Ohita navigointi
Kaikki paikat > Netvisor > Blogi > 2015 > syyskuu
2015

Hei,

 

Olemme julkaisseet kesän ja syksyn aikana paljon uutta Netvisorin materiaalinhallintaan, erityisesti varastonhallinta-palveluun liittyen. Tässä blogissa käydään läpi uudet asiat ja esitellään käyttötapauksittain miksi nämä on tehty.

 

Jokaisesta osiosta on luotu oma aihealueeseen liittyvä keskusteluosio, jonka yhteyteen toivomme palautetta ja keskustelua sekä omien käyttökokemusten ja käyttötapausten jakamista muille. Toivomme, että tällä tavalla voimme kannustaa jokaista tuottamaan arvoa toinen toisillemme järjestelmäkäyttöön liittyen. Keskusteluosioon pääset klikkaamalla kyseisen osion otsikossa olevaa linkkiä.

 

 

Sisältö lyhyesti:

 • Lähetekäsittelyyn on lisätty viivakoodit
 • Varastokäsittelystä poistetut tuotenimikkeet saadaan pois varastoraportoinnista
 • Varastokäsittelystä poistettujen tuotenimikkeiden keskihinta nollataan automaattisesti (=estetään myyntikokoonpanon virheellisen hankintahinnan laskenta alituotteilta)
 • Varastojen hallinta -sivu uudistettu
 • Hierarkkiset hyllypaikat ovat nyt mahdollisia varastokäsittelyssä ja raportoinnissa
 • Varastotapahtumariville ja varastotapahtumaraportille on lisätty uudet tietokentät:
  • eränumero
  • valmistuspvm (toimittajan)
  • viimeinen käyttöpäivä
 • Mallien käsittelyyn on lisätty mahdollisuus määrittää mallien ominaisuuksille järjestys, jolloin mallinimikkeet saadaan haluttuun järjestykseen tuotelistauksessa, käsittelykorissa ja varastoraporteilla
 • Korjattu reskontraoikeuksien hankintahinnan käyttöoikeusasetus kunnioittamaan myös ostotilauskäsittelyä
 • Korjattu varastoraportilla "Varastonarvostusraportti varastotileittäin" alkusaldo ja varaston muutos näkymään raportilla oikein 

Lähetekäsittelyyn on lisätty viivakoodit

 

Tämä on ollut erityisen toivottu ominaisuus.

 

Ratkaisee ongelman: Myyntitilauksesta tulostetaan lähete ja laitetaan tavaran matkaan asiakkaalle. Tavaran vastaanotossa voidaan käyttää lähetteen viivakoodia viivakoodin lukijalla, jolla asiakas kirjaa lähetyksen tuotteittain omaan järjestelmäänsä automaattisesti ilman manuaalisia työvaiheita ja ehkäisee myös mahdolliset käyttäjävirheet.

 

Käyttötapaus: Tulostetaan Netvisorista myyntitilaus ja valitaan pohjaksi lähete

lahete.jpg

 

Varastokäsittelystä poistetut tuotenimikkeet saadaan pois varastoraportoinnista

 

Varastoraportilta voidaan määritellä näkyvätkö ne tuotteet varastoraportilla, jotka käyttäjä on merkinnyt ei-varastoitaviksi (oletuksena ne ovat piilossa automaattisesti).

 

Ratkaisee ongelman: Netvisorin ongelma oli aikaisemmin, että varastosta poistetut tuotteet näkyivät varastoraportilla sotkemassa varastonarvoa, mikäli tuotteista on muodostettu varastotapahtumia. Lisäksi raporteilla näkyivät 0-saldoiset tuotteet turhaan. Ylimääräiset tuotteet, joilla oli saldoa, sotkivat varastonmuutoksen raportointia kirjanpitoa varten, jolloin kirjanpitäjä joutui erittelemään raportilta ylimääräiset tunnusluvut manuaalisesti. Korjaus poistaa tämän ylimääräisen työvaiheen ja raportin sisältöä ylimääräisistä tuotteista.


Käyttötapaus:
Poistetaan tuotekortilta "varastoitava" -asetus ja tulostetaan mikä tahansa varastoraportti. Ei-varastoitavat tuotteet on piilotettu raportilta.

