, tilaus- ja laskuriville hankintahinta päivitetään varastotapahtumalta eikä toisin päin, kuten tähän asti
 • Tuotenimike voidaan päivittää myyntitapahtuman varastoriville vain myyntitilausriviltä käsin
 • Tuotemäärä voidaan päivittää myyntitapahtuman varastoriville vain myyntitilausriviltä käsin
 • Myyntitilauksen ja -laskun varastotapahtuman tyyppinä käytetään jatkossa aina "Myynti" -tyyppiä eikä käyttäjä pääse tätä enää muuttamaan varastoriviltä

 

kuva7.jpg

kuva8.jpg

 

Ostotilausta koskevat muutokset:

 

 • Tuotenimike voidaan päivittää ostotapahtuman varastoriville vain ostotilausriviltä käsin
 • Hankintahinta voidaan päivittää vain ostotilausriviltä käsin, jolloin muutos heijastuu ostotilausta vastaavalle varastoriville. Ostotilauksen hankintahintaa ei voi enää muokata varastoriviltä suoraan.
 • Ostotilauksen varastotapahtuman tyyppinä käytetään aina "Hankinta" -tyyppiä eikä käyttäjä pääse tätä muuttamaan varastoriviltä

kuva9.jpg

 

 

JOULUN JÄLKEEN SUUNNITELLUN MATERIAALINHALLINNAN JATKOJULKAISUN SISÄLTÖ

 

Varastonarvostuskäsittelyssä First In, First Out (FIFO) -käsittelyä koskevat muutokset

 

Tuotteen keskihintalaskennan käsittelyn muutokset FIFO-laskennassa

 • Tuotteen keskihintaa päivitetään jatkossa FIFO-käsittelyssä reaaliajassa, kun varastosta vähennetään tavaraa ja keskihinta lasketaan vain varastossa olevan taravaran arvosta eikä juoksevan keskihinnan mukaan, kuten tähän asti
 • Tuotteen keskihintaa ei enää missään tilanteessa käytetä myyntitapahtumalla hankintahinnan arvona vaan käytetään joko hankintaerän yksikköhintaa, johon myyntitapahtuma linkitetään tai - tavaran ollessa varastosta loppu - viimeisintä käytettyä hankintahintaa, jolla tavaraa on varastoon hankittu
 • Samalla tuotteen keskihinnan merkitys muuttuu FIFO-käsittelyssä siten, että keskihintaa käytetään vain raportoinnissa eikä enää tapahtumakäsittelyssä

kuva5.jpg

 

Kaikkia varastonhallinnan käyttäjiä koskevat muutokset

 

Keskihinnan laskentaa koskevat muutokset:

 

 • Tuotteen keskihinta lasketaan jatkossa vain "Käsitelty" -tilassa olevista varastomäärää lisäävistä tapahtumista eikä avoimista, kuten tähän asti
  • Nykytilanne: vrt. esim. nykyinen Ostotilauskäsittely -> kun hankintaehdotus muodostetaan, lasketaan tällä hetkellä tuotteen taakse uusi keskihinta avoimeen tilaan muodostettuista varastotapahtumista
  • Tavara on tässä vaiheessa vasta tilattu toimittajalta ja raportoidaan tulossa olevana tavarana
  • Tilattuun tavaraan voi esimerkiksi tavaran vastaanottovaiheessa tulla muutoksia, jossa osa jää saapumatta osatoimituksesta johtuen tai tulee ylitoimitusta
  • Keskihinta lasketaan siis tällä hetkellä näissä tapauksissa virheellisellä määrällä
  • Ongelma: tavaraa myydään väärällä keskihinnalla ennen kuin lopullinen määrä/hankintahinta on tiedossa laskentaa varten, jolloin järjetselmään on kirjattu myyntitapahtumat väärällä hankintahinnalla ja jos käyttäjä ei niitä jälkikäteen manuaalisesti muuta, vääristävät nämä kirjaukset varastonarvoa ja kuun vaihteessa tai viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä joudutaan näitä tutkimaan esim. kirjanpitäjän toimesta, joka korjaa manuaalisesti tunnuslukuja oikeiksi
  • Asia korjaantuu, kun keskihinta päivitetään vasta käsitellystä tavarasta, jolloin varastoa ei vähennetä väärällä keskihinnalla myyntien yhteydessä
 • Tuotteen keskihinta päivitetään järjestelmän toimesta jatkossa aina automaattisesti, kun keskihinnan muodostukseen vaikuttavilla tapahtumilla päivitetään joko määrää tai hankintahintaa
  • Nykytilanne: Tällä hetkellä keskihinta päivitetään automaattisesti vain, kun varastomäärää lisäävä varastotapahtuma tallennetaan ensimmäisen kerran järjestelmään ja tapahtuman muokkauksen jälkeen käyttäjä joutuu laskettamaan keskihinnan manuaalisesti tuotekortilta
  • Ongelma: Tämä manuaalinen käsittely lisää käyttäjävirhettä, jos ei muista päivittää tai ei jostain syystä edes tiedä, että päivitys tulee tehdä. Tällöin varastokirjanpitoon muodostetaan keskihinta virheellisillä arvoilla. Lisäksi aivan turha työvaihe, jonka voi automatisoida
  • Asia korjaantuu, kun käyttäjän ei tarvitse seurata tilannetta ja päivittää keskihintaan muutoksia manuaalisesti

