Ohita navigointi
Kaikki paikat > Developer Community - Netvisor > Blogi

Kokosimme teille kaikille Netvisorin rajapintaa vasten sovelluksia toteuttaville listan tärkeimmistä toimintatavoista ja käytännöistä.

 

Tietoturva

 1. Tuotantopalvelimella on käytettävä salattuja yhteyksiä.

 2. API-avaimien tallentamiseen salattuna sekä niiden oikeaan yksilöivään käyttöön on kiinnitettävä huomiota. Kumppanikohtaiset avaimet ja niillä tehtävät toimenpiteet ovat aina kumppanin vastuulla. Ks. lisätietoa.

 3. Käsittele rajapinnan kautta saatavaa aineistoa huolellisesti ja lain edellyttämällä tavalla.

  • Huolehdi arkaluontoisen datan poistamisesta suunnitelmallisesti, vrt. GDPR.

  • Älä siirrä tai tallenna turhaan arkaluontoista dataa. Huomioi myös lokitus.

 4. Edellytämme, että kumppaneilla on käytössä varautumis- ja toipumiskäytännöt ulkoisia uhkia, hyökkäyksiä, haavoittuvuuksia, teknisiä ongelmia jne. vastaan.

 

Lisäksi edellytämme, että informoitte meitä välittömästi asiakkaisiimme kohdistuvista mahdollisista uhkista, toteutuneista hyökkäyksistä, tietojen tai kumppanikohtaisten avaimien päätymisestä ulkopuolisten haltuun sekä käynnistätte viipymättä korjaavat toimenpiteet. Olethan välittömästi yhteydessä kumppanitukeemme (kumppanit.netvisor@visma.com).

 

Kutsut API:in

 1. API toimii varmimmin, kun lähetät kunkin asiakkaan ympäristöön yhden kutsun kerrallaan ja odotat vastausta ennen seuraavan kutsun lähetystä. Päällekkäiset kutsut samaan asiakasympäristöön aiheuttavat erilaisia virhetilanteita asiakkaiden ympäristössä.
 2. Kutsujen aikakatkaisuksi suosittelemme vähintään 360 000 ms. Näin vältät turhat virhetilanteet.
 3. Tee isot haut ja tietojen siirrot virka-ajan ulkopuolella, jollei niiden siirtoon virka-aikana ole erityistä tarvetta.
 4. Hae/tuo vain tarpeellista dataa. 
  • Vältä ylimääräisen tiedon välitystä tai tallennusta järjestelmien välillä - otathan huomioon GDPR:n.
  • Tietojen siirron aiheellinen tiheys eroaa resurssi- ja käyttötapauskohtaisesti. Monissa tapauksissa siirto kerran vuorokaudessa tai kuukaudessa riittää.
  • Voit nopeuttaa siirtoja myös sopivilla rajauksilla API-hauissa.

Netvisor_integraatiot.jpg

Integraation valvonta ja virheiden käsittely

 1. Lokita ja seuraa rajapinnan liikennettä, mukaan lukien virheet. Integraation tekemät pyynnöt tulee tallentaa lokiin transaktiokohtaisesti.
 2. Jos API ei syystä tai toisesta vastaa, voit kokeilla yhteyttä muutaman kerran ja sen jälkeen pitää pidemmän tauon.
 3. Tarjoa asiakkaalle näkymä integraation tilasta ja sen siirtohistoriasta.
 4. Integraation virheiden hallinnan tulee tapahtua ulkoisessa järjestelmässä. Loppuasiakasta helpottaa, kun integraatio välittää rajapinnan palauttaman virhekuvauksen.


Toteutuksen testaus

 1. Tuotantoympäristö ei ole testaamista varten.
 2. Testaa kaikki toteutukset ja muutokset testiympäristössä ennen tuotantoon siirtämistä.
 3. Älä käytä testiympäristössä oikeaa ja sensitiivistä dataa.
 4. Testausvaiheessa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti suorituskyvyn hallinnointiin ja tietoturvaan. Ks. lisätietoa.


Muutokset Netvisor API:in ja taaksepäinyhteensopivuus

 1. Sanomiin voidaan lisätä uusia kenttiä ilman ennakkovaroitusta. Siksi rajapintaa käyttävät toteutukset tulee ylläpidon helpottamiseksi rakentaa siten, että mahdolliset uudet kentät eivät riko toteutusta.
 2. Muutokset rajapintaan pyritään tekemään rikkomatta taaksepäinyhteensopivuutta. Se tarkoittaa, että nykyisiä kenttiä ei muuteta tai poisteta. Jos tällaiselle muutokselle on pakottava tarve, pyritään siitä tiedottamaan hyvissä ajoin etukäteen.
 3. Muutoksista rajapintaan tiedotetaan Developer Communityssä.