 

2.jpg

 

Varastokäsittelystä poistettujen tuotenimikkeiden keskihinta nollataan automaattisesti

 

Tuotteen varaston keskihinta nollataan nyt automaattisesti, kun tuote asetetaan tuotekortilta ei-varastoitavaksi. Tämä on yleinen käyttötapaus, kun tuote poistetaan varastosta, mutta edelleen raportoidaan tuotteella olevan keskihinta. Keskihinta lasketaan tuotteelle automaattisesti uudestaan varastotilanteen mukaan, mikäli se asetetaan jälleen varastoitavaksi

 

Ratkaisee ongelman: Ei-varastoitavalla tuotteella käytettiin virheellisesti tuotteen laskennallista keskihankintahintaa myyntikäsittelyssä, mikäli sellainen löytyi tuotteen takaa. Ei-varastoitavalla tuotteella olisi pitänyt käyttää käyttäjän itsensä syöttämään hankintahintaa. Tästä aiheutui 2 ongelmaa:

 1. Kate- ja provisiolaskennassa sekä -raportoinnissa käytettiin virheellistä arvoa silloin, kun myyntituote oli muutettu varastoitavasta nimikkeestä ei-varastoitavaksi.
 2. Samassa prosessissa muuttamalla varastoitavasta tuotteesta ei-varastoitavaksi koostteuotekäsittelyä varten, laskettiin alituotteen arvo koostuotteen hankintahintaan edelleen tuotteen keskihinnasta eikä käyttäjän syöttämästä hankintahinnasta, jolloin koostetuote sai virheellisen arvon.

 

Käyttötapaus: Poistetaan tuotekortilla varastoasetus, jolloin keskihinnasta poistuu automaattisesti merkinnät kannasta

 

3.jpg

 

Varastojen hallinta -sivu uudistettu

 

Tämä on osana varastonhallinnan kokonaisvaltaista uudistamista, jossa vanhoista näkymistä siirrytään uusiin käyttökelpoisempiin näkymiin. Tämä sivu uudistettiin hierarkkisten hyllypaikkojen kehittämisen yhteydessä oheistuotoksena, jotta hyllypaikkakäsittelylle saatiin riittävät näkymät.

 

Käyttötapaus: Accounting -> Myynti -> Varastonhallinta -> Varastot (menuvalikossa)

4.jpg

 

 

Hierarkkiset hyllypaikat ovat nyt mahdollisia varastonkäsittelyssä ja -raportoinnissa

 

Varastoon voidaan määrittää varastokohtaiset hyllypaikat maksimissaan neljässä hierarkkisessa tasossa. Tuote voidaan asettaa tuotekortilta käsin jokaisen yrityksen varaston hyllypaikalle käsittelyyn, jolloin sitä käsitellään aina tällä varastokohtaisella hyllypaikalla, mikäli tuotetta kirjataan useampaan varastoon esim. varastosiirtokäsittelyssä. Varastoraportointiin on lisätty hyllypaikka.


Ratkaisee ongelman: Netvisorissa hyllypaikkakohtainen varastokäsittely oli aikaisemmin monilta osin puutteellinen ja hyllypaikkojen hierarkkiaa ei ollut. Nyt hyllypaikkakäsittely mahdollistaa tuotteen hallitsemisen isoissa varastoissa helpommin, kun varasto voidaan hierarkian avulla jakaa alueisiin, vyöhykkeisiin, hyllyihin ja edelleen tarkkaan tuotteen paikkaan hyllyssä, jolloin varastomies löytää tuotteen helposti ja nopeasti Netvisorin varastoraportoinnin avulla. Inventaario voidaan tehdä nyt myös hyllypaikkatasolla, kun järjestelmästä saadaan ulos hyllypaikkakohtaiset saldot.

