Ohita navigointi
Kaikki paikat > Developer Community - Netvisor > Blogi > Tekijät Arto Muikku

Developer Community - Netvisor

6 Viestit joiden tekijä on: Arto Muikku

Hei,

 

Netvisorin vuoden 2018 hinnastossa tulee kaksi muutosta jotka vaikuttavat myös ohjelmistorajapintaan:

 

1. Mikäli yrityksellä on käytössä transaktiopohjainen myyntireskontra, muodostuu rajapinnan kautta avoimena tuodusta myyntilaskusta veloitus. Mikäli myyntilaskun tuo lähettämättömänä, veloitusta ei synny. Transaktiopohjaisen ostoreskontran tapauksessa veloitusperuste syntyy mikäli rajapinnan kautta tuo tiliöidyn ostolaskun. Käytännössä veloitusperuste syntyy siis siinä vaiheessa, kun laskuista kirjautuu tosite yrityksen kirjanpitoon.

 

2. Resurssienhallintapalvelun veloitusperusteen muutoksen myötä palkansaajakohtainen kuukausiveloitus nousee laskulle vasta silloin, kun palveluun on lisätty matkalasku, tuntikirjaus tai eScan-dokumentti. Tämä pätee myös rajapintaan, mikäli palkansaajalle jolla on käytössä resurssienhallintapalvelu tuo ohjelmistorajapinnan kautta esimerkiksi tuntikirjauksen, aktivoituu veloitus ko. kuukaudelle.

 

Lue lisää hinnoittelun muutoksista täältä:

Netvisor-hinnoittelu 2018

Hei,

 

14.12.2017 viikkopäivityksessä julkaisimme joukon päivityksiä ohjelmistorajapinnan ostolaskuihin liittyviin resursseihin. Tarkemmat kuvaukset päivitetään tukisivuille alkuvuoden aikana. Tässä pääpiirteissään:

 

1. Uusi resurssi GetAttachments.nv ostolaskun liitteiden hakemiseen

 

 • Resurssille voi antaa seuraavat parametrit: attachmentsource, netvisorkey sekä convertpdfstoimages. Ensimmäinen on toistaiseksi aina "purchaseinvoice", toinen haettavan ostolaskun id ja kolmannella voi arvolla "true" pyytää rajapintaa konvertoimaan ostolaskun pdf-liitteet kuviksi.
 • Resurssi palauttaa myös ostolaskun finvoice-tyyppisen liitteen kuvatiedostona, jolloin laskun "kuvan" saa helposti näytettyä myös verkkolaskuista.

 

 

2. PurchaseInvoicePostingData.nv resurssilla voi nyt tiliöidä ostolaskun ilman ostolaskun tilan muuttamista

 

 • Resurssilla voi lisäksi nyt myös lisätä kommentin ostolaskulle

 

 

3. GetPurchaseInvoice.nv resurssia on laajennettu

 

 • Antamalla parametrin "include" voi palautettavaan ostolaskuvastaukseen saada seuraavat lisätiedot:
  • "include=actions" -> Rajapinta palauttaa mitä ostolaskulle voi tehdä (asiatarkastaa, hyväksyä, maksuvalmis)
  • "include=handlinghistory" -> Rajapinta palauttaa ostolaskun käsittelyhistorian
  • "include=previewimage" -> Rajapinta palauttaa vastauksessa ostolaskun esikatselukuvan
 • Antamalla parametrin "omitattachments" arvoksi "true" jättää rajapinta palauttamatta ostolaskun liitteet vastaussanomassa

Hei,

 

Integroimme parhaillaan Visma Manager -sovellusta Netvisoriin. Sovelluksella on jatkossa mahdollista hylätä, asiatarkastaa, hyväksyä ja myös maksaa ostolaskuja. Sovellukseen kirjaudutaan käyttäen Netvisor ID:tä, jota käytetään myös maksujen vahvistukseen. Visma Manager tulee saataville iOS:lle sekä Androidille.