Netvisorin rajapinnassa on ollut hetkellinen häiriö myyntilaskun tuonnissa resurssilla salesinvoice.nv. Häiriötä ilmennyt 4.7 noin kello 16:30 - 19:30.

 

Tämä koskettaa niitä myyntilaskun tuonteja, jonka sanomalla on ollut SalesInvoiceDeliveryDate-elemnetti mukana. Rajapinta on tällöin palauttanut virheen, että kyseinen elementti ei kuulu aineistoon.

Vielä on aikaa käydä läpi check-lista ennen Netvisorin rajapinnan uudistusta kesäkuussa. Tästä check-listasta löydät tärkeimmät kohdat, mitä kannattaa tarkistaa ennen kuin muutokset astuvat voimaan. Jos olet utelias näkemään, miltä muutos näyttää asiakkaallesi, löydät asiakkaille kohdistetun Community-viestin täältä ja Rajapintaresurssien käyttöoikeudet -sivun ohjeet täältä.

 

1. Listaa käyttämäsi resurssit ja perustele, miksi niitä käytetään integraatiossa

Yrityksille avautuu käyttöön uusi Rajapintaresurssien käyttöoikeudet -sivu, jossa voidaan hallita, mitä tietoja rajapinnan kautta voidaan siirtää. Yritykset voivat estää resurssien käytön yleisesti tai integraatiokohtaisesti. Listaa kaikki sekä tietojen tuontiin, että tietojen noutoon käyttämäsi resurssit. Perustele, miksi käytät kyseistä resurssia, miksi tarvitset resurssilla haettavaa tietoa ja miksi tuot resurssilla tietoa yritykseen. Toimita tämä lista asiakkaallesi, jotta he voivat sallia tarvittavien resurssien käytön Netvisorissa.

 

2. Tarkista käyttöoikeusavaimesi

Jos et ole tuotteistanut integraatiotasi eli integraationne on yrityskohtainen “räätälöity integraatio”, yritysasiakkaanne tarvitsee käyttöoikeusavaimen pystyäkseen lisäämään integraationne Netvisoriin. Käyttöönottoavainta tarvitaan siis vain siinä kohtaa, kun asiakas haluaa ottaa integraatiolittymän käyttöön.
Tuottestetut integraatiot ovat Netvisorin MarketPlace:ssa ja tuotteistetun integraation voi lisätä Rajapintaresurssien käyttöoikeudet -sivulta hakemalla integraatiota nimellä. Myös tuotteistettujen integraatioiden käyttöoikeusavainta on mahdollista käyttää integraation lisäämiseen Rajapintaresurssien käyttöoikeudet -sivulla. Käyttöoikeusavain on yksilöllinen ja integraatiokohtainen, joten sen avulla oikea integraatio löytyy varmimmin.

 

Käyttöoikeusavain lähetetään uusille integraatiototeutuksille. Jos tarvitset olemassa olevaa integraatiotasi varten käyttöoikeusavaimen, saat sen olemalla yhteydessä kumppanitukeemme kumppanit.netvisor@visma.com.

 

3. Anna Client:lle yksilöllinen nimi

Anna integraatiollesi yksilöity nimi 'X-Netvisor-Authentication-Sender' HTTP-otsikossa. Nimen tulee kuvata, mistä ohjelmistosta tietoa tuodaan Netvisoriin. Tämä myös auttaa asiantuntijoitamme palvelemaan sinua ja asiakastasi paremmin ongelmatilanteissa.

 

4. Allekirjoita uusi sopimus

Varmista, että yrityksesi on allekirjoittanut uuden ISV-kumppanisopimuksen. Uusien sopimusten lähettäminen on aloitettu toukokuun alussa. Uudet sopimukset ovat osa GDPR-asetusta ja sopimus tulee olla allekirjoitettuna, jotta voit jatkaa yhteistyötäsi Visman kanssa. Sopimus on helppo allekirjoittaa sähköisesti Visma Sign:lla. Jos yrityksesi ei ole jostain syystä vielä saanut sopimusta allekirjoitettavaksi, ilmoitathan meille oikean yhteyshenkilön osoitteeseen isv.solutions@visma.com.