 

Käyttötapaus1: Luodaan uusi hyllypaikka, siirretään se oikeaan hyllypaikkaryhmään ja asetetaan se hierarkiassa oikeaan paikkaan

5.jpg

 

Käyttötapaus2: Valitaan tuotteelle varastokohtaiset hyllypaikat tuotekortilta

6.jpg

 

Käyttötapaus3: Muodostetaan varastotapahtuma tuotteesta, jolle on määritelty varastokohtainen hyllypaikka ja tarkastellaan hyllypaikkaa varastoraportilta

 

7.jpg

 

 

Varastotapahtumariville ja varastotapahtumaraportille on lisätty uudet kentät: eränumero, valmistuspvm (toimittajan) ja viimeinen käyttöpäivä

 

Nämä kaikki kolme tietokenttää liittyvät meneillään olevaan tuote-eräkäsittelyn kehittämiseen Netvisoriin, jossa tuote-eräseurannassa pitää pystyä määrittämään tuote-erälle tarvittavia tietoja.

 

Ratkaisee ongelmat:

 1. jonkinnäköinen tunniste eli eränumero, jota käytetään tuote-erän haussa raportoinnissa ja linkityskäsittelyssä, kun käyttäjä kohdentaa myyntitapahtumaa vastaavaa varastoriviä haluttuun hankintaerään varastossa
 2. valmistuspvm, jotta tiedään milloin toimittaja on valmistanut erän (käyttötapaus, jossa toimittajalta saadaan tarkka tieto valmistuserästä sen vanhemisen laskentaa varten)
 3. tuote-erän viimeinen käyttöpäivä, jotta tiedetään mitä erää pitää vähentää varastosta ensin

 

Käyttötapaus: Lisätään valmistuspvm, viimeinen käyttöpäivä ja eränumero varastotapahtumalle ja katsotaan tallennettua varastotapahtumaa varastoraportilta

8.jpg

 

 

Mallien käsittelyyn on lisätty mahdollisuus määrittää mallien ominaisuuksille järjestys, jolloin mallinimikkeet saadaan haluttuun järjestykseen tuotelistauksessa, käsittelykorissa ja varastoraporteilla

 

Ratkaisee ongelman: Aikaisemmin järjestelmä on generoinut mallien muodostamisen yhteydessä niiden ominaisuuksiin perustuvan mallinimikkeen siinä järjestyksessä, kun ominaisuudet on haettu päätuotteen tuotekortilla käsittelyyn eikä käyttäjällä ole ollut mahdollisuutta muuttaa mallien järjestystä jälkikäteen. Ja koska listausnäkymissä tai varastoraporteilla tuotteet listataan aakkosjärjestyksessä nimikkeen mukaan ovat mallit olleet useasti epäloogisessa järjestyksessä, mikä on haitannut mallien käsittelyä liiketapahtumilla, inventoinnissa ja tietojen päivityksen yhetydessä. Ongelma on korostunut mitä isompia mallijoukkoja käyttäjä on joutunut käsittelemään. Nyt mallien ominaisuudet voidaan asettaa käyttäjän toimesta järjestykseen, jonka perusteella mallin tuotenimike muodostuu ominaisuuksien perusteella haluttuun järjestykseen, ja mallit saadaan edelleen haluttuun järjestykseen tapahtumakäsittelyssä.

 

Käyttötapaus: lisätään päätuotteen tuotekortilla ominaisuudet, asetetaan niille järjestysnumero ja päivitetään olemassa oleville malleille ominaisuudet haluttuun järjestykseen mallinimikkeille

 

9.jpg

 

10.jpg

 

 

11.jpg

 

Uusien ominaisuuksien lisäksi varastoraportointiin on tehty muutama korjaus

 

Korjattu reskontraoikeuksien hankintahinnan käyttöoikeusasetus kunnioittamaan myös ostotilauskäsittelyä

 

Ratkaiseen ongelman: Käyttäjä on tähän asti päässyt virheellisesti näkemään ja joissain tapauksissa jopa päivittämään hankintahintaa, vaikka reskontraoikeuksista tätä hänelle ei olisi annettu. Käyttäjä ei jatkossa näe hankintahintaa eikä pääse käsittelemään prosesseja, joilla voidaan muuttaa hankintahintaa vahingossa, kun reskontraoikeuksista on käyttäjälle tehty määritys "Ei oikeutta hankintahintaan".