 

 

Sovelluksen integroinnin yhteydessä olemme laajentaneet Netvisorin ohjelmistorajapintaa ostojen osalta merkittävästi:

 

 • Mahdollisuus hakea ostolaskun käsittelyhistoria
 • Mahdollisuus hakea ostolaskun esikatselukuva (thumbnail)
 • Mahdollisuus palauttaa ostolaskun finvoice tai pdf liite kuvatiedostona (png)
 • Uusi resurssi pelkkien ostolaskun liitteiden hakemiseen
 • Ostolaskun kaikkien liitesivujen hakeminen
 • Mahdollisuus saada tieto mitä toimenpiteitä käyttäjä voi tehdä ostolaskulle (voiko asiatarkastaa, hyväksyä, maksaa)
 • Ostolaskun pystyy jatkossa tiliöimään rajapinnan yli ilman että sitä täytyy samalla asiatarkastaa tai hyväksyä
 • Ostolaskun tiliöintisanomalla voi pyytää tiliöimään vain osan riveistä
 • Mahdollisuus osa-asiatarkastaa lasku
 • Mahdollista hakea ostolaskun maksuhistoria ulos

 

Kun Manager -integraatio on saatu viimeisteltyä ja julkaistua, julkaisemme rajapintamuutokset käyttöön myös kaikille kumppaneille.

 

Terveisin,

- Arto / Netvisor-kehitys

Hei,

 

Ohjelmistorajapintaan lisättiin 13.7. viikkopäivityksessä laajennoksia myyntilaskujen käsittelyyn. Lue lisää täältä: Viikkopäivitys 13.7.2017 - julkaisutiedote

 

Päivitämme vielä dokumentaation uusien ominaisuuksien osalta rajapintakuvaukseen.

 

Ystävällisin terveisin,

Arto Muikku

Hei,

 

Olemme loppukesän aikana pilotoimassa uusia rajapintaresursseja tilikausiarkiston dokumenttien hakuun. Pilotissa on kaksi resurssia:

 

 • Listaus tilikausiarkiston dokumenteista. Listaus sisältää arkiston dokumenttien tiedot tilikausittain. Jokaisesta dokumentista kerrotaan netvisorkey, nimi, aikaleima, tiedostokoko ja -tyyppi sekä dokumentin tyyppi. Hakua voi rajata tilikaudella, päivämäärällä ja liitteen tyypillä.
 • Yksittäisen dokumentin hakeminen netvisorkey:n perusteella. Dokumentit palautetaan base64-enkoodattuna merkkijonona, kuten muistakin tiedostoja palauttavista rajapintaresursseista.

 

Resurssien avulla on siis mahdollista automatisoida yritysten tilinpäätösten haku Netvisorista ulkoiseen järjestelmään. Ensivaiheessa resurssit tulevat rajatusti käyttöön vain tietyille partnereille, mutta tarvittaessa ne voidaan helposti ottaa käyttöön muillekin partneritunnuksille. Kuulisimmekin nyt mielellämme onko näille resursseilla laajempaa tarvetta, jolloin voisimme myöhemmin julkaista ne myös vapaaseen käyttöön. Jos haluatte päästä kokeilemaan uusia resursseja jo pilottivaiheessa voitte pyytää niiden käyttöönottoa Netvisorin integraatiotuesta elokuun aikana.

 

Hei,

 

Pyrimme kevään aikana julkaisemaan ohjelmistorajapintaan Simon alla viestimän rajapinnan tietoturvapaneelin: Netvisor-ohjelmistorajapinnan käyttöoikeudet uudistuvat Toiminnon avulla yritys voi estää pääsyn tiettyihin rajapintaresursseihin: esimerkiksi verkkokauppa-integraation ei tarvitse päästä käsiksi yrityksen ostolaskutietoihin. Taaksepäinyhteensopivuuden takaamiseksi nykyisillä, jo rajapintaa käyttävillä yrityksillä kaikki resurssit tulevat olemaan sallittuja. Uusien yritysten tulee sallia rajapinta päälle kutakin integraatiotarvetta varten. Tiedotamme muutoksesta tarkemmin lisää heti, kun toiminto on julkaistu!

 

Olemme lisäksi laajentaneet rajapinnan toimittajatietojen käsittelyä tekemällä uudet resurssit toimittajatietojen hakuun ja hallintaan. Nämä muutokset julkaistaan yllä mainitun tietoturvapaneelin yhteydessä. Tämä siksi, että resurssin kautta on mahdollista päästä muokkaamaan toimittajan pankkitiliä ja täten vaikuttamaan mille tilille ostolaskuja maksetaan.

 

Terveisin,

- Arto / Netvisor-kehitys