 

5. Varaudu uuteen virheviesitiin

Jos saat virheviestin “SERVICE_ACCESS_ERROR :: Palveluvirhe. Yritys on estänyt pääsyn rajapintaresurssiin: kutsuttu_resurssi”, asiakas on estänyt resurssin, jota integraatiosi käyttää. Ohjeista asiakasta sallimaan resurssi integraatiossasi Rajapintaresurssien käyttöoikeudet -sivulla.

Netvisorin ohjelmistorajapinnan hallinta kokee muodonmuutoksen kesäkuussa, kun julkaisemme työkalun rajapinnan käyttöoikeuksien hallintaan. Muutoksen jälkeen rajapinta jatkaa toimintaa kuten ennenkin, mutta sen käyttöön tulee joitakin myös teihin ISV-kumppaneihin vaikuttavia muutoksia.

 

Muutos parantaa asiakkaidemme mahdollisuutta hallita, mitä tietoja rajapinnan yli voidaan siirtää. Asiakas pystyy halutessaan estämään joidenkin tai kaikkien resurssien käytön. Näin asiakas pystyy valvomaan omalta osaltaan GDPR:n toteutumista.

 

Asiakkaalle aiempaa tarkemmat tiedot integraation toiminnasta

 

Asiakkaat tarvitsevat aiempaa tarkemmat tiedot siitä, mitä tietoja integraatiossa siirretään. Uudet asiakkaat tarvitsevat tietoa integraation käyttöönotossa, koska heidän tulee sallia tarvittavien resurssien käyttö. Nykyiset asiakkaat voivat kysyä tietoa tehdäkseen rajauksia rajapinnan käyttöoikeuksiin.

 

Kerro ja perustele asiakkaalle, mitä resursseja integraatio vaatii toimiakseen. Jos kaikki tarvittavat resurssit on sallittu, integraatio toimii kuten ennenkin.

Nyt käytössä olevat integraatiot toimivat muutoksen jälkeen ellei asiakas erikseen käy estämässä tarvittavien resurssien käyttöä.

 

 

Uusi virheviesti

 

Jos tarvittavan resurssin käyttö on estetty, saat virheviestin: “SERVICE_ACCESS_ERROR :: Palveluvirhe. Yritys on estänyt pääsyn rajapintaresurssiin: kutsuttu_resurssi”. Ohjeista asiakasta sallimaan tarvittavan resurssin käyttö.

 

 

Integraatiokohtaiset oikeudet & käyttöoikeusavain

 

Asiakkaat voivat sallia resurssien käytön antamalla joko yleisiä tai integraatiokohtaisia oikeuksia. Koska integraatioiden joukossa on sekä julkisia että asiakaskohtaisia integraatioita, ei kaikkia integraatioita näytetä julkisesti. Tähän liittyen integraatioita varten on luotu uusi tunniste, “käyttöoikeusavain”. Nämä toimitetaan uusille integraatiokumppaneillemme tunnusten toimituksen yhteydessä.

 

 • Julkiset integraatiot: Asiakkaat näkevät näiden nimen ja pystyvät antamaan näille helpommin käyttöoikeuksia. Edellytyksenä listalle pääsyyn on, että integraation tiedot löytyvät Netvisor MarketPlace:sta.
 • Räätälöidyt integraatiot: Oikeuksien antaminen räätälöidylle integraatiolle vaatii, että integraattori luovuttaa asiakkaalle integraation käyttöoikeusavaimen, jota käytetään integraation aktivointiin.

 

Jos tarvitset käyttöoikeusavaimen, olethan yhteydessä kumppanitukeemme kumppanit.netvisor@visma.com.

 

Yhteistyöterveisin ISV-tiimi

isv.solutions@visma.com

Hei ISV-kumppanimme!

 

Toukokuussa voimaan astuva EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR vaikuttaa myös kumppaniohjelmiimme. Kaikki tahot - eli myös te kumppaneinamme - vastaavat omasta puolestaan, että asetusta noudatetaan.

 

Asetuksen tuomat muutokset ja aikataulu

 

Visma Solutionsin tuotteiden osalta tekninen auditointi on parhaillaan käynnissä ja tavoite on saada tämä työ valmiiksi helmikuun aikana. Auditoinnin yhteydessä käymme läpi tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät vaatimukset ja varmistamme, että GDPR:än liittyvät asiat ovat kunnossa ennen asetuksen voimaantuloa. Samalla varmistamme, että palveluissamme on otettu huomioon myös asiakkaidemme tietosuojatarpeet, jotta asiakkaamme voivat turvallisin mielin käyttää palveluitamme myös jatkossa.