 

Käyttötapaukset:

 1. Kaikissa kentissä, joissa hankintahinta raportoidaan, on piilotettu käyttäjältä ostotilauskäsittelyssä
 2. Prosessit, joissa hankintahintaan voidaan tehdä muutoksia:
  1. Valinta hankintahinnan päivittämisestä ostotilausriviltä tuotteen takana olevaan toiminttajakohtaiseen hankintatietoon on estetty, jolloin käyttäjä, jolla ei ole oikeutta hankintahinnan käsittelyyn, ei pääse muuttamaan tuotteen taakse asetettuja hankintahintatietoja
  2. Ostolaskun ja ostotilauksen linkityskäsittely on estetty käyttäjiltä, joilla ei ole oikeutta hankintahinnan käsittelyyn

 

Korjattu varastoraportilla "Varastonarvostusraportti varastotileittäin" alkusaldo ja varaston muutos näkymään raportilla oikein

 

Ratkaisee ongelman: Tunnusluvut laskettiin aikaisemmin virheellisesti, mikäli kirjaus oli tehty haettavan ajanjakson ulkopuolella, vaikka toimituspäivämäärä oli raportin hakuehdoissa mukana.

 

 

 

 

Syysterkuin,

 

Aleksi Martikainen

Business Analyst - Enterprise Processes

Netvisor Developement

Haluatko vaihtoehtoja Netvisor-kirjautumiseen?

Pankkitunnusten lisäksi voit kirjautua kätevästi Mobiilivarmenteella. Mobiilivarmenne on lisäpalvelu matkapuhelinliittymään ja se mahdollistaa Netvisorin vaatiman vahvan tunnistautumisen.

 

Mobiilivarmenteen etuja:

 • Aina mukana paikasta riippumatta
 • Kätevä ja luotettava kirjautuminen Netvisoriin
 • Pankin avainlukulista ei hupene Netvisor-käytössä

 

Mobiilivarmenne toimii sähköisenä allekirjoituksena ja voit hyödyntää sitä laajasti verkkoasioinnissa.

 • Sopimusten allekirjoitus
 • Julkishallinnon asiointipalvelut
 • Pankkien asiointipalvelut
 • Ajanvarauspalvelut

Kaikki käyttökohteet löydät täältä>>

 

Miten käyttöön?

Mobiilivarmenteen saat aktivoitua käyttöösi oman matkapuhelinoperaattorisi kautta. Operaattorit veloittavat Mobiilivarmenteesta oman hinnastonsa mukaan.

 

Mobiilivarmennetta tarjoavat operaattorit

header-fi.gif

 

Hei,

 

Netvisor päivittyi torstaina 10.9.2015 viimeisimpään versioon. Päivitys ei vaadi teiltä toimenpiteitä. Tässä julkaisutiedotteessa kerromme uusista ominaisuuksista ja parannuksista. Jatkaaksemme tuotekehitystä oikeaan suuntaan, voitte kertoa ajatuksianne viimeisimmistä päivityksistä ja antaa meille arvokasta palautetta esimerkiksi kommentoimalla tähän viestiin tai julkaisun aiheiden omissa tiedotteissa.

 

Terveisin,

Koko ohjelmistokehitystiimi

 

Myyntilaskujen automaattinen taustalähetys

Toimme palveluun lisää automatiikkaa sekä aikaa säästäviä toimintoja. Jatkossa myyntilaskuille on mahdollista aktivoida automaattinen lähetyspalvelu. Palvelu on automaattisesti käytössä veloituksetta kaikilla myynnin toimintoja käyttäville yrityksillä.

 

Palvelun avulla voidaan valita tietyn kanavan kautta luotujen myyntilaskujen lähettäminen automaattisesti eteenpäin haluttuja kanavia pitkin. Tällä voidaan automatisoida esimerkiksi kiinteiden sopimuslaskutuksen muodostamien kuukausilaskujen lähettäminen suoraan asiakkaalle, tai sitten ulkopuolisesta toiminnanohjauksesta tuotujen integraatiolaskujen lähettäminen. Ominaisuus soveltuu eritoten sellaisten laskujen lähetykseen joiden osalta ei ole enää tarvetta laskujen muokkaukselle tai katselmoinnille ennen lähetystä.