 

 

Mukavaa loppuviikkoa kaikille,

 

Aleksi Martikainen - Business Analyst

Netvisor R&D

Milloin yritys tarvitsee laajennetun tuotehallinnan ominaisuuksia?

 

Yrityksen kannattaa ottaa palvelu käyttöön, kun seuraaville ominaisuuksille on tarvetta:

 1. käsitellään mallivariaatioita (=tuotteilla on ominaisuuksia, kuten väri, koko jne.)
 2. on omaa tuotantoa, valmistusta, myyntikokoonpanoja tai pakettimyyntiä, jolloin tarvitaan tuoterakenteita
 3. tuotteiden käsittelyssä käytetään viivakoodeja
 4. tuoteryhmäkäsittelyyn tarvitaan hierarkiaa tai tuotteille lisäryhmittelymahdollisuuksia (ryhmittelyperusteet)
 5. tuotetiedoille tarvitaan kielitukea ruotsiksi tai englanniksi
 6. tuotteilla käsittellään tuotekuvia
 7. tuotteille on tarve kuvata riippuvuuksia toisistaan (tuoteviittaukset)
 8. isoa tuotrekisteriä pitää käsitellä massana helposti ja nopeasti, kuten hintapäivitykset, inventaariot yms.
 9. palvelu sisältää monia helppokäyttöystoimintoja

 

Lue lisää palvelusta täältä

 

kuva2.jpg

 

Palvelu on vapaasti kytkettävissä palvelunhallinnasta Netvisor -palvelut osiosta (kytkentä edellyttää käyttäjähallitsija (KH) -oikeuden). Tähän asti palvelu on ollut kytkettävissä vain Netvisorin henkilöstön toimesta.

 

kuva1.jpg

Tilikaudet

 

Perustakaa uusi tilikausi ajoissa. Järjestelmäautomatiikka, kuten esimerkiksi maksuliikenne, kirjaa tapahtumia jo heti vuoden vaihtumisen jälkeen. Tästä syystä on tärkeää, että uusi tilikausi on valmiina järjestelmässä.

 

Kausi-ilmoitukset

 

Varmistakaa, että kausiveroilmoitukset ja sekä muut kausi-ilmoitukset ovat ajan tasalla.

 

Tuloveroilmoittaminen

 

Henkilöyhtiöiden veroilmoituslomakkeet päivitetään Netvisoriin tammikuun 2016 alussa. Sähköisen tuloveroilmoittamisen aikataulun löydätte verottajan sivuilta.

 

Reskontrat ja varastot

 

 • Varmista, että kaikki kuluvalle tilikaudelle kuuluvat ostolaskut on kirjattuna reskontraan.
 • Varmista, että kaikki kuluvalle tilikaudelle kuuluvat myyntilaskut on laskutettuna.
 • Mikäli yritykselläsi on varastoitavia ja myytäviä tuotteita, on inventaario suoritettava ennen tilikauden vaihtumista.