 

Alkuvuoden ja kevään 2018 aikana tapahtuvat muutokset ISV-kumppaneiden osalta:

 • ISV-kumppanisopimusten päivittäminen kattamaan GDPR:n vaatimukset. Tämä työ on hyvässä vauhdissa ja palaamme asiaan piakkoin. Käytännössä kaikkien kumppaneiden on allekirjoitettava uudet sopimukset. Tämä koskee sekä asiakaskohtaisia että tuotteistettuja toteutuksia.
 • Palveluihin tehtävät tekniset muutokset: käytännössä suurin muutos on, että asiakkaille mahdollistetaan rajapinnan käytön rajaaminen entistä tarkemmin.
 • Itse rajapintaan ei tämän hetken tiedon mukaan tarvita muutoksia.
 • Palveluidemme päivitettyjen tietoturva- ja tietosuojadokumentaatioiden julkaisu.

 

Tulemme tiedottamaan tarkemmin kevään aikana asiakkaitamme ja kumppaneitamme muun muassa palveluihimme tehtävistä teknisistä muutoksista. Tulemme myös tarjoamaan asiantuntemustamme asiakkaidemme ja kumppaneidemme käyttöön artikkelien sekä webinaarien muodossa.

 

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

Netvisorin osalta pääkanava kysymyksille on Developer Community.

 

Lisää aiheesta

 

Aiempi blogipostaus GDPR:stä Visma Solutionsissa yleisesti: https://community.vismasolutions.com/community/netvisor/blog/2017/12/21/visma-solutionsin-valmistautuminen-gdpr-asetukseen

Lisätietoa Visman GDPR-valmistautumisesta löytyy osoitteesta https://www.visma.com/gdpr.

 

Yhteistyöterveisin ISV-tiimi

isv.solutions@visma.com

Hei,

 

Netvisorin vuoden 2018 hinnastossa tulee kaksi muutosta jotka vaikuttavat myös ohjelmistorajapintaan:

 

1. Mikäli yrityksellä on käytössä transaktiopohjainen myyntireskontra, muodostuu rajapinnan kautta avoimena tuodusta myyntilaskusta veloitus. Mikäli myyntilaskun tuo lähettämättömänä, veloitusta ei synny. Transaktiopohjaisen ostoreskontran tapauksessa veloitusperuste syntyy mikäli rajapinnan kautta tuo tiliöidyn ostolaskun. Käytännössä veloitusperuste syntyy siis siinä vaiheessa, kun laskuista kirjautuu tosite yrityksen kirjanpitoon.

 

2. Resurssienhallintapalvelun veloitusperusteen muutoksen myötä palkansaajakohtainen kuukausiveloitus nousee laskulle vasta silloin, kun palveluun on lisätty matkalasku, tuntikirjaus tai eScan-dokumentti. Tämä pätee myös rajapintaan, mikäli palkansaajalle jolla on käytössä resurssienhallintapalvelu tuo ohjelmistorajapinnan kautta esimerkiksi tuntikirjauksen, aktivoituu veloitus ko. kuukaudelle.

 

Lue lisää hinnoittelun muutoksista täältä:

Netvisor-hinnoittelu 2018

Hei,

 

14.12.2017 viikkopäivityksessä julkaisimme joukon päivityksiä ohjelmistorajapinnan ostolaskuihin liittyviin resursseihin. Tarkemmat kuvaukset päivitetään tukisivuille alkuvuoden aikana. Tässä pääpiirteissään:

 

1. Uusi resurssi GetAttachments.nv ostolaskun liitteiden hakemiseen

 

 • Resurssille voi antaa seuraavat parametrit: attachmentsource, netvisorkey sekä convertpdfstoimages. Ensimmäinen on toistaiseksi aina "purchaseinvoice", toinen haettavan ostolaskun id ja kolmannella voi arvolla "true" pyytää rajapintaa konvertoimaan ostolaskun pdf-liitteet kuviksi.
 • Resurssi palauttaa myös ostolaskun finvoice-tyyppisen liitteen kuvatiedostona, jolloin laskun "kuvan" saa helposti näytettyä myös verkkolaskuista.