 

Hierarkinen varastopaikka

Kesäkuussa mahdollistimme hyllypaikkojen käsittelyn varastossa. Hyllypaikat luodaan varastohallinnassa ja ne voidaan määritellä tuotteille tuotekortilta. Ominaisuus on käytettävissä tavallisessa- sekä laajennetussa tuotehallinnassa. Hyllypaikka näkyy myös varastoraporteilla sekä varastotapahtumalla. Lue lisää tukisivustoltamme.

 

Myyntilaskuille suoritusten ja luottotappioiden kirjaaminen massana

Julkaisimme heinäkuussa mahdollisuuden kirjata luottotappiot massana myyntilaskuille. Toiminnallisuus muodostaa myös tositteet arvonlisäveron huomioiden. Syyskuun julkaisussa toimme massakirjauksen mahdollisuuden myös suorituksille. Haluamme näin nopeuttaa myyntilaskujen käsittelyä entisestään. Kirjaukset pääsee tekemään myyntilaskuluettelosta. Lue lisää ohjeestamme.

 

Kassavirtalaskenta

HUOM! Julkaistaan syyskuun loppupuolella, ei siis mukana 10.9. julkaisussa.

Julkaisemme kaikille uuden version kassavirtaennustenäkymästä. Näkymä on veloituksetta käytettävissä kaikille ostoreskontrakäyttäjille. Toiminto vaatii maksatusoikeudet, kuten nykyinen maksutilannenäkymä.

 

Kassavirtaennuste mahdollista järjestelmässä olevien maksuliikenne-erien mallinnuksen visuaalisesti sekä taulukkomuodossa. Lisäksi ennusteeseen on mahdollista lisätä omia eriä esim. lainatapahtumien ja muiden osalta joita ei palvelussa muuten mallinneta. Tarkan kuvan saamiseksi laajensimme liiketapahtumille tarkennuksia todellisen rahan kotiutumisen tai lähtemisen osalta ja nyt myyntilaskulle on mahdollista laittaa odotettu todellinen maksupäivä sekä ostolaskuille mahdollista lisätä odotettu todellinen maksuhetki.

 

Palvelu näyttää kaikki ennustettavat tapahtumat niiden osioiden osalta jotka ovat asiakkaalla käytössä. Palvelu siis yhdistää sopimuslaskutuksen ja myyntitilausten osalta ennusteet tulevaisuuteen, näyttää toteutuneet myynnit ja ennusteen saamisten kotiutumisesta sekä ostojen käyttäytymisen ja lisäksi palkanlaskennan tapahtumat. Mukana on lisäksi myös kaikki viranomaistapahtumat sekä käyttäjän muut lisäämät erät.

 

Ennuste päivittyy automaattisesti tapahtumien päivittymisen myötä.

 

Paransimme palkanlaskennan tietojen hyväksyntää sekä toimme esimiehille palkkatietojen vertailuraportteja

Mahdollistimme esimiehille helpon tavan seurata palkansaajan palkkaperustehistoriaa palkansaajalistauksesta. Sama vertailunäkymä on käytettävissä palkkatietojen hyväksyntänäkymässä. Lisäksi paransimme hyväksyntänäkymän yleistä käytettävyyttä ja viestintää palkansaajalle.

 

Palkkavertailunäkymä on avattavissa palkansaajalistauksessa valitsemalla näytettäväksi sarake Palkkavertailu. Palkkojen hyväksynnän käyttöönottoon ohjeistus löytyy Tukisivulta.

 

 

Olemme laajentaneet palvelumme mobiilitoiminnallisuuksia

Mobiiliversiossa m.netvisor.fi palvelussa on nyt ostolaskujen asiatarkastamisen ja kirjanpidon raporttien selailun lisäksi mahdollista syöttää myös työaikaa.

 

Mobiilipalveluun kirjautuminen tapahtuu samalla tavalla kuin normaaliin palveluun eli vahvasti tunnistautumalla pankkitunnuksille tai mobiilivarmenteella. Olemme tämän lisäksi mahdollistaneet palvelun työajansyöttönäkymässä käyttäjälle mahdollisuuden tilata turvalinkki palvelusta tekstiviestillä tai sähköpostitse.