 

Palkat ja matkalaskut

 

 • Sairasvakuutuksen päivärahamaksun prosentti tulee päivittää manuaalisesti palkanlaskennan perustietoihin kalenterivuoden vaihduttua.
 • Vuoden viimeinen pankkipäivä on torstai 31.12.2015. Huomioi tämä palkkojen maksatuksessa.
 • Varmista, että kaikki tilikauden 2015 matkalaskut ovat tehtyinä ja maksettuna viimeistään 31.12.

 

Verokorttien suorasiirtopyynnöt

 

 • Verottajan suositus suorasiirtopyyntöjen lähettämiselle on viimeistään 31.12.2015.
 • Tekninen takaraja lähetyksille on 31.1.2016.

 

Tilityspisteet

 

 • Sosiaalivakuutusmaksujen työnantajan osuudet ja Tyel-ansion alaraja tulee palkanlaskijan päivittää tilityspisteen asetuksiin manuaalisesti kalenterivuoden vaihduttua. Löydät osuudet täältä: Työnantajan osuus ja TyEL-ansion alaraja.
 • Netvisoriin päivitettiin 17.12.2015 viikkopäivityksen yhteydessä työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun työntekijäjältä perittävä prosenttiosuus.

 

Kilometrikorvaukset ja päivärahat ja ulosoton suojaosuudet

 

Kilometrikorvaukset, päivärahat ja ulosoton suojaosuudet on päivitetty Netvisor-palveluun automaattisesti 17.12.2015 viikkopäivityksen myötä.

Verokorttien suorasiirtopyynnöt on nyt lähettävissä verottajalle. Verottaja suosittelee suorasiirtopyyntöjen lähettämistä 31.12.2015 mennessä. Viimeinen mahdollinen päivä suorasiirtojen lähettämiselle on 31.1.2016. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että paluuaineisto ei tule ehtimään 1.2.2016 mennessä. Verokorttitiedot ovat noudettavissa kun verottaja asiasta ilmoittaa sähköpostitse. Tämä edellyttää, että sähköpostiosoite on annettu pyyntöä lähetettäessä.

 

HUOM! Aiemmista vuosista poiketen käsittelemme suorasiirtona tulleet A-verokortit jatkossa A-kumulatiivisina. A-verokortti on edelleen käytettävissä, mutta se tulee käydä muuttamassa käyttöön palkansaajakohtaisesti.

 

Netvisorissa suorasiirtokäsittely tapahtuu sivulla HRM > Henkilöstö, Palkansaajat > Verokorttien suorasiirto. Ohje suorasiirtojen käsittelyyn: Sivukohtainen ohje: Verokorttien suorasiirto – Netvisor tukiportaali

Viikkopäivityksessä julkaistut muutokset ja parannukset:

 

Palkanlaskenta

 • Verokorttien suorasiirto vuodelle 2016: jatkossa verokorttityyppi A käsitellään A-kumulatiivisena. Tämä vaikuttaa suorasiirtokortteihin jotka tulevat voimaan 1.2.2016.
 • Yhtymääntulopäivän asettaminen työsuhteelle: korjauksia työsuhteiden käsittelyssä havaittuihin pieniin ongelmiin.

 

Mobil Scanner ja eScan

 • Parannus eScan-dokumentin käsittelyyn: dokumentin liittämispainike on siirretty käsittelynäkymän vasempaan yläreunaan, jotta se on aina näkyvissä aineistoa käsiteltäessä.

 

Netvisor Koulutusympäristö

 • Koulutusympäristössä TPK-roolin omaaville käyttäjille on julkaistu varmuuskopiointityökalu. Toiminto löytyy yritysvalikosta, osiosta "Tiedonsiirtopalvelut". Työkalu mahdollistaa koulutusympäristön palauttamisen siihen tilaan, jossa se oli varmuuskopiointihetkellä.