 

 

2. PurchaseInvoicePostingData.nv resurssilla voi nyt tiliöidä ostolaskun ilman ostolaskun tilan muuttamista

 

 • Resurssilla voi lisäksi nyt myös lisätä kommentin ostolaskulle

 

 

3. GetPurchaseInvoice.nv resurssia on laajennettu

 

 • Antamalla parametrin "include" voi palautettavaan ostolaskuvastaukseen saada seuraavat lisätiedot:
  • "include=actions" -> Rajapinta palauttaa mitä ostolaskulle voi tehdä (asiatarkastaa, hyväksyä, maksuvalmis)
  • "include=handlinghistory" -> Rajapinta palauttaa ostolaskun käsittelyhistorian
  • "include=previewimage" -> Rajapinta palauttaa vastauksessa ostolaskun esikatselukuvan
 • Antamalla parametrin "omitattachments" arvoksi "true" jättää rajapinta palauttamatta ostolaskun liitteet vastaussanomassa

Hei,

 

Integroimme parhaillaan Visma Manager -sovellusta Netvisoriin. Sovelluksella on jatkossa mahdollista hylätä, asiatarkastaa, hyväksyä ja myös maksaa ostolaskuja. Sovellukseen kirjaudutaan käyttäen Netvisor ID:tä, jota käytetään myös maksujen vahvistukseen. Visma Manager tulee saataville iOS:lle sekä Androidille.

 

 

Sovelluksen integroinnin yhteydessä olemme laajentaneet Netvisorin ohjelmistorajapintaa ostojen osalta merkittävästi:

 

 • Mahdollisuus hakea ostolaskun käsittelyhistoria
 • Mahdollisuus hakea ostolaskun esikatselukuva (thumbnail)
 • Mahdollisuus palauttaa ostolaskun finvoice tai pdf liite kuvatiedostona (png)
 • Uusi resurssi pelkkien ostolaskun liitteiden hakemiseen
 • Ostolaskun kaikkien liitesivujen hakeminen
 • Mahdollisuus saada tieto mitä toimenpiteitä käyttäjä voi tehdä ostolaskulle (voiko asiatarkastaa, hyväksyä, maksaa)
 • Ostolaskun pystyy jatkossa tiliöimään rajapinnan yli ilman että sitä täytyy samalla asiatarkastaa tai hyväksyä
 • Ostolaskun tiliöintisanomalla voi pyytää tiliöimään vain osan riveistä
 • Mahdollisuus osa-asiatarkastaa lasku
 • Mahdollista hakea ostolaskun maksuhistoria ulos

 

Kun Manager -integraatio on saatu viimeisteltyä ja julkaistua, julkaisemme rajapintamuutokset käyttöön myös kaikille kumppaneille.

 

Terveisin,

- Arto / Netvisor-kehitys

Hei,

 

Ohjelmistorajapintaan lisättiin 13.7. viikkopäivityksessä laajennoksia myyntilaskujen käsittelyyn. Lue lisää täältä: Viikkopäivitys 13.7.2017 - julkaisutiedote

 

Päivitämme vielä dokumentaation uusien ominaisuuksien osalta rajapintakuvaukseen.

 

Ystävällisin terveisin,

Arto Muikku

Hei,

 

Olemme loppukesän aikana pilotoimassa uusia rajapintaresursseja tilikausiarkiston dokumenttien hakuun. Pilotissa on kaksi resurssia:

 

 • Listaus tilikausiarkiston dokumenteista. Listaus sisältää arkiston dokumenttien tiedot tilikausittain. Jokaisesta dokumentista kerrotaan netvisorkey, nimi, aikaleima, tiedostokoko ja -tyyppi sekä dokumentin tyyppi. Hakua voi rajata tilikaudella, päivämäärällä ja liitteen tyypillä.
 • Yksittäisen dokumentin hakeminen netvisorkey:n perusteella. Dokumentit palautetaan base64-enkoodattuna merkkijonona, kuten muistakin tiedostoja palauttavista rajapintaresursseista.

 

Resurssien avulla on siis mahdollista automatisoida yritysten tilinpäätösten haku Netvisorista ulkoiseen järjestelmään. Ensivaiheessa resurssit tulevat rajatusti käyttöön vain tietyille partnereille, mutta tarvittaessa ne voidaan helposti ottaa käyttöön muillekin partneritunnuksille. Kuulisimmekin nyt mielellämme onko näille resursseilla laajempaa tarvetta, jolloin voisimme myöhemmin julkaista ne myös vapaaseen käyttöön. Jos haluatte päästä kokeilemaan uusia resursseja jo pilottivaiheessa voitte pyytää niiden käyttöönottoa Netvisorin integraatiotuesta elokuun aikana.