 

Turvalinkin tilaamisen lisäksi lisäsimme palveluun muistutusmahdollisuuden jossa palvelu voi automaattisesti lähettää turvalinkin tekstiviestillä tai sähköpostitse aina päivän, viikon, kuukauden tai palkkajakson loputtua joka helpottaa työaikatietojen ajantasaista keräämistä palvelusta ja nopeuttaa tietojen syöttöä.

 

Muistutuspalvelu on resurssinhallintapalvelun käyttäjille veloitukseton, mutta tekstiviesteistä veloitetaan hinnaston mukainen veloitus.

 

Työajan syöttö alku- ja loppuaikojen perusteella

Palvelun työajankirjaus on nyt mahdollista valita syötettäväksi palkkamallin takaa asetettavan valinnan avulla työajan alun ja lopun kellon ajan perusteella. Lisäksi laskennassa voidaan huomioida tauko. Asetus helpottaa kokonaistyöajan laskentaa tehdyn työajan perusteella. Toiminnallisuus on käytössä täydessä liittymässä sekä mobiilitoiminnossa.

 

 

Palvelunhallinnan parannuksia

Suora-asiakkaan ja tilitoimiston on nyt mahdollista valita suoraan palvelusta osoite, joihin he haluavat Netvisorin palvelulaskut toimitettavan. Laskutusosoitteen muutos ei vaadi enää yhteydenottoa Netvisor-laskutukseen.

 

Visma verkkokaupan maksuliikenteeseen kirjanpidon automaatio maksutapahtumista (checkout.fi)

Visma Verkkokauppa mahdollistaa nyt maksamisen käyttäen suomalaispankkien verkkomaksuja checkout.fi maksuooperaattorin kautta.

Netvisor automatisoi checkout.fi maksuoperaattorin kautta maksetun verkkokauppatilauksen tekemällä siitä automaattisesti suorituksen sekä kirjauksen kirjanpitoon heti, kun tieto maksusta on checkout.fi palvelussa.

 

Ohjelmistorajapintaan mahdollisuus hakea myynti- ja ostotilauksia, laskuja, asiakkaita ja tuotteita erissä sekä mahdollisuus rajoittaa tuotteita, asiakkaita, myyntilaskuja –ja tilauksia sekä ostolaskuja viimeisen muutetun ajankohdan perusteella

Laajensimme ohjelmistorajapintapalveluamme lisäämällä tyypillisiin tietuetyyppeihin mahdollisuuden hakea tietoja myös useamman kappaleen erissä joka tehostaa suurien tietomäärien siirtämistä järjestelmien välillä.

 

Lisäksi laajensimme perustietuetyyppejä lisäämällä mahdollisuuden hakea päivittyneiden tietojen osalta vain tietyn ajan jälkeen muuttuneita tietoja joka helpottaa palvelun tietojen käyttämistä nk. master-tietoina ja synkronoimasta muutoksia muihin palveluihin.

 

 

Kytketyt ohjelmistopalvelut, tuotteet ja kumppanit nyt ryhmiteltyinä ja nähtävillä

http://www.netvisor.fi/palvelut/lisapalvelut-ja-integraatiot/

 

 

Pienet parannukset ja korjaukset 

 • Laskentakohderaporttien toimivuutta parannettu jos käytössä paljon laskentakohteita
 • Controllerin tunnuslukulaskennassa ollut virhe kvartaalitiedon näkymisessä on korjattu, nyt kvartaalitieto näkyy oikein
 • Toimittajatietojen kopioinnin pankkitilikäsittelyssä ollut virhe on korjattu (jos kopioitavalla toimittajalla oli paljon tilejä, kaikki eivät kopioituneet oikein)
 • Myyjäraportin avoimien laskujen haussa ollut virhe, joka toi mukaan myös maksettuja laskuja on korjattu
 • Kirjanpidon raporteissa ollut virhe jossa raportoitavat kuukaudet näkyivät tuplana mikäli tilikausi ei ala kuukauden 1. päivä on korjattu
 • Verkkolaskuna saapuneen ostolaskun alirivikäsittelyyn parempi tuki erityyppisille aineistoille.
 • Korjattu virhe sopimuslaskutusessa joka aiheutti sen että arvonlisävero -tunnukset menivät laskulle väärin jos kyseessä ulkomainen asiakas.
 • Viestintäpalvelun viestit voi lähettää nyt myös ruotsiksi / englanniksi
 • Viestintäpalveluun korjaus, jotta se ottaa paremmin huomioon ilmoitukset ostolaskukierron eri vaiheista
 • Pienellä näytöllä ensimmäinen kommentti jäi piiloon tositteella ja ostolaskulla, korjattu
 • Sähköpostilaskuosoite on mahdollista tuoda ja noutaa asiakastietojen mukana rajapinnasta
 • Inventarioraportin PDF-muodostuksessa ollut virhe korjattu
 • Konserniraportoinnissa jos yritys lisätään konserniin kesken tilikauden, alkusaldo ja loppusaldo näytetään nyt kaikissa tapauksissa oikein
 • Konsernin elimininointikirjausten kirjauseron näyttämistä selkeytetty
 • Tarkistamattomat tiliöinnit näkymään on lisätty "ALV-tunnus" -sarake
 • Pääkirjalle lisätty sarake "ALV-%"
 • Verkkolaskuosoitteen syöttö asiakaskortille: Mikäli tieto on virheellinen, annetaan siitä selkokielinen virheilmoitus käyttäjälle
 • Toimittajakirjeet voi tulostaa paikallisesti tai lähettää PDF-ekirje -palveluun ilman myyntireskontran oikeuksia
 • Verolomakkeella 6B kentät 368 ja 369 siirretty otsikon "liiketoiminnan muut kulut" alle
 • Laajennetun tuotehallinnan käsittelykoriin inventointitapahtumien muodostamisen yhteyteen tehty lisää tarkistuksia tiedon oikeellisuuden varmistamiseksi
 • Parannettu virheenkäsittelyä toimittajatietojen poistamisessa ja yhdistämisessä
 • Korjattu tilanne jossa myyntireskontrassa avoimet ja erääntyneet laskut vaihtoivat paikkaa mikäli valittiin "Avaa kaikki"
 • Jälleenlaskutustyökalussa ollut yksikköhinnan virheellinen laskenta on korjattu, virheelliset aineistot korjattu Netvisorin ylläpidon toimesta. Mikäli lasku kuuluu virheen piiriin, niin korjauksesta on merkintä laskun käsittelyhistoriassa.
 • Laskujen jälleenlaskutus moneen kertaan "tuplaklikkaamalla" on estetty
 • Kuluttajaverkkolaskutuksen vastaanottoilmoituksen tehneet asiakkaat voi järjestää myös asiakkaan tai asiakasnumeron perusteella
 • Ostolaskujen hyväksyntä ja asiatarkastus mahdollistettu suoraan ostoreskontranäkymästä
 • Toimittajakirjeiden lähettämiseen lisätty tarkistus että mukana on myös liite, jotta estetään tyhjien kirjeiden lähetys
 • Ostolaskun luonnissa laskun päivää ei enää ehdoteta, vaan kenttä on oletuksena tyhjä
 • Varastoraportilla "Varastonarvostusraportti varastotileittäin" korjattu alkusaldo ja varaston muutos näkymään raportilla oikein. Tiedot näkyivät väärin jos kirjaus oli tehty haettavan aikajakson ulkopuolella, vaikka toimituspäivämäärä oli raportin hakuehdoissa mukana.
 • Muutettu työaikaraportointia niin, että työtunnit raportoidaan omana eränään kaikista tuntimerkinnöistä. Työtunteina raportoidaan ne kirjauslajit, joiden asetuksissa on päällä valinta "Vaikuttaa työssäolotunteihin".
 • Kirjanpidon tietojen tuonnin älykäs excel-lomake pyöristi yli miljoonan euron tositerivien summat väärin. Korjattu.
 • Korjattu ongelma, jossa matkalaskujen tuonnissa Severasta kululaji ei enää kohdistunut automaattisesti, vaan käyttäjän piti kohdistaa se itse.
 • Korjattu ongelma maksujen tuonnissa Netvisorin ohjelmistorajapinnan kautta, jossa eräpäivä ei muodostunut maksulle oikein ja maksu hylkääntyi pankissa.
 • eScan-aineistojen käsittelyn ollessa päällä aukesi tiliotteen käsittelynäkymässä virheellinen eScan-karuselli jota ei saanut kiinni. Vanha eScan-dokumenttien käsittelymahdollisuus otettu tiliotenäkymästä pois ja tuodaan uutena, korjattuna takaisin myöhemmin syksyn aikana.
 • Mikäli eScan-sähköpostituonnin osoitteen on määrittänyt Netvisoriin joku muu kuin käyttäjä itse, eivät nämä dokumentit kohdistu aineiston tuoneeseen käyttäjään, eikä hän yrityshierarkiaoikeuksien vuoksi näe aineistoja eScan-käsittelynäkymässä. Tehty mahdollisuus valita erikseen kehen käyttäjään eScan-sähköpostiosoite kohdistetaan.
 • Korjattu ongelma, jossa eScan-näkymässä sähköpostin kautta tuoduissa dokumenteissa näkyi vain viimeinen sivu.
 • Korjattu ongelma Mobil Scannerista, jossa yritys jolla ei ollut arvonlisäverovelvollisuutta ei voinut tuoda aineistoja Mobil Scannerin kautta.
 • Netvisor-Severa integraatiossa työajan tuonti ei onnistunut jos Severassa palkansaajan numero ei ollut numeerinen.
 • Pidennetty myyntilaskulle muodostuvan laskurivin nimikettä ja selitettä Severasta laskujen tuonnin yhteydessä. Aiemmin nimike katkesi 50 merkkiin, nyt korotettu 200 merkkiin.
 • Korjattu ongelma Mobil Scannerista jossa kuitit eivät tulleet Netvisoriin aina heti lähetyksen jälkeen. Nyt kuitit haetaan vähintään minuutin välein.
 • A-Visor-laajennokseen on lisätty Taseen vertailuraportointi
 • A-Visor-laajennokseen on tehty mahdollisuus järjestellä vuoroja kuljettajittain, numeroittain, päivittäin.
 • Lisätty tieto tositteen luoneesta henkilöstä ohjelmistorajapinnan kirjanpitoaineistonhaku-resurssiin.