 

Hei,

 

Pyrimme kevään aikana julkaisemaan ohjelmistorajapintaan Simon alla viestimän rajapinnan tietoturvapaneelin: Netvisor-ohjelmistorajapinnan käyttöoikeudet uudistuvat Toiminnon avulla yritys voi estää pääsyn tiettyihin rajapintaresursseihin: esimerkiksi verkkokauppa-integraation ei tarvitse päästä käsiksi yrityksen ostolaskutietoihin. Taaksepäinyhteensopivuuden takaamiseksi nykyisillä, jo rajapintaa käyttävillä yrityksillä kaikki resurssit tulevat olemaan sallittuja. Uusien yritysten tulee sallia rajapinta päälle kutakin integraatiotarvetta varten. Tiedotamme muutoksesta tarkemmin lisää heti, kun toiminto on julkaistu!

 

Olemme lisäksi laajentaneet rajapinnan toimittajatietojen käsittelyä tekemällä uudet resurssit toimittajatietojen hakuun ja hallintaan. Nämä muutokset julkaistaan yllä mainitun tietoturvapaneelin yhteydessä. Tämä siksi, että resurssin kautta on mahdollista päästä muokkaamaan toimittajan pankkitiliä ja täten vaikuttamaan mille tilille ostolaskuja maksetaan.

 

Terveisin,

- Arto / Netvisor-kehitys

tietoturvapaneeli.png

Hyvä asiakkaamme,


Onko jokin yrityksenne käytössä oleva ohjelmisto liitetty Netvisoriin ohjelmistorajapinnan avulla? Netvisoriin voi olla liitettynä esimerkiksi verkkokauppa, raportointiohjelmisto tai asiakashallintajärjestelmä (CRM), ja liittymän kautta voidaan automaattisesti siirtää erilaisia tietoja, kuten laskuja tai kirjanpidon tietoja Netvisorin ja toisen ohjelmiston välillä.

Netvisoriin on suunnitteilla ohjelmistorajapinnan käyttöön uusi tietoturvapaneeli. Tätä varten teemme nyt kartoitusta siitä, keiden käsissä ohjelmistorajapintatunnuksien hallinnointi asiakasyrityksissämme on ja minkälaisia toiveita yrityksillä on uuden toiminnallisuuden osalta. Hallinnoinnilla tarkoitetaan tässä tapauksessa tunnusten ylläpitoa, eli sitä, kuka yrityksessänne on vastuussa esimerkiksi ohjelmistorajapintatunnusten ilmoittamisesta ohjelmistoliittymän toimittajalle.


Rajapinnan uusi tietoturvapaneeli tulee pitämään sisällään mm. mahdollisuuden valita, millaisia käyttöoikeuksia tietylle integraatiotunnukselle annetaan. Tällöin voidaan rajata tarkasti, mitä tietoa liitettyjen ohjelmistojen välillä saa kyseisillä integraatiotunnuksilla siirtää. Tietoturvapaneelin kehitys etenee asteittain ja ensiksi tehdään perustoiminnallisuus, joka pitää sisällään sen, että integraatiotunnuksille voidaan määritellä rajapintaresurssi-kohtaisesti käyttöoikeudet. Olemme ideoineet tietoturvapaneelin jatkokehitykseen mm. seuraavaa:

 • Integraatiotunnuksen rajapinnan käyttöoikeuksien asettaminen yrityskohtaisesti
 • Integraatiotunnuksen rajaus, mistä verkko-osoitteesta saadaan Netvisorin rajapintaan ottaa yhteyttä
 • Integraatiotunnuksien historiatiedot, joita voidaan rajata tarkasti tarvittaessa
 • Kehittyneempi ja käyttäjäystävällisempi integraatiotunnuksien hallinta

 

Haluaisimme tietää teiltä seuraavaa:

 • Ketkä yrityksenne käyttäjät tulevat hallinnoimaan rajapintaa ja mikä on heidän roolinsa yrityksessänne?
 • Onko jotain toimintoja mitä haluaisitte tietoturvapaneelista löytyvän?

 

Ystävällisin terveisin,

Simo Varis