 

 

Tulossa

Tulemme lähitulevaisuudessa tekemään merkittäviä päivityksiä palvelun ulkoasuun ja navigointiin. Tulemme päivittämään mm. kokonaan uudistuneen tiedotusnäkymän lisäksi jokaiselle uudelle päätason osiolle oman tiedotusnäkymän kaltaisen aloitussivun. Tiedotamme uudistuksesta tarkemmin erikseen myöhemmin ja käyttöönoton pyrimme toteuttamaan omaehtoisen siirtymävaiheen avulla.

 

Sini Alamäki

Tulorekisteri tulossa

Lähettäjä Sini Alamäki 3.9.2015

Myös hallituksessa ja valtiolla halutaan kehittää sähköisiä prosesseja. 

 

Yhtenä hankkeista on kansallinen tulorekisteri, joka tullessaan tuo monta muutosta palkanlaskennan prosesseihin. Tässä vaiheessa uudistukset vaikuttaisivat lupaavilta palkanlaskijoiden työnkuvaa ajatellen. Tavoitteena on palkkoihin liittyvän tiedon käsittely yhden kanavan kautta. Palkanlaskennasta tieto kulkee tähän rekisteriin, josta sitä hyödyntäisivät kaikki tietoa tarvitsevat tahot: verottaja, vakuutusyhtiöt, Kela ja monet muut. Tämä omalta osaltaan parantaisi tuottavuutta, jota uudessa hallituksessa on peräänkuulutettu.

 

Viimeisimpänä aiheesta uutisoi Yle, joka tosin oli vielä hyvin skeptinen otsikoinnissaan:

Lisätietoa kärkihankkeista: Julkisten palvelujen digitalisointi voi tuoda tullessaan kansallisen tulorekisterin | Yle Uu…

 

Seuraamme aktiivisesti uutisointia tulorekisteristä. Käärimme hihamme ja ryhdymme toimiin sitten kun tästä on saatavilla riittävästi tietoa konkreettisia muutoksia varten.